Børn med særlige behov i almenundervisningen kræver lærere med specialviden
14 januar 2013

Hvad er bedst: At give børn med særlige behov specialundervisning eller at inkludere dem i den almindelige undervisning - såkaldt inklusion?

Et nyt systematisk review om inklusion fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (pdf) på Aarhus Universitet giver nu både politikere og praktikere i grundskolen mulighed for at træffe beslutninger og vælge pædagogisk metode på baggrund af veldokumenteret viden om, hvad der virker, og under hvilke forudsætninger.

Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

»Vores gennemgang af den internationale inklusionsforskning betyder, at vejen fra idealet om inklusion til at få succes med det i praksis er blevet kortere.  Nu har vi evidensbaseret viden om, hvad der skal til for at opnå de pædagogiske gevinster ved inklusion. En viden, som praktikere, forskere og politikere nu får mulighed for at omsætte til handling,« siger Camilla Brørup Dyssegaard, forsker ved Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Det systematiske review peger på, at det faktisk er muligt at inkludere elever med særlige behov i almenundervisningen, og at det kan have en positiv effekt ikke blot for disse elever, men også for almenelevernes faglige og sociale udvikling. Det er dog en afgørende forudsætning, at lærerne i grundskolen klædes på til inklusion.

»Overordnet viser reviewet, at lærerne skal instrueres eller efteruddannes i interventionstiltag over for elever med særlige behov. Lærerne skal kunne trække på ressourcepersoner som ledere, psykologer og konsulenter, der kan yde supervision eller direkte støtte i undervisningen. Adgangen til ressourcepersoner er afgørende for, om lærerne føler sig kompetente til at udvikle tydelige målsætninger for inklusionen og til at varetage inkluderende undervisning,« siger Camilla Brørup Dyssegaard.

På Aarhus Universitets hjemmeside kan du læse mere om de konkrete resultater fra det systematiske review.

Læs også på Videnskab.dk:

Folkeskolens svære inklusion

Specialundervisning giver sårede elever

 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.