Digitalisering sætter ophavsretten under pres
Kilde: 
08 februar 2011

Et nyt forskningsprojekt ved Københavns Universitet skal i løbet af tre år afklare forholdet mellem copyright, kreativitet og kulturarv i lyset af de seneste års eksplosive udvikling i mulighederne for digitalisering og massedistribution af tekster, billeder og musik. 

Udviklingen inden for digitalisering og massedistribution gør det sværere og sværere at håndhæve ophavsretten og rejser samtidig spørgsmålet, om vi er tjent med, at kunst og kultur tilhører nogle få personer eller organisationer. Eller om vi bliver mere innovative og kreative uden copyrightlovgivningen? Det er to af de hovedspørgsmål, som det internationale, tværfaglige forskningsprojekt CULTIVATE skal afdække.

»CULTIVATE angriber spørgsmålet om forholdet mellem copyright, kreativitet og kulturarv fra alle leder og kanter – et spørgsmål, som kun bliver mere og mere presserende, efterhånden som den digitale udvikling tager fart,« siger professor, dr.phil. Helle Porsdam, der er leder af forskningsprojektet, i en pressemeddelelse fra SAXO-Instituttet på Københavns Universitet.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.