Annonceinfo

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Anker Engelunds Vej 1, 101A 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: +45 4525 2525
E-mail: dtu@dtu.dk

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation.  

Universitetets hovedopgaver udføres af p.t. 18 institutter og et nationalt laboratorium, på campus i Lyngby nord for København, men også på en række andre lokaliteter i København, samt på Sjælland og i Jylland.

DTU har ca. 7.000 studerende og 4.500 ansatte, hvoraf 2250 er forskere.

Universitetet har medvirket ved etableringen af en række alliancer blandt førende tekniske universiteter.

På europæisk plan indgår DTU sammen med TU München og TU Eindhoven i "European University Alliance in Science and Technology" og på nordisk plan indgår DTU i "Nordic 5 Tech".

Endelig er DTU partneruniversitet med Rensselaer Polytechnic Institute i dets omfattende udvekslingsprogram "REACH" og har en strategisk studieudvekslingsaftale med KAIST i Sydkorea.

Læs på DTU

Civilingeniøruddannelser

Diplomingeniøruddannelser

Kandidatuddannelser

 

Hvis du vil vide mere om uddannelser på DTU

Seneste artikler fra Danmarks Tekniske Universitet

Udgiv indhold
 • Danske forbrændingsanlæg udleder dobbelt så meget CO2 som hidtil antaget

  Affaldsforbrænding udleder sandsynligvis dobbelt så meget CO2, som hidtil antaget. Det er kommet frem af tal fra en igangværende undersøgelse, der kan betyde, at vi kan få svært ved at overholde vores del af Kyoto-aftalen. DTU Miljø er på sagen.
  Bringes i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet
 • Fremad mod CO2-neutral energiforsyning

  Danmark er langt fremme med erfaring i at brænde CO2-neutrale alternativer til kul i kraft-varme-værkerne. DTU-forsker har netop forsvaret sin doktorafhandling, der samler omkring 15 års intensiv forskning på området.
  Bringes i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet
 • Kan du stole på din bøf?

  En ny forenklet og hurtigere metode til at påvise salmonellabakterier i kød er netop blevet godkendt til brug på danske slagterier. Det betyder friskere kød i supermarkedet.
  Bringes i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet
 • Ålens bunkebryllup afsløret af dna-analyser

  Genetiske analyser afgør årtiers tvivl: Alle europæiske ål fra Island over Danmark til Marokko tilhører samme bestand, som parrer sig på kryds og tværs, når de mødes for at gyde i Sargassohavet. Overfiskeri eller dårlige miljøforhold i ét europæisk land har derfor konsekvenser for antallet af denne gådefulde og stærkt truede fisk i hele Europa.
  Bringes i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet
 • Kæden hopper af for alger. Med vilje

  De består af én eneste celle og har hverken øjne eller hjerne. Alligevel kan furealger både registrere, når de er i fare for at blive ædt og hoppe ud af deres kæder for at undslippe. Det viser forsøg, som bekræfter, at der findes en sanseverden hos havets mini-planter.
  Bringes i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet
 • Ny forskning giver præcist 3-d-billede af hjernen

  En DTU-studerende kan have fundet en vigtig brik i arbejdet med at forstå menneskets vel nok største hemmelighed: hjernen. Perspektiverne er blandt andet bedre behandling af patienter med epilepsi.
  Bringes i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet
 • Mysteriet om de mange døde ål

  Ålebestanden er i stærk tilbagegang, og ingen ved præcist hvorfor. Derfor er forskere fra bl.a. DTU Aqua i fuld gang med at undersøge den europæiske åls adfærd for at forstå, hvad der sker under dens livsvigtige vandring fra Europa til Sargassohavet. (Bringes i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet)
  Bringes i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet
Annonceinfo