Annonceinfo

Hvornår kommer den næste istid?

Spørg VidenskabenEfteråret er over os, og det bliver koldere. Men har vi en istid på vej, vil en læser gerne vide.

Der er altid en ny istid på vej, men spørgsmålet er, hvor længe der går, inden den kommer. Ifølge dansk forsker sker det tidligst om 40.000 til 50.000 år. Menneskets påvirkning af klimaet kan dog skubbe en ny istid længere ud i fremtiden. (Foto: Colourbox)

Den flygtige danske sommer er forbi. Bladene falder af træerne, fuglene flygter sydpå, det bliver mørkere, og det bliver så sandelig også koldere.

Vores læser Lars Petersen fra København er gået i gang med at forberede sig på de koldere dage. Han vil gerne vide, hvor meget han skal forberede sig:

»Hvornår starter den næste istid ? Jeg har fået at vide, at vekslen mellem istid og mellem-istid sker helt regelmæssigt. Siden vi lever i en mellem-istid, må vi vel kunne forudse, hvornår den næste istid kommer – ikke sandt?,« skriver han i en mail til ’Spørg Videnskaben’.

Her på redaktionen skutter vi os ved tanken om den kolde vinter, der ligger og lurer på den anden side af efteråret. Vi vil også gerne vide, om en istid er lige om hjørnet.

Der er lang tid til næste istid

Vi har derfor sendt spørgsmålet videre til lektor ved Københavns Universitets Grundforskningscenter for Is og Klima Sune Olander Rasmussen.

Sune Olander Rasmussen omfavner det kolde og udtrækker information om fortidens vejr i grønlandske iskerneboringer. Han kan også bruge sine erfaringer til at agere ’istids-spåmand’.

»Der er nogle forhold, der skal være til stede, før muligheden for en istid opstår. Vi kan ikke sige med sikkerhed, hvornår en istid vil opstå, men selv hvis menneskeheden ikke havde påvirket klimaet, er vores bedste bud, at forholdene for en istid først er gunstige om 40.000-50.000 år,« fortæller Sune Olander Rasmussen betryggende.

Mens vi alligevel har istids-spåmanden i tale, kan vi jo lige fritte ham for nogle flere oplysninger omkring, hvilke ’forhold’ han snakker om og blive klogere på, hvad en istid egentlig er.

Sådan er en istid

Sune Olander Rasmussen beretter, at under den seneste istid var Jordens gennemsnitlige temperatur nogle grader lavere end i dag, og klimaet på de høje breddegrader var koldere.

Store dele af den nordlige halvkugle var dækket af massive ismasser. Blandt andet lå Skandinavien, Canada og dele af Nordamerika begravet under en op til 3 kilometer tyk iskappe.

Fakta

Forskere taler altid om istider på den nordlige halvkugle. Årsagen er, at der på den sydlige halvkugle kun er meget lidt land, hvor et massivt sne/is-dække kan ligge.
Bortset fra Antarktis er den sydlige del af den sydlige halvkugle dækket af vand, som ikke giver gode betingelser for et stort isdække.

Iskappens enorme vægt pressede jordskorpen en kilometer ned i Jordens undergrund.

Oftere istid end mellem-istid

Fra for 19.000 år siden skete der dog en ændring i klimaet.

Det betød, at Jorden langsomt blev varmere over de næste 7.000 år og fik vristet sig fri af istiden kolde greb. Herefter begyndte mellem-istiden, som vi befinder os i nu.

På Grønland skete den sidste del af omslaget meget brat for 11.700 år siden – eller helt nøjagtigt 11.715 år siden. Det viser Sune Olander Rasmussen og hans kollegers undersøgelser.

Der er altså gået 11.715 år siden den seneste istid; og det er en helt normal længde for mellem-istider.

»Det er sjovt, at vi normalt betragter istider som en ’begivenhed’, når det faktisk forholder sig lige omvendt. Normalt varer en istid ca. 100.000 år, mens mellem-istider varer mellem 10.000 og 30.000 år. Det er altså mere almindeligt, at Jorden er i en istid, end det omvendte.«

»De seneste par mellem-istider har dog kun varet cirka 10.000 år, hvilket nok forklarer den udbredte, men forkerte opfattelse af, at vores nuværende mellemistid lakker mod enden,« siger Sune Olander Rasmussen.

