Danskere udvinder olie af biomasse
06 februar 2013

Det er blevet endnu mere sandsynligt, at biler, fly og skibe i en nær fremtid kan okse sig fremad på grønt brændstof. Forskere ved Aarhus Universitet har ifølge universitetets eget nyhedsbrev Rømer udviklet en effektiv teknik, der kan lave olie af alle former for biomasse.

I samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet og firmaet Steeper Energy ApS har Aarhus-forskerne udviklet en »ny og banebrydende proces«, der kan omdanne alle former for biomasse til en bio-råolie, som kan sammenlignes med fossil råolie.

Metoden kan ifølge Rømer udnytte 85-90 procent af energiindholdet i biomassen, hvilket er mere end nogen af de andre kendte teknologier kan præstere. Og det vel at mærke uden at være dyrere.

»Alle andre kendte metoder til at producere flydende bio-brændstoffer kræver enten bekostelige tørringsprocesser eller udnytter kun en begrænset del af biomassen, f.eks. kulhydraterne,« forklarer Jacob Becker, som er ph.d. og centermanager på Institut for Kemi på Aarhus Universitet, til Rømer.

Bioolien kan forholdsvis let forarbejdes til diesel, benzin eller jetbrændstof i oliebranchens eksisterende anlæg eller benyttes direkte til forarbejdning som fuelolie i skibe. Det er altså ikke nødvendigt at omstille motorer eller blande tilsætningsstoffer i brændstoffet for at kunne bruge bioolien til transport.

Metoden hedder på engelsk Hydro Thermal Liquefaction (HTL) og går grundlæggende ud på at trykkoge biomasse, så den omdannes til bl.a. råolie. Princippet har været kendt siden 1930’erne, men det er først nu, at bl.a. teknikken er blevet god nok til, at metoden kan være en god forretning.

I maj åbner et større demonstrationsanlæg ved Aalborg Universitets Institut for Energiteknik, og også her vil der blive eksperimenteret med opgradering af olien. Der er efter sigende også planer om at opføre endnu et demonstrationsanlæg på Aarhus Universitets afdeling i Foulum.

»HTL-teknologien skal afprøves i større målestok, så vi får tilstrækkelige mængder olie til at få det afprøvet i fly-, skibs- og lastbilmotorer hos vore interessenter. Vi regner med at kunne producere gennemsnitlig en liter olie i timen, alt afhængigt af hvilken biomasse vi fylder i systemet,« fortæller professor Lasse Rosendahl fra Aalborg Universitets Institut for Energiteknik til Rømer.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.