Titel: 
Ubestemthedsrelationerne styrer hjernens processer
Titel: 
Einsteins verdensformel besvarer livets store spørgsmål
Titel: 
E=mc² ændrede verden totalt
Titel: 
Einsteins formel for tidsforlængelse var grundlaget for GPS
Titel: 
Termodynamikkens 2. lov - forudsætningen for moderne energiteknologi
Titel: 
Maxwell-ligningerne inspirerede Einstein
Titel: 
Primtalssætningen er fundamental for det moderne samfund
Titel: 
Euler satte matematikken på formler
Titel: 
Pythagoras' læresætning - den vigtigste matematiske opdagelse

Pages