Tre faktorer påvirker mulighederne for istider

Hvorvidt Jorden kastes ud i en ny istid om 40.000 til 50.000 år er under indflydelse af små variationer i Jordens bane rundt om Solen. Variationerne afgør forskelle i mængden af solstråling på forskellige breddegrader og dermed også, hvor varmt eller koldt det er.

Denne opdagelse blev gjort af den serbiske geofysiker Milutin Milankovich for snart 100 år siden og er siden kendt under navnet Milankovich-forceringer.

Milankovich-forceringerne er:

  1. Jordens bane rundt om Solen, der ændrer sig cyklisk over ca. 100.000 år. Banen går fra at være næsten rund til at være mere elliptisk og derefter næsten rund igen. Derved vil afstanden til Solen variere. Jo længere væk Jorden er fra Solen, des mindre solstråling modtager vores planet. Samtidig bliver årstidernes længde ændret, når banens form skifter.
  2. Jordens hældning, der svinger mellem 22 og 24,5 grader i forhold til banen rundt om Solen. Denne cyklus varer cirka 41.000 år. 22 til 24,5 grader virker måske ikke som en stor variation, men hældningen har stor betydning for styrken af de forskellige årstider. Jo mere Jorden hælder, jo større er forskellen mellem vinter og sommer. I øjeblikket hælder Jordens akse 23,5 grader og er faldende, hvilket giver mindre forskel på sommer og vinter over de næste mange tusinde år.
  3. Retningen på jordens akse i forhold til rummet. Retningen ændrer sig cyklisk over 26.000 år.
Både CO2-indhold i atmosfæren (blå kurve) og temperaturen (sort kurve) har hoppet op og ned over de seneste 800.000 år. På kurven ses, hvor koldt det har været under den seneste istid, der sluttede for 11.715 år siden. For 120.000 år siden afsluttedes en anden istid, der havde varet i mere end 100.000 år. (Graf: EDC)

»Kombinationen af de tre faktorer afgør, om forudsætningen for en istid er til stede. Det er praktisk talt umuligt at forestille sig, hvordan samspillet mellem de tre faktorer fungerer, men med matematiske modeller kan vi beregne, hvor meget solstråling forskellige breddegrader modtager på forskellige tider af året, både nu og frem og tilbage i tiden,« siger Sune Olander Rasmussen.

Sne om sommeren giver istid

Specielt temperaturerne om sommeren spiller en vigtig rolle i den sammenhæng.

Milankovich forstod, at somrene på den nordlige halvkugle skal være kølige, for at forudsætningerne for en istid er til stede.

Hvis vintrene har været snefulde, og store dele af Jordens nordlige halvkugle er dækket af sne, afgør sommerens solskinstimer og temperaturer, om sneen får lov til at blive liggende hen over sommeren.

»Hvis sneen ikke smelter om sommeren, bliver en mindre del af sollyset absorberet i Jorden. Resten bliver kastet tilbage til rummet af den snehvide overflade. Det forstærker den afkøling, der startede på grund af variationer i Jordens bane om Solen. Afkølingen giver til gengæld endnu mere sne, som giver endnu mindre absorberet solstråling og så videre - en istid kan begynde,« fortæller Sune Olander Rasmussen. 

På samme måde skal der en periode med varme somre til, før istiden slutter igen. Her skal de varme somre smelte nok is til, at solen igen kan lyse på mørke overflader som jord eller hav, der optager sollyset og varmer Jorden op.

Mennesker udskyder den næste istid

En anden faktor, der har betydning for muligheden for en istid, er mængden af CO2 i atmosfæren. Ligesom sneens refleksion af sollys forstærker opbygning eller bortsmeltning af is, var en stigning i atmosfærens CO2-indhold fra 180 ppm til 280 ppm (milliontedele) med til at bringe Jorden ud i den sidste istid.

Siden industrialiseringen startede, har mennesker dog haft travlt med at øge CO2-indholdet yderligere, således at det i dag er næsten 400 ppm.

