Forskere: Sådan hjælper vi børn med ADHD
Kilde: 
19 september 2013

KORT NYT FRA UNIVERSITETERNE:

Forskere ved blandt andet Roskilde Universitet (RUC) har set nærmere på, hvordan man kan sikre, at børn med ADHD og børn med andre særlige behov kan få det så godt som muligt i folkeskolen – i lidt mere tekniske termer: hvordan man sikrer en god inklusion af børnene.

Konklusionen er egentlig ganske simpel: Børn med funktionsnedsættelser kan få det bedre, lære mere og blive bedre til at være sammen med andre mennesker, hvis SFO’ens pædagoger og folkeskolens lærere bliver bedre til at samarbejde med specialskolernes lærere, special- og socialpædagoger. Det skriver RUC i en pressemeddelelse.

Ifølge Jesper Holm, lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved RUC og leder af forskningsprojektet, er folkeskolerne i dag for dårlige til at give børn med ADHD, udviklingshæmning, autisme og funktionsnedsættelser trygge vilkår.

”Meget ofte klager pårørende over, at børnene mistrives,” siger han i en pressemeddelelse fra RUC.

”Det er uhensigtsmæssigt at opløse fagligheden på området ved at overflytte børn til folkeskoler inden den tilsvarende faglige kompetence har nået at aflejre sig i personalegrupperne i folkeskolen,” bemærker Jesper Holm.

Forskerne peger i deres rapport på, at man skal anerkende, at nogle grupper af børn og unge har brug for en vis afskærmning for at kunne blive inkluderet på deres egne præmisser.

Et andet konkret forslag går på, at man skal udpege visse specialskoler som videncentre, hvor man sikre en god faglighed i specialpædagogikken, som kan blive givet videre til folkeskolerne.

Projektet - som du kan læse mange flere detaljer om på RUC's hjemmeside - er finansieret af Region Sjælland, Trygfonden, RUC og tre deltagende specialskoler.

Læs også:

Skolerne er syge - hvad kan vi gøre?

Opråb: Drop ADHD-medicin og kig på kosten

Er ADHD nutidens psykopati?

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

th

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.