Jordens historie fortalt som et kalenderår
Hvor gammel er jordkloden egentlig? Og hvad har Jorden oplevet siden, den blev dannet? Her følger et lidt anderledes tilbageblik på et år, som gik.
Jorden arkæologi geologi historie dinosaurer homo sapiens istid perspektiv jordkloden oceanerne oprindelse vulkanudbrud mikroorganismer cyanobakterier magma zirkonkrystaller

Her får du Jordens historie i et helt nyt perspektiv. (Foto: NASA)

Her får du Jordens historie i et helt nyt perspektiv. (Foto: NASA)

Du har nok hørt geologerne tale om millioner af år. At det er 2,5 millioner år siden, at istiden startede i Norge, eller at det er 65 millioner år siden, at Atlanterhavet begyndte at åbne sig. 

Måske har du hørt, at det efterhånden er 400 millioner år siden, at Norge kolliderede med Grønland.

Måske ved du også, at Jorden er hele 4.540 millioner år gammel? Og at der er sket utrolig mange og store forandringer i løbet af disse mange, mange år.

Hele kontinenter har flyttet sig, tusindvis af dyre- og plantearter er opstået, og nogle er helt forsvundet igen. 

Klimaet er flere gange gået fra at være varmt, til koldt og tilbage til varmt igen.

Synes du, det er vanskeligt at sætte denne enormt lange historie - disse mange millioner af år - ind i de tidshorisonter, som vi er mere vant til?

LÆS OGSÅ: Store opdagelser: Jordens alder

Vi ved jo alle, hvor lang en dag er, en uge, en måned, endda et år - men flere millioner af år? Det er jo bare oldgammelt!

Lad os forsøge at se historien i et perspektiv, som vi måske bedre kan forstå. Forestil dig, at hele Jordens historie svarer til et år.

Det betyder, at Jorden blev skabt den 1.1.2016, og at nutiden svarer til 00:00 den 1.1.2017 - er du med?

Lad os sammen kaste et blik tilbage for at se, hvad der er sket i løbet af det forgangne 'år'.

LÆS OGSÅ: Hvorfor er Jorden ikke firkantet?

Vinter og forår: Fra helvede til enkelt liv

1. januar 2016: Jordkloden og alle de andre planter i vores solsystem blev dannet i en roterende skive af gas og støv i universet. 

Selve universet er 'to år' ældre og blev dannet ved det såkaldte 'Big Bang', der fandt sted omkring den 1. januar 2014.

Fra 1. januar til 13. februar befandt Jorden sig i en tidsepoke, som geologerne kalder Hadal eller Hadeikum, hvilket er en uformel æon omfattende den ældste del af Prækambrium.

Prækambrium

Prækambrium omfatter 90% af Jordens historie. Tidsmæssigt tredeles Prækambrium i Hadal, Arkæikum og Proterozoikum.

Navnet Hadal kommer fra Hades, den græske underverdensgud.

I begyndelsen var det også en helvedesagtig verden med flydende magma på jordoverfladen og en atmosfære, som sandsynligvis bestod hovedsagligt af CO2, nitrogen og vanddampe.

LÆS OGSÅ: Jorden blev bombarderet i smadder i sin tidlige barndom

I løbet af disse første uger blev Jorden hele tiden bombarderet af meteoritter, og den mest dramatiske hændelse fandt sted allerede i den første uge: En planet med en diameter på cirka 6.000 kilometer (altså på størrelse med Mars) ramte Jorden med enorm kraft. 

Materiale, som samlede sig i en bane omkring Jorden, blev slynget ud i atmosfæren. 

Jorden arkæologi geologi historie dinosaurer homo sapiens istid perspektiv jordkloden oceanerne oprindelse vulkanudbrud mikroorganismer cyanobakterier magma zirkonkrystaller

I løbet af Jordens første 'måned' var der mange asteroider i verdensrummet, som ramte Jorden med jævne mellemrum. (Illustration: NASA)

Lige siden har månen lyst op i sit kredsløb om Jorden.

I løbet af januar måned blev det koldere, så magmasøen på Jordens overflade begyndte at størkne. 

På den måde fik vi faste stoffer i form af mineraler og bjergarter. 

I Australien har man fundet en lille zirkonkrystal, der menes at være helt fra den 12. januar!

LÆS OGSÅ: Ældgamle krystaller afslører: Nordamerika deler historie med Australien og Antarktis

Hen imod slutningen af januar var jordoverfladen så tilpas afkølet, at vanddamp i atmosfæren kondenserede, og det begyndte at regne.

Det var et rigtigt uvejr med enorme nedbørsmængder og frygtelige storme. Vandet samlede sig i store oceaner, og Jorden begyndte at ligne den planet, vi kender i dag med hav- og landområder.

Grundlaget for liv var lagt, og måske eksisterede der allerede encellede mikroorganismer rundt omkring i de varme kilder på havbunden.

LÆS OGSÅ: Var det her Jordens første liv?

Den 13. februar begyndte en tidsepoke kaldet Arkæikum, som er Jordens ældste geologiske periode (eon). Navnet Arkæikum kommer af latin archæicum, af græsk archaios, som betyder 'gammel, fortidig'.

Hen imod slutningen af marts opstod de første cyanobakterier muligvis. Cyanobakterier er primitive mikroorganismer i havet, som får energi gennem fotosyntese, og som frigiver oxygen som et affaldsprodukt.

Jorden arkæologi geologi historie dinosaurer homo sapiens istid perspektiv jordkloden oceanerne oprindelse vulkanudbrud mikroorganismer cyanobakterier magma zirkonkrystaller

De ældste fossile cyanobakterier er fundet i 3,5 mia. år gamle sedimentbjergarter i Sydafrika og Australien. Dengang da Cyanobakterierne opfandt fotosyntese, satte de turbo på de kemiske og geologiske processer på Jorden. (Foto: Wikimedia)

I begyndelsen blev alt oxygenet optaget af blandt andet jern, som var blevet opløst i vandet, og som blev udfældet som jernoxid på havbunden.

Sådan fortsatte bakterierne i et par måneder, men omkring Sankt Hans ændrede forholdene sig.

LÆS OGSÅ: Forskere: Verdens ældste fossiler er fundet i Grønland

Sommer og tidligt efterår: Oxygen et dødeligt stof?

Den 13. juni markerer starten på tidsperioden Proterozoikum, som betyder 'tidligt liv'. Nu er bakterierne blevet mange nok til at producere mere oxygen, end jernet og det organiske materiale i havet kan nå at binde.

For første gang slipper oxygen ud i atmosfæren.

Omkring den 30. juni er indholdet af oxygen steget så meget, at det udløste det, som geologerne kalder ‘oxygenkatastrofen’.

Den udledte oxygen virkede som en gift på alle de anaerobe mikroorganismer, som eksisterede. Det førte til en økologisk katastrofe.

Jorden arkæologi geologi historie dinosaurer homo sapiens istid perspektiv jordkloden oceanerne oprindelse vulkanudbrud mikroorganismer cyanobakterier magma zirkonkrystaller

Jordens 'sommer' var formentlig præget af et koldt klima. I løbet af Proterozoikum var klden til tider fuldstændig dækket af is, noget som kaldes 'Snowball Earth'. (Illustration: Neethis/Wikimedia)

Det fik også en anden meget dramatisk følge; atmosfærisk methan, som er en yderst effektiv drivhusgas, blev oxyderet til vand og CO2. Methanmængdens drivhuseffekt ophørte, og jordoverfladen blev meget koldere; faktisk så kold, at hele kloden blev dækket af is i den sidste halvdel af juni og første halvdel af juli. Det var en meget dårlig sommer…

Men det udledte oxygen havde også positive effekter: Aerobe organismer udviklede sig i økologiske nicher, 'jorden begyndte at ånde', og de første encellede organismer blev formentlig dannet allerede omkring den 15. juni - i hvert fald før den 16. august.

LÆS OGSÅ: Jordens første ilt opstod 800 millioner år tidligere end troet

I det tidlige forår (Arkæikum) var Jordens yderste lag - jordskorpen - allerede blevet delt op i plader, som bevægede sig i forhold til hinanden. 

Havområder åbnede og lukkede sig, og kontinenter kolliderede og gled væk fra hinanden igen.

Omkring den 9. september var alle kontinenterne samlet i ét stort superkontinent, som kaldes Rodinia.

Men heller ikke det varede evigt. Allerede den 19. oktober blev Rodinia splittet op i flere mindre landmasser, som drev rundt på kloden.

LÆS OGSÅ: Store opdagelser: Pladetektonik - den dynamiske Jord

Det sene efterår: Livets udvikling tager fart, og kloden bliver grøn

Midt om dagen den 17. november sluttede den proterozoiske tidsalder brat, og Jorden gik ind i det, som geologerne kalder Fanerozoikum, 'det synlige livs tidsalder'.

Pludselig dukkede en mængde forskellige komplekse organismer op i havet, og de udviklede sig meget hurtigt.

Jorden arkæologi geologi historie dinosaurer homo sapiens istid perspektiv jordkloden oceanerne oprindelse vulkanudbrud mikroorganismer cyanobakterier magma zirkonkrystaller

Norge kolliderede med Grønland. Derved blev Den Kaledoniske Bjergkæde dannet, som den dag i dag præger store dele af Norges geologi. (Sattelitbillede: NASA/GSFC)

Urtidsbakterierne delte havet med andre større dyr, hvoraf de bedst kendte er trilobitterne.

Jordoverfladen var en gold ørken uden antydningen af noget grønt, men nu skete der ting og sager.

Få dage senere - den 25. november - opstod de første landplanter, og umiddelbart derefter - den 29. november - koliderede Norge med Grønland. Derved blev Den Kaledoniske Bjergkæde dannet, som den dag i dag præger store dele af Norges geologi.

LÆS OGSÅ: Forskere: Bjergkæder er yngre, end vi troede

En dramatisk advent: Vulkanudbrud, meteoritnedslag og nedkøling

Den 11. december blev Jorden ramt af den største masseudryddelse, der nogensinde har fundet sted. Omkring 90 procent af alle arter forsvandt i løbet af 'et par timer'. 

Årsagen bliver stadig diskuteret, men tidspunket falder sammen med enorme vulkanudbrud i Sibirien, hvor lavaen dækkede et område på størrelse med Australien.

Livet kom ikke på benene igen før '3-4 dage' senere, men så var der til gengæld dukket mange nye arter op, blandt andet dinosaurerne.

LÆS OGSÅ: Hvordan livet på Jorden gendannes efter en masseudryddelse

Idyllen varede ikke længe. Allerede den 26. december ramte en meteorit med en diameter på cirka 10 kilometer jordoverfladen i et område, vi i dag kender som Mexico.

Endnu en engang blev størstedelen af arterne (op til 70 procent) udryddet, heriblandt dinosaurerne.

Gennem store dele af december var klimaet på Jorden varmt, men efter den sidste masseudryddelse oplevede kloden en global kuldebølge, som om aftenen den 28. december førte til nedisning af Sydpolen og af Nordpolen tidligt om morgen den 31. december.

LÆS OGSÅ: Var det forbrændingen af et enormt olieudslip, der udryddede dinosaurerne?

Resten af årets sidste døgn var præget af kulde. Hele 30 gange i løbet af de sidste timer har store dele af Europa været nediset, kun afbrudt af minutlange varme vindstød og tøvejr.

Nyårsaften: Mennesket kommer til

Og så om aftenen den 31. december cirka kl. 20.30 kommer Homo erectus ind i billedet i Afrika. Arten, som lærer at bruge ild til madlavning cirka kl. 21.45, og som hen imod kl. 23.37 udvikler sig til Homo sapiens ‘det tænkende menneske’.

Tolv minutter før midnat - og længe før man har tænkt på landegrænser - forlader enkelte individer Afrika og kommer til Europa kl. 23.55.

Jorden arkæologi geologi historie dinosaurer homo sapiens istid perspektiv jordkloden oceanerne oprindelse vulkanudbrud mikroorganismer cyanobakterier magma zirkonkrystaller

Først den 31. december cirka kl. 20.30 kommer homo erectus ind i billedet i Afrika, arten som lærer at bruge ild til madlavning cirka kl. 21.45, og som hen imod kl. 23.37 udvikler sig til homo sapiens 'det tænkende menneske'. (Foto: Shutterstock)

27 sekunder før midnat bygger egypterne pyramiderne, og 14 sekunder før midnat bliver Jesus født.

De fleste mennesker, som lever på kloden idag, blev født mindre end ét sekund før midnat; altså for et ganske kort øjeblik siden.

Den viden, vi har om mennesket, fremskaffet af historikerne og arkæologerne, dækker med andre ord kun de allersidste timer af det år, som repræsenterer Jordens udvikling.

De resterende 354,8 dage står geologerne for. Det er en formidabel opgave, ikke sandt?

Denne artikel blev først publiceret som et blogindlæg på Norges Geologiske Undersøgelses hjemmeside.

©forskning.no. Oversat af Stephanie Lammers-Clark

 

Tabel over hændelserne i teksten
 • 12. januar - 4.400 mio. år - De ældste zirkon-krystaller
 • 13. februar - 4.000 mio. år - Starten på Arkeikum
 • 13. juni - 2.500 mio. år - Starten på Proterozoikum
 • 15. juli - 2.100 mio. år - De første flercellede organismene
 • 9. september - 1.400 mio. år - Rodinia bliver dannet
 • 19. oktober - 900 mio. år - Rodinia splittes op
 • 17. november - 541 mio. år - 'Livets eksplosion'
 • 25. november - 450 mio. år - De første landplanter
 • 29. november - 400 mio. år - Norge kolliderer med Grønland
 • 11. december - 245 mio. år - Masseudryddelse
 • 15. december - 215 mio. år - Første dinosaur
 • 26. december -  65 mio. år - Masseudryddelse
 • 28. december -  40 mio. år - Nedising af Sydpolen
 • 31. december, kl. 5:00 - 10 mio. år - Nedising af Nordpolen
 • 31. december, kl. 20:30 - 1.9 mio. år -  Homo erectus
 • 31. december, kl. 21:45 - 1.4 mio. år -  Bålbrænding
 • 31. december, kl. 23:37 - 200.000 år - Homo sapiens
 • 31. december, kl. 23:48 - 100.000 år - Homo sapiens forlader Afrika
 • 31. december, kl. 23:55  - 40.000 år - Homo sapiens kommer til Europa
 • 31. december, kl. 23:59:33 - 4.000 år - Egypterne bygger pyramidene
 • 31. december, kl. 23:59:46 - 2107 - Jesus bliver født

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om de utrolige billeder af Jupiter her.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk