Godt for miljøet at mindske madspild
19 marts 2013

Alt for meget mad produceres direkte til skraldespanden. Det er ikke alene spild af ressourcer – det er også noget, der belaster miljøet til ingen verdens nytte. Det er især hjemme hos forbrugerne, at problemet opstår, men også i andre led i kæden opstår der  madspild, skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

I hele EU er forbruget af føde- og drikkevarer skyld i 20-30 procent af den samlede påvirkning af miljøet og over halvdelen af det samlede bidrag til næringsstofbelastningen. Produktionen af en dansk gennemsnitskost forårsager en r årligt klimabelastning på cirka 1684 kg CO2-ækvivalenter pr. person, hvoraf omkring 13,5 procent skyldes madspild, hovedsagligt fra husholdninger. Ved at reducere spildet kan man reducere miljøpåvirkningen væsentligt.

Det viser en opgørelse, som forskere fra Aarhus Universitet har udarbejdet for Fødevareministeriet og som netop er publiceret i en rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet.  Rapporten fokuserer på madspild i den del af fødevarekæden, der går fra primærproduktionen til detailledet og storkøkkener (dog med undtagelse af fisk).

»Det er vigtigt, at vores fødevarer udnyttes optimalt. Hvis ikke maden bliver spist men smides ud, belastes miljøet til ingen nytte,« skriver forfatterne til rapporten.

Læs også: Forskere omskriver pattedyrenes historie

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.