Drøm aflæst med hjerneskanner
Kilde: 
02 november 2011

Når en hånd knyttes i drømme, knyttes den ikke i virkeligheden. Nu har et hold tyske forskere påvist, at hjernen alligevel aktiveres på næsten samme måde, skriver forskning.no.

Ved hjælp af metoderne funktionel MRI og nær infrarød spektroskopi observerede forskerne hjerneaktiviteten hos bevidste drømmere (drømmere som er klar over, at de drømmer).

De skannede deres hjerner, når de knyttede hånden i vågen tilstand.  Dette sammenlignede de med skanninger af personerne, der forestillede sig, at de knyttede hånden. Til slut sammenholdt de med, når personerne knyttede hånden i en bevidst drøm. Skanningerne viste, at hjerneaktiviteten var næsten den samme.

Dette peger på, at indholdet i drømme nu kan måles ved hjælp af hejrneskanninger, rapporterer forskerne.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.