Bedre grisefoder gavner miljøet
15 januar 2013

Når grise får stoffet L-lysin i deres foder, dannes der mindre kvælstof i gyllen, og det kommer både marker og vandmiljø til gode. Nyt projekt vil forbedre mikroorganismers evne til at producere L-lysin, så det kan tilsættes dyrefoder, skriver Højteknologifonden i en pressemeddelelse.

L-lysin hjælper dyr som grise og kyllinger til bedre at udnytte foderet. Deres vækst øges, selvom de spiser mindre foder, fordi næringsstofferne udnyttes bedre. Mindre protein i foderet, har samtidig den positive effekt, at dyrenes efterladenskaber, som bruges til gødskning af markerne, indeholder mindre kvælstof.

Det er bakterien Corynebacterium glutamicum som omdanner sukker til L-lysin. Det sker i store fermenteringstanke, der kræver anselige mængder af energi for at temperaturen og processen holdes stabil. Ved at studere bakteriens genom og metaboliske proces, håber forskerne at finde frem til, hvordan bakteriestammens stofskifte kan optimeres, så den kan omdanne sukker endnu mere effektivt. På den måde, kan der spares energi og sukker-råstof i produktionen, så  omkostninger og CO2 belastning kan sænkes væsentligt.

Salg af L-lysin har et meget stort vækstpotentiale ikke bare i Danmark, men også på det globale marked. Derfor er virksomheden Vitalys og Novo Nordisk Foundation center for Biosustainability på DTU gået sammen om at optimere mikroorganismers produktion af L-lysin.

Læs også på Videnskab.dk

Antibiotika ændrer grises maver

Danskere forvandler giftigt planteaffald til nærende dyrefoder

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.