Flere patienter får farlige bakterier på hospitalet
Kilde: 
08 oktober 2014

KORT NYT FRA DANMARK:

En ny rapport viser, at der i 2013 var en stor stigning i antallet af patienter, der fik infektioner med multiresistente bakterier på de danske hospitaler.

Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Multiresistente baketerier er bakterier, der har udviklet resistens – modstandsdygtighed - over for mange forskellige antibiotika.

»Tendensen med stigende antal multiresistente bakterier på danske sygehuse – ikke mindst spredning af CPE bakterier og en kraftig stigning i VRE – er meget bekymrende. På sigt kan disse bakterier true vores moderne hospitalsbehandling, så det er vigtigt, at disse trusler håndteres nu, inden de vokser ud af kontrol,« siger overlæge Robert Skov i pressemeddelelsen fra Statens Serum Institut.

CPE er en tarmbakterier, der ofte er så resistente, at der kun er få eller ingen antibiotika, der kan behandle infektioner med disse bakterier. I 2013 blev der fundet 18 prøver med CPE bakterier hos 13 patienter, og det er lige så mange bakterieprøver som de foregående fem år tilsammen, skriver Statens Serum Institut.

»CPE bakterier er frygtet over hele verden og anses af ECDC (det europæiske sundhedsagentur) som den alvorligste resistenstrussel i Europa,« siger Robert Skov i pressemeddelelsen.

En anden af de multiresistente bakterier, som er i kraftig stigning på hospitalerne, er den såkaldte VRE - enterokok-bakterier, som er resistente over for antibiotika af typen vancomycin. I 2013 blev der rapportereret 248 tilfælde af infektioner med VRE til Statens Serum Institut, mens det kun var 54 tilfælde året før.

Tallene er offentliggjort for nyligt i rapporten DANMAP.

Læs også:

Sådan kommer vi af med de multiresistente bakterier

Danske forskere: Renlighed kan være forklaring på øget resistens i stafylokokker

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.
lb

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.