Annonceinfo

Hvad er der uden om universet?

Spørg VidenskabenCLASSIC: En læser vil gerne vide, om universet virkelig er uendeligt, eller om det udvider sig i 'noget'. Vi forsøger at finde et begribeligt svar.

Én nysgerrig læser af Videnskab.dk har undret sig over, hvad der mon findes ude omkring universet. (Foto: Shutterstock
Denne artikel er en genpublicering.
Den blev bragt første gang 16. juni 2009.

'Alting har en ende,' siger vi.

Spørgsmålet er, om det også gælder universet, for kigger vi op på nattehimlen kan vi se myriarder og atter myriarder af stjerner, der smiler til os milliarder af lysår herfra. Uanset hvor dybt, vi ser, eller hvor store teleskoper, vi allierer os med, fortsætter rummet i det uendelige, og det ser ikke umiddelbart ud til, at det har nogen kant.

Universets svimlende dimensioner og ufattelige vidder har fået videnskab.dk's 16-årige læser Nichlas Moos Heunicke til at fundere:

»Hvad er der udenom universet? For det hele må jo være startet et sted, og det sted må i så fald være ufatteligt stort, hvis universet kan blive ved med at udvide sig?«

Big Bang uden noget udenom

Vi sender spørgsmålet videre til lektor i astrofysik Kristian Pedersen ved Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, der efter mange års intense studier af universets mørkeste afkroge kender verdensrummet som sin egen bukselomme. Og han svarer promte: »Det korte svar er, at Universet er det hele, så der er ikke noget udenom.«

Fakta

Forskningen i universet og dets udvidelse går rivende stærkt, og der er sket meget, siden denne artikel blev udgivet første gang.

Du kan gå på opdagelse i nogle af de nyere forskningsresultater i disse artikler:

- Forskning i universets udvidelse udløser Nobelprisen i fysik

- Vokser vi med universet?

- Nobelpristager: Sådan finder vi mørkt stof

Det faktum er umiddelbart svært at forstå, indrømmer han, fordi vores dagligdag er blottet for noget, der minder om det.

»Inde i hovedet har de fleste af os en forestilling om, at universet blev født som et punkt i en kasse, og at universet sidenhen har udvidet sig inde i kassen. Men billedet af kassen er forkert, for der var ikke nogen kasse. Der var nemlig slet ingenting. Det, der er svært at begribe er, hvordan noget kan udvide sig noget, der ikke findes, men det er rent faktisk sådan, det var,« siger han.

Ifølge Big Bang-teorien blev universet skabt for 13,7 milliarder år siden, hvor et lille punkt pludselig ekspanderede til et verdensrum, der var uendeligt stort. Herefter er universet fortsat med at vokse og udvider sig nu med accelererende hast.

Rummet ekspanderer, fordi universet under Big Bang blev fyldt med ekstreme mængder energi, der med tiden er blevet omdannet til rum.

Kobling mellem energi og rum

At det kan lade sig gøre, blev beskrevet af den berømte fysiker Albert Einstein, der med sin almene relativitetsteori beskrev, hvordan masse, energi og rum vekselvirker med hinanden. Energi kan blive til masse - og omvendt. Tilstedeværelsen af masse og energi påvirker formen af rummet, og rummet påvirker hvordan masse bevæger sig.

Studier af variationer i den kosmiske baggrundsstråling viser, at universet er fladt som en pandekage. Det vil sige, at lysstråler, der sendes afsted i én retning, bevæger sig langs en lige linje og derfor ikke kommer tilbage igen (midten).(Illustration: Boomerang)

»Vi er vant til, at potentiel energi kan omdannes til bevægelsesenergi. Hvis man har en bold, som man slipper et stykke over jorden, så omdannes boldens potentielle energi til bevægelsesenergi.

I samme stil blev den enorme mængde energi, der blev frigjort i Big Bang, omdannet til rum,« siger Kristian Pedersen. Hvis det kun var denne proces, der styrede universets udvidelse, ville man ud fra den samlede mængde energi lige efter Big Bang i princippet kunne regne ud hvor stort universet maksimalt kunne blive.

Men inden for de seneste år har det vist sig, at der også er et andet fænomen i verdensrummet, der får mere og mere at skulle have sagt, og har taget magten over universets udvikling.

Mørk energi får universet til at vokse

Fænomenet kaldes for mørk energi, og har den egenskab, at det får universet til at udvide sig hurtigere og hurtigere.

»Det særlige ved mørk energi er, at det er jævnt fordelt ud over hele verdensrummet, det vil sige at der er den samme mængde energi per volumenenhed. Men fordi universet bliver større og større, vokser den samlede mængde mørk energi, og derfor bliver dens udvidende kraft mere og mere dominerende,« pointerer han og forklarer, at universet af denne grund vil blive ved med at vokse.

citatDe fleste af os har en forestilling om, at universet blev født som et punkt i en kasse. Men der var ikke nogen kasse, der var nemlig slet ingenting
- Kristian Pedersen

Mange detaljerede studier af universets struktur viser, at universet ikke er krumt, men fladt og samtidigt er uendeligt stort.

»Universet har været uendeligt stort siden Big Bang, og på grund af den mørke energi vil det fortsætte med at udvide sig i al evighed. Rejser man ud af en tangent, vil man derfor aldrig komme tilbage til det samme punkt.«

Hvis du selv går og grubler over et eller andet spørgsmål, som du gerne vil have svar på, så kan du gå på jagt i Spørg Videnskabens arkiv eller sende os dit spørgsmål til sv@videnskab.dk

Hvis vi besvarer dit spørgsmål, vinder du en fin Videnskab.dk T-shirt.

Ny teori: Et univers blandt mange 

En nye populær Big Bang-model inden for kosmologi er den såkaldte branteori, der går ud på at beskrive vores univers som ét blandt mange universer i et mange dimensionelt rum. Hver gang to universer støder sammen, opstår der et Big Bang, der føder et nyt univers.

Hvis verden virkelig hang sådan sammen, ville det få store konsekvenser for vores verdensrum, og i så fald ville man kunne observere en påvirkning af fænomener i vores univers. Lige nu undersøger man, hvilke tegn, man i så fald ville se. Modellen åbner op for, at der rent faktisk findes noget uden for vores uendeligt store 'boble'. Selv om vores univers er uendeligt stort, vil der ifølge modellen alligevel være noget udenfor.

Hvad er der uden for universet

Nogen siger, at universet er uendeligt stort, andre mener der kan være parallele universer.
Lad os antage, at vores solsystem er et atom og vores galakse et molekyle, så er universet måske bare en vanddråbe!

*Syntes godt om*

*Syntes godt om*

Lys og lyd

Det rum du sidder og ånder i er heller ikke tomt og dog er lydens hastighed konstant i luften, lige så langt lyden bevæger sig. (Lars Kristensen 15. september 2010 kl. 14:02).
Lyd og lys udbreder sig på forskellige måder.
Lys udbredes som elektromagnetiske svingninger sig i et medium. I vakuum er dets hastighed maksimal og defineret til at være 299792,458 km/sek. I andre (gennemsigtige) medier er lysets hastighed mindre. I luft er hastigheden ca. 299703 km/sek. I vand er hastigheden ca. 225000 km/sek. og i glas ca. 200000 km/sek. Dvs. jo tættere mediet er, jo langsommere udbredes lyset.
Lyd udbredes gennem trykbølger i et stof, og dets hastighed er ligesom lysets afhængig af det medie, det forplanter sig gennem. I atmosfærisk luft er hastigheden ca. 340 m/sek., medens den i vand er ca. 1480 m/sek. og i glas ca. 5000 m/sek. Dvs. jo tættere mediet er, jo hurtigere udbredes lyden.
Men lydens hastighed er også afhængig af temperaturen. Hvis det rum, som Ivar sidder i, har en temperatur på 15°C, er lydens hastighed 341 m/sek. Hvis Ivar begynder at fryse og skruer termostaten op på 20°C, stiger lydens hastighed til 344 m/sek.
Lydens hastighed i luft kan med god tilnærmelse angives ved følgende formel:  
vluft = 332 m/sek. + 0,6 × t, hvor t er luftens temperatur målt i °C.

SV:Lars og naturlovene

Kære Lars
Gentagende gange er du blevet i utallige indlæg blevet forhold de mest simple regler - men du forholder dig aldig til dem - så hvorfor bruge tid på ting der ikke er en del af dit begrebsunivers.

Hej Kim,
jeg har altid forholdt mig til de mest simple regler eller skal vi kalde dem naturlovene.
Er der nogen eller noget der ikke forholder sig til dem, så er og bliver det Big Bang teorien, for den forholder sig ikke til dem, især med dens "inflation".
Men det vil da være fint, dersom du kan komme med nogle eksempler, hvor jeg ikke forholder mig til de mest simple regler for naturens virke.
Kom med eksemplerne så jeg kan blive åbenbaret for mine fejl.
Kommer du ikke med nogle eksempler, kan jeg kun anse din kritik som værende underlødig.
Med venlig hilsen
Lars Kristensen

Lars og naturlovene

Kære Lars
Gentagende gange er du blevet i utallige indlæg blevet forhold de mest simple regler - men du forholder dig aldig til dem - så hvorfor bruge tid på ting der ikke er en del af dit begrebsunivers.
 

SV:Lars løber væk

"Vi forstår fint en computers måde at fungere på - i større eller mindre træk, men prøv og sæt et stenaldermenneske foran en computer, med et dansk tastatur. Stenaldermennesket vil helt sikkert løbe skrigende bort, fordi det ser en computer som et farligt væsen, da computeren ikke eksisterer i stenaldermenneskets begrebsverden. Ting der ikke eksisterer i menneskers begrebsverden vil vi i første omgang opfatte som noget farligt, indtil vi har fået sat et begrebsbillede på genstanden og er begrebsbilledet et ufarligt "væsen", vil stenaldermenensket fint kunne sætte sig til computeren og hurtigt blive fortrolig med den.
Med venlig hilsen
Lars Kristensen"
Prøv at sætte Lars foran en computer der indeholder alle de nødvendige data man skal bruge for at kunne forstå de mest simple grundbegreber om vores univers og han vil løbe skrigende bort.

Hej Kim,
Har du noget konkret at tilføje debatten vil det da være fint og måske komme med de simple grundregler om vort univers, så kan vi jo se om jeg vil løbe skrigende bort.
Med venlig hilsen
Lars Kristensen

Lars løber væk

"Vi forstår fint en computers måde at fungere på - i større eller mindre træk, men prøv og sæt et stenaldermenneske foran en computer, med et dansk tastatur. Stenaldermennesket vil helt sikkert løbe skrigende bort, fordi det ser en computer som et farligt væsen, da computeren ikke eksisterer i stenaldermenneskets begrebsverden. Ting der ikke eksisterer i menneskers begrebsverden vil vi i første omgang opfatte som noget farligt, indtil vi har fået sat et begrebsbillede på genstanden og er begrebsbilledet et ufarligt "væsen", vil stenaldermenensket fint kunne sætte sig til computeren og hurtigt blive fortrolig med den.
Med venlig hilsen
Lars Kristensen"
Prøv at sætte Lars foran en computer der indeholder alle de nødvendige data man skal bruge for at kunne forstå de mest simple grundbegreber om vores univers og han vil løbe skrigende bort.
 
 
 

Fotoner, Masse & Lyshastighed

Hej Lars,
Citat fra dig: "Rummet er ikke tomt, det er fuldstændig rigtigt, men det ændrer ikke nødvendigvis på lysets hastighed i rummet. Det rum du sidder og ånder i er heller ikke tomt og dog er lydens hastighed konstant i luften, lige så langt lyden bevæger sig", citat slut.
Nej, der er almindeligvis ingen målbar forandring på lysets og lydens hastighed på korte afstande, såsom "i mit rum". Men vi taler jo om kosmiske afstande og der kan man sagtens måle en forsinkelse af både lysets og lydens hastighed.
-----------------------
Fotoner, Masse & Hastighed
http://en.wikipedia.org/wiki/Photon#Contributions_to_the_mass_of_a_system
“A light wave made up of these photons does travel slower than the speed of light. In this view the photons are "bare", and are scattered and phase shifted, while in the view of the preceding paragraph the photons are "dressed" by their interaction with matter, and move without scattering or phase shifting, but at a lower speed”.
- Og så er sagen om hvorvidt kosmologerne og astrofysikerne regner helt galt på både astronomiske afstande og på "universets udvidelse" via den fejlslagne tolkning på rødforskydningen.
Hilsen Ivar

Til Ivar og Jens

Lars, jeg er helt med på hvad du skriver her i det citerede og i dit indlæg iøvrigt. Dog er der en sentens som jeg måske ikke forstår helt, nemlig denne: ”Dvs. at lyset rødforskydes uden påvirkning udefra, hverken fra et ekspanderende rum eller objekters bevægelse”.
Hvad mener du helt konkret her?
- Som jeg anskuer problemet, så ligger fejlen i at naturvidenskaben regner med at lysets hastighed er konstant og at ”rummet er tomt”. Men der er vel ingen kosmiske stråler der dybest set er konstante? Og der er jo intet rum der er tomt.

Hej Ivar,
Rummet er ikke tomt, det er fuldstændig rigtigt, men det ændre ikke nødvendigvis på lysets hastighed i rummet. Det rum du sidder og ånder i er heller ikke tomt og dog er lydens hastighed konstant i luften, lige så langt lyden bevæger sig.
Når jeg mener, at det ikke er noget der forårsager lysets (den elektromangetiske strålings) universelle rødforskydning udefra, så er det bogstaveligt ment. Der er ikke noget i rummet eller rummet selv der påvirker lyset, så det bliver mere og mere rødforskudt, jo længere væk det kommer fra. Den universelle rødforskydning er noget der sker i lyset selv.
Hvad der i lyset forårsager rødforskydningen har jeg givet et forslag til, men ikke nødvendigvis den rigtige årsag, nemlig at de elektromagnetiske felters vekselvirkning (induktion) koster energi og det vil foranledige at lyset strækker sig og at bølgelængden bliver længere og derved bliver lyset rødforskudt. Med andre ord kommer lyset ned i et lavere energiniveau.
Jeg skal selvfølgelig ikke afvise at der kan være årsager uden for lyset der skaber rødforskydningen, men jeg hælder nu mest til at rødforskydningen sker ved årsager der forekommer i lyset selv.
------------------------------
Hej jens,
Det er altid spændende at bruge ordets psykologiske magt til forståelse af vor verden, men der er dog visse sider af den fysiske naturs verden der falder uden for og det er, at vore tanker endnu ikke har magt over den fysiske verdens måde at virke vilkårlig på, hvorfor den fysiske verden tilsyneladende ikke er en tankens verden.
Derimod kan jeg fint gå med til, at tankens virke kan forme den fysiske verden omkring os, hvad der jo er store beviser for at den gør. Det teknologiske samfund vi råder over i dagens Danmark er jo ikke opstået gennem naturens vind og vejr og tilligemed jordskælv og vulkanudbrud. Det teknologiske samfund er skabt gennem den menneskelige tanke.
Men nu er der stor forskel på at skabe en verden der altid har eksisteret og så at forme den verden vi selv skaber og lever i, af naturens fysiske materialer.
Den universelle verden er i mine øjne ikke skabt, men har eksisteret evigt og altid og denne universelle verden kan så formes ved hjælp af kræfter vi kan magte og gennem dem ændre på formerne i den universelle verden, men vi kan ikke ændre de fundamentale virkemidler i den universelle verden, vi kan allerhøjest bruge dem til at forme de fysiske elementer og mere kan vi ikke gøre. Om vi kan gøre det udelukkende gennem tankens kraft uden fysiske hjælpemidler, det tvivler jeg på at vi kan, hvorfor dine citerede tekster blot er ønsketænkning.
En anden måde at se på universet - tankemæssigt - det er at se universet ud fra sin egen begrebsverden og her kan dine citerede tekster fint passe, for det er den bevidste tanke der skaber vor begrebsverden og det univers vi kan begribe er jo netop et univers der passer til lige netop vor egen begrebsverden - den verden vor bevidste tanke danner et billede af og som vi vil kunne forstå.
Vi forstår fint en computers måde at fungere på - i større eller mindre træk, men prøv og sæt et stenaldermenneske foran en computer, med et dansk tastatur. Stenaldermennesket vil helt sikkert løbe skrigende bort, fordi det ser en computer som et farligt væsen, da computeren ikke eksisterer i stenaldermenneskets begrebsverden. Ting der ikke eksisterer i menneskers begrebsverden vil vi i første omgang opfatte som noget farligt, indtil vi har fået sat et begrebsbillede på genstanden og er begrebsbilledet et ufarligt "væsen", vil stenaldermenensket fint kunne sætte sig til computeren og hurtigt blive fortrolig med den.
Med venlig hilsen
Lars Kristensen

At ikke forstå

Vi forstår også, når der er noget vi mangler at forstå. Alene den kendsgerning beviser at vi allerede ved uden at erkende.
Netop det forhold er udtryk for hvorfor den unge spørger i trådens oplæg - kan spørge.
Selv vidensskabsmænd er kommet med udtalelser, hvor de ikke bruger 'målepinden':
- Niels Bohr: "Universet ligner en tanke"
- Astronomen James Jeans: "Universet ligner mere en storslået tanke end en storslået maskine." 1
- Astronomen Arthur Eddington: "Universets stof er tankestof"
- Jean Guitton: "Universet er én stor tanke"  og  "Stof er lavet af ånd".
- Paul Brunton: "Den ydre verden eksisterer, men den er af mentalt stof".
hentet fra http://www.einstein-sagen.eu/Dansk/25._Genesis.htm 
Bemærk at de skriver at det er - ikke hvordan.
Tilsyneladende betragtes det, den enkelte har erkendt, af nogen som en grænse i både tankeuniverset og det fysiske, medens andres erkendelse er bevægelig og ekspansiv, hvor det fysiske blot er en niche, der alene forekommer fysisk i kraft af at den er tænkt sådan.
Netop dette forhold gør de ovenskrevne udtalelser interessante, hvor videnskaben arbejder i denne niche hvor de tydeligvis mangler det fulde erkendelsesspektrum - som ikke er fysisk. Tanken. De ved det.

SV: Til Lars Kristensen

Du skriver:
"Big Bang teorien er en teori der er fremkommet, fordi videnskabsfolk har ladet sig bedrage af deres observationers data i forholdet til det vi vidste i forvejen.
Videnskaben kendte til Dopplereffekten, der fortæller at lys der afsendes fra en lysgiver i bevægelse vil blive rødforskudt, når lysgiveren bevæger sig bort fra os.
Da Hubble opdagede, at de fjerne objekters lys blev mere og mere rødforskudt jo længere væk fra os de befandt sig, ville det være nærliggende at antage, at de fjerne objekter bevæger sig væk fra os med større og større hastighed, for det er jo hvad vi videnskabeligt ved (Dopplereffekten) at sådan er det.
Da en rødforskydning ud fra en Dopplereffekten ikke kan give en fornøden forklaring på de observerede data, gik man over til, at rummet i stedet måtte ekspanderer og hele universet må være skabt ved et Big Bang.
Det er en toeri der passer bedre til observationerne end at objekterne flyttede sig ved deres egen bevægelse, men teorien har dog mange problemer, fordi den er nødsaget til at bryde de ellers accepterede naturvidenskabelige fysiske regler og naturlovene, så som lysets hastighed i inflationsperioden o.lign.
Men hvori er bedraget? Det er faktisk meget simpelt, for det er jo lyset det rødforskydes, hvorfor rødforskydningen sker i lyset. Dvs. at lyset rødforskydes uden påvirkning udefra, hverken fra et ekspanderende rum eller objekters bevægelse.
Men hvorledes kan det da være et bedrag, eftersom tidsforskydningen ved SNIa's faseforløbs tidsforskydninger fortæller os, at SN har en hastighed som rødforskydningen siger at den har. Netop - det er rødforskydningen der siger os, at SN har den eller den hastighed og den er i overens med tidsforskydningerne i SNIa's faseforløbs tidsforskydninger.
Problemet er, at videnskabens folk holder fast på, at objektet bevæger sig og at det ikke er lyset der bliver rødforskudt af forhold i lyset selv".
---------------------------
Lars, jeg er helt med på hvad du skriver her i det citerede og i dit indlæg iøvrigt. Dog er der en sentens som jeg måske ikke forstår helt, nemlig denne: ”Dvs. at lyset rødforskydes uden påvirkning udefra, hverken fra et ekspanderende rum eller objekters bevægelse”.
Hvad mener du helt konkret her?
- Som jeg anskuer problemet, så ligger fejlen i at naturvidenskaben regner med at lysets hastighed er konstant og at ”rummet er tomt”. Men der er vel ingen kosmiske stråler der dybest set er konstante? Og der er jo intet rum der er tomt.
Wiki siger om Cosmological Redshift: ” Cosmological redshift is seen due to the expansion of the universe, and sufficiently distant light sources (generally more than a few million light years away) show redshift corresponding to the rate of increase of their distance from Earth”, citat slut.
Forklaringen er en omvendt cirkelslutning hvor man går ud fra at Universet udvides og bagefter ”forklares” rødforskydningen som en faktor i denne teori. Her sammenlignes redshift-fænomenet direkte med den øgede distance fra Jorden, men det kan jo ikke passe. Det er ikke afstanden selv der skaber rødforskydningen, men noget der påvirker lyset (eller alle andre strålinger) og derfor opstår der en fejl i afstandsmålingen som igen skaber ideen om Big Bang.
- Når et lys fra en fjern galakse bliver observeret, så man da regne med at dette lys ikke bevæger sig igennem et tomt rum, (som ikke findes) men lyset bevæger sig igennem en lang, lang række af forskellige kosmiske massetætheder på vejen til teleskopet hvorved lyset er bremset op/bøjet/spredt i en eller anden grad, som jo er forskellig fra de forskellige objekter der måles.  Det må derfor være denne aktuelle opbremsning/afbøjning/spredning af lyset i kosmos som skaber rødforskydningen og intet andet.
Hvad er implikationerne på at forskerne måler et opbremset lys ud fra ideen om Lysets Konstant? Er de ikke dette, at de målte objekter skal placeres længere væk hvor de befinder sig i en relativ stationær tilstand – i stedet for at blive bedømt som et objekt der bevæger sig længere væk, endda med en accelererende bevægelse?
Hvis man ikke kan finde de opbremsende faktorer i lysets hastighed, så fejlbedømmer man de observerede objekter som accelererende = ”Teorien om det udvidende Univers”. Er det ikke således?
Hilsen Ivar – Keep up the good work!

SV:Til Lars Kristensen.

Big Bang er for mig et verdensbillede der er skabt af videnskabelige folk, der har en religiøs kulturbaggrund og som i kulturens gamle religiøse tekster går ud fra, at verden er skabt ved Guds kraft. Det får mig til at se Big Bang som en moderne videnskabelig gud og som fjerner videnskaben fra at være videnskab til at blive til en tro.
Nu er der så forskel på religion/tro og så teori, som bigbang feks er. Tro, eller overtro, som jeg ynder at sige, kan ikke underbygges videnskabeligt. Det foregår kun oppe i hovederne på mennesket. At der så er tale om massehysteri, er en anden sag :)
Bigbang teorien kan derimod ikke tilbagevises og den underbygges af obeservationer som videnskaben har gjort. Ingen siger at den er 100% sandhed, med det er det bedste bud vi har til dato.
 

Hej Allan,
Big Bang teorien er ikke underbygget og kan meget enkelt tilbagevises og som jeg her skal gøre:
Efter Big Bang teorien skal vi befinde os i et ekspanderende universelt rum, som begyndte sin ekspansion for ca. 13,5 mia. år siden.
For ca. 13 mia. år siden blev det universelle rum gennemsigtigt for elektromagnetisk stråling og som så strålede væk i alle retninger med 300.000 km/s. Big Bang teorien siger, at mikrobølgebaggrundsstrålingen (CMB) er helt tilbage fra det tidspunkt og var derved tilligemed i nærheden af den stofmasse som vi består af.
Nu har stofmassen vi består af bevæget sig med en svagt faldende ekspanderende hastighed fra for ca. 13. mia. år siden og først for ganske få mia. år siden fået en øgning af dens ekspansionshastighed. Med den ekspansionshastighed vor stofmasse har haft på i disse 13. mia. år, kan vor stofmasse på intet tidspunkt have tilbagelagt en afstand på 13. mia. lysår. Vor stofmasse har aldrig kunnet når ud i denne afstand på 13. mia. år. Samtidig har vor stofmasse bevæget sig med en ekspansionshastighed på langt under lysets hastighed, hvorfor lys fra kort tid efter Big Bang ikke først nu kan nå os, for så vil det være det samme som at en snegl (vor stofmasse) vil kunne når målstregen før en sprinter (CMB) i et 100 meter løb. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre.
Et andet bevis for at vi ikke befinder os i et ekspanderende universelt rum er, at de universelle observationer fortæller noget andet.
Befinder vi os i et ekspanderende universelt rum, ville det ekspandende rum ekspandere ud i kugleform og vi vil helt sikkert ikke befinde os midt i denne ekspansionskugle, hvorfor der under alle omstændigheder vil befinde sig langt mere stofmasse i en specific retning og langt mindre i den diamentralt modsatte retning. Det er der ingen astronomiske observationer der siger. De siger derimod at stofmassen er jævnt fordelt over hele universet.
Big Bang teorien er en teori der er fremkommet, fordi videnskabsfolk har ladet sig bedrage af deres observationers data i forholdet til det vi vidste i forvejen.
Videnskaben kendte til Dopplereffekten, der fortæller at lys der afsendes fra en lysgiver i bevægelse vil blive rødforskudt, når lysgiveren bevæger sig bort fra os.
Da Hubble opdagede, at de fjerne objekters lys blev mere og mere rødforskudt jo længere væk fra os de befandt sig, ville det være nærliggende at antage, at de fjerne objekter bevæger sig væk fra os med større og større hastighed, for det er jo hvad vi videnskabeligt ved (Dopplereffekten) at sådan er det.
Da en rødforskydning ud fra en Dopplereffekten ikke kan give en fornøden forklaring på de observerede data, gik man over til, at rummet i stedet måtte ekspanderer og hele universet må være skabt ved et Big Bang.
Det er en toeri der passer bedre til observationerne end at objekterne flyttede sig ved deres egen bevægelse, men teorien har dog mange problemer, fordi den er nødsaget til at bryde de ellers accepterede naturvidenskabelige fysiske regler og naturlovene, så som lysets hastighed i inflationsperioden o.lign.
Men hvori er bedraget? Det er faktisk meget simpelt, for det er jo lyset det rødforskydes, hvorfor rødforskydningen sker i lyset. Dvs. at lyset rødforskydes uden påvirkning udefra, hverken fra et ekspanderende rum eller objekters bevægelse.
Men hvorledes kan det da være et bedrag, eftersom tidsforskydningen ved SNIa's faseforløbs tidsforskydninger fortæller os, at SN har en hastighed som rødforskydningen siger at den har. Netop - det er rødforskydningen der siger os, at SN har den eller den hastighed og den er i overens med tidsforskydningerne i SNIa's faseforløbs tidsforskydninger.
Problemet er, at videnskabens folk holder fast på, at objektet bevæger sig og at det ikke er lyset der bliver rødforskudt af forhold i lyset selv.
Når videnskabens folk i henved 100 år har sat sig en bestemt opfattelse i hovedet og givet denne fejlopfattelse videre som en faktuel realitet i diverse lærebøger for fysikelever og -studerende, så er det logisk at dette syns-/mentalbedrag fortsætte indtil videnskabens folk erkender fejlen, hvornår de så end vil indse bedraget.
Jeg vil på intet tidspunkt sige, at videnskabens folk lyver, for mennesker der ikke kender sandheden kan ikke lyve og sandheden om universet kender vi mennesker langt fra, hvorfor ingen kan lyve om hvad universet er for en størrelse eller hvilken eksistensform universet end har.
Det eneste vi mennesker kan, det er at lære at alt hvad vi ser for os ikke altid er som vi tror det er, også selv om vi kan frembringe diverse videnskabelige eksperimenter der kan muliggøre en specifik opfattelse af universet.
Det er ikke alt synsbedrag der er et synsbedrag, for mange såkaldte synsbedrag er mentale bedrag.
En dromedar der gå oppe i luften i horisonten, i en ørken, er et synsbedrag, fordi det billede vi ser for os også er på vort øjes nethinde, mens en tegnet terning på et stykke fladt papir er et mentalt bedrag, fordi det eneste der er på øjets nethinde er trekanter og sekskanter.
Det ekspanderende universelle rum kan vi ikke se på øjets nethinde eller et foto, det er et synsbedrag der sker i vort mentale jeg (vor psyke) og så længe vi ikke lærer at erkende den mulighed, vil videnskabens folk vedblive med at se Big Bang bedraget, selv om det slet ikke eksisterer i virkeligheden.
Ingen teori om universet er sandheden og langt fra at være rigtig  - især Big Bang teorien.
En teori om universet skal overholde de almindelige videnskabelige og fysiske regler og naturlove og kan en teori ikke det, skal den forkastes.
Big Bang teorien kan ikke overholde de naturvidenskabelige regler og naturlovene, hvorfor Big Bang teorien burde forkastes og videnskabens folk skulle sætte sig ned og finde frem til en langt mere logisk og fornuftig teori om universet, dersom det er muligt.
Mere er der ikke at sige til dette.
Med venlig hilsen
Lars Kristensen

Er det videnskab, Allan?

Citat:
"Bigbang teorien kan derimod ikke tilbagevises og den underbygges af obeservationer som videnskaben har gjort. Ingen siger at den er 100% sandhed, med det er det bedste bud vi har til dato", citat slut.
Altså: Alt kan opstå af ingenting fra et punkt - er det videnskabeligt?
Er det så også videnskabeligt at man først lancerer en komplet ulogisk teori/tro om Universet - og så efterfølgende manipulerer med matematiske regler for at underbygge sin komplet ulogiske tro om Universet?
INTET - ud over matematisk teoretisk hjernespin - kan opstå fra en matematisk singularitet! Hverken Big Bang eller Sorte huller! Men det er hvad mange matematiske teoretikere udi den kosmologiske forskning prøver at indbilde folk.
Venligst Ivar

Til Lars Kristensen.

Big Bang er for mig et verdensbillede der er skabt af videnskabelige folk, der har en religiøs kulturbaggrund og som i kulturens gamle religiøse tekster går ud fra, at verden er skabt ved Guds kraft. Det får mig til at se Big Bang som en moderne videnskabelig gud og som fjerner videnskaben fra at være videnskab til at blive til en tro.
Nu er der så forskel på religion/tro og så teori, som bigbang feks er. Tro, eller overtro, som jeg ynder at sige, kan ikke underbygges videnskabeligt. Det foregår kun oppe i hovederne på mennesket. At der så er tale om massehysteri, er en anden sag :)
Bigbang teorien kan derimod ikke tilbagevises og den underbygges af obeservationer som videnskaben har gjort. Ingen siger at den er 100% sandhed, med det er det bedste bud vi har til dato.
 

For kort = for langt

Problemet med 'korte svar' som dette er jo, at de langt fra er dækkende.
»Det korte svar er, at Universet er det hele, så der er ikke noget udenom.«
Svaret tager jo ikke højde for de udmærkede teorier om mange universer, om de så er samtidige, parallelle osv.
Og er hele konceptet om 'mørk energi' ikke borte de sidste par år? Det sidste jeg læste et tilsvarende sted var, at hverken 'mørkt stof' eller 'mørkt energi' fandtes. Behovet for det var forsvundet.
Den seneste teori jeg så var, at vores univers lå i udkanten af et ormehul, på vej ud i 'mere'.
Man kan kun langt i populariseringens navn, men er der ikke gået for langt her, med forsikringen om kun 1 univers, der absolut ikke 'har noget udenom'?
 
 

Hønen eller ægget!

Hvad ved fisken om, hvad der foregår uden for akvariet ?. Hvad ved livsformen, der er født i en klippehule og har levet der i millioner af år, om hvad der sker et par kilometer væk ?
At tale om hvad der er uden for universet, er det samme som at tale om hvad der var før big bang :) Jeg kan ligge søvnløs om natten, når tankerne kommer ind på dette. Hvad er evighed - Er den endelig ? (Men så kan man ikke kalde det evighed)
Jeg tror lidt at vi er "fattesvage" i dette spørgsmål og hvis menneskeheden lever ... nej, overlever længe nok, så kommer vi tættere på et svar. Vi har ikke "hjerne" nok til at fatte det. Nogle gange skal man bare acceptere sine begrænsninger, så vi er "fisk" i et stort univers :)

Hvad kom først? Big Bang eller universet?
For mig er universet ikke noget der er kommet ved en skabelse, men noget der har været til i en tidslængde vi ikke kan skue over og som vi bedst kan definere som værende uendelig eller evig.
Big Bang er for mig et verdensbillede der er skabt af videnskabelige folk, der har en religiøs kulturbaggrund og som i kulturens gamle religiøse tekster går ud fra, at verden er skabt ved Guds kraft. Det får mig til at se Big Bang som en moderne videnskabelig gud og som fjerner videnskaben fra at være videnskab til at blive til en tro.
Det værste ved det hele er, at mangt og meget inden for naturvidenskaben kan formes og vrides så det kommer til at passe til en specifik opfattelse af verdensbilledet, om så verdensbilledet er religiøst eller videnskabeligt.
Hele forståelsen af verdensbilledet afgøres ud fra, hvad det enkelte menneske har af begrebsverden at forstå den naturfysiske verden med og de begrebsverdener er langt fra ens hos os mennesker. Selv for mennesker der har fået samme skoleundervisning gennem deres barn- og ungdom, så vil de i deres voksne liv kunne få vidt forskellige opfattelse af, hvordan verdensbilledet skal forstås. Det er ikke hvad de lærer af færdigheder og kunnen i skolen der former deres begrebsverden, men derimod hvor mange forskellige mentale og fysiske oplevelser det enkelte menneske kommer ud for og hvilke fysiske genstande og organismer det enkelte menneske kommer i berøring med.
Jo flere forskelige oplevelser af både mentalt og fysisk forstand et menneske oplever, jo mere vil et menneske kunne forstå disse oplevelser og det samme gælder inden for det at forstå fysiske ting og organismer, jo flere det enkelte menneske kommer i berøring med, jo større forståelse får det af de fysiske ting og organismer.
Jo mere oplyste vi er af de virkelige og reelle ting og handlinger, jo større forståelse får vi af den verden vi alle lever og eksisterer i. Nu skal vi blot gøre os vor egne tolkninger og ikke blot lade det være op til såkaldte eksperter eller præster etc. at fortælle os, hvordan vi skal forstå verden. Forståelsen af verden er vort eget private ansvar og derfor er det vigtigt at vi får så mange nuancer af den verden vi lever og eksisterer i, så vi kan få en forhåbentlig rigtig forståelse af den verden vi nu engang lever og eksisterer i, ikke alene men i fællesskab med andre levende væsner tilligemed, både mennesker som ikke mennesker.
Med venlig hilsen
Lars Kristensen

Fisken og akvariet.

Hvad ved fisken om, hvad der foregår uden for akvariet ?. Hvad ved livsformen, der er født i en klippehule og har levet der i millioner af år, om hvad der sker et par kilometer væk ?
At tale om hvad der er uden for universet, er det samme som at tale om hvad der var før big bang :) Jeg kan ligge søvnløs om natten, når tankerne kommer ind på dette. Hvad er evighed - Er den endelig ? (Men så kan man ikke kalde det evighed)
Jeg tror lidt at vi er "fattesvage" i dette spørgsmål og hvis menneskeheden lever ... nej, overlever længe nok, så kommer vi tættere på et svar. Vi har ikke "hjerne" nok til at fatte det. Nogle gange skal man bare acceptere sine begrænsninger, så vi er "fisk" i et stort univers :)

SV:Var der nogen der sagde Tynd Is?

Jeg har hørt en historie om at det var Edgar Allan Poe, der beviste, at universet hverken er uendeligt gammelt eller uendeligt stort. Argumentet skulle være, at der var mørke områder mellem stjernerne. Med et uendeligt stort univers ville der også være uendeligt mange stjerner, hvorfor nattehimlen derfor måtte være fuldt oplyst.
I dag ville vi vel sige, at et uendeligt gammelt univers med stjerner og galakser, der beviseligt bevæger sig væk fra os, ville resultere i en komplet mørk nattehimmel fordi alle stjernerne forlængst havde bevæget sig udenfor vores muligheder for at detektere dem.
Så er der dem, der snakker om mange universer og dimensioner og der bliver dagligt opstillet den ene teori efter den anden og de bliver mere og mere komplicerede og bevæger sig derfor udenfor det almindelige menneskes fatteevne.
Du skal altså have lidt mere end 9ende klasse for at fatte strengteorierne.
Men fælles for det hele er jo desværre at vi ved det ikke. Universet er "Det Hele".
 

Al ære og respekt til Poe, men det var måske ikke lige her hans spidskompetance lå.
Her er en plausibel forklaring:
http://www.rummet.dk/universet/kosmologi/hvorfor-er-nattehimlen-sort
Der er jo også forklaringer på hvorfor himlen er blå.....
Men selv om jeg også tror på naturlige forklaringer på det hele må jeg indrømme at big bang også lyder som en trossag for mig (Alt kommer fra intet og bliver til alt og tiden....) Men jeg vil ikke afvise at det er mit intellekt der kommer til kort her...jeg forstår ikke engang kvinder..

SV:SV:Universets skabelse

Universet med alt indhold, præcis som vi kan observere det, og inklusive vore hukommelser, blev skabt af Den Usynlige Lyserøde Enhjørning 2002 2002 2002 (hendes navn være velsignet i al evighed) den 20. februar år 2002 kl. 20:02. Alle andre idéer om universets skabelse er dermed bevist værende forkerte :-D
> Hvis det er din tro og dermed religion, er der kræfter, der forsøger at indføre ved lov, at det er racisme, at kritisere udsagnet.

Skade at de nedlagde åndssvageforsorgen og lod de stakkels alumner gå frit omkring og udøve deres kræfter til at forsøge at indføre ting og sager.
Under min hånd og mit segl,
Dead-eye Dick .-)

Sidebemærkning til Kim Kaos

Jeg tror den gode Hr. Eismark også er ironisk, han har utvivlsomt bemærket min smiley :-D/Ironi ONHverken min tro på Den Usynlige Lyserøde Enhjørning 2002 2002 2002 (hendes navn være velsignet i al evighed) eller min tro på at hun designede Eismarks bemærkning som ironi kan modbevises, så de må være sande. /Ironi OFF

Et provokerende kætteri

Jeg vil begå den synd at parafrasere et af mine indlæg i en anden tråd - Den Usynlige Lyserøde Enhjørning 2002 2002 2002 (hendes navn være velsignet i al evighed) tilgiver utvivlsomt en Sand Troende Tilhænger ,-)
Alverdens religioner fortæller os, at først var der ingenting, så kom noget til.Denne forestilling, som har været gangbar i årtusinder, har måske konditioneret os mentalt til at antage, at ingenting er den "normale", den "naturlige" tilstand.Hvad nu, hvis den "normale" og "naturlige" tilstand er noget i stedet for ingenting?Lad mig kraftigt understrege, at ovenstående er helt og aldeles spekulativt.

Ironi

En kendt dansk tegner/causeur eller humorist sagde engang "ingenting kommer af ingenting - undtagen lommeuld"
Jeg er ikke helt uenig!!
Venligst CB

Ironi Eismark Ironi

Den gode hr. Ståhle er blot lidt ironisk og med god grund
 
 

SV:Universets skabelse

Universet med alt indhold, præcis som vi kan observere det, og inklusive vore hukommelser, blev skabt af
Den Usynlige Lyserøde Enhjørning 2002 2002 2002 (hendes navn være velsignet i al evighed)
den 20. februar år 2002 kl. 20:02.
Alle andre idéer om universets skabelse er dermed bevist værende forkerte :-D
 
> Hvis det er din tro og dermed religion, er der kræfter, der forsøger at indføre ved lov, at det er racisme, at kritisere udsagnet.

 

Universets skabelse

Universet med alt indhold, præcis som vi kan observere det, og inklusive vore hukommelser, blev skabt af
Den Usynlige Lyserøde Enhjørning 2002 2002 2002 (hendes navn være velsignet i al evighed)
den 20. februar år 2002 kl. 20:02.
Alle andre idéer om universets skabelse er dermed bevist værende forkerte :-D

Ingen tilfældighed

Universet er skabt  af ALLAH,  ingen ting er tilfældige

Jimmi Kristensen

Almindelige mennesker kan kun tænke og opfatte 3 rumlige dimensioner, samten tidsdimension.
Skal man forstå universet skal man derfor op og tænke i endnu flere dimensioner, hvilket er vanskeligt. Da universet blev skabt blev dimensionerne muligvis skabt ved samme lejlighed. Da universets udvidelseshastighed ikke er konstant, er nogle af de konstanter fysikken operer med, måske alligevel ikke helt konstante.

Tomrum, 0'et, Jeg'et,

Ja, Lars ,
Det er jo en urokkelig analyse baseret på evige realiteter, Du opererer med, Jeg vil bare bemærke at den realitet Vi kender som/kalder 'tomrum', eller ''intet'', er det samme som 'Jeg'et', (det evige faste uforanderlige 'punkt') der på den ene side er absolut utilgængelig for sansning, og samtidig det mest konkrete og nærværende der findes.      I tal-sproget/matematikken er Jeg'et, 'tomrummet', (''intet'') identisk med 0'et.
Venlig hilsen                                                                                                    Holger

SV:Evig viden,

Hej Holger,
Universet (Altet) er nødsaget at bestå af to forskellige ting. Noget og intet.
For bedre at forstå dette, så tænk på noget fast (hårdt). For at dette faste kan bevæge sig, bliver der nødsaget til at være noget der ikke er fast. For var alt fast og hårdt, ville der ikke være noget der kunne bevæge sig.
Det vi opfatter som værende universet består af noget der bevæger sig, men for at dette "noget" kan bevæge sig i det universelle rum, bliver rummet nødsaget til at være noget andet end "noget" og hvad er andet end "noget"?
Det eneste jeg kan komme på, som er noget andet end "noget" er "intet".
Derfor er rummet i min forstand "intet" og dette "intet" kan, som "noget" ikke kan, være både det største og det mindste samtidig.
Den er egenskabet at være både det største og det mindste, der gør rummet så uforståeligt, men ikke desto mindre kan vi jo faktisk erkende, at rummet er både større og mindre end "noget"
Tænk på en bold. Vi har samme rum både inden i såvel som uden for bolden. Rummet er både større end såvel som mindre end bolden. At rummet så indeholder endnu mindre dele end bolden, ændre ikke på rummets beskaffenhed, for rummet har den samme egenskab over for de dele der er mindre end bolden, for de er blot indnu mindre "bolde", som rummet igen er større og mindre end.
Rummet er Alfa og Omega, det største og det mindste.
Med venlig hilsen
Lars Kristensen
 

Evig viden,

Kære Lars,
Her har Du at gøre med En der virkelig ved og kan se hvad der er hvad, mht. til dette emne specielt, og det er i fuld overensstemmelse med hvad virkelig vise og seende har set og videregivet. Min viden om dette er urokkelig og selvoplevet, og er ikke afhængig af hvad vise og andre har set og sagt.
I denne tid for 25 år siden, var ræsonnementet 'Alt er Alt, intet er intet', nøglen der gjorde at Jeg ganske uventet og helt spontant, blev absolut urokkelig bevidst i min egen (og Alle's) udødelighed, Jeg så at Vi er evige, og meget mere end det. For mig var det en naturlig følge af en kompromisløs logisk tænkning, og Jeg var overbevist om at Alle ville kunne se det samme hvis De bare tænkte logisk. Jeg har siden da erfaret at det absolut ikke er tilfældet, og selv for seriøse forskere der er bekendt med og har adgang til rige mængder af den slags viden, er det noget af det sværeste at forstå. Men når man selv ser det, så er det i sig selv meget enkelt. Jeg vil for en ordens skyld bemærke at Jeg aldrig har mediteret, eller været medlem af politiske/religiøse sekter/partier o.lign.
Jeg er ikke sikker på om Jeg helt forstår 'mono/dua- listisk',                                     Men Jeg ser ikke noget problem i at Livet er det eneste Ene, der rummer To sider, og udgør en Tre-enig analyse.
Venlig hilsen                                                                                             Holger       

Alt er også Intet, men svært at forstå.

Alt er Alt, intet er intet, - dvs. at, Alt er en realitet, og, 'intet' er en illusion,
det eneste 'intet' der findes, er en af Altet skabt forestilling, om 'ikke noget',

Intet er ikke en illusion. Intet er også en del af alt.
Derfor eksisterer der et rum, som er intet og i dette rum og udenom dette rum, er det vi definere som "NOGET".
Så alt er ikke blot = "Noget"
"Alt" er = "NOGET" + "INTET"
Men det er selvfølgelig umådelig svært at forstå, for vi forstår os kun på det der er "NOGET" og forstår slet ikke det, der er "INTET".
Universets natur "ALTet" er ikke mono-listisk, den er dua-listisk.
Lad være med at gøre den side af naturen du ikke kan se og registrere, til at være en illusion, blot fordi du ikke kan forstår og dermed begribe den.
At videnskaben ikke kan definere "intet", som en del af "ALTet", viser blot hvor lidt videnskaben egentlig forstår den universelle natur.
Med venlig hilsen
Lars Kristensen

Alt eller Intet,

Alt er Alt, intet er intet, - dvs. at, Alt er en realitet, og, 'intet' er en illusion,
det eneste 'intet' der findes, er en af Altet skabt forestilling, om 'ikke noget',
Venlig hilsen,                                                                                                  Holger 

Udenom universet er der INTET.

Universet er det vi i daglig tale kalder det visuelle univers. Dvs alt det univers vi kan observere med alle mulige hjælpemidler.Det vi ikke kan observere er to ting. Det ene er det univers vi endnu ikke evner at kunne observere. Det andet er det vi slet ikke KAN observere.Det vi endnu ikke kan observere på grund af vore evner, vil vi få større mulighed for i fremtiden at observere og den resterende del af det mulige observerbare univers, vil for altid være usynligt for os, ligegyldig hvilket hjælpemiddel vi bruger til at observere universet med, fordi rummet er uendeligt i udstrækning.Det vi slet ikke KAN observere er faktisk det, det hele univers befinder sig i - det tomme rum "INTET".Dette "INTET" er det mest underlige i universet, for "INTET" er på en gang det uendelige store universelle rum, hvori alt befinder sig og samtidig det uendelige lille rum, der er mindre end alt hvad der befinder sig i det uendelige store rum.I det binære talsystem vil dette uendelige store og uendelig lille rum, være både 1 og 0. Der er intet der er større end 1 og intet der er mindre end 0. Detet universelle rum er både 1 og 0 på samme tid. Denne matematiske spisfindighed kan videnskaben ikke klare, for den er matematisk umulig og hvad der er matematisk umuligt er ikke muligt i videnskabelige øjne.Hvad der befinder sig mellem 1 og 0 vil være alt det vi opfatter som værende alt.
Det der befinder sig uden for det af os observerbare univers er det endnu ikke observerede univers og udenom selv dette er der det universelle tomme rum "INTET".
Med venlig HilsenLars Kristensen

Åndelig føde,

Kære Jens,
Der findes flere eks. på mennesker der mener at Vi kan leve udelukkende af 'lys-ernæring', der angiveligt selv ikke har spist i halve og hele år, og holder foredrag om dette, det er ikke det emne der optager mig mest, og har kun lige læst introduktionen til 'solarhealing'. Min umiddelbare konklusion/perspektiv er at Livet er en skole, og man ikke kan springe 2'en og 3'die klasse over, fordi man har været i solen i et frikvarter.
I 12'eren idag var et indslag, med engelske 'Kræftens bekæmpelse' om en undersøgelse af 60.000 der viste at vegetarer havde markant mindre risiko for især mave- og tarm-kræft. Med tiden vil Vi ernære Os med finere og finere næringsstoffer, vege, frugt, luft, det ligger meget langt fremme i udviklingen før Vi alene kan ernære Os med 'lys-ernæring'. Jordklodens ernæring er lys, fra solen og universet, men Vi er ikke kloder.
Samt en enig hilsen til Carsten Brinch.

SV:SV:Altet-Universet,

Det korte svar på 'Hvad er der uden om universet', er 'andre universer', i princippet som at Vi selv udgør universer omgivet af andre universer, set i det perspektiv bliver universet en detajle ved Altet, der er Alt, og derfor rummer en uendelighed af universer.
Da ALT er det eneste der findes, er der ikke noget 'udenfor', og da ALT er NOGET, så findes der ikke noget 'intet' udover begrebet/forestillingen/ordet Intet, 
Det eneste der findes er 'noget der er', bedre kendt som 'Livet', livet's grundanalyse er et (evigt) tre-enigt funktions-princip, Vi kan indentificere med Os selv, som Jeg'et/skaberen, bevidstheden/skabeevnen, og legemet/det skabte, det er et evigt princip der i hovedsagen udgør en evig uforanderlig side og en evig foranderlig side, og Jeg'et udgør det evige uforanderlige faste punkt, der ikke er noget sted i fysisk forstand. Livet er ved roden et åndeligt fænomen og ikke i sig selv fysisk. Den fysiske side af livet er virkningerne af evige 'ikke skabte' 'skaber-principper', bl.a 'bevægelsesprincippet', der igen virker og er flettet med kontrastprincippet og perspektivprincippet m.v.
Det er (i korthed) en åndsvidenskabelig forståelse af Livet og stoffet/verden, Nassim Haremein som Jens Due nævner (og som lykkeligvis ikke har noget at gøre med spiritisme) nærmer sig (og bekræfter) via sine fysiske studier den åndsvidenskabelige tænkning, N.H. er en pioner indenfor 'ny fysik', det er absolut værd at kigge nærmere på.
Ja, det kan måske lyde underligt men her er et sæt 'nøgler' med udgangspunkt i sætningen; 'Det eneste der findes, er noget der dirrigerer noget bevægelse', -                  Hvis man bemærker 'Jege'ets' uforanderlighed, så bliver 'Evigheden' synlig som jeg'ets 'skygge', og når man erindrer at Lucky Luke ikke er hurtigere end sin egen skygge, så bliver tiden synlig som bevægelsens 'skygge'.
Verdens 'ende og begyndelse', bliver antydningsvis synlig som 'Jeg'et.
Sig mig, hvad har du spist ?

 

http://www.solarhealing.com/default.htmNu var det ikke mig du spurgte, men kig lidt på hvad ham her spiser. Tænk!

Formløs eller uendelig?

Kristian Pedersen foreslår ovenfor, at Universet skal være fladt men uendeligt. Jeg tænker, at dersom Universet er uendeligt, kan det ikke have nogen form! Hver gang man prøver at tildele det en form, afgrænser man det.
Niels Bohr sagde engang: "Virkeligheden" er kun et ord! Han kunne også have sagt: "Universet" er bare et ord! Uanset om vi prøver at visualisere Universet som uendeligt eller afgrænset, så giver det absolut ingen mening.
Venligst CB

SV:Altet-Universet,

Det korte svar på 'Hvad er der uden om universet', er 'andre universer', i princippet som at Vi selv udgør universer omgivet af andre universer, set i det perspektiv bliver universet en detajle ved Altet, der er Alt, og derfor rummer en uendelighed af universer.
Da ALT er det eneste der findes, er der ikke noget 'udenfor', og da ALT er NOGET, så findes der ikke noget 'intet' udover begrebet/forestillingen/ordet Intet, 
Det eneste der findes er 'noget der er', bedre kendt som 'Livet', livet's grundanalyse er et (evigt) tre-enigt funktions-princip, Vi kan indentificere med Os selv, som Jeg'et/skaberen, bevidstheden/skabeevnen, og legemet/det skabte, det er et evigt princip der i hovedsagen udgør en evig uforanderlig side og en evig foranderlig side, og Jeg'et udgør det evige uforanderlige faste punkt, der ikke er noget sted i fysisk forstand. Livet er ved roden et åndeligt fænomen og ikke i sig selv fysisk. Den fysiske side af livet er virkningerne af evige 'ikke skabte' 'skaber-principper', bl.a 'bevægelsesprincippet', der igen virker og er flettet med kontrastprincippet og perspektivprincippet m.v.
Det er (i korthed) en åndsvidenskabelig forståelse af Livet og stoffet/verden, Nassim Haremein som Jens Due nævner (og som lykkeligvis ikke har noget at gøre med spiritisme) nærmer sig (og bekræfter) via sine fysiske studier den åndsvidenskabelige tænkning, N.H. er en pioner indenfor 'ny fysik', det er absolut værd at kigge nærmere på.
Ja, det kan måske lyde underligt men her er et sæt 'nøgler' med udgangspunkt i sætningen; 'Det eneste der findes, er noget der dirrigerer noget bevægelse', -                  Hvis man bemærker 'Jege'ets' uforanderlighed, så bliver 'Evigheden' synlig som jeg'ets 'skygge', og når man erindrer at Lucky Luke ikke er hurtigere end sin egen skygge, så bliver tiden synlig som bevægelsens 'skygge'.
Verdens 'ende og begyndelse', bliver antydningsvis synlig som 'Jeg'et.
Sig mig, hvad har du spist ?

 

Altet-Universet,

Det korte svar på 'Hvad er der uden om universet', er 'andre universer', i princippet som at Vi selv udgør universer omgivet af andre universer, set i det perspektiv bliver universet en detajle ved Altet, der er Alt, og derfor rummer en uendelighed af universer.
Da ALT er det eneste der findes, er der ikke noget 'udenfor', og da ALT er NOGET, så findes der ikke noget 'intet' udover begrebet/forestillingen/ordet Intet, 
Det eneste der findes er 'noget der er', bedre kendt som 'Livet', livet's grundanalyse er et (evigt) tre-enigt funktions-princip, Vi kan indentificere med Os selv, som Jeg'et/skaberen, bevidstheden/skabeevnen, og legemet/det skabte, det er et evigt princip der i hovedsagen udgør en evig uforanderlig side og en evig foranderlig side, og Jeg'et udgør det evige uforanderlige faste punkt, der ikke er noget sted i fysisk forstand. Livet er ved roden et åndeligt fænomen og ikke i sig selv fysisk. Den fysiske side af livet er virkningerne af evige 'ikke skabte' 'skaber-principper', bl.a 'bevægelsesprincippet', der igen virker og er flettet med kontrastprincippet og perspektivprincippet m.v.
Det er (i korthed) en åndsvidenskabelig forståelse af Livet og stoffet/verden, Nassim Haremein som Jens Due nævner (og som lykkeligvis ikke har noget at gøre med spiritisme) nærmer sig (og bekræfter) via sine fysiske studier den åndsvidenskabelige tænkning, N.H. er en pioner indenfor 'ny fysik', det er absolut værd at kigge nærmere på.
Ja, det kan måske lyde underligt men her er et sæt 'nøgler' med udgangspunkt i sætningen; 'Det eneste der findes, er noget der dirrigerer noget bevægelse', -                  Hvis man bemærker 'Jege'ets' uforanderlighed, så bliver 'Evigheden' synlig som jeg'ets 'skygge', og når man erindrer at Lucky Luke ikke er hurtigere end sin egen skygge, så bliver tiden synlig som bevægelsens 'skygge'.
Verdens 'ende og begyndelse', bliver antydningsvis synlig som 'Jeg'et.
 

Uuniversets grænse

Hvis universet (rummet) er fladt og ikke krumt, hvilket betyder, at rette linier faktisk er rette, og at stråling og partikler (alt andet lige) bevæger sig i rette linier, støder det an mod min logik at sige, at rummet er uendeligt og grænseløst. Hvis rummet er fladt, må det til enhver tid have en endelig størrelse, en 3D form og en afgrænsning, ligesom jordens overflade ville have en 2D form og afgrænsning, hvis jorden var flad.  Hvis rummet er fladt, kan man ikke længere bruge sammenligningen af rummet med en balon, der pustes op.  Hvis rummet er fladt, har det er afgrænsning, som vi bare aldrig vil kunne erkende p.gr. a. et horisontproblem. Hvis rummet er fladt, startede det et sted, som alting stadig fjerner sig fra, og som måske lige siden og stadig sprøjter stof ud og altid har gjort det og ikke bare 14 mia år. Det synes jeg ikke vi kan vide. Måske er Big Bang bare det, vi synes, der skete, da vores "private" del af stoffet blev sprøjtet ud for 14mia. år siden.   Hvis rummet er fladt og har et starttidspunkt (hvis det har), vil det lokalt se ud som om alt fjerner sig fra hinanden (hvad det jo også gør) mens det hele er på vej væk fra startstedet, som måske stadig er aktivt eller måske ikke mere er en del af universet.  Er dette for syret ?  

SV:Branteori

Hvis et Bigbang rammer et støvkorn, så sætter det en gangs i en masse æbdringer.

...ja det så jeg sidst på min bil da jeg kolliderede med en loppe ;o)

Branteori

Bigbang teorien har den svaghed at den har svært ved at forklare hvordan ujævhederne som blev til glakser opstod så hurtigt. Forklaringen er at dannelsen af glakser skyldes at rummet var lidt snavset. Hvis et Bigbang rammer et støvkorn, så sætter det en gangs i en masse æbdringer.

SV:Hvad med Varmeteoriens anden hovedsætning

Når nu den mørke energi er en funktion af rummet, dvs. popper op sammen med nyindvundet rum, hvordan påvirker det forståelsen af varmeteoriens anden hovedsætning og hvad entropien?

Hej Kim Michelsen,
Det påvirker ikke vores forståelse af hverken entropi eller thermodynamik.
Entropi er faktisk kun veldefineret for rigtige partikler, og beskriver hvilke tilstande de kan være i. Og den anden hovedsætning siger så, at entropien altid stiger. Sålangt så godt.
Den mørke energi kan ikke bestå af rigtige partikler. Helt generelt, så har vi kun målt at "mørk energi" har den egenskab at det har negativt tryk. Alle rigtige partikler har positivt tryk. Mørk energi kan altså ikke bestå af rigtige partikler, og entropi er derfor ikke veldefineret for mørk energi. Der går derfor ingen skår af mig, hvis du derfor blot sætter entropien til nul for mørk energi - for uden partikler så er der ingen tilstande de kan være i.
De fleste modeller (men det kan vi ikke måle med stor sikkerhed endnu) behandler den mørke energi som en slags kvantefluktuationer af vacuum. Se for eksempel
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy
Venligst, Steen
 

Hvad med Varmeteoriens anden hovedsætning

Når nu den mørke energi er en funktion af rummet, dvs. popper op sammen med nyindvundet rum, hvordan påvirker det forståelsen af varmeteoriens anden hovedsætning og hvad entropien?

SV:SV:Konverteringsfaktoren

@Alfred Husen,
Kender du Bill Gaede? Se hans 12 afsnit Youtube underholdning om videnskab her:
http://www.youtube.com/watch?v=PSJjs4l_FHU
Hilsen Ivar

Hej Ivar
Ja, nu kender jeg ham, meget fornuftig mand må jeg sige ! Tak for linket.

Sproget er vores barriere

Noget af dét, der gør beskrivelsen af de kosmologiske erkendelser så svær er, at vi "bygger skibet mens vi sejler", dvs. stiller spørgsmål til naturen, udvikler eksperimenter eller planlægger observationer, fortolker resultaterne OG samtidig udvikler et sprog herom. Dette sprog skal både møde naturvidenskabens krav om præcision (dvs for det meste udtrykkes i matematiske formler) og møde det helt legitime krav om forståelighed for den alment naturvidenskabeligt interesserede. Det går ikke altid op.
Med udviklingen af Big Bang-teorien, som ikke er en religion - vrøvl dér, Ivar Nielsen - men en konsistent teori, fik vi samtidig et stort sprogligt problem: hvordan skal man kunne beskrive en singularitet, dvs. et udstrækningsløst "punkt", der indeholder potentialet til alt?  Jeg mener vitterligt vi skal holde os til "potentiale" som betegnelsen for hvad singulariteten inden BB indeholdt. Ellers forfalder vi til den fejltagelse som Iver Schmidt Sørensen begår, når han sammenligner med hvad der ville ske, hvis vi prøvede at komprimere til noget tilsvarende. Et helt uantageligt billede, da "noget" skulle komprimere "noget andet", hvorved hele pointen går fløjten.
Hele vores verdensbillede, og hele vores sprog om det, er knyttet an til fælles forestillinger om forskelle og afstande, men disse fænomener skal først være til stede. Det er de efter de første brøk-brøk-brøkdele af Big Bang, (som jeg tror vi ville stå os ved at kalde "det store vendepunkt" i stedet), og så passer matematikken og det erfaringsbaserede sprog fint på det meste. Men forud for etablering af "forskel" og "afstand" holder enhver sammenligning med kendte forhold op. Vores sprog rummer ikke ordene, vores erfaring rummer ikke billederne.
Hvis naturvidenskabelig formidling skal have en chance, må vi ty til det daglige sprog. Det går også godt på mange strækninger, incl. astronomi. Men Bohr udstedte et "billedforbud" på kvantemekanikken, fordi det uvægerligt ville reducere erkendelsen af de kvantemekaniske processer til almindelige processer - og dermed ville selve pointen gå tabt. Det samme kan i høj grad siges om Big Bang.
Set fra hvor vi står, er der uendeligt langt i alle retninger. Det er der også uendeligt langt her fra. Det lyder som en gåde fra Alice in Wonderland. Men det er ikke desto mindre tilfældet i Universet. Det betyder ikke at naturvidenskaben er "naiv", "absurd" eller hvad det ellers er for indsigtsfulde betegnelser, debattører på denne tråd forsøger at sætte på. Det betyder, at der i naturen eksisterer forhold, der ikke umiddelbart lader sig beskrive med reference til kendte kategorier. Det er naturligvis naturvidenskabens opgave at søge at passere denne barriere. Men selv om den sproglige barriere kan være sej at komme igennem, kan det matematiske/kosmologiske grundlag jo godt være i orden - det er det her.
At man ikke kan få en naturvidenskabelig erkendelse til at passe med éns eget, filosofisk baserede verdensbillede, siger intet om kvaliteten af det naturhistoriske verdensbillede. Naturen er det bedst tænkelige eksempel på, at man ikke kan tænke sig til al ting, men må opstille afprøvninger af naturen, der kan få den til at svare for sig selv. Vore egne svar er sjældent særligt egnede til andet en sproglige eksercitser. De kan da være underholdende nok, men egner sig bedre til kølig rosé på terrassen, end til den kosmologiske erkendelseskant.
Tilbage er der måske at svare den kundskabssøgende læser, at: "udenfor" ikke eksisterer, da begrebet "eksistens" er uadskilleligt knyttet til netop Universet. Begrebet "intet" skal altså forstås i sin allermest radikale fortolkning. Alt hvad vi ved, handler om "noget".

SV:SV:SV:SV:SV:Konverteringsfaktoren

@Sten Hansen,

Det var nu mere den lovmæssighed som du anfører understreget herunder.
Hvad sker der hvis du flytter månen længere væk? Så kommer den ud et sted hvor den er mindre stærkt bundet, men til gengæld bevæger den sig langsommere (fordi der skal være energi bevarelse) Altså, længere væk fra hinanden, gir langsommere bevægelse.
-Hvis man antager at Big Bang konceptet er korrekt: Hvordan forklarer du så at de kosmiske objekter bevæger sig hurtigere og hurtigere, jo længere væk de befinder sig fra centret i Big Bang?
Altså vel stik imod hvad der gælder for dit eksempel med Månen?

 
Jeg tror du kommer til at blande 2 begreber sammen.
Altså, observationer (og dermed mener jeg faktiske observationer derude i naturen) viser at alle objekter bevæger sig væk fra os. Og jo længere væk de er, jo hurtigere bevæger de sig væk.
Prøv at tegne nogle små prikker på et stykke papir, og udvælg een af prikkerne til at være vores galakse (ja, du skal bruge blyant og papir nu). Tegn nu nogle små pile fra hver prik, sådan at pilenes længder svarer til deres hastigheder væk fra os (i overensstemmelse med observationer). Prøv nu at koncentrere dig om en hvilken som helst anden prik (som altså repræsenterer en anden galakse). Du skulle kunne overbevise dig selv om, at set fra den prik (galakse) så bevæger alle andre prikker sig væk, og jo længere væk de er, jo hurtigere bevæger de sig væk fra den.
Du skulle nu være i stand til at konkludere, at der ikke er noget "centrum" i Universet - og den konklusion er kommet udelukkende fra Hubble observationen fra 1929 (som alle efterfølgende observationer har bekræftet).
Og jeg behøver ikke antage nogetsomhelst om big bang. Og uanset hvad man måtte tillægge en given teori om universet (f.eks. big bang modellen) så skal den være i overensstemmelse med denne konklusion, nemlig at der ikke er noget centrum. Ellers er teorien forkert! (Ja, naturligvis er big bang modellen i overensstemmelse med denne observation).
Du kan også gøre den samme øvelse med simple matematiske begreber, jeg ville i så tilfælde foreslå dig at læse bogen "introduction to cosmology" af B.Ryden.
Mit eksempel med månen er blot energi bevarelse. Månen er bundet med en vis energi, og den har en vis bevægelsesenergi - den roterer jo rundt om jorden. Hvis den flyttes længere væk, så har den mindre energi til den roterende bevægelse. Jeg tror at du blander tingene sammen fordi jeg brugte ordene "langsommere bevægelse", hvor det teknisk korrekte udsagn ville have været "kinetisk energi" (altså i den roterende bevægelse), men det gjorde jeg med vilje, for ikke at presse tekniske udtryk ned over den simple og korrekte fysik.
Venligst, steen
 
 

 

SV:SV:SV:SV:Konverteringsfaktoren

@Sten Hansen,

Det var nu mere den lovmæssighed som du anfører understreget herunder.
Hvad sker der hvis du flytter månen længere væk? Så kommer den ud et sted hvor den er mindre stærkt bundet, men til gengæld bevæger den sig langsommere (fordi der skal være energi bevarelse) Altså, længere væk fra hinanden, gir langsommere bevægelse.
-Hvis man antager at Big Bang konceptet er korrekt: Hvordan forklarer du så at de kosmiske objekter bevæger sig hurtigere og hurtigere, jo længere væk de befinder sig fra centret i Big Bang?
Altså vel stik imod hvad der gælder for dit eksempel med Månen?

 
 
 

 

 

SV:SV:SV:Konverteringsfaktoren

Tænk på månen der bevæger sig omkring jorden i en vis afstand. Månen har både "potentiel" energi (som er den energi den er bundet med) og "bevægelses energi" (fordi den bevæger sig afsted). Hvad sker der hvis du flytter månen længere væk? Så kommer den ud et sted hvor den er mindre stærkt bundet, men til gengæld bevæger den sig langsommere (fordi der skal være energi bevarelse. Altså, længere væk fra hinanden, gir langsommere bevægelse.
Hvordan passer din forklaring så på glakser - og andre kosmiske fænomener - i Universet som angiveligt skulle bevæge sig hurtigere og hurtigere jo længere det bevæger sig væk fra det formodede udgangspunkt?
 

Hej Ivar,
Alle de galakser vi kan observere foelger denne lov - det opdagede Hubble tilbage i 1929, og det har alle observationer bekraeftet lige siden. Se en udmaerket gennemgang paa http://en.wikipedia.org/wiki/Hubble%27s_law
Jeg forventer at du nu siger "ha, men saa maa der jo vaere nogle galakser eller supernovaer der bevaeger sig hurtigere end lyset, blot de ligger langt nok vaek". Og ja, det er ganske rigtigt. Det er i fin overensstemmelse med generel relativitetsteori. Det, som de fleste har hoert, nemlig at intet kan bevaege sig hurtigere end lyset, gaelder kun i et statisk rum - altsaa et rum der ikke udvider sig - og vi har altsaa observeret at vores univers goer paa stor skala.
Hvis du ikke er overbevist om ovenstaaende (eller vil have hele historien), saa vil jeg opfordre dig til at komme til mine forelaesninger hvor jeg gennemgaar detaljerne - eller endnu bedre, gennemgaa udregningerne selv (som jeg opfordrer alle mine studerende til) og se om du kan finde en fejl. Filosofiske fortolkninger med "klassisk" tankegang er ikke nok, du skal enten observere en afvigelse fra universets udvidelse, eller demonstrere en fejl i udledningen - ord er bare ikke nok til at overbevise videnskabsfolk om, at de ligninger der vitterligt beskriver det vi observerer, ikke skulle vaere korrekte,
venligst, steen
 
 

 

SV:SV:Konverteringsfaktoren

@Sten Hansen,
Du skriver:
Tænk på månen der bevæger sig omkring jorden i en vis afstand. Månen har både "potentiel" energi (som er den energi den er bundet med) og "bevægelses energi" (fordi den bevæger sig afsted). Hvad sker der hvis du flytter månen længere væk? Så kommer den ud et sted hvor den er mindre stærkt bundet, men til gengæld bevæger den sig langsommere (fordi der skal være energi bevarelse. Altså, længere væk fra hinanden, gir langsommere bevægelse.
Hvordan passer din forklaring så på glakser - og andre kosmiske fænomener - i Universet som angiveligt skulle bevæge sig hurtigere og hurtigere jo længere det bevæger sig væk fra det formodede udgangspunkt?
 
 

 

Tid og rum og manglen på samme :)

Vi mennesker er vel - teknisk set - så vant til rum og tid, at det er stort set umuligt at forestille sig manglen på disse dimensioner. "Hvad er der udenfor", er et rumligt spørgsmål, "hvad var der før?" kræver tid, for overhovedet at give mening.
Det er jo fuldstændigt fantastisk, at vi mennesker har en intellektuel kapacitet og videnskab til at forvirre os selv med viden og spørgsmål som det, der blev stillet her. Det giver samtidig fremtidens forskere noget spændende at rive i. :)
For 500 år siden var koncensus, at Jorden var Universets urokkelige centrum, og stjernerne sad fast på en kugleskal. Observationer, forsøg og teknologi har vist os, hvordan det virkeligt ser ud "derude". Gad vide, hvor meget mere vi ved i 2509.

Seneste fra Spørg Videnskaben

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Spørg videnskaben

Videnskaben kan ikke svare på alt - men vi forsøger alligevel.

Her kan du stille et spørgsmål til forskerne om alt fra tyske verber til nanorobotter og livets oprindelse.

Vi vælger de bedste spørgsmål og kvitterer med en Videnskab.dk-t-shirt.
Spørgsmål og svar offentliggøres her på siden. Send dit spørgsmål til: sv@videnskab.dk

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg