Annonceinfo

30 minutters mobilsnak giver ikke kræft

Det er ikke farligt at tale i mobilen en halv time om dagen i 10 år. Det er dog usikkert, om hyppigere brug giver øget risiko for at få hjernekræft, viser international undersøgelse.

Forskerne er usikre på, om mobilstråler kan give kræft, hvis man taler meget i mobiltelefon hver dag. Men under 30 minutter om dagen er ufarligt, viser international undersøgelse. (Foto: Colourbox)

Lige siden mobiltelefoni blev udbredt, har der været spekuleret i, om det kan give kræft i hjernen at tale i mobiltelefon.

Man ved nemlig, at mobilens radiobølger bliver absorberet i kroppen - hovedsageligt i hovedet, når mobilen holdes op til øret.

Men en ny stor international undersøgelse viser, at mobilstrålingen ikke giver hjernekræft efter 10 års brug - i hvert fald så længe man taler i mobilen under 30 minutter om dagen.

Udelukker kræft ved normalt brug

»Hvis der overhovedet er en øget risiko ved lang tids brug af mobiltelefon, så er det i hvert fald ikke en stærkt øget risiko. Vi kan udelukke, at normal brug af mobiltelefoni giver øget risiko for kræft,« siger professor Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Den danske professor har været til at lave undersøgelsen i samarbejde med kolleger fra 12 andre lande. Resultaterne er blevet samlet af WHO's kræftforskningsinstitut IARC i en længe ventet rapport, som er det første store studie af risikoen ved mobiltelefoni over længere tids brug.

Forskerne har set på brugen af mobiltelefon blandt mere end 5.000 patienter med en af de to hyppigste kræftformer i hjernen - gliom og meningiom - og sammenlignet dem med raske mennesker.

Usikkert om storforbrug giver kræft

Mens det ifølge undersøgelsen ser ud til at være uskadeligt at tale i mobilen i under 30 minutter om dagen, viser det sig, at storforbrugere af mobilsnak kan have en let øget tendens til at danne kræftsvulster i hjernen efter at have talt i mobilen mere end en halv time dagligt igennem 10 år.

»Der er mange mulige forklaringer - blandt andet, at man kan huske forkert, når man har fået hjernekræft og bliver bedt om at huske, hvor meget man har talt i mobiltelefon. For eksempel har nogle brugere oplyst, at de har talt i mobiltelefon mere end 10 timer dagligt over en 10-årig periode,« siger en anden af forskerne bag undersøgelsen Joachim Schüz, der er afdelingsleder i Kræftens Bekæmpelse.

Forskerne understreger, at undersøgelsen ikke giver det endelige svar - især fordi brugernes vurdering af deres eget forbrug kan være forkert.

De danske forskere opfordrer derfor alle danskere til at deltage i endnu et stort forskningssamarbejde kaldet COSMOS, der vil gå i detaljer med kræftrisikoen ved langtidsbrug af mobilen. I den undersøgelse vil man også se på sammenhængen mellem mobilsnak og andre lidelser end kræft såsom hovedpine, demens og hjertekarsygdomme.

Men de døde lykkelige, og det er det vigtigste...

Befolkningen må ikke gøres bange, så det er bedre at levende i "lykkelig" uvidenhed og håbe på, at det kun rammer naboen - helt dem til venstre, da de er nogle underlige snegle. Er det denne form for tænkning, der ligger til grund for menneskers benægtelse eller fornægtelse? Her kan det varmt anbefales at lytte til fhv. lektor Sianette Kwee, der har forsket 40 år i kroppens bioelektricitet på Aarhus Universitet. Hun var udpeget af forskningsministeren til at repræsentere Danmark ved EUs ekspertpanel, indtil Helge Sander fik hende fjernet derfra, ligesom han fik givet hende mundkurv på via dekanen på Aarhus Universitet. Hun fik beskeden af sin dekan, at hun måtte sige alt - blot IKKE at det er farligt, hvilket måske kan få mennesker til at reflektere lidt - især med de mange løgne, der svirrer om Helge Sander netop nu omkring hjerneforskerfuppet og nepotisme, etc. Nyeste interview med Sianette Kwee samt tidligere interview "Frederiksberg Appellen" findes via linket www.MitFrederiksberg.dk samt der er mange interviews med internationale kompetencer via Playlist på www.youtube.com/creatrix13 - herudover er der tankevækkende artikler, dokumenter, bøger og inspiration til GRATIS download via www.Bevolution.dk - herudover anbefaler vi alle at se nærmere på www.sundmobil.dk, der har fået mange mennesker til at indse, at vi gør næsten alt for at beskytte os selv, men at vi generelt glemmer det mest dyrebare, vi har - nemlig vor egen hjerne og især vore børns hjerner. Det gælder virkelig vore børns fremtid. Gi' det videre...

Propaganda skal have et modspil

Interphone studierne blev betalt af teleindustrier og EU kommissionen, der sætter økonomisk vækst ved udbygning af trådløse samfund højere end borgernes helbred.
Forskere blev betalt for at skabe nok et "no risk" resultat, og det krævede manipulerede analyser og flere frasorteringer.
Christoffer Johansen og Joachim Schüz lever af blandt andet teleindustribetalt forskning, og en dag vil de blive stillet til ansvar for deres misinformationer.
Via disse link er det muligt at komme nærmere til sandheden om en risiko ved tidens trådløse påvirkninger, for de moderne smartphone ( trådløse computere) aktiveres ved pulserende og modulerede mikrobølger, der på ingen måde er sunde.
I kan blive klogere på Interphone studiet herhttp://vimeo.com/8109152og på seriøse forskeres vurderinger her
http://www.psrast.orgt/mobileng/15reasons.pdf

Stærkt undervurderet risiko

Christoffer Johansen udtaler at under 30 min. daglig mobilsnak over 10 år skulle være ufarligt. Hvorfor nævner han ikke at de 10 år er den absolutte minimums latenstid fra en celle bliver kræftramt til at en resulterende svulst kan opdages. Som kræftforsker ved Christoffer Johansen dette, og burde stå og råbe for en reduktion i folks mobilbrug, da han i sin undersøgelse nu kan se en øget risiko efter kun små 10 år når det normalt tager 20-25 år for hjernekræft at udvikle sig. Kræften bliver åbenbart hjulpet på vej af en usynlig kraft. Istedet vælger Christoffer Johansen at spinne det til at fremstå som om at man roligt kan ævle i mobilen i 10 år, bare man lægger på efter 30 minutters snak (27 minutter for at være præsis). Det er mystisk vejledning fra en forsker der arbejder med kræftrehabilitering. Nå, men skal jo kunder i butikken.Christoffer Johansen har i årevis bidraget til store, dyre og videnskabeligt ringe undersøgelser der alle fortynder resulaterne mod en "ingen risiko" konklusion. Se blot Kræftens Bekæmpelses berømte "kohorte" undersøgelse af mobilkræft der tryllede alle 80ernes -og 90ernes mest mobilsnakkede personer (erhvervsabonenterne) ud af undersøgelsens eksponerede gruppe og kunne derefter, underligt nok, ikke finde nogen risiko ved mobilsnak. Dengang var der få journalister der skrev kritisk om Kræftens Bekæmpelses undersøgelse selvom flere udenlandske eksperter forkastede den som åbenlyst manipulerende og fordrejende. Vågner pressen mon op denne gang?Alene Interphone undersøgelsens definition af en "almindelig" mobilbruger burde få journalisterne til at undre sig: en person der foretager 1 opkald om ugen over en 6 måneders periode. Så lidt skal der til for at blive klassificeres som "eksponeret". Denne definition har meget lidt til fælles med nudagens mobil-forbrugsmønstre og denne definition har inkluderet mange personer med et forsvindende lille mobileforbrug i undersøgelsen. Forestil dig en rygerundersøgelse der var baseret på mange personer der røg 1 smøg om ugen over et halvt år - er det realistisk? Det synes jeg ikke, men af en eller anden mærkelig grund så forsvinder dømmekraften, blandt ellers intelligente mennesker, når emnet er mobiltelefoner.Måden som Interphone undersøgelsen er blevet publiceret burde også få journalisterne til at gnide øjnene! - hvis de altså læste forbi overskriften. Pressemeddelelsen fra IARC (WHO's version af Kræftens Bekæmpelse) lægger ud med at der ikke er fundet nogen øget risiko, men begravet i appendix 2 til undersøgelsen er en tabel der viser en fordobling af risikoen for glioma, en ondardet og oftest dødelig hjernekræft. Det mener de åbenbart ikke at offentligheden fortjener at vide.Den svenske Professor Lennart Hardells undersøgelser, som anvender en mere robust metode, viser at den øgede risiko er mindst 250% for voksne og stiger til 500% for unge der begyndte sit mobilbrug før 20 års alderen. Det viser at en ung hjerne i udvikling har langt større chance for skader fra mobilstråling.
Interphone undersøgelsen har, ligesom Kræftens Bekæmpelsens undersøgelser, gabende huller i dens videnskabelige metode der ender med at undervurdere den egentlige risiko. Til trods for alle de "fortyndende" problemer i Interphone undersøgelsen, har den fundet en statistisk signifikant øget risiko på 40% for glioma, en ondartet hjernekræft, hvilket betyder at den egentlige risiko må være noget større.
Man kan vælge at tage Interphone for gode varer og tænke at 40% er da ikke meget, da det er enkeltpersonens risiko, men prøv at skalere det op på verdensplan med 4 milliarder mobilbrugere hvor de fleste mobilsnakker langt mere end Interphone's definition af en "heavy user". Tænk så på hvor meget det koster samfundet at behandle 1 hjernekræft patient. Nogle vil blot læse pressemeddelelsen og ånde lettet op over at Interphone ikke er en den "rygende pistol" de gik og frygtede - og fortsætte med at mobilsnakke uden at tænke på at de, og milliarder af andre mennesker allerede er blevet skudt med den pistol de hverken kan se eller høre.Både Christoffer Johansen og IARC undlader også at nævne at det Japanske Interphone team forbedrede forsøgsprotokollen og fandt en 500% øget risiko for voksne, dog med et mindre antal forsøgspersoner - men det er alligevel bemærkelsesværdigt!

Kritisk journalestik tak

I Danmark (og på videnskab.dk) er der en eklatant mangel på journalister og artikler, som går i dybden og kritisk til værks i forhold til mobilstrålingens sundhedsfarer og tele-industriens spin- og forsøg på at begrave fakta.[ii]
I januar 2010 bragte videnskab.dk og næsten alle landets andre medier denne nyhed: ”Vi har i mange år frygtet at mobilstråler er skadelige. Nu viser det sig at mobilstråler kan kurere Alzheimers”. Historien var en and, idet der ikke var tale om mobilstråler og til dato er Ingeniøren det eneste medie, der har korrigeret historien.[i] Der er også eksempler på mange andre tophistorier i medierne om, at ”nu er mobilstråler frikendt for at være sundhedsskadelige”.
Alle disse historier beror som regel på spin fra teleindustrien eller de organisationer, som tilsyneladende er i samme båd som den. Hvorfor sluger journalister det råt - igen og igen?
 

 
[i] http://ing.dk/artikel/105376-mobilstraaling-hjaelper-mod-alzheimers-hos-mus#p253645 
[ii] Læs fx her om et af teleindustriens forsøg på at begrave fakta:  http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article1655012.ece

Spin fra Kræftens Bekæmpelse (hel tekste)

"Vi kan udelukke, at normal brug af mobiltelefoni giver øget risiko for kræft,« siger professor Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse."
Dette er der ret beset ikke videnskabeligt belæg for at sige:
INTERPHONE-studie er fuldt af spin og tvivlsomme konklusioner. Det skulle have været offentliggjort for 4-5 år siden, men der gik politik i det, da man ikke kunne blive enige om at (bort)forklare de forøgede rsici for kræft ved mobilbrug, som man faktisk fandt i undersøgelser i flere lande.
Der er fortsat ikke belæg for at sige at mobilstråler er frikendt. Det ansete Journal of Clinical Oncology bragte i 2009 en meta-analyse over sammenhængen mellem mobiltelefoni og kræft, dvs. en vurdering af mange undersøgelser.
Resultatet var, at der er en forøget kræftrisiko, specielt efter 10 års mobilbrug. Samtidig vurderede man forskningen på området. Facit var her, at meget af forskningen, hvor
Kræftens Bekæmpelse, EU, WHO og teleindustrien har medvirket var i den dårligste ende. Den bedste forskning er kommet fra Lennart Hardell, MD, Ph.D, Professor Örebro Universitets Hospital, som i øvrigt står bag mange - og nogle af de nyeste - alarmerende undersøgelser.
Kilde: (Seung-Kwon et al.: Mobile phone Use and risk of tumours: A meta analysis; Journal of Clinical Oncology http://jco.ascopubs.org/cgi/content/abstract/27/33/5565)
Det er i øvrigt INTERPHONE-undersøgelser, som i meta-analysen er blevet vurderet til at være i den dårlige ende af forskningen.
Se også http://www.microwavenews.com/ som har skrevet om INTERPHONE.
http://www.microwavenews.com/Interphone.Appendix2.htm
Se evt.: http://www.reuters.com/article/idUSTRE64F1N020100516

Seneste fra Teknologi

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg