Danmark får nyt stort diabetesakademi
17 august 2012

Ny viden om diabetes og nye måder at forebygge og behandle sygdommen på. Det er det langsigtede perspektiv i Det Danske Diabetes Akademi, der etableres per 1. september, skriver Novo Nordisk Fonden i en pressemeddelelse.

Akademiet, der er det første af sin art i Danmark, vil få tilknyttet godt 300 forskere og har som vision at højne kvaliteten af dansk diabetesforskning og give et samlet overblik over al diabetesforskning her i landet.

Antallet af diabetestilfælde vokser så hurtigt, at der i dag er tale om en epidemi. På verdensplan lider 366 mio. mennesker af sygdommen, der kan forårsage invaliderende skader på bl.a. øjne, nyrer, hjerte og hjerne, og tallet ventes at stige til 552 mio. i 2030. I Danmark er 290.000 mennesker diagnosticeret med diabetes, og ca. en kvart million vurderes at have sygdommen uden at vide det.

Ambitionen med Det Danske Diabetes Akademi er at øge kvaliteten af dansk diabetesforskning. Det skal ske ved at skabe et verdensklasse forsknings- og uddannelsesmiljø med de bedste forskere fra ind- og udland og ved at skabe en samarbejdende kultur med networking og vidensdeling forskerne imellem. Akademiet har samtidig som mål at fremtidssikre diabetesforskningen ved at udbyde en række nye forskerstillinger og arrangementer rettet mod unge forskertalenter, så de får optimale muligheder for at dygtiggøre sig og forfølge en karriere inden for feltet.

»Diabetes er en stor trussel mod vores sundhed. Det Danske Diabetes Akademi giver mulighed for at finde nye løsninger til at bekæmpe diabetes type 1 og 2 til gavn for både diabetesforskning og diabetespatienter i hele Danmark. Vores ambitiøse mål er, at diabetespatienter opnår normal livskvalitet og normal livslængde,« siger professor Henning Beck-Nielsen, der er én af Danmarks mest erfarne diabetesforskere, og som bliver akademiets leder.

Det Danske Diabetes Akademi opbygges med et sekretariat ved Odense Universitetshospital, der bliver vært for akademiet, men de tilknyttede forskere vil være ansat ved bl.a. universiteter og hospitaler landet over. En af sekretariatets vigtigste opgaver bliver – bl.a. via kurser og konferencer – at skabe en platform for et samarbejde forskerne imellem. Akademiets bestyrelse afspejler, at der er tale om et nationalt initiativ og består af repræsentanter fra bl.a. universiteter og universitetshospitaler i hele landet.

Novo Nordisk Fonden er med en bevilling på godt 201 mio. kr. største bidragsyder til akademiet. Fondens bidrag vil de næste fem år bidrage til at finansiere omkring 150 nye forskerstillinger i form af 90 ph.d.-stillinger, 50 postdoc-stipendier, to professorater samt yderligere et antal korterevarende gæsteforskerstillinger til fremragende udenlandske forskere.

»Vores vision er at fremtidssikre dansk diabetesforskning. Det Danske Diabetes Akademi bliver en samlende enhed, der giver forskere optimale rammer til at tage kampen op mod diabetes. Målet med akademiet er at styrke forskningens vækstlag og støtte forskning af højeste internationale kvalitet,« siger Ulf J. Johansson, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Udover Novo Nordisk Fonden bidrager de danske universiteter og universitetshospitalerne samt den internationale JDRF-fond også til finansieringen af akademiet. Samlet har akademiet aktuelt et budget på i alt 375 mio. kr. over fem år, men beløbet forventes at blive suppleret med yderligere finansiering fra andre kilder.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.