»Det tog naturen 7000 år at hæve CO2-indholdet 100 ppm ved istidens afslutning. Den samme stigning har mennesket præsteret på kun 150 år. Det har betydning for, om Jorden kan komme i en ny istid. Det er en meget markant påvirkning, som ikke lige frem indbyder til, at en ny istid skal starte foreløbig,« siger Sune Olander Rasmussen.

Vi takker Lars Petersen for det gode spørgsmål og sender en vintergrå t-shirt til København. Vi takker også Sune Olander Rasmussen for det gode svar.
Samtidig vil vi opfordre vores læsere at stille flere videnskabelige spørgsmål på redaktion@videnskab.dk.

Måske før end...

Måske før end vi aner

http://videnskab.dk/kort-nyt/britisk-forsker-den-lille-istid-kan-komme-igen

Lad mig dog lige advare svenskerne - forsøger de at gå over sundet for at komme til Danmark hakker vi hul i isen

Og så kan vi vel finde et par gamle lovparagraffer frem ;)

http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/ma-man-sla-en-svensker-med-en-pind

Ja, æres de(n) der æres bør

Climate and time in their geological relations
A Theory of Secular Changes of the Earths Climate
(Cambridge Library Collection - Physical Sciences)
af James Croll

første udgivelse i året 1875, fotografisk genoptrykt i 2012:
ISBN 978-110804837-8

koncist

Ak ja, jeg tror du har meget ret.

Solen styrer rigtigt meget både direkte og inddirekte.

Ja, det blíver nok snarere koldere end varmere, uanset hvor meget co2, man fyrer med.

Desværre.

Fakta...

Hvis man kigger på proxy-data fra iskerneboringer, er det meget svært at forstå hvorfor der skulle være 40-50.000 år til næste istids begyndelse, medmindre SOR har fundet andre tegn i proxy data eller modeller for Milankowich periodernes påvirkning...? Kigger man udelukkende på historiske data, er der da al mulig grund til, at forvente at den kommende istid ligger lige om hjørnet (0-5000 år). Som en ekstra bonus viser iskerneboringerne samtidig, at CO2 indholdet i atmosfæren følger pænt efter temperaturen, ikke omvendt som nogle påstår.

Når vi så snakker global opvarming, så har forskerne ret, idet temperaturen siden sidste istids ophør er steget med 8 gr, og havvandstanden er steget med 130m! Så i stedet for alle disse dommedagsscenarier omkring global opvarmning, skulle vi istedet være taknemmelige for, at vi pt befinder i en mellemistidsperiode. Alternativt lå DK under 3km is. Den forrige mellemistidsperiode var tilsyneladende 2 gr. varmere end den nuværende, hvilket ikke har udryddet hverken isbjørne eller mennesker. Varme er ikke et problem, men det er kulde. Bemærk desuden at jorden "normalklima" er istidsklima.

Selvom næste istid i realiteten allerede kan være igang, så er der et andet fænomen som allerede er under opsejling: Solaktivitet. Det forgående solmaksimum (cycle 23) lå næsten på niveau med cylce 20 i 70'erne, hvor alle forskere snakkede om en kommende global istid. Dernæst har det sidste solminimum været usædvanligt langt og dybt, med en lang periode uden solpletter overhovedet. Det kommende solmaksimum i 2013 har overrasket mange solforskere, idet man regner med, at det kommer ned på godt halv styrke af det forgående solmaksimum.

Nu elsker klimafantasterne postulatet, at solperioderne ikke har indflydelse på jordens klima, men igen viser historiske data det modsatte. Sidst solen tog et lignende dyk i aktivitet, oplevede vi de kendte Maunder og Dalton perioder, eller mini-istider de også kaldes, med katastrofale følger for høsten i Europa og Amerika.
Nøjagtig samme effekt er skyld i opvarmningen op gennem 1900 tallet. Fra ca. år 1900 steg solaktiviteten markant frem mod 1950 og har ligget konstant højt frem til 2000, afbrudt af et mindre fald omkring '70-'80, hvor vi sandeligt også fik det koldere, og siden år 2000 er solaktiviteten for nedadgående. Men der er rigeligt historisk belæg for påstanden, at solen er ansvarlig for opvarmningen i forrige århundrede - men jeg savner stadig den rygende pistol, som viser, at CO2 skulle være ansvarlig.

I stedet for hysterisk at kaste mia. efter CO2 teorien (det er stadig kun en teori), så kan vi bare vente 2-3 år mere, for så har solen med al tydelighed demonstreret at den, og kun den, er ansvarlig for klimaet på jorden.

Så frem med ski og vanter, for vi får en kold vinter, både nu og i fremtiden, og skulle CO2 vise sig at have bare en lille smule effekt på temperaturen, så er det med at komme ud og fyre nogle fossile brændstoffer af.

Ingen personangreb, tak!

Vær så venlige at bevare en god tone, og skru ned for personangrebene.

Redaktionen

Takker Sune Olander Rasmussen for det gode svar?

Nu er det jo ikke alle der takker SOR for "det gode svar" som ligner det sædvanlige miljøreligiøse sludder.

Menneskets udledning af CO2 er så forsvindende lidt i forhold til hvad naturen selv udleder af CO2.

Det var mere nødvendigt at se på menneskets tilsvining af Moder Jord med alskens affald og gifte.

Få stoppet tanken om olieudvinding i Grønland, da dette med 100% sikkerhed vil medføre miljøkatastrofer uden lige.

Sats i stedet på thorium-kraftværker så vi fx kan opvarme husene med billig el.

Sparre

Måske skulle du undesøger hvem Max Igan og Ken O'Keefe er så vil du indse at de ikke lige frem er ekperter på dette område samt at de ynder at dyrke cherry picking i en ekstrem grad og har for vane at fordreje kendgerninger så de passer ind i deres sygelige fantasier.

mmmm, var det et godt svar på Lars Petersens spørgsmål...

Svaret nævner intet om øvrige mere og mere empirisk sandsynliggjorte (og dertil teoretiske) faktorer for påvirkning af klima og temperaturer på jorden. Jeg synes det er flot at SOR mener at have styr på alle større faktorer, der styrer istid.

Især uden at nævne et pip om f. eks. teorien af Svensmark om at det er indkommen stråling gennem atmosfæren (afhængig af aktiviteter i det øvrige univers og solens aktivitet) - der styrer skydækket (som er mest kølene) - og at det f.eks. ligesåvel kan tænkes at højt co2indhold er en følge af f. eks. højere temperaturer, som omvendt.

Eller jordens poler og polskifte, mm....

Kan man ikke bare nøjes med at takke for forsøget på et svar - frem for at bedømme om det er godt eller dårligt - hvordan ved Sjøgren, det er et godt svar.

ja, suk...

Det er fair nok at forsøge at finde nogle vigtige faktorer og forsøge at regne samspillet ud bedst muligt, selvom noget er dybt kompliceret.

Det er eneste vej, at forsøge at finde ud af det.

Men så burde forskerne, nogle af dem, bare være meget mere lydhøre overfor hinanden - og heraf gældende for nogle af dem; ikke netop gentage f.eks. den katolske kirkes bogbrændingsadfærd overfor Kopernikus - her i forhold til teorier inkluderer "menneskeskabt co2", men ikke når frem til samme RESULTAT, nemlig at co2, endsige menneskeskabt co2, betyder noget særligt for temp. og klima.

Det er utroligt, som det i dag bare er stadfæstet: menneskeskabt co2 er en særlig faktor for klima... gu´er den ej, ser det ud til...

Klimaet har altid varieret

For nu at vende tilbage til emnet, kan det konstateres, at klimaet altid har varieret. Istider kommer og går, og det er ikke fordi der bliver blandet hjerneforvridende eller vejrforholdsændrende kemikalier i jetmotorernes udstødningsgasser, eller fordi vi lukker for meget CO2 ud gennem bilernes udstødningsrør og gennem fabrikkernes skorstene, eller fordi køerne står og bøvser og prutter på markerne.

Mange har svært ved at forstå, at alt som sker i naturen ikke nødvendigvis er menneskeskabt. Der er tendens til at se det hele i et meget kort og snævert perspektiv med os selv i centrum.

Man glemmer blot, at klimaet altid har varieret – tænk på de få tusinde år, det tog at gå fra den sidste istid til vores nuværende varme tid. I denne geologisk set korte periode steg havniveauet med ca. 120 meter, og for bare 9000 år siden kunne man gå tørskoet til England. Dengang var der hverken CO2 udledende biler på vejene eller chemtrails udspyende jetfly i luften.

Og hvordan er Mount Everest blevet næsten 9 km høj i løbet af bare 50 millioner år? Og hvorfor uddøde blandt andet dinosaurerne og de fleste andre store dyr og 70% af alt liv for 65 millioner år siden? Hvorfor var Jorden dækket af is for 716 million år siden? Var det menneskenes skyld?

Klimaet er utroligt komplekst med masser af tilbagekoblingsmekanismer - enten positive eller negative, og de kan være helt uforudsigelige og kaotiske. Klimaet har altid varieret og ganske åbenlyst meget mere end i dag.

Når nu Washington .... Siger hvad?

Så fik jeg lige set den nytilføjede youtube-video på 15 minutter.

Denne artikel handler om, hvornår det bliver istid.

Jens skriver så at pga de her chem-trails, hvor vejret "styres" vha dem, så er det svært at sige. Han vedhæfter youtube-video, hvor nogle ikke alene tror at vejret manipuleres vha chem-trails, men også tanker påvirkes via mind-control pga chem-trails... (Yes - vi er mange som ikke har fortalt jer det hæ hæ)

Der kommer så lidt skepsis fra flere debattører. Svaret på dette er 15 minutters small-talk youtube-video, hvor der intet nævnes om chem-trails eller lignende.

Svært at følge argumentationsmetoden. Men påstanden om chemtrails, der styrer vejret kunne have relevans for artiklens emne, hvis det på nogen måde var støttet af videnskabelige fund. (Og det er det med garanti ikke, da nogle forhindrer den slags forskning med hård hånd..... Eller hvad hæ hæ???)

Landsbytosser

Så er Kim Kaos i sit es.

Skæld og smæld!

@Jens

Du mente fagfolk kunne have interesse i videoen.

Jeg er et af "fagfolkene", som kender til en af årsagerne til, at man kan have den slags forestillinger.

Det er meget plagsomt at have førsterangssymptomer på skizofreni. Medicin hjælper på en del af tilfældene.

Du kan evt læse om symptomer ved skizofreni, hvis du ikke har forstået, hvad jeg skriver om. Det kaldes Schneiders førsterangssymptomer på skizofreni, det jeg taler om.

Landsbytosser

Jeg gider ikke bruge mere tid på dine landsbytosser.

Max Igan: The Atlantean

Max Igan:
The Atlantean Conspiracy - Exposing the Global Conspiracy from Atlantis to 2012
Spiritual Science - og mere af samme slags

Ken O'Keefe en ex-marine der ikke vil være amerikaner og bruger sit liv til at smide rundt med konspirationsteorier - han har udtalt: "Israel and Mossad were directly involved in 9/11"

Brilliante kilde at henvise til og helt ved siden af emnet.

Angst og Mind Control

Suk
"Men først og fremmest er min pointe, at det er meget stressende at være overbevist om den slags forestillinger om skadelig "mind-control". Angstniveauet er tårnhøjt naturligvis"

Danske Videnskabs.dk kommentatorer antagelsesreligiøsitet er utrolig.

Når nu Washington Institutet for Mellemøst Studiet siger det:

http://www.youtube.com/watch?v=5DEoDgq4rME&feature=em-uploademail-new

Mind-control...

Vi oplever nu og da eksempler på, at der gives link til hjemme-sider og youtube-videoer, hvor der præsenteres forestillinger forenelige med førsterangs-symptomer på skizofreni.

At der findes mennesker, der i perioder har disse forestillinger er ikke overraskende, når vi ved at cirka 1% vil have symptomer svarende til skizofreni i perioder af deres liv.

Noget helt påfaldende er frygten for usynlige stråler o lign, som skulle spredes ud i luften af farlige magtfulde mennesker som led i forsøg på "mind-control" af folk.

Dette ses både angående frygt for de såkaldte "chem-trails" og ved frygten for "mobil-stråler".

Den youtube-video der er link til i denne debat er "radioudsendelse", hvor nogle er overbeviste om, at der foregår denne omfattende form for "mind-control" via "chem-trails".

Der har i andre debatter været link til youtube-videoer, hvor der blev påstået, at der blev lavet "mind-control" med "mobilstråling". Der blev sagt, at denne "mind-control" var ansvarlig for krige, manglende mulighed for kritisk tænkning mm. Man forestillede sig, at det drejer sig om bevidste "overgreb" mod befolkningen, og efterretningstjenester mm forestilles at være involverede i denne "mind-control". Der var video, hvor en mand påstod at påvirkningen af mobilstråler svarede til at give folk "det hvide snit".

Jeg oplever ind imellem svært syge have den form for symptomer, og det er meget pinagtigt for dem. Forsøg at forestille jer, hvor ubehageligt det må være!

Der er dårlig mulighed for at gå ind i dialog om vrangforestillingerne, da man måske så ovenikøbet vil blive mistænkt for at være med i "sammensværgelserne".

De forestiller sig at tusindvis af mennesker lykkes at holde disse omfattende former for "mind-control" hemmelige for befolkningen.

Jeg påstår ikke, at alle der sluger hjemmesiderne råt er psykotiske. Det ved jeg, at de ikke er allesammen. Nogle af historierne spredes til helt almindelige teeanagere mv, som elsker at høre om sådan noget fantastisk spændende noget, og måske ikke altid er lige kritiske... De er til gengæld ikke så ukorrigerbare, hvilket også er karakteristisk..

Men først og fremmest er min pointe, at det er meget stressende at være overbevist om den slags forestillinger om skadelig "mind-control". Angstniveauet er tårnhøjt naturligvis.

Croll-Milanković-cyklerne

Mark Cavendish er en af dem der kører på Croll-Milanković-cyklerne og er mest kendt for sine Milankovich-forceringer ;)

Det er svært at citere korrekt

[Denne herre Mark Cavendish fortæller videnskabeligt og teknologisk hvordan man ændre(r) atomsfæren hele tiden til alle mulige formål. Så her er noget til fagfolk. Skrevet af Jens Michlas, 29. september 2012 kl. 14:04].

En utroværdig YouTube video om chemtrails bliver ikke mere troværdig, når en ”videnskabsmand” ved navn Mark McCandlish bliver citeret for at hedde Mark Cavendish.

Mark Cavendish er kendt for sin deltagelse i Tour de France. Mark McCandlish gør sig bemærket i UFO-kredse og lignende.

… og hvad er det for fagfolk, som kunne være interesseret?

jorden har faktisk brug for

jorden har faktisk brug for en ny istid så vi kan få nulstillet alt

I øjeblikket er det svært at spå fordi der rodes med vejret..

Denne herre Mark Cavendish fortæller videnskabeligt og teknologisk hvordan man ændre atomsfæren hele tiden til alle mulige formål. Så her er noget til fagfolk.

https://www.youtube.com/watch?v=zIpTx3p2J0M

Sandheden om Croll-Milanković-cyklerne

Det er rigtigt at Croll-Milanković-cyklerne har påvirket klimaet i fortiden. Dette kan man selv se på Møns-klint hvor der er skift imellem ren kridt og lag med flintesten. Men ændringerne skyldes at vinde og havstrømmene ændre sig i perioder på grund af Croll-Milanković-cyklerne og ikke den direkte påvirkning.

Istiderne og mellemistiderne er påvirket Croll-Milanković-cyklerne, men ikke direkte styret af dem. Man kan derfor ikke ud fra Croll-Milanković-cyklerne bestemme hvor når næste istid kommer.

Næste Istid indledes med et vulkanudbrud ved Kilimanjaro eller en ny vulkan der i området, fordi denne vulkan ligger ved ækvator så kan den afkøle både den nordlige og den sydlige halvkugle. Og fordi dette magmakammer er så stort så kan vulkanen blive ved i årevis. Normalt vare et vulkan udbrud ikke længere end højest to måneder, så er magmakammet tømt, og udbrudet slutter og magmakammet skal først fyldes inden der kan ske et nyt større udbrud. Men et ekstremt stort magmakammer så afløses det ene udbrud af det næsten, fordi loftet over magmakammet synker og presser lavaen op under stort tryk.

Vulkanen vil blive ved, og sender varm svovldamp højt op i atmosfæren, og her oppe går det i forbindelse med vand og danne svovlsyre og svovlsyre spejler solens stråling så jorden afkøles. Normalt så er alt svovldamp omdannet til svovlsyre i løbet af kun tre år, så klimaet normaliseres. Men der kommer bare nye flere udbrud, så afkølingen bliver ved. Når havet afkøles så optager det luftens CO2, så landplanterne kommer til at mangle CO2 og samtidigt betyder kulden at havet ikke danner vanddamp som kan til regn. Resultatet er at alle landplanter på alle kontinenter visner. Alle de tørre døde planter antændes i uhyre skovbrænde som til soder hele jorden, selv på den fjerneste afkrog.

Vil politikerne ikke gøre noget for at forhindre en ny istid?!
Nej Istider er naturlige, og det naturlige er godt. Derfor vil de ikke redde menneskeheden.

OT: Hvornår slipper olien op?

I øjeblikket har vi kendte oliereserver, som rækker til femtusinde år med det nuværende forbrug - og vi finder hele tiden mere, meget mere.

Disse reserver består af såkaldt 'shale oil', olie indlejret i skifer, og efter en ret stor investering pr. forekomst kan den uddrages med en proces ved navn 'cracking' med en omkostning som er i samme størrelsesorden som omkostningerne ved udvinding af olie fra brønde med flydende olie.

Udover shale oil findes store mængder olie i gigantiske asfaltfelter - pt. dyrt at udvinde, men det var shale oil også for 15 år siden.

Croll-Milanković-cyklerne

"Denne opdagelse blev gjort af den serbiske geofysiker Milutin Milankovich for snart 100 år siden og er siden kendt under navnet Milankovich-forceringer."

Det er faktisk ikke korrekt.

James Croll (1821-1890) beskrev allerede i 1864, hvorledes der kunne være sammenhæng istider og variationer i Jordens baneelementer. Senere, i 1875, udvidede Croll sin teori med virkningen af jordaksens hældning. Blandt kendere betegnes teorien derfor Croll-Milanković-cyklerne. Croll blev i 1876 udnævnt til æresdoktor ved University of St Andrews (Skotland) for sin indsats.

Vistnok helt uafhængigt af Crolls teori offentliggjorde Milanković sin første teori i 3 artikler i årene 1912-14, men på serbisk i et serbisk tidsskrift, hvorfor den ikke blev bemærket af forskere i andre lande. Først da hans bog "Kanon der Erdbestrahlungen und seine Anwendung auf das Eiszeitenproblem" udkom på tysk i Beograd i 1941, blev teorien kendt i videre kredse.

Rettelse

Kære Ole

Du har fuldkommen ret. Der skal stå mellem-istider.

Tak for at gøre os opmærksomme på fejlen. Den er rettet.

Redaktionen

istid og mellemistid

»De seneste par istider har dog kun varet cirka 10.000 år, hvilket nok forklarer den udbredte, men forkerte opfattelse af, at vores nuværende mellemistid lakker mod enden" står der. Der skal naturligvis stå de seneste par MELLEMistider, ellers giver teksten ingen mening. Men det har de fleste nok gættet.

Det er muligt at den nuværende globale opvarmning vil udskyde den næste istid en smule. Men set i et perspektiv på 40000-50000 år er det der sket i vor tid bare et lille skvulp. Det ekstra CO2 vi udleder nu og vil udlede indtil olien er slupper op vil over nogle få århundreder opløses i havet og fordeles i de store oceaner.

Men det ændrer ikke på, af de forandringer af klima og vandstand der sker nu vil have store konsekvenser, netop fordi de sker så hurtigt. Så i vor, vore børns og børnebørns tid er det lille skvulp en stor bølge.

Seneste fra Spørg Videnskaben

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Spørg videnskaben

Videnskaben kan ikke svare på alt - men vi forsøger alligevel.

Her kan du stille et spørgsmål til forskerne om alt fra tyske verber til nanorobotter og livets oprindelse.

Vi vælger de bedste spørgsmål og kvitterer med en Videnskab.dk-t-shirt.
Spørgsmål og svar offentliggøres her på siden. Send dit spørgsmål til: sv@videnskab.dk

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg