Annonceinfo

Hvorfor dufter vasketøj så godt, når det har hængt til tørre udenfor?

Spørg VidenskabenCLASSIC: Vasketøj, der har hængt til tørre ude, dufter meget bedre end det, der er tørret inden døre. Hvad skyldes det, spørger flere læsere.

Emner: , , ,
Udendørs luft er fuld af pollen, skimmelsvampe, støv og andre luftbårne partikler. Hvis man er i et tæt skovområde, vil tøj tørret udenfor opfange pollen og andre duftende elementer, når de blæser rundt i vinden. (Foto: Colourbox)

»Ahhhhhh!«

En dyb indsnusning i et pudevår eller en T-shirt, der lige er blevet pillet ned fra tørresnoren i haven, kan gøre de fleste mennesker salige og glade. Den friske luft giver nemlig tøjet en helt speciel og herlig duft.

Men hvad er det egentlig er, der får tøjet til at dufte så herligt, spørger flere af vores læsere.

»Jeg vasker mit tøj med vaskepulver uden parfume, og jeg bruger ikke skyllemiddel. Så hænger jeg det til tørre ude på tørrepladsen, og når det er tørt og kommer ind, dufter det herligt. Hænger jeg det til tørre indendørs, dufter det overhovedet ikke. Hvad er det i luften udenfor, der får vasketøjet til at dufte så vildt godt?« vil Henrik Olsen gerne vide.

En anden læser, Carsten Langkjær, spæder til:

»Når vasketøj har hængt til tørre i luften udendørs, får det en helt speciel, endda kraftig, duft af ’ren luft’. Men luften uden for dufter ikke i sig selv på den måde, så hvad er det lige, der giver vasketøjet denne duft, som holder flere timer, efter at tøjet er bragt indendørs?«

Pollen og partikler i luften sætter sig i tøjet

Fakta

Spørg Videnskaben Classic

Hver uge 'genudsender' vi en artikel fra arkivet i vores populære brevkasse Spørg Videnskaben.

Denne artikel blev oprindeligt bragt på Videnskab.dk 7. maj 2012.

Spørg Videnskaben griber knoglen og ringer til Kemisk Institut på Københavns Universitet. Her sidder faktisk en hel del forskere, der kan fortælle, hvad frisk luft er, og hvordan duften kan sætte sig i vasketøjet.

En af dem er lektor Theis Sølling, der forsker i fysisk organisk kemi og spektroskopi.

»Det er et klassisk spørgsmål. Jeg tror, den primære forklaring har noget med pollen at gøre,« siger han.

Luften udenfor er fuld af pollen, skimmelsvampe, støv og andre luftbårne partikler. Hvis man er i et tæt skovområde, vil tøj tørret uden for opfange pollen og andre velduftende partikler, når de blæser rundt i vinden.

Nåletræer godt, kvægfarm skidt

En anden forsker fra instituttet, lektor emeritus Carsten Christophersen, uddyber, at grønne planter - især nåletræer - udsender nogle velduftende molekyler, såkaldte ’terpener’, som kan sætte sig i tøjet.

»Terpener lugter som regel frisk og godt. Og hvis man tørrer tøj, hvor der er mange af dem, lugter tøjet med garanti godt bagefter,« oplyser han.

Grønne planter - især nåletræer - udsender nogle velduftende molekyler, såkaldte ’terpener’, som kan sætte sig i tøjet og få det til at dufte frisk. Omvendt kan tøjet opfange knap så gode lugte, hvis man f.eks. hænger det ud i nærheden af en kvægfarm. (Foto: Colourbox)

Det omgivende miljø kan omvendt også være skyld i, at tøjet opfanger mindre attraktive lugte, bemærker Theis Sølling.

»Hvis du befinder dig i en ørken, vil tøjet indfange støv og ikke lugte så godt. Og hvis du er på en kvægfarm, vil tøjet indfange andre ting, som nok vil gøre dig ked af, at du valgte at tørre det udenfor.«

UV-stråling fjerner måske dårlige lugte

UV-strålerne i sollyset kan ifølge Theis Sølling være en anden teoretisk forklaring på, hvorfor tøj, der bliver tørret udenfor, dufter bedre end tøj tørret inden døre.

»UV-strålerne kan i princippet sterilisere tekstilerne, hvilket hjælper med til at fjerne lugten fra f.eks. svamp, skimmel og andre mikroorganismer, der findes i tøjet,« foreslår han.

Men nu begynder forskerne at være uenige. Theis Søllings teori om UV-strålerne finder Ole John Nielsen, professor på Kemisk Institut, Atmosfærisk, fysisk og organisk kemi (APOC) på Københavns Universitet, mindre sandsynlig.

»Jeg tror ikke, der er intensitet nok i UV-strålerne til det – og vasketøj, der hænger i skyggen, har samme dejlige lugt, som hvis det har hængt i sollys,« argumenterer han.

Duften kan skyldes reaktioner med ozon
Den herlige duft af lufttørret tøj opstår måske, når ozon i udeluften reagerer med rester af vaskepulver i vasketøjet. (Foto: Colourbox)

Ole John Nielsen mener i stedet, at den herlige duft af lufttørret tøj hænger sammen med ozon. Faktisk ligger duften i vasketøjet tæt op af, hvordan ozon lugter, oplyser han.

Det er dog ikke ozon i sig selv, der giver den friske duft. Duften kan opstå, når ozon i udeluften reagerer med rester af vaskepulver i vasketøjet.

Derved udskilles nedbrydningsprodukter i form af stofferne acrolein og beslægtede stoffer som methylvinylketon og methacrolein – stoffer, som har en duft, der minder om ozon.

»Når vasketøj, der har hængt til tørre indenfor, ikke dufter på samme måde, skyldes det, at ozon ikke findes i samme tilstrækkelige koncentration indendørs,« forklarer han.

Luften i sig selv kan også afgive duft

Ole John Nielsen giver endnu en mulig forklaring på den dejlige duft.

Han henviser til en artikel i tidsskriftet Nature fra 1974. Her beskriver de britiske videnskabsmænd Lovelock og Penkett, at andre kemiske forbindelser, kaldet ’PAN’ og ’PPN’, der findes naturligt i frisk luft, også afgiver en duft, der minder om lufttørret vasketøj.

citatDet er et godt spørgsmål, som jeg selv har tænkt over mange gange i årenes løb, og fænomenet har været genstand for mange analyser over frokostbordet.
- Matthew Johnson, lektor på Kemisk Institut, KU

»Så måske er der mere end én forklaring på, hvad der påvirker duften i vasketøj,« siger han.

Duften kan skyldes fordampningsproces

Noget tyder på, at der er rigtig mange forklaringer på den gode duft i vasketøjet. Netop som Spørg Videnskaben troede, at de mulige teorier bag den dejlige duft var afdækket, kommer endnu en forsker på banen, nemlig lektor Matthew Johnson, der også arbejder på Kemisk Institut på Københavns Universitet.

Matthew Johnson er enig med Ole John Nielsen i, at vasketøjets duft kan skyldes kemiske reaktioner mellem ozon og rester i vaskepulveret. Personligt hælder han dog mere til tanken, at vasketøjets duft kan skyldes nogle processer, der opstår, når vandet fordamper fra overfladen af tekstilernes fibre.

»Det er selvfølgelig kun en teori, men mit bedste bud er, at fordampningsprocessen danner statisk elektricitet på overfladen af tøjet. Den statiske elektricitet skaber så nogle kemiske forbindelser, der får tøjet til at dufte frisk.«

Tanken er, at når vandet fordamper fra tøjets overflade, dannes en masse små, elektrisk ladede vanddråber, på samme måde som i skyer under tordenvejr.

De elektrisk ladede vanddråber danner radikaler, som kan nedbryde de organiske molekyler, der findes i tøjet – f.eks. i cellulosen i bomuld eller i farverne på tøjet.

citatDet er en populær myte, at luftarten ozon i sig selv skulle afgive duft i vasketøjet, men det kan ikke være tilfældet. Blandt andet fordi ozon har en begrænset levetid i overflader som f.eks. tøj, hvor det højst kan overleve i ti minutter, før det henfalder. Og det modsvarer jo, at den vidunderlige duft kan sidde i tøjet i mindst en hel dag.
- Matthew Johnson

Under nedbrydningen skabes nogle særlige kemiske forbindelser, der dufter frisk – bl.a. aldehyder.

Mekanismen opstår kun ved tørring i det fri

Ifølge Matthew Johnson kan det være det, der gør, at tøjet kommer til at dufte stærkere, og at duften kun opstår, når tøjet bliver hængt op uden for i den friske luft.

Vandet fordamper nemlig hurtigere udendørs på grund af sollys og vind. Den hurtigere fordampning giver en større statisk ladning på overfladen af tøjet, hvilket igen øger dannelsen af radikaler og dermed forstærker nedbrydningsmekanismen.

»Man kan faktisk godt forestille sig, at UV-strålerne også vil hjælpe i den forbindelse, fordi de medvirker yderligere til at nedbryde molekyler i tøjet,« slutter han.

Med endnu en forklaring, som strider lidt mod de andre, siger Spørg Videnskaben tak til forskerne for de mange svar. En tak skal også lyde til vores mange nysgerrige læsere – vi sender jer alle en Videnskab.dk-T-shirt, som I fluks kan hænge ud at flagre i vinden.

Går du selv og undrer dig over noget, så husk, at du kan sende dit spørgsmål til redaktionen@videnskab.dk

Du kan også købe Videnskab.dk's bog 'Hvorfor lugter mine egne prutter bedst?' med 77 af de bedste spørgsmål og svar - oplagt læsning til de lange, dovne sommerdage på langs.

Tøj tørret i fri natur

Ja tøj der har været ude i luften og blevet tørret har en ”frisk” lugt.

Efter at have læst de indsendte indlæg, især de sidste med de omtalte iagttagelser, så bliver man jo overbevist om at der findes en ganske enkelt og naturlig forklaring på dette nemlig et ganske ringe Ozon-lag, det er dette der giver den friske duft.

Hvordan nu det? Så skal vi tilbage til skolebøgerne. Ozon er dannet udelukkende af Ilt men denne form af Ilt må nærmest betegnes som værende meget usund da den er i stand til as dræbe stort set enhver form for bakteriekultur, som jo er en nødvendig ”katalysator” til livets opretholdelse, denne sidste form for Ozon bruges derfor i vid udstrækning til desinfektion inden for et bredt område.

Dette var et sidespring. Ozon dannes ud fra Ilt ved på virkning af denne ved hjælp af Uv-stråling eller under påvirkning af statisk elektricitet, der findes også andre omstændigheder der kan frembringe Ozon f.eks. i nærheden af nåletræer herfra kender vi jo alle lugten.

Det der nærværende kan komme på tale er Ozon dannet ud fra statisk elektricitet, idet når luften stryger hen over tøjets overflade dannes der statisk elektricitet, dette forudsæter dog en vis tørhedsgrad, (i parentes bemærket så vil tøjets overfladetemperastatur så længe der endnu er fugt tilstede være lavere end den omgivende lufts temperatur)

Samme iagttagelse er der jo også bemærket for så vidt angår hår og pelsen på både hunde og katte,
f.eks. når man børster eller reder sit hår vil man jo kunne iagttage den statiske elektricitet idet denne jo vil være synlig i form af gnister ligesom håret rejser sig, så også her vil der blive dannet Ozon.

Den her beskrevne tilstedeværelse af Ozon er dog i så ringe mængde at den ikke på noget tidspunkt vil skadelig, tværtimod.

Med venlig hilsen
Asger Schrøder-Petersen

Mangedobbelte indlæg slettet

Hej Riborg. Vi har slettet dine mangedobbelte indlæg. Grunden til, det ikke er muligt at slette sine egne kommentarer, er, at det kan skabe uorden i debattrådene.

Venlig hilsen
Redaktionen

sletning af indslag

Kan I ikke gøre det muligt at slette indslag?

Undskyld alle mine indslag

Jeg kunne ikke lige få det til at fungere - kan ikke slette :-(

Hvorfor er det hovedsageligt kvinder, der reagerer på dette?

Ja, ja, nogle vil nok sige, at kvinder har en mere udviklet smags- og lugtesans - udviklet fra stenalderstadiet! Som beskyttelse mod fordærvet eller giftig mad og den slags.

Men min mand kan altså også godt lugte, at vores hunde og katte dufter af frisk luft, når de kommer ind udefra! Særligt om vinteren!

Så, kære Videnskab.dk, I må altså godt "bore" lidt mere i det! Selv om det måske hovedsageligt er kvinder, der er interesseret i emnet? Synes ikke emnet er uddebatteret!

Hvorfor er det så vidunderligt at dufte til et barn eller dyr, der lige har været ude?

Dufter af solskin

Hej Eline.

Jeg har helt samme oplevelse med hår. Nu er min kæreste tæt på at være skaldet ;), så han dufter ikke så meget. Men mine unger...åh, når de har været ude hele dagen, så dufter de bare af solskin. Varmt og rart. Spøjst, når nu brændt hår lugter så ganske forfærdeligt :)

Mest bomuld

Det spøjse er, synes jeg at have opdaget, at det mest er bomuld der dufter godt. Syntetisk tekstil får ikke helt samme gode duft.

Og jeg hælder en del til den med, at den tid fordampningen tager er væsentlig. I disse dage hvor det er dejlig varmt, så begynder duften allerede imens jeg hænger tøjet op.

Jeg har fundet et par parfumer som prøver at imitere duften af vasketøj, så kommer du forbi en parfumesælger, så kig efter parfumer fra Clean. Der er en der faktisk hedder Fresh Laundry (den synes jeg så dufter ret meget af skyllemiddel), men de har også en der hedder Warm Cotton og det minder meget om udetørret sengetøj :)

Link slettet

Et link er slettet fra en kommentar, da det er imod vores debatregler at linke til kommercielle sider.

Vh. Redaktionen

Duft efter en regnbyge

Jeg havde egentlig forestillet mig, at der var samme årsag til, at der dufter så dejligt efter regn en solrig sommerdag - som at vasketøjet dufter efter at være blevet tørret ude - altså noget med ozon!

Den med pollen og støv tror jeg ikke på - for tøjet dufter også om vinteren.

Ang. tørretumblet tøj: jeg HAR faktisk observeret, at det godt kan dufte af "frisk luft!" Min tumbler trækker jo luften ind udefra!

Det skal tilføjes, at jeg bruger uparfumeret vaskemiddel - og ingen skyllemiddel!

Duften af havet

@Pernille Albertus:

Duften af hav bliver nogle gange beskrevet som ozon-agtig, men øjensynligt er det dimethylsulfid, der giver lugten. Fra WP om ozon:

"In the Victorian era, one British folk myth held that the smell of the sea was caused by ozone. In fact, the characteristic "smell of the sea" is caused by dimethyl sulfide a chemical generated by phytoplankton. Victorian British folk considered the resulting smell "bracing," but in high concentrations, dimethyl sulfide is actually toxic."

Dimethylsulfid er også en del af lugten af trøfler, og er i familie med det lugtstof, der tilsættes gas til husholdningsbrug, så man kan lugte utætheder.

Havet kan også dufte af rent vasketøj

Indlægget og kommentarerne giver anledning til yderligere forsøg:
Hvis UV-lys skulle have betydning er spørgsmålet om vasketøj tørret om natten også dufter?
Hvis det er en reaktion mellem vaskepulver og ozon, hvordan lugter stof, der aldrig har været udsat for vaskepulver?

Er i øvrigt enig i, at vasketøj tørret om vinteren også dufter, hvor der jo ikke er pollen.

Bemærkningerne om placebo får mig til at tænke, at evnen til at lugte denne duft måske er genetisk betinget, så dem, der tror, at det er placebo ikke rigtigt kan opfatte duften så kraftigt som andre? Det skulle være nemt at lave et blindforsøg.

Havde i øvrigt den besynderlige oplevelse engang i Gallicien ved en strand nær byen Vigo at havet simpelthen duftede af rent vasketøj. Det var præcis den samme duft (og nej det havde ikke været torden-/regnvejr med tilknyttede ozondufte for nyligt).

Forklaringen på duften forbliver i mine øjne et mysterium indtil videre. Og heldigvis for det.

Man sover godt i udetørret sengetøj

Det er bare det bedste i verden!
Jeg ved dog ikke hvorfor, men det sagde min mor altid, og selv snorker jeg som en sten i den slags. Det er jo så ikke ligefrem en unbiased mening.

Jeg har parfumeallergi- især overfor ting, der er tumblet (skyllemiddel med parfume), og unge mennesker i bussen, der lige har taget bad (i parfume?), jeg kommer til at nyse og snotte.
Det gør jeg også, når jeg skal hente mit parfumefri vaskemiddel, der jo så står med det, med parfume. Det stinker altså- aaathuuuh!

Selv når landmanden kører gylle ud og vinden blæser den gale vej, så dufter mit tøj (i gyllesituationen efter et døgns tid) godt igen.

Mvh
Tine

...

Hvis du aldrig bruger tørretumbler, hvordan skulle jeg så kunne tro på at du kender foreskellen? :)

Jeg benytter mig af begge dele og jeg kan da forsikre dig om at jeg også kan dufte skyllemidlet når det kommer fra tørretumbler.

Dufte

Jeg har også bemærket, hvordan min kærestes hår dufter af "udenfor", når han har været ude, især i naturen. Og kattes pels dufter også rigtig godt, når de har ligget og solet sig. De dufter nærmest af lunt, nybagt brød.

Mon det hænger sammen med ovennævnte forklaring?

Dufter???

Ja, jeg ved godt at jeg nok er én af de få, som ikke synes at vasketøjet "dufter", når det har hængt ude. Min subjektive opfattelse er at det "stinker", når det har hængt ude, og det selvom personen ved siden af synes at det dufter (og jeg har såmænd prøvet at tørre tøj på cykelture i mange lande gennem mange år).

Til gengæld forsvinder den ubehagelige lugt ret hurtigt igen, når vasketøjet har ligget lidt indenfor.

Så min konklusion må være, at der er en temmelig stor forskel på lugten af vasketøjet om det har hængt indenfor, udenfor eller er blevet tørretumblet!

Velduftende vasketøj - nu også i Grønland

Det er muligt at velduften i Danmark skyldes pollen, men den mulighed er udelukket i Grønland. I Grønland er der så tilgengæld en udbredt variant - det velduftende frosttørrede vasketøj. Kunsten består i at få hængt vasketøjet op før det fryser. Det er dog især optøningen, der er velduftende.
Med venlig hilsen
Peter von Staffeldt

Teori og praksis

Hvor er det typisk for vores "nyheder", at der er 3-5 mandlige professorer, der kommer med mulige forklaringer på duften af vasketøj.
Praksis er jo, at tøjet bliver luftet, fibrene rejser sig i tekstilet, hvorved det får større overflade. Når vi tager det ind vil det have en udendørs fugtighed, som fordamper når det kommer ind i varmen. Dette sammenholdt med forventningerne til det nyvaskede tøjs duft, gør at det kommer til at dufte godt.
Man har længe vidst, at solen har en vis desinficerende evne ( også en blegende evne på hvidt stof)
Videnskabelse der er skabt gennem generationernes læring gennem praksislæring finder jeg mere brugbar end forskere på universitetet.
Hej FruGrøn.dk
ps har arbejdet videnskabeligt med husarbejde/vasketøj hele min karriere

Der er virkelig forskel...

Jeg kan tilslutte mig Emils kommentarer. Her i huset har vi heller ikke tørretumbler, så vi tørrer altid tøjet ved at hænge det på snor enten udendørs eller indenfor (hvis det regner eller er om natten). Vi foretrækker klart at gøre det udendørs. Der er en kæmpeforskel på duften af udetørret tøj og tøj tørret indendøre. Og så tørrer det også meget hurtigere udenfor - og hurtigheden har måske noget med duften at gøre, ifølge i hvert fald en af de mange teorier, der luftes her.

Måske er det flere ting i kombination, der gør udfaldet. Det er bemærkelsesværdigt, at hver af de kloge mennesker synes at have sin egen yndlingsteori til at forklare fænomenet. Sjovt at sådant et fænomen som tusindvis af mennesker oplever hver dag i virkeligheden ikke er forstået.

Placebo - nej.

Maja, det er ikke placebo. Udetørret tøj dufter rigtignok friskt. Selv en uvasket tilrøget trøje blir frisk i duften når den har hængte ude længe nok. Jeg bruger aldrig tørretumbler og kan garantere dig for der er forskel, for det indetørrede dufter kun svagt af parfumen fra vaskepulveret. Der sker som beskrevet en kemisk reaktion ved udetørring, så tøjet dufter enormt frisk.

Jeg kunne ikke forestille mig det skulle komme til et spørgsmål om placebo eller ej :)

...

Jeg hælder til at det er placebo. Er der nogen beviser på at folk kan dufte forskel på tøjet og i så fald foretrækker den udendørs lugt frem for den indendørs? Selvfølgelig kan inden døres tørret tøj komme til at lugte af kælder og det er en grum lugt. Men ud over det, så tror jeg ikke på at der er en forskel.

Duftdommerne?

Frisk vasketøjsduft er et meget interessant spørgsmål jeg selv var på nippet til at stille herinde, og jeg har før hørt den forklaring hvor ozon er årsagen.

Der bliver i artiklen luftet nogle ret vilde spekulationer, hvor nogen er troværdige og andre afskriver sig selv. De mere tvivlsomme:

"Luften udenfor er fuld af pollen, skimmelsvampe, støv og andre luftbårne partikler. Hvis man er i et tæt skovområde, vil tøj tørret uden for opfange pollen og andre velduftende partikler, når de blæser rundt i vinden."
- Hvis man tørrer tøj på et skib om vinteren vil det også dufte friskt. Det er ikke et spørgsmål om fyrrenåleduft.

"UV-strålerne kan i princippet sterilisere tekstilerne"
- Et ugennemtænkt argument en anden forsker maner i jorden.

"vasketøjets duft kan skyldes nogle processer, der opstår, når vandet fordamper fra overfladen af tekstilernes fibre."
- Så skulle tørretumblet tøj dufte helt vildt godt.

Selv hælder jeg til små magiske gule duftfeer, men ozonforklaringerne virker også til at være videnskabeligt sunde.

Seneste fra Spørg Videnskaben

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Spørg videnskaben

Videnskaben kan ikke svare på alt - men vi forsøger alligevel.

Her kan du stille et spørgsmål til forskerne om alt fra tyske verber til nanorobotter og livets oprindelse.

Vi vælger de bedste spørgsmål og kvitterer med en Videnskab.dk-t-shirt.
Spørgsmål og svar offentliggøres her på siden. Send dit spørgsmål til: sv@videnskab.dk

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg