Annonceinfo

Begår dyr selvmord?

Spørg VidenskabenNogle mennesker vælger at tage deres eget liv, når de ikke ser anden udvej. Men kan dyr finde på at gøre det samme?

Pulsåren på myten om det kollektive lemming-selvmord er blevet snittet. Det er lemmingens biologisk betingede vandringsmønster, der tvinger den ud i situationer, hvor den har stor risiko for at dø. Hvis et stort antal lemminger eksempelvis skal krydse en flod, så slipper kræfterne i de små, korte lemming-ben ofte op undervejs, hvilket fører til en våd massedød. (Foto: Colourbox)

Når problemer og bekymringer overvælder os mennesker, bliver det nogle gange for meget. Derfor vælger gennemsnitligt cirka to mennesker hver dag ulykkeligvis at tage livet af sig selv i Danmark.

Men gør dyr det samme? Det vil en række af vore læsere gerne have svar på.

Mehmet Aslan spørger for eksempel:

»Er det dokumenteret, at dyr kan finde på at begå selvmord, hvis de ser det som værende eneste udvej af en given situation?«

Også Ahmed Ibrahim og Gitte Hoffmann Bruun vil vide, om dyr kan tage livet af sig selv med vilje.

Videnskab.dk har derfor båret spørgsmålet videre til en række dyreeksperter for at finde et svar.

Mystiske dyredødsfald fortolkes som selvmord

Internettet vidner om eksempelvis giraffer, der angiveligt hænger sig selv i zoologiske haver, flokke af kvæg, der kaster sig ud over klipper i Schweiz og ferie-efterladte italienske hunde, der kradser af.

Det mest klassiske eksempel er nok den lille fyr lemmingen, der efter sigende kollektivt skulle kaste sig ud fra klipper og i stort antal drukne sig i floder, for at holde bestanden nede og sikre mad nok til de overlevende.

Men kan det kategoriseres som selvmord i menneskelig forstand?

Trine Bilde forklarer, at det er meget atypisk, at Rød Enke-hannen ofrer sig i forbindelse med parringen. Alle andre edderkoppehanner forsøger at undgå at blive spist af deres mage. (Foto: Óscar Méndez)

Forskerne er meget enige: Nej, det kan det ikke.

Dyrenes adfærd slår dem ihjel

Professor Tobias Wang fra Biologisk Institut på Aarhus Universitet siger blandt andet:

»Jeg kender ikke til eksempler på dyreselvmord. Men der er selvfølgelig dyr, der dør på grund af deres egen naturlige adfærd,« siger han, og bringer et eksempel:

»Hvert år dør eksempelvis mange laks selvforskyldt, når de skal gyde. Men det er fordi vejen til deres naturlige gydeområder er brolagt med farer, og fordi de bruger al deres energi på at gyde,« siger Tobias Wang.

Hvis en hest eller hund holder op med at spise af den ene eller anden grund, fejlfortolkes det ofte som en måde at begå selvmord på.

»Men det er i højere grad mistrivsel og stress, der gør at dyret holder op med at spise. Ikke ønsket om at dø. Det har dyr et alt for stort naturligt overlevelsesdrive til,« siger Tobias Wang.

Edderkop lader sig selv æde

Tobias Wangs kollega, ph.d. og lektor i evolutionær økologi på Aarhus Universitet Trine Bilde, forsker blandt andet i edderkopper. Hun kender ét eksempel på noget, der kunne ligne et selvmord.

»Hanner af edderkoppearten Rød Enke lader sig falde om til munddelen af hunedderkoppen under parringen. De begår faktisk et slags frivilligt selvmord,« siger hun.

Men hun understreger, at det ikke kan sammenlignes med et selvmord som et menneske begår, fordi edderkoppen ikke gør det med ønsket om at dø, men med det klare formål at forbedre muligheden for at mangfoldiggøre sig.

citatMennesker har for vane at ville forklare alt. Kan vi ikke forklare det ud fra vores almindelige viden om de pågældende dyr, så forklarer vi de mystiske hændelser i dyrenes verden med menneskelig psykologi og forklaringer.
- Bengt Holst

»I en biologisk forstand får de mere ud af det, fordi de ved at ofre sig får mulighed for at parre sig med hunnen i længere tid,« forklarer Trine Bilde. Længere parringstid betyder flere befrugtede æg. Så selv om hannen dør, fører han altså en større andel af sine egne gener videre.

Dyrs adfærd forklaret med menneskers

Mennesker vil gerne overføre deres egen tankegang til dyrene. Derfor fortolker vi tit mystiske dødsfald som overlagt selvmord.

Men ifølge Bengt Holst, som er videnskabelig direktør og zoolog i Københavns Zoo, skal man ikke forsøge at sammenligne mennesker og dyrs tankegang.

»Mennesket har både fordele og ulemper ved at kunne tænke på fortiden og fremtiden og kunne tænke abstrakt. Vi kan have en forestilling om, at det hele er håbløst, og at vi ingen fremtidsudsigter har. Men det kan dyr ikke. Dyr forholder sig til nuet,« siger han, og fortsætter:

»Genetisk og evolutionært ville det jo slet ikke give mening, at dyr ville kunne begå selvmord. Så ville den art, der klarede sig bedst også være den, der var bedst til at begå selvmord. Og så ville arten udslette sig selv,« siger Bengt Holst.

Så er myten om dyreselvmord vist endeligt begravet.

De tre spørgere får hver et eksemplar af Videnskab.dk’s nye t-shirt prydet af en abe i rumdragt som tak for deres spørgsmål.

Du kan selv prøve at få fingrene i en t-shirt med en abe på selvmordsmission, hvis du sender dit spørgsmål til Spørg Videnskaben på redaktion@videnskab.dk. Men først kan du tjekke om spørgsmålet allerede er blevet stillet ved at læse vores bog ”Hvorfor lugter mine egne prutter bedst?” eller gå på opdagelse i Spørg Videnskaben-sektionen.

nu må i prøve at få alle fakta på det rene. .

Lemminger begår IKKE MASSE SELVMORD OG HAR ALDRG GJORT...

I nogle få tilfælde bliver flokkene så store at en del af dem rejser, lemminger kan gå langt og svømme langt.. i nogle tilfælder, især de norske lemminge bestande rammer det således at de kommer til kanten på en klippe og med havet nedenunder, nogle gange bliver deres træng til at fortsætte så stor at de springer i og svømmer sig ihjel, nogle bliver simpelthen skubbet over kanten af dem bagved..

Den skrøne om at de begår selvmord opstod fra en tegneserie med Joakim von and efter tegneren carl banks.. derefter forstærket af en tegnefilm fra Disney. .

Læs nu om lemminger inden i skriver om dem her på VIDENSKAB

Ric O'Berry

Eksperter er en oplagt vej til oplysning, men man må erkende præmissen for den tilvejebragte oplysning, nemlig at den kommer fra mennesker. Mit indtryk af forskning i dyr er, at den ofte tager udgangspunkt i et menneskecentrisk verdensbillede, der erkender menneskets følelsesliv og kognitive processer som noget, der er helt anderledes end dyrs. Med det udgangspunkt vil man fra starten være blind for oplysninger, der beviser det modsatte. Gik man i stedet fordomsfrit til værks i undersøgelsen af dyrs potentiale for følelser og kognitive kompetencer, fik man måske andre resultater på sin forskning.

Mange, der deler et følelsesliv med dyr, ikke blot erkender men er overbeviste om dyrs rige følelsesliv og evne til at erkende. Skal vi tage dem som tosser, der blot projicierer egne behov over på et andet, målløst og tankeløst væsen? Hvorfor er det menneskeheden så fjernt at acceptere idéen om ikke-menneskelig intelligens, og siger det egentligt ikke mere om os, end det gør om dyrene?

Ric O'Berry har arbejdet med delfiner siden 1960'erne. Han er ikke det mindste i tvivl om, at delfiner kan og i nogle tilfælde faktisk begår selvmord. Jeg opfordrer alle til at se 'The Cove', hvor han - som Miki Kjær herover beskriver - genkalder, hvordan en delfin svømmede ind i hans arme og holdt op med at trække vejret. Vejrtrækning, siger de kloge, er en bevidst handling for delfiner, derfor er det også en bevidst handling at lade være. Ligesom det er en bevidst handling for et menneske at springe ud foran et tog.

Store forskelle på dyr og menneskers selvudslettende adfærd

Jeg skrev for nogle år siden et bogkapitel om selvmordsterrorisme, hvor jeg bl.a. diskuterede den påstand at "altruistisk selvmord" skulle være en nedarvet tendens, der kan ses helt ned til insekter. Idéen blandt nogle forskere var bl.a. at man mest ser selvmordsbobmere blandt mellemøstlige mænd der 1.) ikke selv kan komme til at stifte et familieliv pga. socialøkonomiske forhold (den tror jeg egengligt er god nok) og 2.) er i meget nær familie med alle dem der kunne have nytte af bomnet ("de-er-jo-alle-sammen-fætre-argimntet"). Her reducerer man menneskers handlinger til et blindt biologisk imperativ, men den holde rikke i den psykologiske ret. Der er de bestemt noget om, at mennesker og dyr er villig til f.eks. at gå i flæsket på næsten uoverkommenlige fjender for at beskytte vores nære og kære, men ud af de mange argumenter jeg tyggede mig igennem i litteraturen, synes jeg at den vigtigste konklusion er at vi mennesker har højereordensbevidsthed: En egenskab til at forstå vores identitet og fortid/fremtid, og tage mentale tidsrejser væk fra nuet for at overveje konsekvernserne af vore handlinger, som vi formenligt kun ser spor af i højere primater. Det betyder, at man ikke kan sammenligne mennesker og dyrs selvmord - mennesker kan forstå døden og konsekvenserne ved deres død på et held andet niveau end dyr, så selvom der måtte være fællestræk er der i hvert fald en betydningsfuld kognitv obverbygning der på flere niveauer gør en sammenligning absurd. Men rigtigt spændende spørgsmål.

Dyr og selvmord

Man kan ikke tale om selvmord, når det gælder dyr, selv om det skulle være deresegne handlinger, som fører til deres død.
Det ville forudsætte, at vi tillægger dyr samme abstrakte tankegang omkring eksistentialisme, som vi mennesker har. Og det findes der ingen tegn på er tilfældet.
At tanken overhovedet kan komme op, forklares også i artiklen, nemlig at vi har en tilbøjelighed til at tillægge dyr samme egenskaber som os selv.
Og selv om det skulle være tilfældet, at der er ting vi ikke har opdaget endnu, så er eksemplet med lemmingerne jo ikke enhandling baseret på mismod, men snarere en af naturens mærkelige tildragelser.
At en giraf skulle hænge sig selv i en zoo virker vanvittigt. Det er tydeligt menneskeliggørelse af et dyrs formentlige ulykkelige skæbne. Livets kraft er for stor for alle væsner til at de skulle gøre en ende på det med vilje. Den egenskab kan kun tillægges mennesker, som kan finde eksistentielle grunde til at gøre det forbi før tid.
Således er heller ikke den gamle hanløves vandring ud i ensomheden et selvmord. Det er dyrenes lod, at når de bliver for svage, så kender de tiden, hvor det er ved at være slut. En egenskab vi ved for lidt om.

Begår dyr selvmord?

Ja efterfølgende argumentation, er noget af et paradoks som ikke giver mening!

Jeg er dog heller ikke overbevist om at man kan konkludere om dyr kan begå selvmord, ud fra de undersøgelser der er lavet. Men jeg er enig i at det er usandsynligt at det vil forekomme.

Dog har jeg hørt om denne begivenhed:

Finally, we visited Dr. Lori Marino, a neuroscientist and marine mammal specialist at Emory University in Atlanta. In the animal behavior world she is a rock star for a mirror test study that showed dolphins recognized their reflections. Self awareness and a sense of past, present and future are essential if one is to commit suicide. She shows us a human brain and a dolphin brain and explains how evolved they both are. Such big brains indicate a high level of cognitive processes. In fact, Dr. Marino believes that humans and dolphins share emotions, that they are more alike than different. "I think the idea that other animals can't commit suicide because they are hardwired to live is very old fashioned," Dr. Marino explains. "Basically it says that we are aware of what we are doing and other animals are just driven by this hardwired red in tooth and claw to survive and there is no evidence for that." So how would they commit suicide? There are examples of dolphins and whales beating their heads on walls and jumping out of their tanks. Hard evidence? No. Tantalizing information. Yes.

So at the end of the day did we find the answer to the question "Can Animals Commit Suicide?" You'll have to watch HDNet's World Report on June 8 for a deeper exploration. It's a provocative inquiry and scientists agree it requires more research. But no matter what the science says it won't change what Rick O'Barry saw when Cathy looked in his eyes and let herself go. "I lived with her for seven years. She commited suicide. She died in my arms and I experienced that."

Hele historien:
http://www.huffingtonpost.com/vicky-collins/can-dolphins-commit-suici_b_...

Begår dyr selvmord?

Jeg er helt enig i artiklens konklusion. Dog forstår jeg ikke efterfølgende argumentation. Hvordan kan man konkludere i anden linje som forfatteren gør, på baggrund af første?

»Genetisk og evolutionært ville det jo slet ikke give mening, at dyr ville kunne begå selvmord. Så ville den art, der klarede sig bedst også være den, der var bedst til at begå selvmord. Og så ville arten udslette sig selv,« siger Bengt Holst.

Dyrs selvmord

Jeg kørte engang på en god vej om aftenen i Afrika.
En hund, der haltede sprang pludseligt ud foran bilen og døde.
Thorkil Søe
thorkilsoee@gmail.com

Seneste fra Spørg Videnskaben

Grønlandske stemmer

Majken Djurhuus Poulsen, ph.d.-studerende ved GEUS i Grønland.

Læs mere om Majkens forskning her: Grønland vil give rubiner fødselsattest

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Spørg videnskaben

Videnskaben kan ikke svare på alt - men vi forsøger alligevel.

Her kan du stille et spørgsmål til forskerne om alt fra tyske verber til nanorobotter og livets oprindelse.

Vi vælger de bedste spørgsmål og kvitterer med en Videnskab.dk-t-shirt.
Spørgsmål og svar offentliggøres her på siden. Send dit spørgsmål til: sv@videnskab.dk

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg