Annonceinfo

Er flystriber på himlen farlige for mennesker?

Spørg VidenskabenCLASSIC: Hvorfor er flystriberne på himlen blevet længere, og kan de være farlige for os på jorden? Dagens læserspørgsmål kradser hul på en konspirationsteori om 'Chemtrails'.

Kondensstriber efter fly kan hænge på himlen i alt fra få sekunder til flere timer, afhængig af de atmosfæriske forhold. Striberne bliver på engelsk kaldt 'contrails' - en forkortelse af 'condensation trails'. (Foto: Fir0002/Flagstaffotos)

Prøv at kaste et blik på himlen. Hvis det er nogenlunde skyfrit, kan du formentlig se nogle af de lange, hvide striber, som tusindvis af fly dagligt tegner på himlen over det meste af verden.

Men - er det ikke, som om striberne er blevet længere, end de var før? Og er de ikke også længere tid om at forsvinde?

»I de seneste år er de lange striber begyndt at blive hængende på kryds og tværs på himlen og danne en hvid 'skyhinde', og det er meget sjældent, at man oplever en blå himmel vare en hel dag i godt vejr. Hvorfor?« spørger vor læser Frank Rasmussen.

Spørg Videnskaben kaster sig ud i en luftig eftersøgning, som kræver et væld af kontakter til forskellige eksperter i ind- og udland - og siden munder ud i en decideret konspirationsteori.

Ingen dansk forskning i kondensstriber

Først er det vigtigt at finde ud af, om kondensstriberne fra flyenes udstødning overhovedet er blevet længere og mere vedholdende. Det er nu svært nok, for det viser sig hurtigt, at ingen i kongeriget Danmark har forsket i det. Derfor søger vi i første omgang svar hos praktikerne.

Fakta

Spørg Videnskaben Classic

Hver uge 'genudsender' vi en artikel fra arkivet i vores populære brevkasse Spørg Videnskaben.

Denne artikel blev oprindeligt bragt d. 7. oktober 2010.

Kaptajn Michael Gildberg fra SAS flyver rundt blandt striberne hver dag, og han mener personligt, at der ikke er sket nogen ændring i de seneste ti år.

Samme melding kommer fra ingeniører, der til daglig arbejder i udlandet hos den amerikanske flygigant Boeing.

Ingeniørernes bedste bud lyder, at man ser flere kondensstriber - kaldet 'contrails' - på himlen, fordi der er kommet flere fly. Flere fly på himlen betyder i sig selv flere contrails, men også flere små partikler (aerosoler, især sod og sulfat), som er med til at danne både skyer og contrails, og som muligvis kan være med til at holde dem synlige i lidt længere tid.

Motorer og brændstof har næppe indflydelse

Det er oplagt at tænke, at striberne også kan være vokset, fordi flyene er blevet større, eller fordi de bruger mere eller en anderledes slags brændstof end tidligere. Men det afkræfter de amerikanske ingeniører via en pressetalsmand hos Boeing.

»Contrails består hovedsagligt af frossen vanddamp, og selvom brændstoffet er anderledes, end det var for 10 år siden, spiller det ingen rolle for, hvor meget vanddamp, der kommer ud af flyvemaskinen.«

Contrails kan danne et lag af cirrusskyer som antydet her over Würzburg i Tyskland (th). Både contrails og cirrusskyer opfanger formentlig mere langbølget stråling på vej op fra jorden, end de reflekterer solstråler på vej ned. På den måde bidrager de til et varmere klima på Jorden. Billedet til venstre viser i øvrigt himlen over Würzburg, da vulkanudbruddet i Island i foråret 2010 holdt tusindvis af fly på jorden. (Foto: Wegmann)

»Det er også rigtigt, at motorerne generelt er blevet større, men de bruger brændstoffet mere effektivt end tidligere, og derfor kommer der heller ikke mere vanddamp af den årsag,« skriver ingeniørernes pressetalsmand Bret Jensen i en mail til Videnskab.dk.

Har atmosfæren forandret sig?

Når flyenes udformning ikke har ændret kondensstribernes længde og levetid, kan det måske være, atmosfæren har gjort det. De små iskrystaller i flystriberne er nemlig særligt tydelige, når luften er meget fugtig og kold, så måske er atmosfæren blevet koldere og fugtigere end tidligere? Nix, lyder det fra professor Eigil Kaas, der forsker i klima og meteorologi ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet. Og han får opbakning fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI):

»Der er kommet flere contrails på himlen, men det er helt oplagt, fordi flytrafikken er steget. Der er så vidt jeg ved ingen fysiske forhold, der har ændret sig, som kunne påvirke dannelsen af contrails, så der er ingen grund til at tro, at de har fået en længere levetid,« lyder det fra seniorforsker Johannes K. Nielsen.

Contrails påvirker klimaet

Johannes K. Nielsen har sammen med sin tidligere kollega Annette Guldberg lavet en rapport om contrails, fordi forskning har vist, at flyenes spor på himlen efterhånden fylder så meget, at de kan påvirke Jordens klima.

De to forskere fra DMI var i 2004 med til at samle viden til en bunke, som stadig kun er ganske lille, men forskere verden over er i dag enige om, at flytrafikken sandsynligvis har en effekt på klimaet, enten:

  • gennem udledning af aerosoler, som påvirker dannelsen af skyer, eller
     
  • ved at afsætte kondensstriber, som under de rette vejrforhold skaber såkaldte cirrusskyer (se boks i bunden af artiklen).

Fakta

Jo højere et fly flyver, des koldere vil omgivelserne være.

Derfor vil kondensstriber som udgangspunkt være mere tydelige og vare i længere tid, jo højere flyet befinder sig på himlen.

De præcise mekamismer er stadig ukendte, men ifølge verdens førende forskere ser contrails og udstødningsgasser ud til at have en overraskende stor effekt på Jordens klimaforandringer.

Det seneste og hidtil største oversigtsstudium (et 'review' af eksisterende viden) konkluderer:

»Flypartiklers påvirkning af skyer kan enten forstærke eller formindske klimaeffekterne. Modellerne er meget usikre, men overordnet set bliver effekten af contrails og forhøjet skydække betragtet som en forstærkning, som kan være betydelig, når man sammenligner med andre påvirkninger,« skriver et internationalt hold af førende forskere i en artikel, der er sat til offentliggørelse sidst på året i tidsskriftet Atmospheric Environment.

Gemmer contrails på mystiske stoffer?

Contrails er altså en alvorlig sag, og de kan muligvis påvirke livet på Jorden ved at være med til at ændre klimaet.

Vor læser Frank Rasmussen er imidlertid alvorligt optaget af en anden slags trussel fra striberne på himlen.

Frank Rasmussen overvejer, om denne særlige klump af istråde på et træ i skoven ved Silkeborg kan være dannet af kemikalier fra Chemtrails. Svaret er nej. Fænomenet kaldes nisseskæg og skyldes formentlig, at frostvejr får vand i grenen til at 'poppe' ud. (Foto: Frank Rasmussen)

Frank Rasmussen henviser til en konference tidligere på året, hvor en stor gruppe mennesker mødtes i Belgien for at diskutere en teori, som vokser og vokser i styrke og efterhånden er vældig udbredt på nettet.

Frygten blandt 'skeptikere', 'tvivlere' og 'kritikere' - blandt udenforstående tit kaldet konspirationsteoretikere - er, at kondensstriberne er blevet tilsat kemikalier, som spreder sygdom. De har derfor omdøbt 'contrails' til 'Chemtrails'.

»Jeg har selv sejlet i mange år og har derfor kigget på skyer hele mit liv og fulgt udviklingen tæt. Jeg tænker på, om striberne kunne være Chemtrails,« lyder det fra Frank Rasmussen.

Teori: Chemtrails forgifter mennesker og dyr

Teorien om Chemtrails er ikke helt ensartet hos alle, men den har det fællestræk, at flyene spreder kemikalier som f.eks. barium og aluminium, måske for at lave masseeksperimenter på mennesker, dyr og planter, måske for at mindske drivhuseffekten og holde styr på temperaturen på jorden.

