Den Spanske Syge var relativt mild i Danmark og ramte på mystisk vis de 20-40-årige hårdest
Danske forskere har studeret 1918-pandemien, som kendes som 'alle pandemiers moder'. Deres resultater kan hjælpe os med at foregribe fremtidens globale smittesygdomme.
Den Spanske Syge hospital 1918

Den Spanske Syge slog mange millioner af mennesker ihjel på verdensplan i årene 1918-19. (Foto: Shutterstock)

Den Spanske Syge slog mange millioner af mennesker ihjel på verdensplan i årene 1918-19. (Foto: Shutterstock)

Man skulle ikke tro, at det kunne blive værre for soldaterne i skyttegravene under 1. verdenskrig. Men det kunne det.

En dødelig pandemi-influenza begyndte nemlig at brede sig.

De første officielle rapporter kom fra Madrid i juni 1918, men sygdommen var overalt.

Influenzaen, der kom til at hedde Den Spanske Syge, slog 20 til 40 millioner mennesker ihjel på verdensplan i perioden 1918-1919. Det er to til fire gange flere, end der blev dræbt på slagmarkerne.

Men Den Spanske Syge er trods navnet ikke specielt spansk. Forskellige forskere har peget på tre vidt forskellige teorier om, hvor det første udbrud fandt sted: I militærlejre i USA, i de europæiske skyttegrave og i Kina.

Her 100 år efter er det stadig uklart, hvor og hvordan Den Spanske Syge opstod og spredte sig.

På RUC har vi kigget nærmere på data om Den Spanske Syge i Danmark. Resultaterne opklarer ikke mysterierne bag pandemiens udspring, men fortæller os meget om, hvordan den spredte og om dens 'signatur-mønstre' af dødelighed.

Fakta
Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Disse giver indblik i pandemier generelt og kan blive brugbare i fremtiden.

'Alle pandemiers moder' rejste verden rundt med soldater

På kun nogle måneder bredte Den Spanske Syge sig over hele verden og slog en til to procent af verdens befolkning ihjel

Men der er dog stor usikkerhed om dette estimat, for dødeligheden varierede voldsomt mellem forskellige lande verden over – fra 0,2 procent (Danmark) til 8 procent (Indien) af befolkningen.

1. verdenskrigs troppebevægelser til søs gjorde det lettere for pandemien at brede sig mellem verdensdele og fra land til land og til civilbefolkningen – således at den hurtigt nåede verden rundt i efteråret 1918.

Den Spanske Syge kan betragtes som 'alle pandemiers moder' i den forstand, at den er den værste af fem influenza-pandemier fra 1889 til 2009, som vi har gode data for.

Derfor danner den vores forestilling om, hvordan et 'worst case scenario' kan se ud i forhold til fremtidige pandemier. Og derfor er den stadig uhyre relevant at forske i.

Samtidig er vi ved at forstå, hvorfor de 20-40-årige døde i hobetal, mens dem over 40 gik helt og aldeles fri.

Og hvorfor Danmark havde en lavere dødelighed end mange andre lande.

Hvad er en pandemi?
  • Pandemier er epidemier – dvs. infektionssygdomme – som spreder sig på en global skala. Ofte leder dette til høj dødelighed og fulde sygehuse, men ikke altid.
  • En influenzapandemi, som for eksempel Den Spanske Syge eller den noget mildere svineinfluenza, som vi oplevede i 2009, bliver udløst af en ny virus, der bliver overført fra dyr og bliver i stand til at sprede sig effektivt mellem mennesker. Andre eksempler på pandemier er HIV, SARS, kolera og pesten.
  • En pandemi overføres fra person til person med smitte. Derfor er sygdomme som kræft eller diabetes ikke pandemier, selvom de også er udbredt globalt og rammer mange mennesker.

Unge, friske mennesker var særligt udsat – og de gamle gik fri

I Danmark har vi bevaret detaljerede sygelister over, hvor mange patienter med influenza som var tilset hver uge i København. De data er særdeles gode, for de blev rapporteret af alle lægerne og indsamlet af politiet hver uge.

Samtidig har vi ugentlige dødsfald med dødelighedstal for meget specifikke aldersgrupper. 

Samlet set gør disse data Danmark til et oplagt land at undersøge spredning og dødelighed af denne 'moder'. 

Og derfor har vi kunnet finde ud af en hel masse om, hvad der egentlig skete, og hvad den særlige 'signatur' ved pandemien i 1918-19 var (i denne video fortæller jeg mere om de fantastiske danske data).

Vi brugte matematiske modeller til at få mening ud af disse gamle tidsserier af sygdoms- og dødstal for at se på mønstre i eksempelvis alder, tid og geografisk udbredelse.

Og her så vi noget overraskende:

Unge voksne døde i usædvanlig høj rate, mens folk over 40 år blev fuldstændig skånet. Børn og unge under 20 år var ramt, men ikke så dramatisk som de unge voksne.

Det er interessant, fordi influenza, som vi kender det i fra de årlige vinter-epidemier, er mest farlige for børn og ældre, som har dårligere immunforsvar overfor infektionssygdomme.   

Men her var det altså helt omvendt. Hvorfor?

Spanske Syge USA smitte 1918

Her ses maskebærende soldater ved et amerikansk militærhospital i 1918. Det er stadig omstridt, om Den Spanske Syge udbrød i USA, Frankrig, Kina eller et helt andet sted. Men specielt spansk synes den ikke at være. (Foto: Shutterstock)

Vi ved nu, hvorfor ældre går fri

Vi har længe arbejdet på en hypotese om, at ældre voksne var beskyttet, fordi de havde været udsat for en lignende influenza-virus i deres barndom mange år tidligere. 

Den hypotese fik vi bevist, da svineinfluenza-pandemien brød ud i 2009, og ældre igen var upåvirkede.  Denne gang kunne man nemlig påvise beskyttende antistoffer i de ældres blod før 2009. Noget lignende må have været tilfældet med pandemien i 1918, forstår vi nu.

Mere om Den Spanske Syge med Lone Simonsen

Men hvad så med børn og unge?

Det arbejder vi stadig på. Vores arbejdshypotese er, at visse fødselsårgange (dem som var 20-40 år gamle i 1918) i deres barndom har været udsat for en influenzavirus, som prægede immunsystemet til at overreagere i 1918 og derfor ledte til den store overdødelighed.   

Idéen er, at den første influenza, man er udsat for, præger immunsystemet gennem livet – og den kan enten være beskyttende eller føre til sværere sygdom.

Der er eksempler på den slags uhensigtsmæssige immun-fænomener fra andre sygdomme, for eksempel denguefeber.  

En mild sommerbølge af pandemien beskyttede danskerne senere

En anden opdagelse, som vi gjorde på baggrund af de danske tal, var, at Danmark, Norge og visse andre lande oplevede en tidlig bølge af Den Spanske Syge i sommeren 1918.  

Vi kunne bevise, at det var en pandemibølge på dens signatur af hurtig spredning, og at næsten alle, der døde af den, var 20-40 år gamle – ligesom i den mere farlige andenbølge. Det endelige bevis kom, da virologer senere fandt viruset i lungevæv fra soldater, som var døde i maj-juli 2018.

Vi har også fundet ud af, at dem, som var syge i den første bølge, blev naturligt immuniseret forud for den mere voldsomme efterårsbølge af pandemien samme år.   

Eksistensen af en udbredt 'immuniserende' førstebølge forklarer måske, at kun cirka 0,2 procent af den danske befolkning døde i andenbølgen, mens tallene var 40 gange højere i visse andre lande. For eksempel døde 5-10 procent af befolkningen i Indien og Sydafrika af influenza, hvor ingen førstebølge er fundet.

Hvad kan vi lære af gamle pandemier?

Selvom Den Spanske Syge i år har 100 år bag sig, er det stadig væsentligt at forske i dens mønstre og udbredelse, for den viden kan vise sig værdifuld, næste gang en pandemi dukker op.

På samme måder studerer vi også de andre influenza-pandemier i 1889, 1957, 1968 og 2009 for at forstå de gennemgående mønstre

Hvis der kommer en ny pandemi-trussel i fremtiden, må vi forvente, at den kommer i flere bølger – det er ikke en tornado-lignende affære, der er overstået efter første bølge. Ja, faktisk har vi set eksempler på, at dødeligheden kan blive værre i de næste bølger af sygdommen flere år efter den første – som det eksempelvis var tilfældet med 1889-pandemien.

Det gode ved den indsigt er, at det giver en reaktionstid, så man måske kan nå at komme ind med vacciner, selvom den først er klar efter den første bølge – som det var tilfældet i 2009-pandemien.

I takt med, vi dykker ned i dette emne, sker der det, der ofte sker for forskere – at for hvert spørgsmål vi besvarer, dukker der to nye op.

Det er interessant, at 100 år efter Den Spanske Syge er der stadig mange løse ender. Også selvom vi efterhånden ved meget om de særlige signaturer, såsom at den ramte de 20-40-årige klart hårdest.

Hvor meget bør vi frygte en fremtidig pandemi?

Menneskeheden har i mange århundreder haft dødelige erfaringer med pandemier såsom pest, kolera og influenza. 

Nogle af disse er ikke en reel trussel for velhavende lande mere.

For eksempel dræbte kolera cirka tre  procent af alle københavnere i 1853 – en uhygiejnisk by på det tidspunkt. Men nu om dage er det en sygdom, som udelukkende skaber epidemier i fattige lande, mens den ikke kan sprede sig effektivt i lande som Danmark. 

Influenza er derimod mere demokratisk. Vi ved, at influenza-pandemier er en tilbagevendende begivenhed – det sker cirka hvert 40. år. Det store spørgsmål er, om den igen kan være så dødelig som Den Spanske Syge, eller om den er relativt mild som i 1968 og 2009.

Det er også muligt, at en fremtidig pandemi vil være en anden virus – måske en vi endnu ikke kender. FN’s sundhedsorganisation WHO kalder sådan en mulig ukendt fremtidstrussel for 'Disease X'.

En luftbåren virus som influenza, som spreder sig hurtigt ved nys og host, er det bedste bud på en fremtidig pandemi, som kan ramme alle – rige som fattige – og sprede sig verden over på bare få måneder.

En uhyggelig trussel kom i 2003, da SARS – en coronavirus som ellers er kendt som en forkølelsesvirus – overførtes fra desmerdyr, muterede og spredte sig i Asien og Canada og dræbte cirka 10 procent af dem, der blev syge. 

Heldigvis blev den hurtigt stoppet og nåede aldrig pandemiske proportioner. 

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk