Færre patienter dør på kvalitetsbevidste hospitaler
25 september 2015

KORT NYT FRA DANMARK

Hospitaler, der i høj grad følger kravene i akkrediteringsprogrammet 'Den danske kvalitetsmodel' (DDKM), har lavere dødelighed. Det viser en undersøgelse lavet af Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Region Syddanmark, der har fulgt i alt 276.980 indlagte danskere i perioden 2009-2012. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Offentlige danske hospitaler har siden 2009 fulgt akkrediteringsprogrammet i et forsøg på at højne kvaliteten og skabe et bedre patientforløb. Der har indtil nu ikke været nok dokumentation for, at behandlingen er bedre, når patienter er indlagt på hospitaler med høj akkreditering.

»Vores undersøgelse viser, at dødeligheden var lavere blandt patienter indlagt på de hospitaler, der i høj grad levede op til kravende i DDKM end på de hospitaler, der i mindre grad levede op til kravene. Der er tale om markante resultater, der er meget relevante for, hvordan hospitalerne fremadrettet kan organisere arbejdet med at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden,« siger ph.d.-studerende Anne Mette Falstie-Jensen fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital og Center for Kvalitet i Region Syddanmark, i pressemeddelelsen.

Patienterne, som forskerne har fulgt, blev inddelt efter, om de havde været indlagt på et hospital, der i høj grad levede op til kravene, eller om de var indlagt på et hospital, der i mindre grad gjorde det. Her viste det sige, at de kvalitetsbevidste hospitaler klarede sig bedst.

»Et vigtigt næste skridt kunne være at se nærmere på, hvilke kvalitetskrav der har størst betydning for dødeligheden. For hvis man kunne få samme effekt og fald i dødelighed med færre krav, vil det selvfølgelig muliggøre en mere målrettet indsats ude på hospitalerne,” siger Anne Mette Falstie-Jensen i pressemeddelelsen.

Forskernes resultater er publiceret i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Quality in Health Care.

Læs også:

Patienter dør på overfyldte hospitaler

Forskere: Hospitaler og psykiatri behandler patienter for overfladisk

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

aml

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.