De børn, der er sårbare på nettet, er det også i den virkelige verden
11 januar 2013

De fleste børn klarer drilleri eller seksuelt indhold på nettet eller mobilen uden at lide skade.

Men de børn, der i forvejen har sociale eller følelsesmæssige problemer, oplever det som mere ubehageligt og har sværere ved at håndtere det, når de møder mobning, uønsket seksuelt indhold, som for eksempel seksuelle tekstbeskeder, det der også kaldes ’sexting’.

Det viser en ny rapport fra det europæiske forskningsprojekt EU Kids Online, skriver IT-Universitetet i København i en pressemeddelelse.

Oveni vælger de sårbare børn tit at forholde sig passivt til problemerne - i stedet for at handle aktivt ved at blokere mobberen eller slette beskederne – Og de sidder tilbage med de ubehagelig følser i længere tid.

Børn, der trives, er mere hårdføre

ifølge IT-Universitete viser rapporten viser en klar sammenhæng mellem følelsesmæssig trivsel og robusthed overfor ubehagelige onlineoplevelser– uanset hvilken type trussel, der er tale om. I alle aldersgrupper er børn, der er følelsesmæssigt stabile og har et højt selvværd mindre tilbøjelige til at blive ramt hårdt af online drilleri eller et uønsket møde med pornografi.

»Der er en tydelig forbindelse mellem børns psykologiske velfærd og trivsel og deres evne til at håndtere en grim oplevelse på nettet. Børn med lavt selvværd eller psykologiske problemer reagerer mere passivt eller fatalistisk, og håber på, at problemet går væk, hvis de logger af et stykke tid, i stedet for aktivt at blokere afsenderen eller slette de ubehagelige meddelelser,« siger Gitte Stald, der er lektor ved IT-Universitetet i København, som står for den danske del af EU Kids Online-undersøgelsen.

Tal med børnene – forbud hjælper ikke

Ifølge rapporten kan man som forælder bedst hjælpe sine børn ved at involvere sig i deres internetbrug –for eksempel ved at være til stede, mens børnene er online, vejlede dem og tale med dem om det, de oplever, snarere end at forsøge at begrænse deres aktiviteter på nettet.

’At tale med nogen om det’ er generelt den foretrukne strategi blandt de børn, som i rapporten fortæller at de har oplevet noget ubehageligt på nettet.

53 % taler med nogen om det, hvis de oplever uønsket seksuelt indhold, mens tallet stiger til 60 % ved seksuelle beskeder og 77 % ved mobning på nettet.

Rapporten viser, at forældre, som selv har nem adgang til nettet og er rutinerede brugere, er bedre rustet til at hjælpe og vejlede deres børn.

Derfor er det er vigtigt at udbrede internetadgang og –brug mest muligt blandt europæiske forældre.

Særligt fordi rapporten også viser, at forældrenes støtte betyder mere end for eksempel lærernes – måske fordi der også er et behov blandt lærerne for at få styrket deres digitale kompetencer.

Rapporten ’How To Cope and Build Online Resilience’ fra EU Kids Online er baseret på en face-to-face-undersøgelse blandt 25.000 internetbrugere i alderen 9-16 år og deres forældre, på tværs af 25 europæiske lande.

EU Kids Online's mål er at generere og udbrede viden om europæiske børn og forældres adfærd og erfaringer i forhold til risikabel og sikker brug af internettet og nye online teknologier, for derigennem at bidrage til et mere sikkert online miljø for børn. Projektet er finansieret af The EC Safer Internet Programme.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.