TrygFonden

Trygfonden

TrygFonden er en væsentlig støtte for Videnskab.dk, og parterne samarbejder på en række områder, som alle vedrører formidling af forskningsbaseret viden.

Du kan læse artikler om TrygFondens forskning her og et stort tema om interventionsforskning her på Videnskab.dk.

Om TrygFonden

TrygFondens mission er at bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. Fonden arbejder inden for tre kerneområder og 11 fokusområder.

TrygFonden beskæftiger sig med at løse komplicerede samfundsproblemer. Det forudsætter indsigt i sammenhænge og løsningsmuligheder. Den bedste indsigt opnås gennem et tæt og effektivt samspil mellem forskning og praksis, hvor praktiske indsatser systematisk udvikles, afprøves og udrulles. 

Målet for TrygFondens forskningsstrategi er at udvikle og afprøve løsninger på fokusområdernes prioriterede problemer og sikre, at virkningsfulde løsninger kan overføres og forankres i praksis, når TrygFondens støtte ophører.  

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Læs mere på TrygFondens egen hjemmeside