Annonceinfo

Ny teori: Vi lever i et ormehul

Vores univers kan ligge som en kinesisk æske inde i et såkaldt ormehul i et større univers, foreslår en ny teoretisk model.

Emner: ,
Et sort hul vil ikke kunne ses i sig selv, men kan opdages ved at dets kraftige tyngdefelt afbøjer lyset fra objekter som ligger bag ved. (Billede: Ute Kraus.)

Måske opstod universet ikke i en kæmpe eksplosion for over 13 milliarder år siden - kendt som 'The Big Bang'.

Den amerikanske fysiker Nikodem Poplawski foreslår i stedet, at det hele startede da en stor stjerne kollapsede i et større univers.

Set udefra ville den kollapsede stjerne opføre sig nøjagtigt som et sort hul, hvor tyngdekraften bliver så stærk, at stoffet i stjernen presser sig selv sammen til et uendeligt lille punkt.

Hvide huller danner broer

Men Poplawskis teori foreslår, at sådanne tilsyneladende sorte huller i nogle tilfælde kan være det forskerne kalder 'hvide huller'.

I sådanne hvide huller dannes såkaldte Einstein-Rosen-broer, bedre kendt som ormehuller, eller genveje gennem tid og rum.

I sådanne ormehuller kan nye universer opstå, rapporterer hjemmesiden for tidsskriftet 'Science'.

Teorien om alt

Denne teori kan løse flere problemer som fysikerne bakser med.

Et problem er, at tyngdekraften ikke kan forenes med de andre grundlæggende kræfter i universet: kræfterne som virker i atomkernerne og de elektromagnetiske kræfter.

Denne figur er en analogi, som illustrerer hvordan et ormehul kan danne en genvej gennem et todimensionelt rum, den grønternede overflade, som krummer sig gennem en højere, tredje dimension. Vi må forestille os at vores tredimensionale rum tilsvarende kan krumme sig i en fjerde dimension. (Illustration: Benji64)

Men hvis et andet univers fandtes før vores eget, kan tyngdekraften spores tilbage til et punkt hvor alle kræfterne forenes, ifølge artiklen.

En sådan forening kan bringe forskerne et skridt nærmere drømmen om 'teorien for alt' (Theory of Everything, TOE).

Ud af ormehullet?

Et andet problem er, at vores univers udvider sig hurtigere og hurtigere, selv om tyngdekraften burde bremse denne udvidelse.

Forskerne har foreslået at udvidelsen skyldes en teoretisk 'mørk energi'.

Ideen om at universet befinder sig inde i et ormehul, tilbyder en anden forklaring. Ormehullet udvider sig nemlig i begge ender, og hvis universet er på vej ud af ormehullet, kan dette forklare udvidelsen.

Den nye teori præsenteres i en artikel i tidsskriftet Physics Letters.

© forskning.no. Oversat af Johnny Oreskov

Big bang

Tillad mig et rigtigt amatørspørgsmål:
Når nu universet stadig udvider sig, kan man så tænke sig, at Big Bang ikke er "færdigeksploderet"?

altid vidst...

Det har de sku vidst meget længe, de har bare ikke fortalt end skid om det.. i så fald synes jeg det er meget mærkeligt at for mange år siden har de stadig lavet computer spil med forskellige dimensioner osv og ormehuller... hvordan ville de vide sådan noget eksisterede hvis ikke de havde udforsket rummet ;) ?.. de fortæller os det bare ikke, ligesom dengang førhen i tiden sagde man jorden var flad og hvis man modsagde det og fortalte den var rund ville man blive slået ihjel... samme med Area 51 var først hemmeligt og ingen vidste om det.. 9/11 alting... fokes, vågn nu lidt op!..

The Origin of the Universe and the Arrow of Time

Meget interessant indlæg af Sean Carrol fra Google TechTalks
The Origin of the Universe and the Arrow of Time: http://www.youtube.com/watch?v=GFMfW1jY1xE

SV:interessant indlæg

til Lars Kristensen. Naturligvis er det kun en teori, at den stigende rødforskydning af lys med stigende afstand skyldes en doppler effekt. Derfor kan en "renteteori" ang. lysets bølgelængde ikke uden videre afvises og kan derfor være valid ifølge videnskabsteoretiske overvejelser. Det betyder dog ikke, at mørk masse og ditto energi ikke findes. Det lyder faktisk som om, du foreslår et Einsteinsk statisk univers med en indbygget kosmologisk konstant. Einstein forlod netop denne teori pga. Hubbles teori ang. rødforskydningen af lys og den deraf følgede Big Bang teori. Det spændende er, at den fundne acceleration af universets udvidelse svarer ca. til størrelsen af Einsteins kosmologiske konstant. Givet universets alder på ca. 13.7 mia. år vil denne acceleration i dag give en udvidelse af universet ca. svarende til det, man mener at kunne iagttage. Om det bare er et helt fantastisk tilfælde er der mange, der funderer over. Mig bekendt ser de fleste dog en sammenhæng mellem den kosmologiske konstant og den mørke energi. Nogen foreslår det kan være "quintessence" dvs. "det femte element" fordi den måske ikke er så konstant igen, men mere en slags ligevægtstilstand. Hvis man læser lidt i New Scientist eller Scientific American bliver disse fakta en slags basisviden. Problemet ligger i detaljerne. Det er kun hvad man kan bevise som tæller. Teorier er der nok af.

Hej Tomas,
allerførst så skal vi have klargjort, at dark mater (mørkt stof) ikke er det samme som dark energy (mørk energi).
Mørkt stof er en stofmasse (mulige ukendte elementarpartikler), mens at mørk energi er den energi man anser for at være eksisterende, for at universet kan ekspanderer accelererende, som netop type !a supernovaernes lysstyrke/rødforskydning tilsyneladende angiver at universet gør.
Desuden er rødforskydningen af det universelle lys ikke en Dopplereffekt, da den ikke hidrører fra objekternes bevægelse væk fra os, men sker på grund af lyset "strækkes" af rummets ekspansion, efter den nuværende opfattelse af universets måde at fungere på.
Læs følgende artikel: Misforståelser omkring Big Bang - Hvorfor er der en kosmisk rødforskydning?  (oversat artikel fra Scientific American, marts 2005)
Jeg vil ikke komme ind på mørkt stof, da den ikke har noget med rummets ekspansion at gøre, men derimod med galaksernes og galaksehobenes rotation at gøre. Dog afviser jeg på ingen måde mørkt stofs eksistens, da der er observeret gravitationelle virkninger på galakser og galaksehobe, der ikke kan forklares på anden vis, end ved at der forefindes en stofmasse, som man for tiden ikke kan se eller på anden måde observere, med undtagelse af dens gravitationelle virkning på omgivelserne.
Einsteins kosmologiske konstant handlede om tyngdekraftens virkning på et stationært univers med den dengang kendte massefordeling af stof i universet.
At man igen tager den op, er - set i mit perspektiv - forkert, så længe man stadigvæk holder på, at det universelle rum ekspanderer. Einsteins kosmologiske konstant hører til i et stationært univers og ikke i et ekspanderende univers.
Jeg mener, at mørk energi ikke eksisterer, fordi den i dag observerede accelererende rødforskydnings beregningskurve, viser sig at have samme kurvehældning som rentesrente beregninjgskurve.
Jeg holder derimod på, at universet er stationært og derfor ikke ekspanderende. Så kan man igen indføre Einsteins kosmologiske konstant, men det vil på ingen måde ændre tingene, da den kosmologiske konstant blot behøver at have en rotationsbevægelse i universet som modvægt og det lader til at der findes en sådan modvægt.
Planetsystemer roterer, stjernesystemer roterer, galakser roterer, galaksehobe roterer, mon så ikke at der findes et endnu større system der består af galaksehobe  og som også roterer. Al denne rotation holder tyngdekraftens virkning nede, således at tyngdekraftens virkning i universet og rotationernes centrifugalkraftvirkning til sammen bliver et stort og fint 0 (nul).
Med venlig hilsen
Lars Kristensen

