Annonceinfo

Sådan påvirker din mad klimaet

Læs her, hvorfor maden er med til at skabe global opvarmning, og se, hvor mange drivhusgasser de enkelte fødevarer egentlig udleder.

Det betyder meget for klimaet, hvilke varer du hiver ned fra supermarkedets hylder. (Foto: Colourbox)

Det er ikke kun, når du glemmer at slukke lyset eller kører en tur i bilen, at du belaster klimaet.

Når du putter æg, mælk, kød og andet mad i indkøbskurven, er du også med til øge den globale opvarmning. Faktisk står fødevareforbruget for 20-25 procent af en gennemsnitsdanskers CO2-regnskab.

Det skyldes, at gasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O) slipper ud i atmosfæren under produktionen af fødevarer.

Disse gasser kaldes drivhusgasser, fordi de fungerer ligesom glasfladerne i et drivhus, der lader solstrålerne udefra passere ind i drivhuset, samtidig med at glasset forhindrer varmen i at forlade drivhuset igen. På samme måde opfanger drivhusgasserne i atmosfæren langbølget varmestråling fra Jordens overflade og sender denne varmeenergi tilbage mod Jorden, hvilket får temperaturen til at stige. Jo flere drivhusgasser atmosfæren indeholder, jo varmere bliver klimaet på Jorden.

Lattergas og kobøvser på marken

For at regne ud hvor meget maden belaster klimaet, benytter man såkaldte livscyklusvurderinger, hvor man ser på hver enkelt fødevares vej fra bonde til butik - og medtager alle miljøeffekter undervejs.

For en liter mælks vedkommende kigger man dels på, hvor meget produktionen på selve gården har påvirket klimaet - eksempelvis gennem forbrug af strøm til malkemaskiner, benzin til traktorer og køernes metan-holdige bøvser. Derudover medregner man også produktionen og transporten af input til landbrugsbedriften såsom kunstgødning og importeret foder.

På samme måde indregnes de processor, der kommer, efter at produkterne forlader gården - f.eks. transport til og bearbejdning på mejeriet, emballagering samt transport af det endelige produkt til supermarkedet. (Illustration: LCA Food Database)

En del af CO2-udslippene forårsaget af fødevareproduktion skyldes forbrug af fossil energi i form af:

 • Brændstof - f.eks. til traktorens arbejde på marken og til transport af fødevarer til lands, til vands og i luften.
 • Strøm - f.eks. til maskiner, til kunstgødningsfabrikker, til emballagering, til forarbejdning og til opbevaring af produkter i kølehaller.

Derudover skabes der i landbruget andre udledninger, der ikke er knyttet til energiforbrug i produktionen. Disse udslip sker oftest ved:

 • Kvælstofomsætning i jorden, hvor en del af gødningen bliver frigivet som lattergas. Lattergas er en 298 gange stærkere drivhusgas end CO2.
 • Kobøvser, der indeholder metan, hvis drivhuseffekt er 25 gange større end CO2. Metan kommer også fra oversvømmede rismarker og fra gyllebeholdere.
 • Skovrydning for at gøre plads til mere landbrug, hvor dyrkede planter oplagrer mindre CO2 i jord og vegetation end de fældede træer gjorde førhen.
 • Lavbundsjorde, der tidligere har været moser, søer eller enge, men som bliver tørlagt og opdyrket, så kulstof (C) i jorden bliver blotlagt og kommer i kontakt med ilt (O2), så der dannes CO2.

I sidste ende bruger forbrugerne også energi til transport ved indkøb og ved tilberedning af måltider.

Mad i CO2-regnskabet

Da danskerne er et af verdens mest kødspisende folkefærd, fylder fødevarerne en stor del, når danskernes personlige klimabelastning gøres op.

Så meget belaster fødevarerne klimaet

Her kan du se en række almindelige fødevarers klimaaftryk fra produktionen af 1 kg af den pågældende fødevare. Tallene stammer fra Fødevareministeriets klimakogebog.

Den enkelte fødevares klimabelastning er angivet i kg CO2-ækvivalenter, samt hvor langt en almindelig personbil skal køre for at påvirke klimaet ligeså meget.

Enheden CO2-ækvivalenter er man kommet frem til ved at lægge fødevarens udledning af drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas' (N2O) sammen og regne ud, hvor stort et udslip af CO2, der vil give den samme effekt på den globale opvarmning.

1 kg metan svarer til drivhuseffekten af 25 kg CO2 og 1 kg lattergas svarer til 298 kg CO2.

Kød er værst for klimaet

Animalske produkter som kød, smør, ost og fløde belaster klimaet mest. Det skyldes, at dyrene i deres levetid når at spise mange gange deres egen vægt i foder fra planter, som i sig selv også har været klimabelastende at dyrke.

Et kilo oksekød ligger helt i top med en klimapåvirkning svarende til knap 20 kg CO2, fordi drøvtyggerne også producerer metan, når de fordøjer deres foder.

Til sammenligning udleder en almindelig dansk personbil 200 gram CO2 pr. kilometer, mens en energisparepære udleder 7 gram CO2 pr. time.

Lokale varer forurener mindst

Transport af fødevarerne spiller også ind. Transport med fly er klart mest klimabelastende, mens der ikke slipper ret meget drivhusgas ud pr. fødevare, når transporten foregår med skib fra selv meget fjerne egne.

Transporten kan udgøre op til 15 procent af de animalske produkters udledning og 65 procent af grøntsagers klimabelastning. Derfor anbefales det ofte, at man køber lokalt producerede fødevarer.

En undtagelse er dog tomater, hvor det er mest klimavenligt at købe dem fra Sydeuropa, selvom de er blevet kørt herop i lastbil. Det skyldes, at der udledes flere drivhusgasser, når fossilt brændstof bruges til at belyse og varme tomater i danske drivhuse.

Al den mad, som en almindelig dansker køber i løbet af et år, er således skyld i udledning af drivhusgasser svarende til omkring 3 ton CO2.

Dermed udgør maden 20-25 procent af en gennemsnitlig forbrugers CO2-regnskab.

For hele den danske befolkning løber madforbrugets klimabelastning samlet set op i over 15 mio. ton CO2 om året.

Det er dobbelt så meget som de danske personbiler, der årligt udleder 7,4 mio. ton CO2.

Spis mindst fra toppen og mest fra bunden, hvis du vil spise klimavenligt. (Illustration: DTU)

Man regner med, at 25-30 procent af verdens menneskeskabte CO2-udledninger skyldes forbruget af mad.

Klimavenlige kostråd

Hvis du vil spise klimavenligt, kan du følge disse råd:

 • Spis årstidens danske fødevarer.
 • Spis lokalt producerede fødevarer.
 • Spis mere frugt og grønt og mindre kød og mejeriprodukter.
 • Spis kød fra gris og fugl i stedet for lam og ko.
 • Spis sild og makrel frem for torsk og rejer.
 • Spis kartofler og pasta frem for ris som tilbehør.

Få inspiration til klimavenlige opskrifter i Fødevareministeriets klimakogebog.

Svar til Riborg

Hej Riborg

Ud fra et klimasynspunkt kan I spise de lam/får med god samvittighed. Hvis de er blevet opdrættet og har levet som led i et naturplejeprojekt, skaber det jo ikke ekstra CO2 at spise dem, når de har udtjent deres pligt. Alternativet er jo at smide dem ud, så det er så at sige CO2-neutralt at spise dem i forhold til bare at lade dem gå til spilde, når de bliver gamle. Ja faktisk gør I klimaet en tjeneste ved at spise dem i stedet for at smide dem ud, for ellers skulle I jo bare have købt noget andet i supermarkedet og spist det i stedet.

Hvor meget CO2 produktionen af får og andre (især drøvtyggere) dyr udleder, afhænger mindre af geografi og mere af selve produktionsformen (sålænge transporten foregår med skib). F.eks. mener New Zealænderne, at englændere snarere bør spise får fra New Zealand frem for engelske får, da fårene på New Zealand angiveligt bliver fremstillet mere klimavenligt, da der bruges færre maskiner/brændstof og fårene græsser året rundt i stedet for at spise så meget industrielt fremstillet foder m.m..

Mvh Jonas

Klimabelastning ved kødspisning

Ang. lamme-og fårekød: Hvordan ser tallet ud, hvis man udelukkende spiser dansk produceret? Vi spiser 3-4 lam/får om året fra dyr, der bruges som led i et naturplejeprojekt i et hedeområde.

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg