Lobbyisme både styrker og truer demokratiet
TÆNKEPAUSE: Lobbyister er bindeled mellem samfund og politisk lovgivning. Men hvordan sikrer man en balanceret varetagelse af interesser, så lobbyisme ikke kun tjener de velstillede?
lobbyisme politik demokratiet trussel hjælp

Påvirkningen af embedsmænd og politikere til at tage bestemte hensyn i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af love og planer spiller en central rolle i politik. (Foto: Matthias Schalk / CC BY-SA 4.0)

Påvirkningen af embedsmænd og politikere til at tage bestemte hensyn i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af love og planer spiller en central rolle i politik. (Foto: Matthias Schalk / CC BY-SA 4.0)

Forestil dig, at du som energiminister skal lave regler om den fremtidige elforsyning i Danmark.

Din viden om emnet er stort set nul.

Dine embedsfolk ved selvfølgelig en del om området, for de har beskæftiget sig med det i mange år. De fleste af dem er jurister, politologer og økonomer. Dertil nogle enkelte civilingeniører.

Det rækker nok ikke, at du sætter dig sammen med dine embedsmænd på den lille ø Slotsholmen, hvor Christiansborg og mange ministerier ligger. Hvad skal du og dit ministerium så gøre?

Der er store interesser på spil. Vi taler om investeringer for mange, mange milliarder kroner, som skal passe med den nye klimalov og målet om reduktion af CO2-udslippet på 70 procent i perioden 1990-2030.

Der er også landskabshensyn at tage, for borgerne vil ikke kigge på store elmaster og endnu mindre have dem tæt på deres hjem. Og der er hensyn til opladning af fremtidens mange elbiler.

Tænkepauser

Peter Munk Christiansen har skrevet bogen 'Tænkepauser – Lobbyisme', som denne artikel bygger på. 

Tænkepauser er en bogserie fra Aarhus Universitetsforlag. I Tænkepauser formidler forskere deres viden på kun 60 sider i et sprog, hvor alle kan være med. 

'Lobbyisme' er nummer 87 i serien og udkommer 1. marts 2021.

Læs mere om bogen her.

Lobbyisme får det liberale demokrati til at løbe rundt

Du kan jo starte med at spørge på universiteterne, hvor der findes forskere med stor ekspertise i energiplanlægning. De ved meget, men det er jo ikke dem, der skal investere.

De er heller ikke vant til at føre store anlægsprojekter ud i livet.

Det er derfor nok en god ide at tale med interesseorganisationen Dansk Energi. Den ved i hvert fald noget om energi. Og Energinet – et statsligt selskab, der ejer distributionsnettet.

Det kunne også være en god idé at indlede en dialog med Dansk Industri og Dansk Erhverv, som organiserer de store energiforbrugere, der kan have stærke synspunkter på den fremtidige elforsyning.

Og så er der Kommunernes Landsforening, som har med den lokale planlægning at gøre. Og så videre.

Du kommer ganske enkelt ikke uden om at tale med en række af landets interesseorganisationer, hvis du vil gå over i historien som en succesfuld energiminister.

Der er sikkert også enkeltvirksomheder, der vil tale med dig eller dit embedsværk. Enten fordi de er energiproducenter, eller fordi de er store energiforbrugere.

Lobbyisterne spiller en vigtig rolle for at forbinde det omgivende samfund med de politiske beslutningstagere.

Hvad er lobbyisme?

Den danske ordbog definerer lobbyisme som:

»påvirkning af for eksempel embedsmænd eller politikere til at tage bestemte hensyn i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af love, planer osv. Især en organiseret påvirkning iværksat af en bestemt interessegruppe eller –organisation.«

De bringer information, som forhåbentlig er med til at gøre de politiske beslutninger bedre – mere målrettede og mere effektive – og de kan være med til at sikre opbakning til lovgivningen, når den skal føres ud i livet.

Et liberalt demokrati som det danske med bekendelse til frie valg, ytringsfrihed og retsstat kan dårligt fungere uden lobbyisme.

Lobbyisme løser ’demokratiets minoritetsproblem’

Den danske grundlovs paragraf 78 bestemmer, at »Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.«

Borgerne kan selvfølgelig bruge disse foreninger til at varetage egne interesser over for myndighederne.

Man kan formulere et princip – ’berørte interessers princip’ – hvorefter en gruppe, som statsmagten vil gribe ind over for, har en demokratisk ret til at blive hørt.

Mange af de problemer, interesseorganisationer arbejder med, optager kun en lille del af befolkningen. Det kan være smedenes arbejdsmiljø, journalisters efteruddannelse eller handicappedes erhvervsmuligheder.

De fleste problemer er problemer for minoriteter. Det har den svenske politolog Leif Lewin kaldt ’demokratiets minoritetsproblem’.

Lewin har samtidig peget på, at interesseorganisationer er med til at løse dette minoritetsproblem.

