Kommer vi nogensinde til at kunne kommunikere med rumvæsener?
Spørgsmålet om andet intelligent liv i universet er ikke afgjort. Mange forskere mener, at vi umuligt kan have det hele for os selv. Men vil vi overhovedet være i stand til at kommunikere med eventuelle rumvæsener? To teorier hersker, og her forklarer en britisk forsker, hvorfor, han tror, der er grund til optimisme.
Aliens rumvæsener sprogpsykologi Noam Chomsky generativ grammatik konvergent evolution kognitiv semantik

Vi kan være ret sikre på, at vi kan udveksle videnskabelige data med rumvæsenerne. Hvis de universelle sandheder er de samme overalt, så burde forskellige beskrivelser af lovene i princippet være ens. (Foto: Shutterstock)

Vi kan være ret sikre på, at vi kan udveksle videnskabelige data med rumvæsenerne. Hvis de universelle sandheder er de samme overalt, så burde forskellige beskrivelser af lovene i princippet være ens. (Foto: Shutterstock)
Partner The Conversation

Videnskab.dk oversætter artikler fra The Conversation, hvor forskere fra hele verden selv skriver nyheder og bringer holdninger til torvs

Mange forskere tror, at der findes andre civilisationer i verdensrummet. 

For dem er spørgsmålet ikke, om vi overhovedet kommer til at møde dem, men snarere hvornår det kommer til at ske - i den nærmeste fremtid eller om meget lang tid?

Så lad os forestille os, at vi pludselig står ansigt til ansigt med rumvæsener. Hvad ville vi gøre først?

Det ville sikkert være en prioritet at forsøge at kommunikere, at vi kommer med fred. 

Men ville vi overhovedet være i stand til at forstå hinanden?

LÆS OGSÅ: Mystiske signaler fra gådefuld stjerne starter rumvæsen-rygter

Udveksling af videnskabelige data er mulig

Vi kan være ret sikre på, at vi kan udveksle videnskabelige data med rumvæsenerne.

Hvis de universelle sandheder er de samme overalt, burde forskellige beskrivelser af lovene i princippet også være ens.

Det er i hvert fald rationalet bag initiativer som The Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) og Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI).

Det er mere kompliceret, når det gælder sproget, som er den absolut afgørende faktor for det menneskelige samarbejde.

Det er gennem formidling af vores intentioner, at vi er i stand til at arbejde sammen i overraskende store grupper. 

Af denne grund er det også sandsynligt, at en teknologisk alsidig rumvæsen-civilisation vil have noget, som svarer til et sprog.

LÆS OGSÅ: Rumvæsner har samme genetiske kode som os

Sprogets medie kan være en forhindring

Kan man forvente, at vi vil kunne lære et sådant sprog? 

Den første forhindring vil nok være selve sprogets medie.

Det menneskelige kommunikations frekvensområde ligger lydmæssigt normalt mellem 85 Hz og 255 Hz og mellem 43 og 770 Thz for lys.

Det er angiveligt ganske anderledes for rumvæsener, der har udviklet sig på en helt anden måde. Men problemet er først og fremmest teknisk. 

For eksempel viser visse hvalsange, som ellers er uhørlige for mennesker, at det er relativt let at kortlægge fremmedartet stimuli til noget, som vi mennesker kan opfatte.

LÆS OGSÅ: Verdens sprog har et fælles slægtskab

Blåhvalens sang kan godt afkodes af mennesker. (Oceannetworks canada)

Grammatik versus semantik

Det er straks sværere at bedømme, om vi overhovedet vil være i stand til at lære et så fremmedartet sprogs interne struktur. 

Eksisterende teorier inden for sprogpsykologien leverer to meget forskellige svar.

1) En generativ tilgang (se også boksen under artiklen, red.), der hævder, at sprogstrukturen er hardwired i hjernen, indikerer, at det ikke vil være muligt.

Den generative tilgang argumenterer for, at mennesket besidder en 'indre grammatik’, der hjælper dem med at bearbejde sprog, som har et specifikt antal strukturer, der gør os i stand til at skelne mellem korrekte og ukorrekte ordkombinationer.

