Bæveren bekæmper global opvarmning
Kilde: 
19 juli 2013

Et nyt studie viser, at bæveren sørger for, at der bliver sluppet mindre CO2 ud i atmosfæren, når den bygger dæmninger. Det skriver Popsci.com.

Når bæveren fælder træer og bygger dæmninger, så flyder floder over og skaber næringsrige vådområder kaldet ’bæverenge’. Disse enge holder på kulstof, som ellers ville slippe ud i atmosfæren.

Der levede engang mellem 60 millioner til 400 millioner bævere over størstedelen af Nordamerika, men europæiske bosættere udryddede en stor del af bestanden.

Det betyder, at mange efterladte dæmninger har fået engene til at tørre ud, og kulstoffet er fordampet til CO2 i atmosfæren.

Studiet fra Colorado University, der netop er udgivet i tidsskriftet Geophysical Research Letters, anslår at bævere har en vigtig miljømæssig funktion overfor både klimaændringer, tørke og skovbrande.

Studiet viste, at de efterladte bæverdæmninger, som forskerne undersøgte, udgjorde omkring otte procent af landskabets CO2-beholdning, og det anslår, at områderne ville kunne holde på 23 procent i stedet, hvis der stadig var bæverpopulationer.

Læs også på Videnskab.dk:

På usædvanligt besøg hos en bæverfamilie

Sådan kan man bremse global opvarmning

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.