Fremtidens afgrøder kommer fra byen
Kilde: 
05 april 2011

Kommerciel dyrkning af frugt og grønt behøver måske ikke at foregå på landet. Hvorfor ikke dyrke fødevarerne midt inde i byerne? Det skal et nyt forskningsprojekt se nærmere på.

Hvis man kunne dyrke kartofler i underjordiske haller, tomater i højhuse og fennikel i forladte fabriksbygninger – alt sammen midt inde i byerne – så kunne der både spares transportudgifter og -tid og afgrøderne vil blive skånet for klimamæssige luner, lyder det i en pressemeddelelse fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.
»Verdens fødevareproduktion trues af klimaforandringerne, der skaber ekstreme vejrsituationer med voldsomme regnskyl eller langvarig tørke. Samtidig søger befolkningerne i stigende grad til byerne, hvilket medfører længere transporttid for fødevarer og stigende priser på landbrugsjord,« siger seniorforsker Lillie Andersen fra Institut for Havebrugsproduktion. 
»Hvis vi skal sikre en bæredygtig forsyning af sunde plantebaserede fødevarer i fremtiden skal der ske radikale ændringer i fødevareproduktionen.«
I et nyt projekt vil forskerne fokusere på at etablere en prototype for et system til dyrkning af planter uden brug af jord og i flere lag i et væksthusmiljø. Ved at bruge salat som model, vil de undersøge planternes behov og respons på faktorer som lyskilder, manglende dagslys, recirkulerende luft, næringsstoffer og vand.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.