Dit forbrug af palmeolie og sojabønner belaster miljøet
11 april 2013

Der er et stadigt pres på at inddrage naturarealer, herunder regnskove i Sydamerika og Sydøstasien, til oliepalmeplantager og sojabønnemarker. Produktionen af palmeolie og soja er ikke alene dårligt nyt for regnskovene. Den kan også være skadelig for miljøet og lokalbefolkningens sundhed.

Også Danmark er afhængig af denne produktion. Vi importerer betydelige mængder soja og palmeolieprodukter, der er produceret under vilkår, som ikke er godkendt i EU.

På denne baggrund har Fødevareministeriet bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet om at skabe et overblik over de generelle miljø- og naturmæssige konsekvenser af produktionen og de vigtigste certificeringsordninger.

Det har resulteret i rapporten ”Soja og palmeolie. Certificeringsordninger til dokumentation af bæredygtighed i forbindelse med produktion”.

»Der er en række dokumenterede negative miljø- og sundhedsmæssige effekter forbundet med den stadig stigende dyrkning af soja og palmeolietræer i henholdsvis Sydamerika og Sydøstasien, hvorfra Danmark importerer betydelige mængder. Det drejer sig især om pesticidanvendelse og inddragelse af skov og andre naturarealer til dyrkningen,« hedder det i rapporten.

Den gode nyhed er, at der findes en række certificeringsordninger, der sigter på at sikre en mere forsvarlig omgang med pesticider. Ordningerne sikrer dog ikke mod anvendelse af genmodificerede afgrøder.

Læs også på Videnskab.dk: 
Biobrændsel op etik - må vi fælde de indonesiske regnskove?
 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.