Generativ grammatik handler ikke om det ydre synlige eller hørbare sprog, men om de indre regler. Regler som for eksempel gør, at nogle ordstillinger forekommer at give en acceptabel og korrekt sætning, der kan have en forståelig mening, mens andre ordstillinger ikke gør det.

Men her er antallet af sprogets grammatisk mulige strukturer begrænset.

LÆS OGSÅ: Laserstråler kan skjule menneskeheden fra onde rumvæsener

Mennesker er ikke skabt til at lære rumvæsen-sprog

På trods af at reglerne for menneskesprog varierer, argumenterer fortalerne for den generative tilgang for, at de kun varierer inden for ufravigelige parametre.

For eksempel findes der parametre, som afgør, hvor i sætningen verberne hører til; for eksempel når man på engelsk (og dansk) skriver: 'Bob gave a cake to Alice', men på japansk har en anden ordstilling ('Bob to Alice a cake gave').

Fortalerne for den generative tilgang mener, det er højst usandsynligt, at rumvæsener har de samme parametre som mennesker.

Eller som Noam Chomsky - den førende fortaler - udtrykker det:

»Hvis en marsmand landende på Jorden og talte et sprog, der var i modstrid med den universale grammatik, ville vi ikke være i stand til at lære sproget, på samme måde, som vi kan lære engelsk eller swahili. Vi er af naturen skabt til at tale engelsk, kinesisk og alle de andre menneskesprog. Men vi er ikke skabt til at lære et ganske udmærket sprog, der er i modstrid med den universelle grammatik.«

LÆS OGSÅ: Computere skal lære menneskets sprog

Den kognitive semantik: Grammatik er ikke nok

2) Den kognitive semantik (retning inden for sprogvidenskaben, der arbejder ud fra den antagelse, at sproglig betydning i vidt omfang har med centrale kognitive størrelser at gøre, red.) anser derimod semantikken (betydningen af sproglige udtryk som for eksempel ord og sætninger) som værende vigtigere end syntaksen (måde hvorpå ord sættes sammen til helheder, for eksempel sætninger).

Ifølge den kognitive semantik er sætninger som 'quadruplicity drinks procrastination' syntaktisk velformede, men uden semantisk mening.

Fortalerne for den kognitive semantik vil derfor argumentere for, at grammatik alene ikke er nok til at forstå et sprog, men at den skal sammenholdes med indsigt i de koncepter, der strukturerer den måde, som brugerne af sproget tænker.

LÆS OGSÅ: Taler dyr fra forskellige lande samme sprog?

Kognitiv semantik og konvergent evolution

I vores egen verden kan vi se, at organismer kan have slående ligheder, selvom de har udviklet sig helt forskelligt og i miljøer, der står i skarp kontrast med hinanden. Det kaldes konvergent evolution.

Aliens rumvæsener sprogpsykologi Noam Chomsky generativ grammatik konvergent evolution kognitiv semantik

Her leder man efter tegn på liv i rummet ved Parkes Observatoriet nord for New South Wales i Australien.
(Foto: Ian Sutton/wikimedia, CC BY-SA)

Rent fysisk er for eksempel vinger og øjne opstået uafhængigt blandt dyr gennem evolution ad flere forskellige omgange.

For eksempel har visse fugle i New Zealand, hvor økologien er isoleret, udviklet adfærd, der typisk ses i pattedyr andre steder i verden. 

Den kognitive synsvinkel leverer håb om, at menneskets og rumvæsenernes sprog kan være indbyrdes forståelige.

LÆS OGSÅ: Vi udvikler os med sproget

Sprogtilegnelse kræver måske ikke grammatik

Der argumenteres også for, at selv de mest avancerede menneskelige koncepter er opbygget af ganske enkle byggeklodser, der er fælles på tværs af arterne, som for eksempel opfattelsen af fortid og fremtid, ligheder og forskelle og agent og objekt.

Hvis et rumvæsen manipulerer et objekt, interagerer med dens jævnaldrende og kombinerer forskellige koncepter, forudsiger den kognitive synsvinkel, at der er nok mental struktur til, at sproget er tilgængeligt for mennesker.

Det er eksempelvis utænkeligt, at rumvæsener, der har formeret sig biologisk, ikke har evnen til at skelne mellem genetisk relaterede og ikke-relaterede grupper.

Men er den kognitive synsvinkel korrekt?

Forskning i de neurale netværk viser, at det er muligt at lære sprog uden særlige hjernestrukturer.

Det er afgørende, fordi det indebærer, at der måske ikke noget behov for at postulere en medfødt universel grammatik for at forklare sprogtilegnelsen. 

LÆS OGSÅ: Forskere: Sprogets oprindelse fundet

Grund til optimisme

Det lader desuden også til, at der findes menneskelige sprog, der ikke passer ind den universelle grammatiks rammer. 

Selv om disse resultater er langtfra afgørende (de kan eksempelvis ikke forklare, hvorfor det kun er mennesket, der lader til at have sprog), hælder beviserne mod den kognitive forklaring.

Så derfor er det rimeligt at antage, at mennesker vil være i stand til at lære rumvæsenernes sprog. 

Naturligvis vil der højst sandsynligt altid være aspekter af sproget (ligesom i poesien), der er utilgængelige. Ligeledes kan nogle arter leve i et så anderledes mentalt univers, at det kun i store træk svarer til det menneskelige. 

Alligevel synes jeg, vi kan tillade os at være en smule optimistiske i forestillingen om, at de universelle strukturer i de fysiske, biologiske og sociale verdener vil være nok til at forankre de menneskelige og rumvæsenernes sprog i en fælles semantisk struktur.

James Carney hverken arbejder for, rådfører sig med, ejer aktier i eller modtager fondsmidler fra nogen virksomheder, der vil kunne drage nytte af denne artikel, og har ingen relevante tilknytninger. Denne artikel er oprindeligt publiceret hos The Conversation.

Oversat af Stephanie Lammers-Clark.

Om metoden generativ grammatik

Generativ grammatik er en grammatisk metode, der tager udgangspunkt i den matematiske mængdelære.

Metoden, der blev lanceret af Noam Chomsky i 1950'erne, definerer et sprog ved hjælp af en grammatik, der genererer, dvs. formelt opregner, alle sprogets grammatisk mulige strukturer. 

Udgangspunktet er, at et almindeligt menneskesprog kan betragtes som en uendelig mængde af strenge, nemlig alle de strenge, der kan dannes ved at sætte ord fra det givne sprog ved siden af hinanden på en sådan måde, at de er i overensstemmelse med sprogets grammatik. 

Man prøver altså at se ganske bort fra ordenes mening og undersøger blot, hvilke rækker af ord indfødte sprogbrugere vil acceptere som værende korrekte på deres sprog. 

Det hævdes således med et berømt eksempel, at strengen Colorless green ideas sleep furiously af enhver indfødt engelsktalende vil blive anerkendt som en korrekt engelsk sætning, på trods af at den er meningsløs, mens strengen Furiously sleep ideas green colorless vil blive afvist.

Ingen grænse for sætningers længde

Mængden af korrekte sætninger på et givet sprog er uendelig. Det antal korrekte strenge, der kan dannes, er meget stort, dels fordi de fleste sprog vel har et ordforråd på ikke under 10.000 ord i adskillige forskellige former, dels fordi der ikke er nogen fast øvre grænse for sætningers længde. 

Chomsky kaldte den ideelle sprogevne for den sproglige kompetence til forskel fra den sproglige udførelse (eng. performance), som er de ytringer, der rent faktisk bliver produceret, og som kan være stærkt præget af usammenhængende konstruktioner, gentagelser af samme ord og udeladelser. 

Den generative lingvistik kan ikke stå alene

Kritikken af den generative grammatik har ikke mindst gået på, at det kun ved stærkt idealiserede data er muligt at karakterisere et sprog som en mængde af velformede sætninger.

Den generative grammatik har givet indsigt i sprogenes kompleksitet, men de fleste synes efterhånden at mene, at den generative lingvistik ikke kan stå alene, og at udsagns betydning må inddrages fra første færd, således at interessen nu samler sig om det bredere begreb formel lingvistik.

Kilde: Den Store Danske

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs mere om det utroligt velbevarede dinosaur-foster, som du kan se herunder.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med 1 million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk