Deprimerede mænd ryger ud af arbejdsmarkedet
13 april 2011

Ledige bliver ofte ramt af depression, og især de deprimerede mænd har meget svært ved at komme i arbejde igen, viser en ny undersøgelse. Forsker anbefaler en styrket indsats for at få de deprimerede mænd tilbage i job.

En ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences og AKF, Anvendt KommunalForskning, viser, at sandsynligheden for at finde job er omtrent en tredjedel lavere for mænd med en depression. Og de har næsten dobbelt så høj risiko for helt at forlade arbejdsmarkedet.

»Når mændene bliver afskediget, stiger risikoen for depression, og hvis de først bliver ramt af en depression, får de klart sværere ved at komme tilbage i job,« siger forsker Henrik Lindegaard Andersen fra AKF, som står bag undersøgelsen sammen med professor Michael Rosholm fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.