Forskere skal rustes til at undervise på engelsk
02 maj 2013

Når universiteterne ønsker at lokke de bedste udenlandske studerende og forskere indenfor i de danske forelæsningssale, må undervisningen foregå på et sprog, hvor alle kan være med. Derfor udbyder de nordiske universiteter i stigende grad deres kurser på engelsk.

Skiftet væk fra modersmålet kan dog have store konsekvenser for undervisningens karakter. Underviserne bliver mindre inddragende og mere tilbageholdende, ligesom de engelsksprogede forelæsninger kræver mere forberedelsestid. Samtidig er de studerende mindre tilbøjelige til at indgå aktivt i undervisningen, når den ikke foregår på deres eget sprog. Det skriver Københavns Universitet.

Derfor har 17 forskere fra de nordiske lande nu udarbejdet rapporten Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter. Heri klarlægges det, hvilke udfordringer et skift i undervisningssproget kan medføre, og hvordan omstillingen tackles på bedst mulig vis. Vigtigst er det, at både undervisere og studerende tilbydes ressourcer, der kan hjælpe dem med at gribe undervisningen korrekt an.

Det betyder blandt andet, at underviserne skal tilbyde kurser i de pædagogiske udfordringer, der er i at undervise på et fremmedsprog, ligesom traditionelle engelskkurser i højere grad skal være tilgængelige for undervisere og studerende med sproglige vanskeligheder. Samtidig bør udenlanske studerende tilbydes sproglig og pædagogisk assistance, der kan hjælpe dem til at komme ind på livet af det danske sprog. Det skyldes, at det er en fordel at kende til nationalsproget i sociale sammenhænge uden for studierne, men også at de officielt engelsksprogede kurser ofte er præget af masser af debat på de nordiske sprog.

Læs også: Sådan skaber lærere bedre undervisning

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.