Affaldshandel kan give et grønnere Europa
16 marts 2011

 Ny forskning fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, viser, at skraldehandel mellem medlemslandene vil være godt for miljøet i Europa.

»Forskningen peger på, at den frie handel vil medføre, at affald i højere grad vil blive forbrændt, da de lande med mange nye forbrændingsanlæg vil kunne aftage en del affald fra lande med færre eller ældre anlæg,« fortæller Louise Lykke Brix i en pressemeddelelse.

Hun har i sit ph.d.-projekt forsket i effekten af den frie affaldshandel udelukkende ved hjælp af teoretiske, matematiske beregninger.

Ved forbrænding udnytter man energien i affaldet, samtidig betyder den øgede forbrænding, at der samlet set vil blive deponeret mindre affald på lossepladser i EU, skriver Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

 

 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.