Bivirkninger ved astamedicin til børn underrapporteres
Kilde: 
28 oktober 2014

KORT NYT FRA DANMARK

Børn der tager astmamedicin kan have større risiko for at opleve alvorlige bivirkninger end tidligere antaget. Det skriver sund.ku.dk.

To danske professorer, Ebba Holme Hansen fra Københavns Universitet og Lise Aagaard fra Syddansk Universitet, har gennemgået alle EU-bivirkningsrapporter for perioden 2007- 2011 om astmamedicin, der har været brugt til børn.  

De fandt en underrapportering af alvorlige bivirkninger i de offentliggjorte kliniske forsøg, som har ligget til grund for markedsføringen af lægemidlerne, når de blev sammenholdt med den fælles bivirkningsdatabase (EudraVigilance), som både myndigheder og lægemiddelproducenter har indrapporteringspligt til.  

»De offentliggjorte kliniske studier om behandling af børn med astmamedicin indeholder meget begrænset data, og de hyppigst observerede bivirkninger er åndenød og hoste. Der er ikke mange offentligt tilgængelige artikler, og de bivirkninger der nævnes i kliniske studier, er karakteriseret som ikke-alvorlige. Dog har vi kunnet læse os frem til, at flere forsøgspersoner dropper ud af de kliniske forsøg undervejs i forløbet på grund af alvorlige bivirkninger – i sig selv et tankevækkende faktum,« siger professor Ebba Holme Hansen fra Institut for Farmaci ved Københavns Universitet. 

Et generelt problem ved de kliniske afprøvninger af lægemidler er, at de hovedsageligt testes på unge mandelige forsøgspersoner. Derfor kan man ikke med sikkerhed vide, hvilken effekt de testede (og godkendte) lægemidler vil have på mere sårbare grupper såsom børn. 

Studiet er nyligt publiceret i tidsskriftet International Journal of Clinical Pharmacy

Læs også:

Mors antibiotika giver ikke astma - dårligt immunforsvar gør

Hvad skal man gøre, hvis man lider af astma eller allergi?

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.
ssm

 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.