Ved at udgøre en stemme over for staten kan interesseorganisationerne være med til at få sager på dagsordenen, som betyder rigtig meget for nogle få, men meget lidt eller ingenting for de fleste.

Interesseorganisationerne er derfor med Lewins formulering med til at skabe bedre relationer mellem borgerne.

»…muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation

Fakta
Om Forskerzonen

Denne artikel er en del af Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler deres forskning, viden og holdninger til et bredt publikum – med hjælp fra redaktionen.

Forskerzonen bliver udgivet takket være støtte fra Lundbeckfonden. Forskerzonens redaktion prioriterer indholdet og styrer de redaktionelle processer, uafhængigt af Lundbeckfonden. Læs mere om Forskerzonens mål, visioner og retningslinjer her.  

Men lobbyisme truer også demokratiet

Alligevel er ikke alting godt.

Lobbyisterne deler jo ikke ud af deres viden eller giver deres opbakning til en lov for ministerens skyld.

Nogle af dem vil nok sige, at de gør det for landets bedste. Mere ædrueligt er det at sige, at de gør det for deres medlemmer.

Interesseorganisationer og lobbyister repræsenterer altid en særinteresse. Også de, der varetager en sag snarere end medlemmernes interesser, som eksempelvis Red Barnet. 

Økonomer beskriver ofte interessegrupper som ’rent-seekers’, dvs. de søger at skaffe sig egne økonomiske fordele på samfundets bekostning.

Lobbyismen kan blive farlig for demokratiet, hvis den giver særinteresserne for stor indflydelse i forhold til de bredere samfundsinteresser. 

Finanssektoren kan ikke bare regulere sig selv

Naturligvis skal Finans Danmark – interesseorganisation for banker, realkreditinstitutioner og lignende – inddrages i reguleringen af den finansielle sektor.

Men med de senere års skandaler i finanssektoren – tænk på Roskilde Bank, ebh bank og Danske Banks og Nordeas hvidvasksager – vil de fleste vel være mest trygge ved, at også samfundets og forbrugernes interesserer er involveret, når politikerne træffer beslutninger med virkning for finanssektoren.

Naturligvis skal miljøorganisationerne tages med på råd, når politikere skal beslutte ændringer i miljøpolitikken. Men det skal de, der betaler gildet, vel også.

Det kunne for eksempel være Dansk Industri, kommunerne og Danmarks Rederiforening. Beslutningstagerne må høre mange forskellige interesser, når de skal træffe beslutninger.

Men hvordan ser en balanceret interessevaretagelse så ud? Det er et godt spørgsmål, der desværre ikke har noget klart svar.

Forbrugerne har brug for hjælp til at organisere sig

Forbrugerrådet Tænk er en privat organisation, der dels yder service i forhold til medlemmerne, dels varetager forbrugernes interesser i forhold til myndighederne.

Den er samtidig på finansloven med et tilskud på 20 millioner kroner med den begrundelse at »…muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation

Hvorfor i alverden støtter staten en privat interesseorganisation, der skal lave lobbyarbejde mod staten?

Det er en konsekvens af, at forskellige interesser har forskellige muligheder for at organisere sig kollektivt. Typisk er producentinteresser langt nemmere at organisere end forbrugerinteresser.

Det gælder både på markedet og i den offentlige sektor.

Forbrugerne har svage incitamenter til at organisere sig for at varetage fælles interesser, fordi de hver for sig har så lidt at vinde.

Producenterne – det vil på markedet sige virksomhederne, i den offentlige sektor de offentlige institutioner – har meget nemmere ved at organisere sig med henblik på fælles interessevaretagelse.

De kan hver for sig have meget at vinde. De behøver derfor ingen særlig hjælp. Støtten til Forbrugerrådet Tænk er et forsøg på at afbøde denne forskel mellem forbrugere og producenter.

Lobbyisme risikerer kun at tjene de velstillede

Også andre grupper end forbrugere har svært ved at organisere sig. Dem uden ressourcer eller – bogstavelig talt – uden stemme.

Børn, der vokser op under dårlige vilkår, har ikke gode muligheder for at lave en forening. Det er der så heldigvis andre, der har gjort – og derfor har vi Børns Vilkår og Red Barnet til at kæmpe deres sag.

De hjemløse har en organisation – SAND De hjemløses Landsorganisation. Det er også mennesker, der ikke har noget hjem, der som et talerør driver avisen Hus Forbi.

Men hvad med kontanthjælpsmodtagerne?

Der er mange grupper, der har svært ved at organisere sig og derfor må sætte deres lid til politikere og velmenende mennesker, der vil gøre noget for deres vilkår.

Lobbyisme, der kun tilgodeser de mest privilegerede, de rigeste, og dem, der har i forvejen, kan give store demokratiske problemer, for så skævdeler den politiske beslutningsmaskine til fordel for de velstillede.

En afbalanceret inddragelse af interesseorganisationer i forberedelsen af politiske beslutninger er bred og varieret.

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om de utrolige billeder af Jupiter her.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk