Forskere: Fremtidens landbrug bør efterligne naturen
Flere forskellige afgrøder dyrket samtidig på samme mark kan medvirke til et mere robust og bæredygtigt landbrug. Men det er ikke altid nemt at gå nye veje.
landmænd_landbrug_fremtiden_samdyrkning

Gruppen af landmænd mødes hos hinanden og diskuterer erfaringer og udfordringer i forhold til at dyrke flere afgrøder på samme mark. (Fotograf: Ane Kirstine Aare)

Gruppen af landmænd mødes hos hinanden og diskuterer erfaringer og udfordringer i forhold til at dyrke flere afgrøder på samme mark. (Fotograf: Ane Kirstine Aare)

I skoven vrimler det med liv; forskellige planter vokser side om side i under- og overskoven, ja nogle kravler sågar op ad hinanden for at deles om vand, jord og sollys.

Går man en tur i det danske landsbrugslandskab er ensartede marker med den samme afgrøde derimod det mest almindelige syn.

I naturen er der artsdiversitet, fordi hver planteart har forskellige egenskaber og behov, og fordi naturen fordeler sine ressourcer forskelligt selv indenfor et meget lille område. Naturen er derfor i stand til at udnytte de ressourcer, der er til rådighed meget effektivt.

På en dansk kornmark med en enkelt art udnyttes vand, lys og næringsstoffer ikke i samme grad som i naturen. Og der er andre ulemper ved den ensartede dyrkning af samme afgrøde - også kaldet monokultur - som for alvor tog fart efter 2. verdenskrig:

  • Jordens frugtbarhed reduceres, når færre afgrøder dyrkes på samme areal år efter år.
  • Der er større behov for bekæmpelse af sygdomme og skadedyr.
  • Der er ringe muligheder for at reducere risikoen for økonomiske tab på grund af udsving i vejret og verdensmarksprisen på den enkelte afgrøde.

Så hvad nu hvis landmænd efterligner naturen og begynder at så flere forskellige afgrøder på markerne samtidig?

Netop det undersøger vi på Roskilde Universitet i EU-projektet ReMIX, hvor vi sammen med en gruppe landmænd skal indhente erfaring og inspirere til mere diversitet på de danske marker.

Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Samdyrkning er gammel vin på nye flasker

En af de måder, man kan skabe mere forskellighed på markerne, er gennem samdyrkning.

Samdyrkning betyder, at man dyrker flere forskellige afgrøder på samme mark på samme tid. En praksis, som var langt mere udbredt før industrialiseringen af landbruget for omtrentlig hundrede år siden, men som med tiden stort set er gået i glemmebogen.

Før industrialiseringen var det udbredt at dyrke blandinger af flere kornarter og bælgplantearter for at sikre sig komplet og sammensat vinterfoder til sine dyr.

Hvis en af afgrøderne havde dårlige vilkår på grund af sygdomme eller ringe vejr, var der mulighed for, at de andre arter stadig kunne klare sig.

Blandingerne gjorde dermed landmanden mindre udsat og sikrede, at afgrøderne i højere grad kunne gå fra spirre eller høstet brødkorn - eller sagt på en anden måde, så blev dyrkningsstabiliteten øget.

LÆS OGSÅ: Pløjefrit landbrug: Naturvenlig trend eller miljøsvineri? 

Samdyrkning højner biodiversiteten

Blandt forskere er der i dag en stigende anerkendelse af, at diversiteten skal tilbage til landbruget, hvis sektoren skal fremtidssikres og blive mere bæredygtig (se for eksempel ekspertpanelet IPES' rapport om emnet fra 2016).

Hvis man skifter mellem forskellige afgrøder fra år til år (sædskifte) og dyrker flere afgrøder samtidig på samme mark (samdyrkning), opnår man en række fordele.

Dyrkningsmetoden er nemlig mere skånsom for biodiversiteten, da den mindsker behovet for pesticider og handelsgødning – specielt ved kombination af for eksempel korn og bælgplanter som ærter eller hestebønner (se Hauggaard-Nielsen et al. 2008).

Endelig øges dyrkningsstabiliteten, således landmændene er mindre udsatte ved de skiftende vejrforhold, som vi har i vente på grund af klimaforandringer.

LÆS OGSÅ: Biologer frygter ukritisk forskning i biodiversiteten

Stort tema i gang


I en konstruktiv serie undersøger Videnskab.dk, hvordan mennesket kan redde verden, og hvordan vi hver især kan gøre en forskel hjemme fra sofaen.

Som en del af serien giver forskere gode råd, baseret på deres egen forskning.

Du kan få og give gode råd i vores Facebook-gruppe Red Verden.

Ikke nemt at ændre praksis i landbruget

Men på trods af potentialet ved samdyrkning og sædeskift er det svært for den enkelte landmand at ændre praksis, da landbrugssektoren er indrettet til et yderst specialiseret og ensartet produktion og salg.

Landmænd støder derfor på en række udfordringer, når de overvejer at anvende samdyrkning på deres marker.

Udfordringerne er blandt andet, at de maskiner, de har til rådighed, de sorter, vi har fremavlet og den rådgivning, de kan få, alt sammen ikke passer til denne måde at dyrke på.

Det samme gælder logistikken hos de, der aftager afgrøderne, dét, de lærte i skolen og den æstetik, som naboen bruger til at vurdere, hvor gode landmænd de er.

LÆS OGSÅ: Dansk landbrug står for hidtil overset udledning af svovl i atmosfæren

Samdyrkning af vårhvede og hestebønne hos Laue Skau i Haderslev. (Foto: Laue Skau)

Samdyrkning af vårhvede og hestebønne hos Laue Skau i Haderslev. (Foto: Laue Skau)

Behov for et paradigmeskift i landbruget

Efterhånden oplever flere landmænd bagsiderne af både de kemiske og mekaniske måder at styre planternes vækst, og de efterspørger nye måder at sikre sunde fødevarer og frugtbare jorde.

Det er stadig et mindretal af danske landmænd, særligt økologer, der benytter sig af samdyrkning.

Men potentialet for denne metode er meget større, og der findes langt flere kombinationsmuligheder, end der bruges i dag.

Dernæst skal diversiteten på de danske marker samlet set være langt større, hvis det skal have en effekt på nogle af de store udfordringer, landbruget står overfor i dag – såsom at sikre biodiversitet, reducere udledning af drivhusgasser og udnytte jordens næringsstoffer bedre.

Forskningsprojektet ReMIX

ReMIX – Redesigning European cropping system based on species MIXtures – er et forskningsprojekt finansieret af EU's Horizon 2020 forskings- og innovationsprogram og løber fra 2017-2021.

Projektet har støttenummeret 727217. Læs mere om og følg ReMIX på hjemmesiden, Facebook, Twitter og RUC.

Det kan derfor være nødvendigt at udfordre den nuværende forståelse af, hvad effektivitet er indenfor landbrugsproduktionen. 

Måske vi skal rette blikket mod den mest effektive måde at udnytte de mekanismer, som de naturlige økosystemer allerede tilbyder, hvis vi vil give plads til andre og mere langtidsholdbare måder at dyrke vores jord på?

Det vil kræve en anden forståelse hos både landmændene selv, men også hos de som aftager deres varer, os forbrugere, de store interesseorganisationer, lovgiverne, uddannelsesinstitutionerne og forskningen.

LÆS OGSÅ: Dansk landbrug skal producere sig ud af miljøproblemer

Samarbejde skal skabe mere bæredygtighed

Forskning har været en vigtig motor for, at vi i dag har et meget specialiseret og højtydende landbrug. En del forskning har handlet om at forbedre teknologier, mens en mindre del har handlet om at beskrive de strukturer og processer, som fastholder den måde, vi producerer på.

Særligt fordi der i dag stilles højere krav til landbruget om både at yde mere og at påvirke naturen mindre, er der behov for mere forskning i, hvorfor landmænd optager eller ikke optager nye, mere bæredygtige praksisser.

Det kræver ikke mindst mere samarbejde mellem forskning og praksis, hvorfor vi på Roskilde Universitet er gået ind i et samarbejde med en gruppe danske landmænd.

Vi oplever stor iderigdom hos landmændene, og en mere indgående forståelse af deres muligheder for at ændre praksis er derfor kernen i vores arbejde. Sammen undersøger vi, hvad disse nye (eller gamle) måder at dyrke jorden på vil betyde for den enkelte landmand.

Gruppen af landmænd prøver metoderne af og diskuterer med os og andre landmænd. På den måde tvinger vi hinanden til at tænke i nye muligheder med udgangspunkt i den virkelighed og hverdag, de skal implementeres i.

LÆS OGSÅ: Landbrug: Forskere bruger gamle metoder mod nye problemer

LÆS OGSÅ: Forsker vil aflive myter: Den virkelige nøgle til at brødføde verden er sund jord

Forskere, landmænd og virksomheder på fælles konference

I september 2019 mødtes omkring 200 forskere og andre fra sektoren for første gang for at diskutere muligheder og udfordringer ved at bringe mere diversitet på de europæiske marker.

Udover forskere deltog landmænd, interesseorganisationer og forskellige virksomheder fra landbrugssektoren.

Konferencen blev arrangeret af Crop Diversification Cluster – et samarbejde mellem en række EU-projekter, der alle arbejder med forskellige måder at højne afgrødediversiteten i europæisk landbrug.

Landbrugets industrialisering

Udviklingen i landbruget har på mange måder lignet den industrialisering, der har fundet sted i andre sektorer.

Mekanisering, planteforædling og udviklingen af kemiske midler efter 2. verdenskrig gjorde det muligt i langt højere grad at kontrollere, hvilke og hvordan planterne gror på marken.

De teknologiske muligheder har ført til, at landbrugsproduktionen blev optimeret på samme måde, som det skete med bilfabrikkerne og andre tilsvarende industriprocesser.

Denne udvikling er forsat lige siden, hvilket har betydet, at man i landbruget i dag har reduceret brugen af naturlige synergier mellem plantearter for at kunne producere store mængder til salg på et marked i stærk priskonkurrence.

Afgrødeblanding af boghvede, hør, honningurt, kløver, sandhavre, vikke og korn hos Anne Arentoft Kristensen Odder, 2018. (Foto: Ane Kirstine Aare)

Afgrødeblanding af boghvede, hør, honningurt, kløver, sandhavre, vikke og korn hos Anne Arentoft Kristensen Odder, 2018. (Foto: Ane Kirstine Aare)

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om de utrolige billeder af Jupiter her.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk