Topforskere: Coronakrisen er afgørende - det, vi gør nu, kan ændre klodens klimakurs
Vi står med en enestående mulighed for at gøre status og sadle om.
COVID-19 corona verdensøkonomi BNP CO2-udledning luftfartsindustri elektricitet energi klimaforandringer forurening fossile brændstoffer risiko klima vaccine behandling

Når coronakrisen engang er forbi, kan vi hurtigt vende tilbage til den gamle 'normal' - og CO2-udledningen vil hastigt følge trop. Men vi kan også vælge at gå en anden vej, opfordrer forskere. (Foto: NASA)

Når coronakrisen engang er forbi, kan vi hurtigt vende tilbage til den gamle 'normal' - og CO2-udledningen vil hastigt følge trop. Men vi kan også vælge at gå en anden vej, opfordrer forskere. (Foto: NASA)

Partner The Conversation

Videnskab.dk oversætter artikler fra The Conversation, hvor forskere fra hele verden selv skriver nyheder og bringer holdninger til torvs

Antallet af cyklister og fodgængere på gader og stræder er steget eksplosivt i løbet af coronakrisen.

Fra Bogota til Berlin og Vancouver har man udvidet cykelstier og offentlige cykelveje for at gøre plads til alle de nye cyklister. I Australien tilskynder regeringen i New South Wales de lokale myndigheder til at gøre det samme.

Påbuddet om social distancering, altså, nedbringning af sociale kontakter og sikring af behørig afstand mellem hinanden, har skabt nye livsstilsmønstre ved at ændre måden, vi lever og arbejder.

Men når krisen engang er forbi, vil - eller bør - alt så vende tilbage til det gamle?

Det er blot ét af de mange afgørende spørgsmål, der dukker op, i takt med at pandemiens effekt på udledningen af CO2 taler sit eget tydelige sprog.

Behov for strukturelle forandringer

Vores forskning publiceret i Nature Climate Change viser, hvilken effekt COVID-19 har haft på den globale CO2-udledning. 

Vi fandt et signifikant fald i den globale daglige CO2-udledning - mest markant 7. april 2020.

Vi kan bruge analysen, når vi overvejer de omfattende strukturelle forandringer, der skal til, for at bringe den globale økonomi udledning ned på nul.

Lad os tage de mindre trafikerede gader som et eksempel: Den mindre vejtrafik var den største drivkraft bag faldet i den globale udledning.

Så hvis vi tilskynder, at man også efter coronakrisen enten cykler til og fra arbejde eller arbejder hjemmefra, er vores klimamål langt mere opnåelige.

COVID-19 corona verdensøkonomi BNP CO2-udledning luftfartsindustri elektricitet energi klimaforandringer forurening fossile brændstoffer risiko klima vaccine behandling

Globale, daglige fossile udledninger af CO2 i millioner ton. Stiplede linjer repræsenterer forskellige fremtidsscenarier for udviklingen af pandemien og nedlukning af samfundet. (Graf: The Conversation/Nature Climate Change)

Bearbejdning af tal og data

Hvert år giver organisationen The Global Carbon Project (GCP) sit bud på, hvordan de globale og regionale CO2-udledningerne tegner til at have udviklet sig.

Resultaterne udgives i Global Carbon Budget, som er en omfattende analyse af de globale og regionale CO2-trends.

Men i år har de helt usædvanlige omstændigheder fået os til at foretage en foreløbig analyse.

Vi har beregnet, hvilken effekt pandemien har haft på de daglige CO2-udledninger i 69 lande, hvilket dækker 97 procent af den globale udledning og 6 økonomiske sektorer.

Stort tema i gang


I en konstruktiv serie undersøger Videnskab.dk, hvordan mennesket kan redde verden.

Du kan debattere løsninger og både få og give gode råd i vores Facebook-gruppe Red Verden.

Nye, meget detaljerede data

Vi har indsamlet ny, meget detaljeret data på forskellige måder og fra forskellige kilder.

Vi har eksempelvis studeret transportaktiviteten til lands og i luften ved hjælp af data fra TomTom (en hollandsk virksomhed, der producerer navigationssystemer, red.) og Apple iPhone's rutevejvisning, trafikregistreringer på motorvejene samt lufthavnenes afgange.

Vi benyttede dagligt nye data til at estimere forandringer i elektricitetsforbruget.

Desuden byggede vi et indeks, der viser omfanget og størrelsen på befolkningen i karantæne i hvert land, til at ekstrapolere (beregne en værdi, der ligger uden for et interval, på grundlag af de kendte værdier i intervallet, red.) datamængden globalt.

Da pandemien toppede

Reduktionen af global CO2-aktivitet toppede i starten af april.

7. april var de globale udledninger 17 procent lavere end en tilsvarende dag i 2019.

De samlede daglige udledninger i starten af april svarede til udledningen i løbet af en tilsvarende periode i 2006.

Det faktum, at verden nu udleder lige så meget, som man gjorde under normale forhold for blot 14 år siden, understreger, hvor hurtigt og hvor meget udledningen er steget i denne periode.

  • Vejtrafikken er ansvarlig for det største fald i udledningen med 43 procent
  • Energisektoren (elektricitet og varme) stryger ind på andenpladsen
  • Industrien (fremstilling og materialeproduktion som cement og stål) kommer på tredjepladsen

Tilsammen er de 3 sektorer ansvarlige for 86 procent af faldet i de daglige udledninger.

COVID-19 corona verdensøkonomi BNP CO2-udledning luftfartsindustri elektricitet energi klimaforandringer forurening fossile brændstoffer risiko klima vaccine behandling

Forskerne har beregnet, hvilken effekt pandemien har haft på de daglige CO2-udledninger i 69 lande, hvilket dækker 97 procent af den globale udledning og 6 økonomiske sektorer. (Graf: The Conversation/Nature Climate Change)

Luftfartstrafikken så det største daglige fald

Luftfartstrafikken oplevede det største daglige fald (60 procent) af alle de sektorer, vi så på, men luftfartens bidrag til det samlede fald af udledninger var forholdsvis lille (10 procent), fordi sektoren kun står for 3 procent af de globale udledninger.

Fordi så mange opholdt sig hjemme, fandt vi en lille stigning i globale udledninger fra boligsektoren.

I Australien udløste den omfattende nedlukning sammenlagt et estimeret fald i de daglige udledninger på 28 procent af det maksimale niveau. 

Faldet er 2/3 større end det globale estimat på 17 procent.

COVID-19 corona verdensøkonomi BNP CO2-udledning luftfartsindustri elektricitet energi klimaforandringer forurening fossile brændstoffer risiko klima vaccine behandling

Forandring i den daglige CO2-udledning fra fossile brændstoffer. (Graf: The Conversation/Nature Climate Change)

Udsigterne for 2020

Vi vurderede, hvilken effekt pandemien vil have på CO2-udledningen resten af 2020, hvilket naturligvis afhænger af, hvor omfattende restriktionerne er i de kommende måneder, samt hvor længe de varer.

  • Hvis den omfattende globale nedlukning slutter i midten af juni, estimerer vi, at den samlede globale CO2-udledning vil være cirka 4 procent mindre end i 2019.
  • Hvis mindre omfattende restriktioner forsat er i kraft resten af året, vil reduktionen være cirka 7 procent mindre end i 2019.

Hvis vi tager højde for de forskellige pandemi-scenarier og usikkerheder i datamængden, ender faldet i udledninger med at ligge et sted mellem 2 procent og 13 procent.

Fakta
Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Faldet i udledning skal fortsætte efter corona-krisen

Og nu til den vigtige kontekst:

Ifølge Paris-aftalen og FN's Gap-analyse (der undersøger, om indsatsen for at reducere verdens CO2-udledning kan holde temperaturstigningen under to grader, red.) skal de globale emissioner falde med mellem 3 og 7 procent hvert år fra nu af og til og med 2030 for at holde temperaturstigningen langt under henholdsvis 2 grader og 1,5 grader.

Ifølge vores estimat, kan verden nå dette mål i 2020 - men af de helt forkerte årsager.

Stabiliseringen af det globale klimasystem vil kræve helt ekstraordinære ændringer i vores energi- og økonomiske systemer; ændringer, der er sammenlignelige med forstyrrelsen fra COVID-19.

Vejen forgrener sig

Hvordan sikrer vi, at denne 'bivirkning' af coronakrisen - faldet i emissioner - bliver til et vendepunkt?

Et langsomt økonomisk opsving kan muligvis reducere udledningen i nogle få år. 

Men hvis vi sammenligner med, hvad der er sket efter tidligere globale økonomiske kriser, så vender udledningerne tilbage til det tidligere niveau.

Men sådan behøver det ikke at være. Krisen giver os mulighed for at ændre de strukturer, der ligger til grund for vores energi- og økonomiske systemer.

Den baner vejen for en global økonomi med mindre CO2-udledning.

Lad os tage forandringerne til os

Tag nu alle de nye cyklister og fodgængere.

Hvad hvis regeringerne griber chancen og støtter op om disse aktive, grønne transport-alternativer og gør praksissen permanent?

Hvad nu hvis vi fremskynder udrulningen af elbiler, cykler og scootere - både for at levere flere transportmuligheder, men også for at redde liv gennem renere luft i byerne?

Regeringen i New South Wales meddelte for nylig, at 15 millioner australske dollars (cirka 67 millioner kroner, red.) vil blive tildelt de lokale myndigheder som hjælp til at skabe større offentlige gennemfartsveje og ekstra vejkryds under krisen.

Paris vil investere 300 millioner euro (cirka 2,2 milliarder kroner, red.) i et cykelnetværk efter nedlukningen, blandt andet nye 'pop up'-cykelstier, der er etableret i løbet af pandemien.

Hvis samfundet tager forandringerne til sig, bliver de permanente.

Åbner op for strukturelle forandringer

Krisen har åbnet for andre strukturelle forandringer.

Lønmodtagere og virksomheder har kunnet afprøve, hvad der er essentielt i forhold til rejser og transport, og om det måske er lige så effektivt at arbejde hjemmefra.

Energi- og materialeforbruget er faldet i løbet af coronakrisen.

Selvom denne påtvungne reduktion ikke er svaret på udledningsproblematikken på lang sigt, kan vi mindske forbruget på andre måder, såsom gennem nye former for energieffektivitet, der giver plads til både bæredygtig udvikling, større velfærd, indkomststigninger og aktivitet.

Vi kan hurtigt vende tilbage til den gamle 'normal' - og CO2-udledningen vil hastigt følge trop.

Men hvis vi vælger en anden vej, kan 2020 blive det uventede chok, der bliver vendepunktet for den globale udledning af drivhusgasser.

Pep Canadell modtager støtte fra Australian National Environmental Science Program. Corinne Le Quéré modtager støtte fra Royal Society (No. RP/R1/191063) og Europa-Kommisionen (Horizon 2020). Glen Peters, Matthew William Jones og Pierre Friedlingstein modtager støtte fra Europa-Kommisionen Horizon 2020. Rob Jackson modtager støtte fra Gordon and Betty Moore Foundation. Felix Creutzig og Yuli Shan hverken arbejder for, rådfører sig med, ejer aktier i eller modtager fondsmidler fra nogen virksomheder, der vil kunne drage nytte af denne artikel, og har ingen relevante tilknytninger.

Denne artikel er oprindeligt publiceret hos The Conversation og er oversat af Stephanie Lammers-Clark.

 
 

The Conversation

The Conversation

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk