Annonceinfo

Kan man snyde en alkolås?

Spørg VidenskabenDer er mange forslag til, hvordan man kan snyde en alkolås. Skal alkolåse indgå som en vigtig brik i kampen mod spritbilister, er det vigtigt, at ingen af forslagene rent faktisk virker.

I fremtiden skal det være umuligt, at vi i Danmark kan starte vores biler med alkohol i blodet. Alkolåse er blevet indført med stor succes i bl.a. USA, Canada og Sverige

Det skal være umuligt, at du kan starte din bil, hvis din promille i blodet er over 0,5.

Sidste år vedtog Folketinget, at der skal installeres alkolåse i bilerne hos de bilister, der dømmes for spirituskørsel. 

Derudover vil 64 procent af de danske bilister have indført lovkrav om, at alle nye biler skal have alkolås som standard. Det viser en undersøgelse, som Interresearch har foretaget for Business Danmark.

Så der er altså stor tiltro til, at alkolåsen kan forhindre spritbilister i at køre ud på vejene. 

Men hvor nemt er det at snyde alkolåsen?

Allan Ashour spørger Videnskab.dk, om man kan snyde en alkolås ved at puste ind i den med en cykelpumpe eller med ædruelig luft fra en ballon.

Uden at skele til Allans motiv for at stille spørgsmålet, samler vi det op og sender det videre til Leif Nielsen, mangeårig sikkerhedsekspert hos FDM gennem og nu ejer af sikkerbil.dk.

»Generelt kan man ikke snyde en alkolås,« fortæller Leif Nielsen,

Han erkender dog, at det kan være svært at lave en alkolås, der slet ikke kan snydes, for som han siger:

»Der skal nok være en eller anden ingeniør eller nørd, som kan finde en måde, man kan snyde alkolåsen på.«

Balloner og cykelpumper

Hvis du tænker, at Allans forslag er en god idé til, hvordan du kan snyde alkolåsen, og selv køre fuld hjem fra en våd aften, kan du godt tro om igen.

Ifølge Leif Nielsen er der ingen grund til, at partyballoner og cykelpumpe bliver fast inventar i din bil, når du kører til og fra fester.

»De alkolåse, der er i handlen i dag, har indbygget elektrokemiske sensorer, der måler tryk og temperatur på udåndingsluften. Hvis luften kommer fra en cykelpumpe eller fra en ballon, er temperaturen i luften for lav, og så vil alkolåsen ikke godtage det som udåndingsluft. Derfor kører du ikke nogen som helst steder,« forklarer Leif Nielsen.

Fakta

En alkolås koster i dag 10.000 kroner plus installation. Alle carlsbergs biler har installeret en alkolås.

Hvis du hæver temperaturen i bilen, så den matcher din udåndingsluft og det forventede lufttryk, vil Leif Nielsen dog ikke afvise, at alkolåsen kan snydes med balloner og cykelpumpe. Men han mener ikke, at det er en seriøs måde at snyde en alkolås på.

»Hvis man kan tænke så langt, at man vil hæve temperaturen i bilen, så er man alligevel ædru,« griner Leif Nielsen.

Kan din ven puste i alkolåsen?

En anden oplagt mulighed at snyde en alkolås på, er ved at lade en af dine venner puste i alkolåsen, inden du sætter dig ind og kører.

Men din vens forsøg på at gøre dig en tjeneste kan hurtigt vise sig ikke at være en god idé alligevel

»Som standard i mange alkolåse er det ikke nok, at man bare blæser én gang, inden man starter bilen. Under kørsel bliver man også bedt om at puste i alkolåsen flere gange i vilkårlige intervaller. Med mindre du har taget din ædruelige ven med på passagersædet, så kommer du ikke så langt, når du først skal puste selv,« forklarer Leif Nielsen.

Hvis du har en ven, der er så samvittighedsløs, at han gerne blæser i alkolåsen, så du kan køre beruset hjem, skal du nok være mere bekymret for din vennekreds, end hvordan du snyder.

Samtidig er det indlysende, at hvis du har en ædru ven med gyldigt kørekort siddende på passagersædet, bør du nok lade ham køre bilen i stedet.

Spiritusånde i bilen

Hvis du allerede har en alkolås i bilen, kan det være en god idé at finde ud af, hvordan den er indstillet, da du ellers kan havne i nogle ubehagelige situationer.

»Nogle alkolåse er indstillet, så bilen ikke kan starte, hvis den kan spore spiritusånde hos enten føreren eller en passager,« fortæller Leif Nielsen

Tjek din bils indstillinger, inden du aftaler at være chauffør for dine venner eller familie. Du skal jo nødigt havne i en situation, hvor du ikke kan køre din plørefulde kone hjem fra en fest, på trods af, at du selv kun har drukket danskvand hele aften.

Videnskab.dk takker Allan Ashour for hans spørgsmål og Leif Nielsen for at tage sig tid til at hjælpe med et svar.

Har du spørgsmål er du mere end velkommen til at sende det til redaktionen@videnskab.dk

Tja

Måske ville det være mere hensigtsmæssigt med biler der måler hvordan man kører i trafikken. Om man slingre, kører over for rødt, laver hjulspin osv..

Jeg tror ikke på at alkolås er løsningen. Det vil være særdeles farligt hvis folk skal fjerne fokus fra trafikkken, for at puste i en alko dims hele tiden.

Og hvad med hygieinen, skal man bruge samme mundstykke hver gang man puster eller have hanskerummet fyldt op med engangs rør ?

Desuden vil der helt sikkert i løbet af nul komme nul, komme små håndholdte apperater der puster luft for en på en måde, så man kan snyde sig udenom, og så er alle de milliarder der er investeret i udstyr på alle bilerne, lige til at smide ud igen..

Kan det passe?

Jan Nielsen, du har ret i, at det vil være uheldigt, hvis bilen skulle gå i stå ved en fornyet pustning under kørslen.
Forholdet udtrykkes forskelligt, men tanken er, at der skal pustes med passende mellemrum på turen. Sådan at forstå, at man ikke blot kan puste om morgenen og så fortsætte uforstyrret resten af dagen.
Der vil også være en tidslås, der f. eks. tillader tankning af bilen uden fornyet pust ved start.

Kan det nu også passe?

Oplysningen fra Leif Nielsen om, at man skal puste undevejs for at holde bilen i gang, lyder betænkelig. Det vil sige, at alkolåsen kan tvangsstandse en bil - også med høj hastighed på motorvejen?

Hvis det skal virke, skal vi jo alle acceptere, at bilen foran på motorvejen (med måske 130 km/h) pludselig kan gå i stå, fordi føreren glemmer at puste. Eller fordi han/hun vitterligt er beruset, men har fået en anden til at starte bilen.

Lyder da temmelig risikabelt...

Hold kæft noget svineri

Man skal sidde og blæse undervejs? Hvad fanden er det for noget big brother svineri. Det ender jo med at det lort kommer i alle biler. Fandme, nej, dem som bliver taget i at køre spiritus kørsel skal skal automatisk miste deres job, 80% af deres værdier og 5 år i fængsel - så kan det være retarderne lærer det.

Alkomåling

Som en kommentar til kommentaren "Fejlmåling" kan jeg sige, at alkometre til omkring 600 kr. ikke er gode nok. Man skal op på omkring 3.000 kr. for at få et pålideligt instrument. Endelig er det ikke samme udstyr, alkolåsen koster cirka 10.000 kr. inkl. moms og eksl. montering og er et helt andet instrument.
Men uanset hvad, er hverken blodprøven eller udåndingsprøven særlig pålidelige. Der er masse parametre, der i begge tilfælde kan variere. Ved blodprøven sker der en frem- og tilbageberegning af promillen, der skal korrigere for optagelse og forbrænding i tiden, der går mellem alkoholindtagelsen og blodprøveudtagningen. Personvægten og mand/kvinde er afgørende faktorer.
Dette princip, som blev skabt af professor Widmark midt i 1930'erne, betragtede han selv som uegnet til anvendelse i forbindelse med faste promillegrænser. Siden kom så debatten om udåndingsprøven, hvor blodets indhold af alkohol omsættes til en cirkaværdi.
Min største nedtur omkring troen på blodprøvens ufejlbarlighed fik jeg i 1991, hvor Retslægerådet efter kritik af en øjensynlig helt urimelig blodprøve, der havde udvist 5,64 promille i en erklæring fastholdt deres tidligere accept af promillen. Som så siden blev underkendt i Østre Landsret efter at Retslægerådet havde foretaget "supplerende litteraturstudier".
Så udåndingsprøven lyder jo godt.
Men her har man måttet fastsætte en omregningsværdi for udåndingsluften, der afspejler koncentrationen i blodet. En værdi, der fastsættes til 2000 gange lavere for luftens vedkommende end for blodet.
Værdien er dog et gennemsnit, idet den varierer fra individ til individ mellem 1:1800 til 1:3000.
Nogle af de fysiologiske faktorer, der har betydning for forholdets størrelse er:
Omgivelsernes temperatur og fugtighed
Udåndingslufttemperaturen
Åndedrætsrytmen
Sygdomme i åndedrætssystemet
Tilstedeværelse af alkohol i munden
Opstød fra maven
Lungeluftens sammensætning
Lungekapaciteten
Legemstemperaturen
(ovenstående oplysninger er hentet i et svar fra trafikminister Bjørn West til Folketingets etsudvalg 10. april 1997 vedrørende evt. ændring af Færdselsloven vedr. promillekørsel)

Med hensyn til Hans Schous oplysning om hans fars alkometer, der viste nul knap 20 minutter efter indtagelsen af en øl, behøvet det ikke bero på en fejl i alkometeret. Alkoholen skal bruge en vis tid for at blive optaget i blodet, hvilket sker hurtigst på tom mave. Og mens den optages forbrænder den samtidig. Så spørgsmålet er, om instrumentet, der med garanti har haft en stor fabrikationstolerance, har kunnet registrere en ganske beskeden promille.
Et vigtigt forhold ved brug af alkometer er, at det sagtens kan se ud som om man er langt inden for promillegrænsen en halv time efter, at man har tyllet et par "skarpe" i sig. Instruktionen ved udstyr til promillemåling angiver oftest kun, at man skal vente 15-20 minutter før man blæser. Ellers kan instrumentet påvirkes af alkoholrester i mund og svælg.
Og så kommer faldgruben, som har koster mange en spritdom:
Alkometeret viste måske 0,2 eller 0,3 promille og så tænker de fleste: "Fint, så er jeg helt ædru inden jeg når hjem.
I virkeligheden vil promillen stige efterhånden som alkoholen optages og bliver man standset af politiet, vil man chokeret kunne se politiets alkometer vise en promille langt over det tilladelige.
Usikkerhed omkring promillemålingerne er velkendte, men man er selvfølgelig nødt til at fastsætte nogle grænser og nogle procedurer. Og vil man undgå de omtalte usikkerhedsmomenter kan det ske ved at adskille bilkørsel og spiritusindtagelse.
For lovgiverne lød lovforslaget i 1997 om måling af udåndingsluften lovende:
Merprovenuet for bøder skønnedes til 25 mio kr. og merindtægter ved gebyrer for afholdelse af orienterende køreprøve skønnedes til at udgøre 5 mio kr., altså i alt et provenue på 30 mio kr. hvis bilisterne kunne nøjes med at puste.

Fejlmåling

”Nogle alkolåse er indstillet, så bilen ikke kan starte, hvis den kan spore spiritusånde hos enten føreren eller en passager,”

Det er vel typisk i taxaer at det forekommer?

Spøg til side. For et år siden døde 228 mennesker i et flystyrt. Det ser ud til at ulykken kan skyldes en fejlmåling. Hvad nu hvis alkolåsen måler 0.6 ⁰/₀₀, og man har 0.4, eller omvendt?

Jeg har prøvet sådan en alkomåler for et ½ år siden hos min far. Han havde vel givet omkring 6-700 kr for den, og den havde vist rimelige anbefalinger. Jeg drak en øl, og efter 15-17 minutter prøvede jeg at blæse i den, og den skrev 0.0. Nuvel, jeg kunne måske have blæst forkert, så efter et minut, prøvede jeg igen med samme resultat. Min tillid er større til en regulær blodprøve...

Seneste fra Spørg Videnskaben

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Spørg videnskaben

Videnskaben kan ikke svare på alt - men vi forsøger alligevel.

Her kan du stille et spørgsmål til forskerne om alt fra tyske verber til nanorobotter og livets oprindelse.

Vi vælger de bedste spørgsmål og kvitterer med en Videnskab.dk-t-shirt.
Spørgsmål og svar offentliggøres her på siden. Send dit spørgsmål til: sv@videnskab.dk

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg