Annonceinfo

Thore Bjørnvig blogger om

Jeg vil primært skrive inden for områder, der vedrører kulturelle og religiøse aspekter af videnskab og teknologi, med forkærlighed for emner, der er relateret til det ydre rum – det være sig rumfart, rumforskning, science fiction, SETI, astrobiologi, eller astronomi generelt. En god samlebetegnelse for det jeg skriver om er "astrokultur", et begreb indført af den tyske historiker Alexander C. T. Geppert. Man kan også følge "Astrocultural Tweets" på Twitter eller kontakte mig hvis man er interesseret i foredrag om et eller flere af de emner, jeg skriver om her på videnskab.dk.

Seneste blogindlæg

Udgiv indhold

Thore Bjørnvig

Biografi

Mag. art. i religionsvidenskab
Jeg er uddannet mag. art. i religionsvidenskab og skrev mit magisterspeciale om de religiøse aspekter af the Search for Extraterrestrial Intelligence.

Jeg har i perioden 2005-2010 undervist som ekstern lektor på Afdeling for Religionshistorie, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Jeg har desuden udført et historisk undersøgelsesprojektet om dansk astrometri for Kroppedal Museum, samt et forskningsprojekt om Ørstedsattellitten i et samarbejde mellem Kroppedal Museum, Danmarks Tekniske Museum og DTU Teknologihistorie.

Mit primære forskningsområde ligger inden for religiøse og kulturelle aspekter af rumfart og rumforskning, men jeg beskæftiger mig også med f.eks. forhistorisk religion i europæisk palæotikum og skandinavisk bronzealder. Jeg er uafhængig forsker og holder foredrag om bl.a. astrokulturelle emner landet over. Læs mere om mig på min hjemmeside: web.me.com/thobjo.

Seneste kommentarer

Annonceinfo