Dansk forskning skaber intelligent affaldshåndtering
21 juni 2012

Projektet INNOSORT vil udvikle teknologier, der kan sortere vores affald efter kemisk sammensætning og form, skriver Teknologisk Institut. Det gør det samtidig muligt at frasortere miljø- og sundhedsskadelige stoffer samt genanvende knappe ressourcer.

Stigende befolkningstal og høje vækstrater resulterer i en stadig alvorligere udfordring med at skaffe tilstrækkeligt med ressourcer og energi. Samtidig medfører den høje vækst, at verdens affaldsmængder stiger.

Der er derfor stor værdi i at kunne genanvende værdifulde ressourcer som f.eks. plast, letmetaller, ædelmetaller samt kritiske råstoffer som de sjældne jordartsmetaller. CO2 besparelserne vil derudover være markante, i takt med at genanvendelsen højnes. Både globalt, i EU og i Danmark er der derfor en stigende interesse i at sikre en bedre udnyttelse af vores affald.

Sådanne teknologier er efterspurgt på globalt plan, og projektet har ifølge Teknologisk Institut derfor et meget stort eksportpotentiale med mulighed for at skabe nye arbejdsplader i Danmark.

Projektet er blevet til med støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation.

»I fremtiden får vi i endnu højere grad brug for nye miljøteknologiske løsninger til sortering af vores affald, både for miljøets, ressourcernes og arbejdsmiljøets skyld. Derfor støtter vi innovationskonsortiet INNOSORT, hvor videndeling og innovation vil åbne for endnu en gevinst, nemlig eksportpotentiale,« siger forkvinde Conni Simonsen.

Projektet har et samlet budget på 44,3 mio. kr. Det er sat sammen som et innovationskonsortium – her er højteknologiske virksomheder inden for sensorer og robotteknologi, affaldsbehandlere og centrale videnpartnere gået sammen. Konsortiets deltagere er blandt andre, Dansk Affald A/S, Syddansk Universite, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Teknologisk Institut.

Læs også: Put affald i tanken på din bil

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.