interessant indlæg

til Lars Kristensen. Naturligvis er det kun en teori, at den stigende rødforskydning af lys med stigende afstand skyldes en doppler effekt. Derfor kan en "renteteori" ang. lysets bølgelængde ikke uden videre afvises og kan derfor være valid ifølge videnskabsteoretiske overvejelser. Det betyder dog ikke, at mørk masse og ditto energi ikke findes. Det lyder faktisk som om, du foreslår et Einsteinsk statisk univers med en indbygget kosmologisk konstant. Einstein forlod netop denne teori pga. Hubbles teori ang. rødforskydningen af lys og den deraf følgede Big Bang teori. Det spændende er, at den fundne acceleration af universets udvidelse svarer ca. til størrelsen af Einsteins kosmologiske konstant. Givet universets alder på ca. 13.7 mia. år vil denne acceleration i dag give en udvidelse af universet ca. svarende til det, man mener at kunne iagttage. Om det bare er et helt fantastisk tilfælde er der mange, der funderer over. Mig bekendt ser de fleste dog en sammenhæng mellem den kosmologiske konstant og den mørke energi. Nogen foreslår det kan være "quintessence" dvs. "det femte element" fordi den måske ikke er så konstant igen, men mere en slags ligevægtstilstand. Hvis man læser lidt i New Scientist eller Scientific American bliver disse fakta en slags basisviden. Problemet ligger i detaljerne. Det er kun hvad man kan bevise som tæller. Teorier er der nok af.

SV:Injicering af nyt stof

Uden den mindste baggrund i fysik, har jeg haft det indfald at når universet (vores) blev ved at udvide sig, kunne det skyldes at der blev injiceret nyt stof i centeret, der under tryk pressede resten ud. Ideen om ormehul synes jeg berører tanken.
Hvad er muligheden for at nyt stof dannes centralt og kunne det have været mål eller beregnet allerede?
 
 

Måske, hvis man kendte universets centrum.

Injicering af nyt stof

Uden den mindste baggrund i fysik, har jeg haft det indfald at når universet (vores) blev ved at udvide sig, kunne det skyldes at der blev injiceret nyt stof i centeret, der under tryk pressede resten ud. Ideen om ormehul synes jeg berører tanken.
Hvad er muligheden for at nyt stof dannes centralt og kunne det have været mål eller beregnet allerede?
 
 

SV:SV:SV:Dark matter bremser udvidelsen af universet

OK, det er nok rigtigt. I "gamle dage" var der kun mørkt stof, ikke mørk energi,  det er nok Darth Vader der har været inde over.
Ja astronomien er ret foranderlig, og for at det ikke skal være løgn så er begrebet "dark flow" også bevet føjet til samlingen :)

SV:SV:Dark matter bremser udvidelsen af universet

 

mørkt stof er ganske rigtigt en tilføjelse til universet, for at få det til at opføre sig som det burde ud fra de gense teorier
mørkt energi (som er det artiklen omhandler) er et forsøg fra videnskabens side på at forklare den tendens der er til at universet 'trodser' tyngdekraften og accelererer istedet for at sætte farten ned.
.. mørkt stof er i øvrigt i forholdet 80/20 til ordinært 'synligt' stof.

OK, det er nok rigtigt. I "gamle dage" var der kun mørkt stof, ikke mørk energi,  det er nok Darth Vader der har været inde over.

Til Lars Kristensen

Spændende indlæg, men hvilket belæg har du for at skrive det?

Det er nemt at løse problemerne.

Et problem er, at tyngdekraften ikke kan forenes med de andre grundlæggende kræfter i universet: kræfterne som virker i atomkernerne og de elektromagnetiske kræfter.
Problemet kan løses, når man erkendt, at tyngdekraften har et kraftfelt ligesom den elektriske og magnetisk kraft har det og som ligger vinkelret på de elektriske og magnetiske kraftfelters rumplan.
Skulle tyngdekraften have et kraftfelt, vil det muligvis kunne have to ladninger og disse kan være virkende på den måde, at de ligger vinkelret på hinanden, således at de vil være tiltrækkende når de er vinkelret på hianden og frastødende når de ligger parallelle mod hinanden.
Tyngdekraftfeltets ene ladning vil så kunne ligge som i en kugleflade hos en elementarpartikel, mens den anden ladning stråler væk fra elementarpartiklen. På den måde vil alle partiklers tyngdefelter tiltrække hinanden. Men da tyngdekraften er svag, vil den ingen virkning have tæt på partiklerne, derimod vil den virke på længere afstand.
Et andet problem er, at vores univers udvider sig hurtigere og hurtigere, selv om tyngdekraften burde bremse denne udvidelse.
Forskerne har foreslået at udvidelsen skyldes en teoretisk 'mørk energi'.
Dette problem løses simpelt og enkelt.
Den "mørke energi" eksisterer ikke. Når lys efter 100 mio. lysår er blevet rødforskudt med x procent, vil det nu rødforskudte lys efter de næste 100 mio. lysår blive rødforskudt med samme x procent og det nu ekstra rødforskudte rødforskudte lys vil efter de næste 100 mio. lysår igen blive rødforskudt med samme x procent.
Rødforskydningen sker faktisk på samme måde som et pengebeløb forøges på en konto med x rente.
Pengebeløbet vil blive større og større og få tillagt rente efter rente, år efter år. Pengebeløbet vil blive forøget med en eksponentiel øgning. I starten vil beløbet være lille og det vil være næsten umuligt at se en øgning af beløbet, dersom renten er lav. Men ser man over mange år, vil pengebeløbet få en accelererende øgning.
Denne kapitaløgning kendes som rentesrente.
Det er faktsik samme fænomen der sker med rødforskydningen af lyset over lange afstande.
Så er spørgsmålet blot, hvad det er der får lyset til at rødforskyde:
Er det en kontinuerlig ens ekspansion af rummet, som man førhen troede på?
Er det et fænomen der sker i selve lyset?
Jeg selv holder mig til det sidste, fordi der sker en indukktion mellem de elektriske og magnetiske kraftfelter i den elektromagnetiske stråling og det koster energi og det får lyset til at forlænge bølgelængden. Når lyset får en forlænget bølgelængde, vil vi opfatte lyset som værende rødforskudt.
Med venlig hilsen
Lars Kristensen

Ny teori?

Jeg har da hørt om denne tanke før, ikke mindst fra min egen fysiklærer. Og jeg læner mig personligt også op ad denne teori (hypotese?), da den kan forklare de ting, som Big Bang-teorien ikke kan. Og så er jeg også tilhænger af Ockhams barberblad. Vi forklarer jo netop hele Big Bang med, at vi blot lever i et sort hul, som eksisterer i et endnu større univers, som sikkert også er et sort hul i et endnu større univers.
 
At det fortsætter i det uendelige er vel intet problem, så længe de sorte huller er af endelig størrelse. Og så kan vi også forklare naturkonstanternes størrelser efter vores værts (det sorte huls) størrelse.

SV:Dark matter bremser udvidelsen af universet

Nej det er helt forkert. Udvidelsen foregår ikke så hurtigt som forventet, der mangler ca 97% masse i universet, for at bringe den beregnede udvidelse i overensstemmelse med den faktisk observerede. Det er disse 97% som bliver betegnet "dark matter". 
 

nej du blander begreberne sammen
mørkt stof(dark matter) er ikke det samme som mørk energi.. 
mørkt stof er ganske rigtigt en tilføjelse til universet, for at få det til at opføre sig som det burde ud fra de gense teorier
mørkt energi (som er det artiklen omhandler) er et forsøg fra videnskabens side på at forklare den tendens der er til at universet 'trodser' tyngdekraften og accelererer istedet for at sætte farten ned.
.. mørkt stof er i øvrigt i forholdet 80/20 til ordinært 'synligt' stof.

I må gerne leve i et ormehul...

...det gør orm jo. Det her er fysik når den er værst... tåbelige tanker og orme i teorien er det, intet andet ! Men... der er jo vanskeligt at se skoven for lutter træer... :o)

Dark matter bremser udvidelsen af universet

Et andet problem er, at vores univers udvider sig hurtigere og hurtigere, selv om tyngdekraften burde bremse denne udvidelse.Forskerne har foreslået at udvidelsen skyldes en teoretisk 'mørk energi'.

Nej det er helt forkert. Udvidelsen foregår ikke så hurtigt som forventet, der mangler ca 97% masse i universet, for at bringe den beregnede udvidelse i overensstemmelse med den faktisk observerede. Det er disse 97% som bliver betegnet "dark matter". 

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.