Spekulationerne ligger i direkte forlængelse af den manipulation af vind og vejr, der er kendt som geo-engineering. Tanken er, at man kan styre klimaet på jorden ved at påvirke f.eks. skyer eller atmosfære med kemi og fysik - og ideen er ikke så teoretisk, som den lyder. I 2008 brugte kineserne f.eks. sølviodid i et forsøg på at få skyer til at regne af, inden de blæste ind over OL i Beijing.

Fakta

11. september gav ny indsigt i contrails

Kun det amerikanske flyvevåben fløj rundt over USA i dagene efter 11. september.

På den bare himmel kunne forskerne ifølge DMI observere, at seks sæt contrails på et par timer udviklede sig til cirrusskyer, som dækkede i alt 20.000 km2.

Måske er nogen i færd med at lave et avanceret kæmpeeksperiment over hele verden?

Solid viden om contrails gemmer sig i Tyskland

Svaret finder vi i Tyskland. På Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sidder én af verdens førende forskere i contrails, professor Michael Ponater. Michael Ponater fastslår med syvtommersøm, at intet taler for, at striberne på himlen er dannet af særligt udvalgte kemikalier.

»Vi har en solid forståelse af dannelsen af contrails og deres vedholdenhed på himlen, og der er ingen grund til at forklare observationerne ved at kaste sig over spekulationer om mystiske stoffer, der, så vidt jeg ved, aldrig er blevet fundet i udstødningsrøgen fra fly. Contrails afhænger i stedet af flyets parametre og særlige atmosfæriske forhold - vejret.«

»Af samme årsag bliver Chemtrail-teorien ikke taget alvorligt af atmosfære-forskere. Den er ganske enkelt unødvendig,« konstaterer Michael Ponater i en mail til Videnskab.dk.

Videnskaben på jagt efter mulige løsninger

Professoren tilføjer, at han aldrig har set et videnskabeligt bevis for, at flystriberne på himlen skulle have forandret sig gennem årene, hverken hvad angår længde eller intensitet.

Fakta

HVAD SER VI EGENTLIG?

Erfaringen fra dansk ufo-efterforskning i foreningen SUFOI viser, at vi tolker vores egne forventninger ind i syn på himlen.

I en kort kommentar til Videnskab.dk bemærker SUFOI's Toke Haunstrup, der i dag forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, at det uden systematiske optegnelser er »usandsynligt«, at vi overhovedet kan huske, hvor lange flystriber på himlen var for 10 år siden.

Forskerne bruger i stedet kræfterne på at finde ud af, præcis hvordan og hvor meget et stigende antal contrails og udstødningsgasser påvirker klimaet.

»Vi skal både afdække effekten af flytrafikken og bane vej for mulige løsninger. Det kunne f.eks. være en overvejelse, om flyene skal flyve i andre højder for at undgå contrails mod til gengæld at bruge mere brændstof. Vi mangler stadig mange svar,« lyder det fra Michael Ponater, professor på DLRs institut for atmosfærisk fysik.

Flystriber kan altså formentlig påvirke livet på jorden, men ser ikke ud til at have forandret sig gennem årene. Og de indeholder ingen særligt udvalgte, skadelige kemikalier, som bliver brugt i et vildt eksperiment.

En lettet Spørg Videnskaben sender en rød t-shirt med lavtflyvende luftpost til Frank Rasmussen som tak for de fine spørgsmål.

Du kan læse flere svar i Spørg Videnskaben eller selv stille spørgsmål ved at sende en mail til redaktionen@videnskab.dk

Du kan også købe bogen 'Hvorfor lugter mine egne prutter bedst?' - med 77 af de bedste spørgsmål og svar fra Spørg Videnskaben.

Contrails nærstudereret efter 9/11

Det mest berømte eksempel på forskning i contrails stammer fra dagene efter angrebet på USA 11. september 2001.

Tre dages flyveforbud gav amerikanske forskere en unik mulighed for at kigge nærmere på, om temperaturen på Jorden forandrede sig uden contrails på himlen.

Forskerne konkluderede i det ansete tidsskrift Nature, at forskellen mellem det koldeste tidspunkt på natten og det varmeste tidspunkt på dagen forandrede sig med 1,2 grad i forhold til de foregående 30 år. Temperaturforskellen var på 1,8 grad hen over de tre dage i forhold til dagene før og efter, og i områder med den største flytrafik lød ændringen på helt op til 3 grader.

Studium skal tages med et gran salt

Man anså i lang tid studiet som det tætteste, man kommer på et bevis for, at contrails har en stor betydning for vores klima.

Siden har støvet efter 9/11 lagt sig, og forskere verden over er begyndt at lægge lidt mindre i studiet, blandt andet fordi de lidt spekulative konklusioner udelukkende bygger på de tre udvalgte dage, hvor andre naturfænomener som f.eks. skydannelse og usædvanligt klart og tørt vejr kan have spillet ind på temperaturen.

 

Debatten lukkes

Denne debat kører i ring og er gået i hårdknude, ligesom det er sket gentagne gange tidligere i debattråden. Debatten lukkes derfor her.

Redaktionen

Flystriber er ikke farlige

For at gentage mig selv og afslutte denne groteske ensidige ”debat”: Flystriber er ikke farlige for mennesker. Flystriber består af fortættet vanddamp.

Det som er farligt er selve troen på, at de er farlige, og denne tro har for nogle udviklet sig til en besættelse, som har taget overhånd, så al tiden bruges på at bekræfte troen.

Sund fornuft er derimod ikke farlig.

Hold for helvede op...

Hold for helvede op med hele tiden redigere gamle indlæg - du smadre totalt debatten på den måde - dine indlæg rykkes op så de står efter de svar der er på dem.

Lav et nyt indlæg hvis du har tilføjelser.

Er du tungnem eller er du bare ligeglad - dit indlæg er anmeldt

Dr. Ilya Prelingieri - Chemtrail The Greatest “Crime of All Time

Her et intertview med Clifford Carnicom (one of the world’s leading researchers on the aerosols) http://www.youtube.com/watch?v=KtxvKvXaLB0

Der bliver sprøjtet med mange ting: fx røde blodlegemer som bliver lynfrosset i atmosfæren og optaget i vores lunger.
Der spørjtet med nanopartiker.
Der bliver sprøjtet med de kendte barium og aluminum som i en form af ioner bliver aktiveret med UV stråling i vores kroppe..
osv.
Vi som liv bliver negativt påvirkede af disse stoffer som i mikrosober bliver påvist igen og igen.
osv.

Og Dr. Ilya Prelingieri artikel om disse forbrydelser mod menneskeheden og kilder som efterlyses.

Chemtrails – Geoengineering: The Greatest “Crime of All Time.”*

The Evidence

©Dr. Ilya Sandra Perlingieri
Photos: John Graf
August 21, 2013

This article is dedicated to the courageous people around our planet who have spoken out and written about these crimes.

In the ultimate sacrifice, some have given their lives to report the TRUTH.

“There’s a war going on covertly; and I want to know how it relates to the spraying.” – Catherine Austin Fitts.

Introduction

Over the past more than 15 years (depending upon where you live), there has been a secret global and criminal spraying overhead of toxic chemicals. It began in the US, then NATO countries were added; but now this lethal aerosol spraying covers the entire globe. Military, private, and commercial planes are used to dramatically change –geoengineer– our global weather. Without any public discussion or news reports, the US military began a highly toxic and on-going assault on us.

The popular term for these aerosols is Chemtrails. It is even the term that the military has used. In an interview last month, Clifford Carnicom (one of the world’s leading researchers on the aerosols) notes in using the word “Chemtrails” versus “Geoengineering” or aerosols, this shows how our perceptions change with the word. “Language is not accidental…and is used to manipulate and control awareness, as well as perception. It serves as a basis of curtailing, basically, serious progress on very real issues.” See:

www.youtube.com/watch?v=KtxvKvXaLB0

This aerosol spraying is not the first time Americans have been used as un-informed experimental laboratory animals. Basically, plans to harm us have never stopped. In 2001, Clifford Carnicom posted an excerpt from the Neuremberg War Trials about biological consent of human “subjects.” This consent is essential, but is not part of these covert crimes. See:

www.carnicominstitute.org/articles/nurem1.htm

Here are just two examples of what has been done to us, and what coninues without any informed consent. For 25 years (between 1945 and 1970), a covert Manhattan Project spin-off called the “Manhattan-Rochester Coalition” conducted aerosol tests and researched “the health [?] effects of radioactive materials…on vulnerable populations without consent in St. Louis.” These military-sponsored [radioactive] “studies targeted a segregated, high density urban area, where low-income persons of color predominently resided.”(1)

More recently, just last month in New York City, unsuspecting subway riders were sprayed with a toxic chemical gas. Signs were posted saying: “The NYPD [New York Police Dept.] will release small amounts of harmless colorless gas in 5 boroughs and 21 subway lines. The airborne non-toxic [sic] test is part of NYPD’s precaution against terror attacks. MTA [Metropolitan Transit Authority] Customers are advised to stay calm.” [NOTE: the word “Customers” –not citizens.] This was funded by a $3.4 million transit security grant from Homeland Security and conducted by US Department of Energy’s Brookhaven National Laboratory (who developed this tracer gas in the 1980s) and the NYPD.(2) See:

http://article.wn.com/view/2013/07/10/Feds_Expose_Subway_Riders_to_Chemi...

The gas used, on probably millions of the unsuspecting riders, was not “harmless.” It was a man-made chemical called perflurocarbon [PFCs] gas. It is linked “to early onset menopause,” birth defects, flu-like symptoms; endocrine disruption; and “excessive exposure may cause effects on the brain and heart.”(3) What is “excessive”? How much of this toxic gas was sprayed on NYC subway riders? This was yet another assault on unsuspecting citizens, based on false-flag scare tactics. See also:

http://beforeitsnews.com/health/2013/07/nyc-mta-gas-test-backfires-new-y...

and

http://nogasexperiments.blogspot.com/p/perfluorocarbons-dangers.html

The history of grave harm done to us (by those in government and the military) goes back centuries –not just decades. This article gathers much of what has been discovered by courageous independent researchers, reporters, and others who are concerned with this illegal, but horrific, assault on all of us.

Geoengineering – Global Weather Modification

Humans have been manipulating the weather for a very long time. Rain makers have a history going back to the ancients. What has happened, however, is that, this time, there has been a deliberate and secret agenda of massive global harm directly connected to covertly changing our natural weather and subjecting all of us to continous and grave harm. This heinous alteration was created by the elites [their other names include: the cabal, illuminati, NWO, or the wealthy government insiders, ptb-powers that be] to maintain secret control of: global finances; food growing and production (including harm through toxic food additives, poisonous chemicals, pesticides and GMOs); health [actually a lack of it, due to this multi-pronged assault on us]; and a controlled educational system closely tied to government and media dis-information. This is well documented. It affects everyone and all aspects of our lives.

Since 1996, the US Air Force is on record with their public document: “Owning the Weather in 2025.”(4) That any organization can think that they can “own” Mother Nature’s forces, about which very little is actually known, is staggering in its hubris and sheer malevolence.

When a country controls the weather, it then can be manipulated to cause extreme droughts [as are now going on these past few months throughout southern California], hurricanes, floods, tornadoes [HAARP-induced in Oklahoma], and other kinds of chaotic and extreme weather conditions that most people do not realize was not a natural event. Here are two recent mainstream TV reports about our dramatically changing weather:

www.youtube.com/watch?v=0c6LCfdmcEo

and

www.youtube.com/watch?v=QuipL_fOSHg

Dr. R. Michael Castle’s “The Methodic Demise of Natural Earth” is essential reading of what has been going on with the destruction of our web of life –due to weather modification.(5) The updated verson was written in 2009. See:

www.newswithviews.com/guest_opinion/guest154.htm

There also has been extensive research on weather modification patents. Geoengineeringwatch.org has posted a large list from the US Patent and Trademark Office:

www.geoengineeringwatch.org/an-extensive-list-of-patents/#more-3828

Over the past decade, research and documentation have not been exclusive to North America. Wayne Hall has been Greece’s vital key to getting this information out to the European Union. Here is an update from Aegina, Greece, between the journalist and former Europarliamentarian Giulietto Chiesa and the deputy mayor of Aegina, Nektarios Koukoulis, on the subject of aerosol spraying from aircraft and the political system of the European Union:

www.youtube.com/watch?v=ETFx9BBJNgc

In Belgium, former mayor Peter Vereecke, was tireless in organizing the 2010 first ever international conference on Chemtrails in Ghent, Belgium. See:

www.slideshare.net/LovingTruth/chemtrails-10-0529-ghent-2

Amy Worthington has also written an important research paper, “Chemtrails and Terror in the Age of Nuclear War.” It explains to those uninformed that Chemtrails are part of a larger agenda of harm that includes HAARP [High Active Auroral Research Program], a series of 26 arrays around the planet that can punch holes in our ionosphere.(6)

Artiklen fortsætter: http://consciouslifenews.com/chemtrails-geoengineering-greatest-crime-al...

Hvad nu hvis - et marked for angst.

Der må være et marked for angst for, at det helt usandsynlige sker. Af og til bliver der på Nat Geo lavet udsendelser om at, hvis nu der sker et kæmpe jordskred fra den vulkan, der danner basis for Gran Canaria. Det vil bevirke en kæmpe tzunami, der rejser tværs over Atlanterhavet, rammer New York og vælter skyskraberne. Eller tænk nu hvis det store meteor, som vi rent statistisk burde være ramt af, og som udslettede dinosaurerne for 65 millioner år siden, hvis det hamrer ind i vores klode. Og vi venter også på at kæmpevulkanen under Yellowstone naturpark kommer i udbrud. Når Nat Geo gider at lave den slags udsendelser med voldsomme, skræmmende video animationer, så må det jo være fordi nogle mennesker har en eller anden besynderlig fornøjelse ved at gejle sig op til en hysterisk angst. Og på samme måde med konspirationsteorier som her med angst for at striberne på himlen måske slet ikke stammer fra fly, men er skabt af nogle gale videnskabsmænd, der vil forgifte vores hjerner, gøre os til robotagtige zombier og tilrane sig verdensherredømmet. Den slags har jeg hørt tidligere, da jeg som en del af mit arbejde færdedes på de lukkede afdelinger på Sankt Hans Hospital i Roskilde. Og man lærer hurtigt, at det er nytteløst at forsøge at overbevise disse angste mennesker om at de intet har at frygte fra den slags.

Hvis man endelig har brug for at være bekymret, så kunne man eventuelt tænke på at befolkningstilvæksten i følge en debat her på Videnskab.dk vil bevirke at vores verdensorden vil kollapse i år 2070. Det er meget mere realistisk og veldokumenteret, men det gider ingen bekymre sig om. Og jeg gider heller ikke, for til den tid har jeg været død længe.

Grundigt..???

Problemet er at det du har fremlagt ikke er grundigt eller for den sags skyld videnskabeligt holdbart.

Det er det rene sjusk - cherry picking - overfortolkede data - uvidenhed osv.

Tager vi en mand som Clifford Carnicom - så er hans resultater blevet debunket et utal af gange - manden aner simpelthen ikke hvad han snakker om - enhver kan bare bruge 10 minutter af deres liv til at undersøge hans ævl hvorefter alle normalt begavede smider hans lo** ud.

En stor del af dine såkaldte eksperter er ikke eksperter i det de udtaler sig om - fordi man er brevkursus doktor i zoneterapi gør det ikke en til ekspert i astrofysik eller lign.

Når du så samtidig bruger udtryk som Chemtrail Nazismen eller hævder at FEMA har bygget 800 hemmelige lejre osv. i samme dur så skal du sgu da ikke blive mopset over at ingen kan tage dig alvorligt.

Du lever i et fantasi univers - du har ikke de fornødne værktøjer til at gennemskue alt det ævl du læser og du har til dato endnu ikke kunne fremlægge et eneste lille bitte dokument der understøtter dine tvangstanker.

Derfor!!!

Og hold op med at flytte dine indlæg - alle kan jo se at mit indlæg er et svar til dig - det er 3. gang du gør det

Jeg må sige ... efter at grundigt materiale er fremlagt

At man stadig ikke forholder sig til fakta og til det der påvist og målt.

Forfalder til åndsnobberi: "Når almindelige mennesker bliver bekymret, om noget de ikke kan forstå."

Men almindelige mennesker kan se problemet som antagelses religiøse antager slet ikke er i deres virkelighed, fordi i deres paradigme er verdens slet ikke således. Fordi dét er de ikke undervist i. Og så afviser de fakta, fordi de har en emotionel, social grund til det. Deraf antagelses religiøsitet.

Måske er de oven i købet udvalgt og forædlet op igennem systemerne for deres evne til acceptere denne præmis som et hierarki kræver.

De er ihvertfald ikke videnskabsmænd set ud fra et samfundssyn, De er antagelses vogtere.

Til K Kaos, der kræver jeg er forsker og jeg ikke kan skelne, så må jeg sige til de herrer der puster sig op og kun vil tale med eksperter de vil tage seriøst, og alle andre kan pakke sig. At de lever i et samfund og møde andre der påpeger at nu må de overveje om de lige kan modificere kursen lidt.

Og om den pågældne videnskabs mand er blevet debunket som uvederhæftig i en branche alt peger den anden vej. Om man udnytter en fodfejl eller det er et dominerende billede er spørgsmålet. Videnskabsfolk og folk i almindelighed ignores og et helt andet underlødigt hierarkisk spil er igang. Sådan oplever mennesker der alarmere om dette alvorlige spørgsmål. Og det er stadig nazistisk i mentaliteten.
Dette er relevant for offentlige myndigheder at arbejde med, fordi det omhandler befolkningen. Andet er forsømmeligt.

Og til dem der stadig fastholder åndssnobberi, så gentager jeg Bruce Lees ord.

“A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer.”
- Bruce Lee

Og der er ingen klangbund og det er jeg utilfreds med i lyset af det overvældende materiale, de observationer og målinger der er gjort verden rundt.

Det er svaret, når jeg skal bydes sådant sludder.

Fra sprøjteverdenen
Her fra Vejrmodificerings konferencen i Texas hvordan de arbejder med skabe regn. De siger ikke det er chemtrails... de fokusere på at skabe regn, som jeg forstår.

http://www.youtube.com/watch?v=1HFiF0O9r24

http://www.wtwma.com/

Uro i roen

Denne artikel om chemtrails stammer oprindeligt fra 2010. Allerede fra starten udløste den stor debat. Debatten gik på et tidspunkt i sig selv igen, og der blev midlertidig ro omkring sagen, men roen er jævnligt blevet brudt, fordi enkelte ’debattører’ genoptager den med flere lange mellemliggende pauser.

For nye læsere vil det være en fordel at bruge tid på at gennemlæse de 187 foregående indlæg, og tidligere læsere kan drage fordel af en repetition.

Som Bjørn Hansen netop pointerer, er der intet som helst belæg for bekymring. Flystriber, eller chemtrails som nogle kalder dem, er ikke farlige for mennesker. De består af fortættet vanddamp.

Det som er farligt er selve troen på, at flystriber er farlige, og oftest følger der en lang række andre konspirationsteorier med i købet. Denne tro kan udvikle sig til en besættelse, som på et tidspunkt kan tage overhånd, så al ens tid bruges på at bekræfte troen, hvilket kan blive dyrt i sidste ende.

Dyrt for en selv, da der er stor risiko for at pådrage sig en invaliderende psykose, men især kan det blive dyrt for samfundet. Netop det samfund, som man føler sig forfulgt af og ikke ønsker at være en del af. Uarbejdsdygtighed, tvangsindlæggelser, langvarige behandlingsforløb, social isolation, førtidspension.

Sund fornuft skader ikke. Der er jo nok at tage fat på ude i verden!

Hvad oplysning og almindelig sund fornuft kan gøre.

Undskyld, men jeg kan simpelthen ikke undgå at linke til nedenstående, amerikanske "pendant"

http://m.youtube.com/watch?v=_c6HsiixFS8&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D_c6H...

Jeg synes meget godt den illustrerer, hvad der sker, når almindelige mennesker læser eller hører noget, de ikke helt forstår, og bliver bange eller bekymret. Lidt som at gennemlæse Sygdommenes A-Å, og derefter lede efter symptomerne. Hvis jeg ikke selv forholder mig kritisk til det jeg læser og hører, og opvejer det mod min sunde fornuft, så er det helt håbløst at leve i denne verden.

Hvis jeg skal være ærlig, så ville jeg bekymre mig langt mere over, hvad alle de mange kunstige stoffer, jeg dagligt indtager, kommer i håret eller under armene, eller som vi iklæder vore børn, egentlig gør ved os.

I princippet jo, naturligvis kunne alverdens regeringer og magthavere gå sammen om at udsætte befolkningen for kemiske forsøg, men ærgerlig talt, det virker temmelig langt ude. I så fald kan vi lige så godt låse os inde i vore hjem og smide nøglen væk, for så kan vi ikke foretage os noget som helst, uden at skulle bekymre os om sammensværgelser og ondsindede menneskeforsøg.

Der står jo direkte i artiklen, at ingen danske forskere har gjort sig notater om detye emne gennem tiden, og mig bekendt, ej heller nogen internationalt kendte forskere. Så indtil den etablerede forskerstand slår alarm over dette, vælger jeg personligt at fokusere min bekymring mod mere veldokumenterede problemstillinger. Der er jo nok at tage fat på, ude i verden!

For at blive taget seriøst...

"Jeg har arbejdet med at finde de folk, der tager fat i de her ting. Og samlet det i en artikel."

Og det er helt fint.
Du glemmer bare FULDSTÆNDIGT den vigtige del, der kommer efter:
At forholde sig kritisk til materialet.

Enhver kan samle skidt og møg op og samle det ét sted. Det sted kaldes ofte en losseplads...
Hvis du vil have at din samling skal adskille sig fra en losseplads, må du gå mere i dybden end blot at samle materiale ind.

Den enorme mængde har desværre blot én konsekvens. Så snart læseren støder på én åbenlys fejl eller tom påstand, opgiver man og bedømmer resten på dén baggrund. Er det dét du vil have? Nej? Så skal du sikre at det ikke sker - ved også at FJERNE materiale fra samlingen. Ved at forholde dig kritisk til det.

Jeg stødte på noget, du nok skal fjerne, allerede i første afsnit af dit indlæg:
"Clifford Carnicom (one of the world’s leading researchers on the aerosols)"
... Ifølge hvem? - Hvem har givet ham dét prædikat? Skal det tages alvorligt, eller er det blot det pure opspin? Det kan være begge dele, vi ved det ikke, for det er ikke dokumenteret.
Men følgende kig på hans påstande virker ikke lovende:
http://metabunk.org/threads/debunked-clifford-carnicoms-contrail-physics...

Jeg tror du må nøjes med at give ham prædikatet "En mand uden uddannelse på området han udtaler sig i, der kører sit eget website og firma, med en donerings-knap på forsiden..."

Chemtrail Nazismen

Chemtrail Nazismen - wow og husk lige at vedlægge dokumentation for din påstand om at de selvsamme nazister skyder folk med dumdum-kugler

Men prøv med fakta denne gang - dem har der nemlig ikke været ret mange af i dine foregående indlæg.

"Det er værre endnu der er hans egen blog han linker til."

... ?

Det forstår jeg ikke.... På den artikel er der samlet det, og henviser til det, jeg argumenter med. Hvorfor skal jeg skriver det samme to - tyve gange?

Det der er formålet må være at svare på spørgsmålet og emnet. Det at argumentere og kvalificere sine argumenter, er det jeg sigter til.
Jeg har arbejdet med at finde de folk, der tager fat i de her ting. Og samlet det i en artikel.

Gå efter manden istedet for bolden...

Det dèr med at gå op i om nogen er grimme, og om grimme mennesker kan mene noget fornuftigt. Eller om han akademiker, eller om han er dit er dat.

De højest uddannede har så lidt rygrad i disse år, at de er ved at få vores samfund ind i fascismen, de siger ikke fra.. Titler, uddannelser etc kan ikke bruges til noget som helst hvis disse mennesker ikke har dannelses eller værdier. Ja løseværdier er lig for et demokrati at være værdiløs. Og det sker i disse år.

Og folk har så lidt selvtillid at de ikke deltager i samfundet. Og det er netop disse mennesker der er vores kulturs jordforbindelse. Det er en af årsagerne til at mafiasamfundet i dag trives.

Dem er har øre, kan øre... Og det med at argumentere for at hvem man skal lytte til og ikke lytte til, i stedet for at fokusere på indholdet er et af mafiasamfund præmisser.

Det er teenagesnak for voksne mennesker. Hivem er in eller out er vigtigere ind indholdet. Hvad skal man sige for at blive populær i gruppen...
Og undskyld mig John Seiersen hvis jeg skyder gråspurve med kanoner. Det er ikke meningen.

Problemet er at vor udemokratiske kultur med at stække debatindlæg eller vore medmennesker ret til at deltage i demokratiet, er vores daglige virkelighed i dag.
Vores mafiasamfund i smuk indpakning, er ved i disse år at sluge forfatninger og grundlove i hele vesten.

“A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer.”
- Bruce Lee

Man er begyndt at spørge om journalister der passer deres arbejde er de nye terrorister fx

http://projectcamelotportal.com/blog/1796-greenwald-responds-re-role-of-...

Ja The Guardian og NY er ved at samarbejde, fordi de er truet af elitestyrede regeringer.
Huffington Post http://www.huffingtonpost.com/2013/08/23/ny-times-guardian-snowden_n_380...

Det at passe på at fakta kommer i frem, istedet for spin er så vigtigt.i disse dage.

I denne snu mafiasamfund vi lever i, er demokratiet noget vi hver især personligt skal forholde os til.

Jeg kommer med et andet link senere om Chemtrail Nazismen og der er dækning for ordet...

Kilde

I må da indrømme at det er smart er være sin egen kilde ;)

@Thomas Pilgaard

Det er værre endnu, det er Jens Michlas' egen blog han linker til.

Jens Michlas - Kildekritik, tak

Et anonymt blog-indlæg med youtube videoer er ikke viden.
Det er en useriøs kilde, der ikke holder til den mindste form for kildekritik.

Go’daw do

Der er snart gået 2 år siden, der sidst blev spredt giftige kemikalieskyer i det danske luftrum. Nu er indbyggerne i den jyske hovedstad de næste, som har fået fornøjelsen. I den mellemliggende tid har den teknologiske udvikling på området betydet, at spredningen nu bliver foretaget, så intetanende borgere ikke har nogen som helst mulighed for at gardere sig, idet den nye generation af chemtrails til forveksling ligner de kondensstriber, som normalt opstår efter jetfly.

Phi Fi (?) har dog gennemskuet konspirationen og har endda formået at fremskaffe håndfast dokumentation, hvilket i sig selv er bemærkelsesværdigt i betragtning af den indflydelse, de farlige kemikalier har på den menneskelige psyke. Det har nemlig vist sig, at det kun er en ganske bestemt gruppe mennesker, som bliver påvirket af de hjernemanipulerende tilsætningsstoffer. Især uvidende mennesker, som i forvejen lider af mangel på realitetssans, er særligt udsatte for permanent hjerneskade, medens normalt tænkende går fri.

og må jeg lige tilføje

jeg har set videoen og set link's og andet....
og jeg personligt har den MENING/HOLDNING at vi bliver sprøjtet

men jeg vil altså ikke debattere dette på bagrund af en youtube video!!!

vi burde, os der tror på dette, bruge vores energi på at samle beviser i stedet for at diskutere! det vil jeg gøre...
for beviser kan man ikke diskutere imod :)

hvis de troende herinde ville skrive til ministerierne efter jordprøver f.eks, ville vi kunne se om der i danmark kan findes aluminium i forhøjet antal?

jordprøver over flere år er beviser youtube er ikke

ha en god dag

Virkelig flov tone denne debat har taget!!!

Dette var dog den værste debat at et vigtigt emne jeg længe har set..

På den ene side står dem der tror på TEORIEN! på den anden side den der vil se beviser..

begge sider kommer med ligegyldige person angreb...
begge sider gentager hvad de har postet før, det hjælper altså ikke at linke til den samme video igen og igen!!

men "benægterne" har ret. Bevisbyrden ligger hos dem der fremkommer med en teori. PUNKTUM!
en youtube video er IKKE et bevis! PUNKTUM!
ej heller link til cnn.com etc

Hvordan kommer et voksent menneske videre?
ved at inse at diskussion og debat ikke er vejen frem...

Dialektik kommer af græsk dialegesthai = "føre samtale" eller måske af dialegein = "skelne". Det er betegnelsen for en erkendelsesteoretisk metode, der består i en udveksling af teser (påstande) og antiteser (modpåstande), som – i bedste fald – slutter med en syntese, som sammenvæver de to påstande.

måske jeg har misforstået ordet
men at stå på hver sin side og kaste mudder og video'er hjælper ikke sagen

FORESLAG!!! dokumenter dine teorier...

http://www.flightradar24.com/ her kan man se nogle af de fly der findes i luften
er der sammenhæng mellem at man kan se dem eller ikke se dem på flightradar24.com og om de laver lange eller korte kondens stripper??

en pilot skal tage et langt kursus i vind og vejr og bestå prøver i det med jævne mellemrum
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/vmc_udsigt.htm ( vælg danmark, klik i venstre side under "i luften" der kan man finde nogle af de tal privat pilot og skal bruge inden de flyver nogen steder
eller på http://opmet.dmi.dk/

disse værktøjer kan måske hjælpe til at beviser om striberne ligger i samme luft lag eller om den korte kondens strippe ligge højere end den lange kondens strippe

bliv voksen og hold følelser, mudderkast og person angreb ud af dette forum

@Yourtube siger mere end 1000 ord.

Jamen, hvis den afsluttende replik skal være et link, så tillad mig at udtrykke mine tanker om chemtrail tosserierne:

http://www.youtube.com/watch?v=ddyZ0XZZbbw

Et billede siger mere end 1000 ord

Denne gang har du for en gangs skyld ret:
http://joejoachim.files.wordpress.com/2011/02/idiot.gif

Et billed siger mere end 1000 ord... !!!.

http://www.janhuniche.dk/files/censorship_press.png

Og lad så dette være mit sidste bidrag til denne desværre formålsløse debat.

Det er altså for syret

@Jan
Måtte man anbefale dig, at forholde dig til debattens faktiske udsagn - fx John Seirsens oplysning om at du er dumpet ned i noget om simulation?

DMI laver et simulations-arbejde sammen med andre med forstand på atmosfæren. Det betyder, at man kan afprøve nogle opfattelser af, hvordan atmosfæren reagerer på forskellige ting, eller hvordan det ser ud, når man kommer ud i ekstremer, eller hvordan man skal svare, når nogen spørger til den og den mulighed. Det betyder ikke (gentager IKKE), at man er i færd med at gøre disse ting.

Sådanne simulationsprogrammer findes overalt i den videnskabelige verden.

I Finansministeriet har de en makro-økonomisk simulator. Den kan - med garanti - også forsynes med (gys) inflation på 18% p.a. eller (gys) devaluering af den danske krone med 35% over for Yen. Skal Finansministeriet så beskyldes for at fremme inflation eller pønse på en monster-devaluering, hvis de fx fodrer simulatoren med de pågældende værdier?

I NATO har man simulatorer, der viser hvorden den ene og den anden strategi vil have betydnig for de forskellige slagmarker. Det betyder ikke, at man planlægger et angreb. Det betyder, at man ved noget om, hvordan tingene vil eller kan udvikle sig under variable forhold. Usympatisk måske, men nødvendigt hvis man vil have nogen af soldaterne levende tilbage.

Oceanografer har også regnet på, hvordan en gødning af havet ville virke på algevækst og binding af CO2. Det betyder bestemt ikke, at nogen planlægger at udføre den slags hybris.

Du padler rundt i en lind, lallende vælling af vås, der ude på konspirationsteoretikernes grænseløse overdrev - ja undskyld min bramfrihed. Har du gjort dig tanker om, hvorfor det hedder videnskab.dk?

mvh
Wilhelm

Ok... Så nu kalder du mig

Ok... Så nu kalder du mig også en tosse... !!!.

Har lige set i din omtalte 911 debat... Hvor i sjovt nok GODTAGER youtube film som dokumentation... Men hvor i svarer lige så bedrevidende, arrogant og nedladende.

Det virker som om at "retten til at få ret"... Vægter højere end at få en bred, informativ og saglig debat.

Det fører vist desværre ingen vegne at fortsætte med at skrive i dette forudindtagede forum.

Men tænk på jeres ansvar når i bevidst vildleder befolkningen mht eksistensen af chemtrails.

Håber det får konsekvenser når "sløret falder"... !!!.

@Jan Huniche

Videoer af kondensstriber beviser ikke andet, end at fly laver kondensstriber, at det så også er tosser der kommenterer på det, gør det bare endnu mere tåbeligt.

"Danmark ER med i Projekt COMBINE... !!!.
DMI og Dansk Klima Center ER involveret i projektet som det kan læses...!!!"

Og? Der er jo intet i det du hidtil har fremlagt om emnet, der bare antyder at DMI skulle deltage i at sprøjte noget som helst ud i luften. Kender du forskellen på computer simulationer og så virkeligheden?

"USA HAR lavet en "ansvarsfraskrivelse" jvfr. dokumentet som der henvises til."

Måske har jeg misset den, men det jeg har kunnet finde er, at HVERT ENKELT menneske aktivt skal give tilladelse på et oplyst grundlag, før personen kan udsættes for forsøg af nogen art. Stadig ikke nogen som helst dokumentation for, at de kondensstriber du ser på himlen og i dine utallige videoer, er andet end helt normale kondensstriber.

Truthers ER konspirationsteorister. De opfylder alle definitioner af ordret og skulle du have lyst til at debattere 9/11 og WTC 7, så er der en ganske udmærket debat til dette, hvor jeg med glæde vil deltage:

http://videnskab.dk/kultur-samfund/11-september-en-konspirationsteori

Jeg er YDERST interesseret i at se, HVOR oplyst du er på det område!

"Men mht chemtrails... De er SYNLIGE... Og ALLE mennesker kan se dem...!!!.
Det er totalt KEJSERENS NYE KLÆDER at påstå at chemtrails ikke eksisterer...!!!."

Nej Jan, det du kan se og det alle andre også kan se, er helt almindelige kondensstriber, der opfører sig fuldstændigt som sådan nogen nu en gang gør.

PS. Du kan sikkert også finde en debat om JFK.

Og så er jeg pludselig ikke

Og så er jeg pludselig ikke voksen... ???.
Jeg forbavses over jeres usympatiske måde at besvare debatten på.
Det er hverken konstruktivt, sagligt eller assertivt.

Hvad er der galt med en youtube video... ???.
Den viser jo med al ønskelig tydelighed hvad vi andre også ser...!!!.

Striber overalt på himlen... Vil du påstå at videoen er manipuleret eller redigeret. Og at det gælder for samtlige videoer som der er blevet linket til i denne debat ?.

Hvad med denne :
http://www.youtube.com/watch?v=PZNrsk1JGX4

Enhver 5 klasseselev kan læse sig til de påstande/oplysninger som jeg har vedlagt i mine links.

Danmark ER med i Projekt COMBINE... !!!.
DMI og Dansk Klima Center ER involveret i projektet som det kan læses...!!!

USA HAR lavet en "ansvarsfraskrivelse" jvfr. dokumentet som der henvises til.

Det er fuldstændigt til grin at i benægter eksistensen af chemtrails og forsøger at sidestille chemtrails med andre "konspirations-emner".

Kan til dels forstå dem som ikke har fattet at 911 var et "Inside Job" fordi de ikke har tilstrækkelig information... Der er f.eks. i dag STADIG mennesker som ikke ved hvad WTC7 er for noget... Og de derfor kalder "911 Truthers" for konspirations-teorister...

Eller dem som ikke tror på at JFK blev likvideret af CIA (Skull & Bones).Fordi der ikke findes noget håndgribeligt eller synligt bevis.

Men mht chemtrails... De er SYNLIGE... Og ALLE mennesker kan se dem...!!!.
Det er totalt KEJSERENS NYE KLÆDER at påstå at chemtrails ikke eksisterer...!!!.

@Jan Huniche

Det er voksne mennesker der deltager på Videnskab.dk, så drop du bare Youtube videoerne, dem er der ingen der hopper på her.

Derudover, så er det jo ikke kun links til dokumenter du er kommet med, vel? Du tillader dig at tolke og påstå ud fra dokumenterne. Påstande der tydeligvis ikke er sande, eller stemmer overens med de dokumenter du selv linker til.

Har du allerede glemt hvad du selv skrev? Skal vi friske det op for at komme videre i debatten?

Påstande...???. Det er links

Påstande...???.
Det er links til reelle dokumenter... Hvordan kan du kalde det påstande... ???.

Jeg tror det er lige meget hvor god vores dokumentation er så benægter i eksistensen af chemtrails.
Men det gør man jo desværre overalt i verden.

http://www.youtube.com/watch?v=ehsMV-WW-2Y

@Jan Huniche

Skulle vi ikke starte med, at du forholder dig til de indlæg der er skrevet, så kan vi bevæge os videre bag efter.

Du kommer med påstande om amerikansk lovgivning, der tydeligvis ikke holder og du kommer med påstande om DMI der heller ikke holder, hvorfor skal vi så bevæge os videre, før du enten har erkendt at du har taget fejl i de to tilfælde, eller forsvaret påstandene?

Hej John. Så prøv kun at

Hej John.
Så prøv kun at forholde dig til dette :

"Increasing Sulfur Content of Jet Fuel in Commercial Fleet :

This option involves increasing the sulfur content of jet fuel for the commercial fleet of jet aircraft (around 20,000 planes today) from 0.04% to 0.6 and increasing to 0.9% by 2050. Sulfur dioxide gas is emitted in the turbine exhaust and ideally, nearly all of it converted to sulfuric acid gas and then to sulfuric acid aerosol. The sulfuric acid aerosol floats around in the stratosphere for 1-2 years and reflects sunlight. The level in jet fuel is raised each year to match increased greenhouse gas emissions."

Vil du stadig påstå at det ikke er en teknik som i kender til ?.

@Jan Huniche

Du glemte vist, at jeg HAR kommenteret på din DMI påstand, så hvad med lige at forholde dig til det, inden du endnu en gang lyver om hvad DMI er involveret i?!?

Hvor er det trist at debatten

Hvor er det trist at debatten kører af sporet...

Men helt sagligt og faktuelt kan det dokumenteres at Danmark sammen med 21 andre EU lande er med i Projektet COMBINE : http://www.combine-project.eu/

Hvilket kan læses i dette dokument fra DMI /DKC : http://www.dmi.dk/dmi/dkc10-04.pdf

Deri beskrives et forslag til Danmarks bidrag til chemtrails med 1/10 Megatton/år i atmosfæren.
Og som jeg tidligere har skrevet, kan "Det praktiske" f.eks. løses på følgende måde :

"Increasing Sulfur Content of Jet Fuel in Commercial Fleet :

This option involves increasing the sulfur content of jet fuel for the commercial fleet of jet aircraft (around 20,000 planes today) from 0.04% to 0.6 and increasing to 0.9% by 2050. Sulfur dioxide gas is emitted in the turbine exhaust and ideally, nearly all of it converted to sulfuric acid gas and then to sulfuric acid aerosol. The sulfuric acid aerosol floats around in the stratosphere for 1-2 years and reflects sunlight. The level in jet fuel is raised each year to match increased greenhouse gas emissions."

"Even if you are a minority of one... The truth is still the truth." M. Gandhi.

Gamle boller på gammel suppe

Så kører møllen igen.
Denne gang er det Hr. Mani, der fremsætter præcist de samme påstande, som tidligere har været debatteret til uendelighed her på siden, og lige før ham var det Hr. Huniche, og før ham igen var det ... osv. osv.
Hvem har i aftalt, skal være den næste i rækken?
Hvornår indser i, at jeres hjemmefabrikerede YouTube-videoer og udokumenterede "videnskabelige" undersøgelser ikke har en kinamands chance for at vinde gehør her på Videnskab.dk, som er målrettet det store og fornuftige flertal af den danske befolkning?

@Gert

Som sagt, så kan vi tage 9/11 i den dertil indrettede debat. Uanset hvordan du ser Osama Bin Laden, så har han intet med contrails at gøre, så hold dig til emnet i denne debat.

Svaret er lige til, contrails opfører sig, lidt simpelt sagt, efter hvordan luftfugtighed og vind er i det givne lag, som flyet bevæger sig i. Som enhver der har sendt en vejrballon af sted ved, så kan dette variere inden for ganske få hundrede meter.

"hvilket betyder at der inden for kort tid flyves i retning mod samtlige verdenshjørner og i et tempo der ikke harmonerer med den alm flytrafik."

Ja flyene skal forskellige steder hen, hvilket der vist ikke er noget mystisk i, men hvorfra ved du, at tempoet ikke harmonerer med alm. flytrafik? Hvad fart fløj flyene med og hvordan har du fastslået hastigheden? Hvad er normalt tempo for flytrafik?

"Og næsten samtidig kommer andrer passagerfly enten i lavere eller højere højde med en ganske kort trail som opløses umiddelbart ?"

Du har næsten selv svaret: "i lavere eller højere højde"

Jeg har for sjovt adskillelige gange ”låst” på civile fly med en vejrradar, hvilket meget præcist har givet mig højden og hastigheden på flyet. Har jeg haft en ballon af sted nogenlunde samtidig, så har jeg også på den måde, kunnet sammenholde flyets højde med de forhold der er i området. Du vil blive forbløffet over, hvor stor forskel der er i højde og hastighed på fly, der fra jorden ser ud til at flyve nogenlunde samme sted og med samme fart.

9/11

Prøv nu at hør John - du afsporer ved at springe til 9/11 - det er ikke det jeg vil, men du vælger bevidst at ændre fokus, og det orker jeg ikke her, når vi taler om Chemtrail's.

Osama blev dræbt ganske fornyligt (vedrører ikke 9/11), og det burde da være simpelt at bevise, hvilket USA ikke har gjort endnu ??

Eksemplet er kun for at illustrere, at når sådan en simpel ting er så svært for USA, så vil det
nok være nærmest mig en umulighed at bevise chemtrails bare sådan her - fingerknips :-)

Jeg har et link til dig ang chemtrail : http://www.youtube.com/watch?v=RFpS1yVioLM som du kan kigge på.

Send mig gerne links som besvarer mine spørgsmål om chemtrails - ville være dejligt tak.

Og når du nu nævner i et andet svar her nedenunder , at du ligefrem er specialist og har haft med vejret og radar at gøre, så vil jeg da gerne med dine egne ord hører, hvordan det kan være
flyenes trail's ser så forskellige ud som de gør : Mange tunge hvide trails som er timer om at opløses, trails som starter med at være store krydser og skraverede felter på himlen, hvilket betyder at der inden for kort tid flyves i retning mod samtlige verdenshjørner og i et tempo der
ikke harmonerer med den alm flytrafik. Og næsten samtidig kommer andrer passagerfly enten i lavere eller højere højde med en ganske kort trail som opløses umiddelbart ?

@Gert

Ahh ja den klassiske, du stiller blot spørgsmål....

Den tror jeg vi lader stå sammen med dit indledende indlæg.

Der er ganske glimrende debunker sider om chemtrails, de kan besvare alle dine spørgsmål.

Hvis du vil debattere 9/11, så er der en glimrende debat om emnet her:

http://videnskab.dk/kultur-samfund/11-september-en-konspirationsteori

Du siger bare til!

@John Seiersen

hmmm ja netop samme rille har vi hørt før .... men jeg stillernu bare spørgsmål og ikke påstande om Chemtrail's og ud fra de observationer og fænomener jeg selv gør mig og oplever.

beviser kan jo være vanskelige at fremskaffe - selv USA som påstår de dræbte Osama kan ikke bevise det, så dit argument er dårligt. sorry

@Gert

Næ, jeg interesserede mig meget for fly da jeg var barn og benyttede en hver lejlighed til at kigge op.

Derudover har jeg arbejdet med meteorologi og vejrradar i en årrække, så jeg har også faglig viden om emnet.

Tilbage står, at det er din påstand og skulle du virkeligt være interesseret i at se den modbevist, så er det nu heller ikke et problem, men jeg tvivler på at du søger ret bredt når du vil have informationer.

Jo da En hel verden .....

Jeg skulle mene , at en hel verden tager fejl hver dag om mange ting, fordi man vil manipuleres
ind i den aktuelle verden , hvor det alene handler, om penge, vækst, status og magt både i den store hensende på verdens plan men også på det individuelle menneskelige plan. Rigtig mange ting bliver overset og fejet ind under gulvtæppet under hensyntagen til at midlerne fremmer førnævnte mål.

Så jeg tror godt at en hel verden kan tage fejl også f.s.v.a eksistensen af Chemtrails. Ingen har søgt at modbevise den kun latterliggjort den tanke. Ar du kan huske striberne på himlen var sådan som da du var barn, kan måske også skyldes, at du dagligt bliver bombarderet med
information om , at den skal se sådan ud. I TV, på film, reklamefilm, selv i tegneserier og så videre og så videre. Det er jo med til også at skabe en virkelighed på nethinden. Vi forføres ganske enkelt til at tro på det vi ser. Nok derfor at Matrix også er så genial en film - for bedre kan den tanke jo næsten ikke beskrives.

Gert

@Gert Mani

@Gert

Det er dig der fremsætter påstande, du har bevisbyrden, vi andre skal intet modbevise.

Russells teapot:

http://en.wikipedia.org/wiki/Russell's_teapot

Alle burde kigge op og tænke sig om og stille spørgsmål !!

Insekter, bier f.eks er i langt mindre tal end tidligere og er ved at forsvinde i en hastig fart. Ligeledes dør fugle, fisk og blomster, buske , træer i et omfang som vi har aldrig har set før, folk bliver syge og hoster i et langt større antal end før. På Hawaii f.eks er det ikke muligt at så bæredygtig sæd/frø mere - kun GMO sæd/før virker (mærkeligt ikke sandt). Gør jer alle f.eks den ulejlighed at se dette klip på Youtube for en start:

http://www.youtube.com/watch?v=te_FOsKL_5Q

Den tager 11 min af din tid og hvis den fulde version på 1 t og 37 min så ikke afskrækker,
ja så anbefaler jeg den stærkt.
Måske det kan sætte nogle spørgsmål igang , og nogle nye overvejelser omkring om alt nu også er så perfekt og rigtig som det bliver fortalt.

Javel, ved der kan være mange årsager til at naturen dør, men hvorfor forsøger man bevidst at latterliggøre folk der har denne teori, når man samtidig har materiale nok fra Lande og Stater der åbent anerkender vejrmanipulation (geoengineering, harp etc). Selv DMI gør det!! Man undgår diskussionen åbent og fortier alt istedet for at modbevise påstanden om chemtrail's. Disse trails ses nemlig ikke over lande hvor de vestlige lande har flyveforbud, mærkeligt ikke. ???

Samtidige behøver man jo også blot selv foretage en ret så enkel handling, som at kigge op, og se de tydelige tunge trails som mange fly efterlader, og som spredes til tynde skyer over minutter el timer til et tyndt hvidt skydække, så den smukke blå himmel forsvinder. Jeg husker ikke dette som barn, og det er ikke dis og tåge !! Undskyld men flyruterne idag altså de rigtige med fly.nr og kaldenr flyver ikke inden for ganske få minutter på kryds og tværs, og danner både ruder og krydser på himlen. Alm. fly danner normalt kun en ganske kort trail nogen gange lidt længere, som er en vanddamp men som hurtig opløses. Kig selv op en dag og observer dette fænomen, og giv mig så en forklaring på det ?

Mange ældrer mennesker som husker tilbage (og i Danmark behøver man ikke være mere end 30 for at være ældre), og som vel og mærke har bidt mærke i himlen, kan ikke huske disse tydelige tunge trails, som bare hænger og hænger og spredes og spredes.

hilsen Gert

Jo jeg skulle mene at have

Jo jeg skulle mene at have styr på mine præfikser... Så en Megaton = 1.000.000.000 kg.

Eller hvad der svarer til 200 kg pr dansker.
Ved godt at det vejer og fylder.
Men problemet er ikke større end det kan løses :

"Increasing Sulfur Content of Jet Fuel in Commercial Fleet :

This option involves increasing the sulfur content of jet fuel for the commercial fleet of jet aircraft (around 20,000 planes today) from 0.04% to 0.6 and increasing to 0.9% by 2050. Sulfur dioxide gas is emitted in the turbine exhaust and ideally, nearly all of it converted to sulfuric acid gas and then to sulfuric acid aerosol. The sulfuric acid aerosol floats around in the stratosphere for 1-2 years and reflects sunlight. The level in jet fuel is raised each year to match increased greenhouse gas emissions."

To be a fool and to be fooled

Hej Jan
Midt i din angst for striberne, har du så overvejet at tage en lommeregner frem og regne ud, hvor meget bare en enkelt megaton svovldioxyd fylder? Er du klar over, hvad en megaton er?Har du prøvet at tjekke ind på et fly og mærket skrankedamens misbilligende blik, hvis du havde et par kilo for meget i bagagen?
Hvad tror du dog, rutefly kan bruges til? Det er helt (svovl)syret, det her.
mvh
Wilhelm

“You can fool some of the

“You can fool some of the people all the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all the time…!”. Abraham Lincoln

@Jan Huniche

"En hel verden kan vel ikke tage fejl... ???."

Næ, men det kan den flok mennesker, der også hopper på andre konspirationsteorier.

Da jeg var barn i 70'erne og 80'erne, så kondensstriberne lige sådan ud, der er blot blevet flere af dem, i takt med at fly trafikken er taget til.

Fra den amerikanske lov du henviser til:

"(c) INFORMED CONSENT REQUIRED.—The Secretary of Defense
may conduct a test or experiment described in subsection (b) only
if informed consent to the testing was obtained from EACH human
subject in advance of the testing on that subject."

Jeg har fremhævet det essentielle

Du skrev:

"Definitionen af tilsagn er blot noget anderledes end den jeg kender……"

Den amerikanske definition er, at hvert ENKELT menneske skal give tilsagn FØR test på et INFORMERET grundlag.

Det er vist ikke det samme scenarie du opstiller, har du selv fundet på det?

DMI skriver INGEN steder at der skal sprøjtes 1-10 megaton SO2 ud i atmosfæren! De fortæller om hvordan der i COMPUTER MODELLER er lavet forsøg med at udsprøjte de givne mængder i stratosfæren. Det er vist ikke det samme?!

Hej Karsten. Jeg syntes ikke

Hej Karsten.

Jeg syntes ikke dit svar er særligt fyldestgørende.
Samtidig lidt nedladende.
Det klæder jer ikke.

M.v.h.
Jan

Forskellig flyvehøjde

Jeg vil nøjes med at svare på dit første spørgsmål: Hvordan kan det være, at man på himlen kan se 2 fly i tilsyneladende samme højde ... ?
Du giver faktisk selv svaret. Du ser to højtflyvende fly, som du bedømmer til at befinde sig i samme højde, men det er kun tilsyneladende, som du selv skriver. Uden hjælpemidler er du ikke i stand til at afgøre, om det ene er 500 eller 1000 meter højere oppe end det andet. Af sikkerhedsmæssige grunde følger flyene bestemte korridorer og benytter forskellige flyvehøjder, og da vindretning, temperaturforhold og jetstrømme kan variere meget på selv korte afstande, er det ikke usædvanligt, at kondensstriberne (som består af fortættet vanddamp uden tilsatte giftige kemikalier) bliver forskellige.
Resten af dit indlæg er ikke andet end ... damp.

Hej Videnskab.dk Hvis der

Hej Videnskab.dk
Hvis der IKKE findes chemtrails :

Hvordan kan det være at man på himlen kan se 2 fly i tilsyneladende samme højde... Den ene efterlader en kort contrail og den anden efterlader en lang stribe som bliver på himlen meget længe og som meget langsomt tynder ud ?.

Hvad er Danmark´s rolle i det 4 årige EU støtede "Projekt COMBINE" som er beskrevet i DMI´s dokument : http://www.dmi.dk/dmi/dkc10-04.pdf

Der foreslår DMI at DK sprøjter 1-10 Megaton (SO2 ?) pr år ud i luften. Og at vi starter i 2011... ???.

Er det de lange hvide striber som vi nu kan se på himlen... ???.

Overalt i verden bemærker mennesker at striberne er "væsentlig længere" og af "væsentlig længere varighed" end tidligere... Desuden går de nu på kryds og tværs... ???.

En hel verden kan vel ikke tage fejl... ???.

I denne lov fra USA (PUBLIC LAW 105–85—NOV. 18, 1997 111 STAT. 1629)

Beskrives bl.a. test af Kemiske og Biologiske midler på Amerikanske borgere... Men det er IKKE noget problem hvis de blot er vidende eller har givet tilsagn... Definitionen af tilsagn er blot noget anderledes end den jeg kender.

TILSAGN om test af Kemiske og Biologiske midler på Amerikanske borgere MED deres tilsagn :

Fordi denne lov er offentlig, eller tilgængelig for læsning er det antaget at befolkningen samtykker til aktiviteterne beskrevet i denne lov.
Det er derfor man siger at ”Uvidenhed mht lovgivningen er ingen undskyldning”…!!!.

Da loven er offentligt, er det antaget at du er vidende om den. Og hvis du er vidende om den, og ikke åbent protesterer… Er du enig. Du har hermed givet TILSAGN.

Er det en verden vi er på vej hen i mod... ???.

55 minutter...

Seneste fra Spørg Videnskaben

Spørg videnskaben

Videnskaben kan ikke svare på alt - men vi forsøger alligevel.

Her kan du stille et spørgsmål til forskerne om alt fra tyske verber til nanorobotter og livets oprindelse.

Vi vælger de bedste spørgsmål og kvitterer med en Videnskab.dk-t-shirt.
Spørgsmål og svar offentliggøres her på siden. Send dit spørgsmål til: sv@videnskab.dk

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.