Annonceinfo

Mysteriet om de døde asketræer

En mystisk morder begynder at slå de europæiske asketræer ihjel. Efterforskerne kæmper mod tiden og bruger dna-analyser til at finde skurken. Gerningsmanden viser sig, at være mindst lige så overraskende, som i enhver anden kriminalroman.

Sådan ser svampesygdommen ud. De små hvide vækster på grenene er svampens frugtlegemer. Sporerne er mikroskopisk små. (Foto: Lea Vig McKinny)

Mysteriet begynder i en stille skov på Bornholm. Lokale skovarbejdere finder asketræer, som er visnet fra toppen af trækronen og ind mod stammen.

De unge træer ser ud til at være angrebet værst, men ældre træer rammes også. Hvad sker der?

Året er 2003. Med bekymret mine kontanter skovdistriktet landets skovforskere.

Men hos Skov & Landskab på Københavns Universitet har man ikke hørt om symptomerne før - Er det mon skade fra frostvejr? Tørke? Eller kan der være tale om en helt ny sygdom?

»I løbet af 2004 bliver symptomerne værre - og det går helt galt i 2005. Sygdommen har spredt sig til hele Danmark. År for år bliver det stadig værre. Samtidig er kollegaerne i Sverige også i oprør. Symptomer på sygdommen spreder sig som en steppebrand. Det er et stort problem, og ingen ved, hvad der sker,« fortæller professor Erik Kjær fra Københavns Universitet.

Han har siden midten af 1990'erne i et mindre omfang beskæftiget sig med asketræers genetik. Det skal dog snart vise sig, at arbejdet med netop asketræer kommer til at tage meget mere af professorens tid i årene fremover.

Mistænkte kommer fra Polen

Træerne begynder at dø. De syge asketræer får såkaldte vanskud, når de bliver angrebet. Det er en samling af kviste, der ligner fuglereder. Det er træets reaktion på, at grene i kronen dør.

Der hvor sygdommen får fat, kan ses brune plamager, hvor træernes vækstlag er dræbt, såkaldte nekroser. Symptomerne passer på lignende tilfælde fra Polen og de baltiske lande. Her har man kendt til symptomerne siden 90'erne. Men heller ikke dér ved man, hvad sygdommen skyldes, eller hvad man skal stille op mod den.

»Man kan se, hvordan de samme symptomer spreder sig fra Polen til Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland som ringe i vandet, og det får forskerne til at tro, at der er noget ukendt på spil. Skaderne kunne måske skyldes kolde vintre, varme somre, plantning på dårlig jord eller så meget andet, men den eksplosive spredning fra et område i Østeuropa tyder på, at det er en ondartet sygdom, som spredes bekymrende hurtigt,« fortæller Erik Kjær.

Mange mistænkte

Fakta

De Kochske regler
For at bevise, at en svamp er skyld i en sygdom, skal den opfylde visse betingelser, kendt som de Kochske regler.

1) Hvis en svamp er ansvarlig, skal den findes i syge, men ikke sunde træer.

2) Man skal kunne isolere svampen fra syge individer, og dyrke den.

3) Hvis man inficerer raske træer med svampen, så skal de blive syge, og fremkalde de symptomer, som passer på sygdommen.

4) Når man så har inficeret det raske træ, skal man kunne reisolere svampen, og den skal vise sig at svare til den, man fandt i trin et til tre.

Lige siden problemerne opstår i Polen, har der været mistanke om en smitsom sygdom. Forskerne ledte efter spor på de døde asketræer, der kunne fælde den skyldige, som hærger i Europas skove.

Svampe er under mistanke fordi de kan sprede deres sporer hurtigt og over lange afstande med vinden. I Polen mener man i 2006 endelig at have fundet en hovedmistænkt. En svamp, der gentagne gange blev fundet i prøver fra syge træer.

Polske forskere kalder den Chalara fraxinea, men ved ikke helt, hvad de står overfor. Der er på det tidspunkt ingen, der har set dens frugtlegemer. Dræbersvampen drager ph.d studerende Lea Vig McKinny ind i opklaringen. Hun har tidligere studeret hvordan Arabidobsis planten, der er undersøgt nøje, forsvarer sig i laboratorieforsøg.

Nu har hun påtaget sig denne mystiske og dramatiske askedød-sag, hvor der er langt flere spørgsmål end svar. Hun vil finde ud af, hvordan asketræerne bedre kan forsvare sig.

Syge træer er svage og angribes af mange forskellige svampe. Når man prøver at analysere de syge træer, finder man derfor alle mulige svampe. I Sverige har man nogle gange isoleret hundredvis af forskellige svampearter fra syge asketræer.

Den skyldige findes

»Det er lidt tilfældigt, hvad man får ud af en prøve fra et dødt asketræ. Nogle svampe gror meget hurtigere end andre, og den svamp, som mistænktes, Chalara fraxinea, gror desværre ret langsomt.«

»Derfor bliver den let udkonkurreret af andre svampe. Men alligevel optræder Chalara fraxinea i flere af prøverne udtaget fra nekroser på træerne,« forklarer Lea Vig McKinney.

Er det mon Chalara fraxinea, som er den skyldige, eller en anden som gemmer sig i myldret af mistænkte svampe? I 2008 bliver det spørgsmål besvaret i Sverige, hvor det endelig lykkedes at bekræfte, at svampen er den skyldig. Der har de dyrket den og inficeret raske træer, som hurtigt udviklede sygdommen.

Et stort spørgsmålstegn

Morderen er altså en svamp... men hvilken? Man har givet den et navn - Chalara fraxinea - men man ved ingenting om den.

Forskerne har fundet ud af, at svampen har spredt sig fra Polen. På billedet kan du se, hvordan sygdommen har spredt sig til resten af Europa. Klik for stort kort. (Foto: Euforgen)

I 2008 kendes svampen stadig kun som det svampemateriale, som er isoleret fra syge træer. Sygdommen raser og spredes som en løbeild. Den må være overalt - så hvorfor har ingen endnu set svampens frugtlegemer?

Svampen giver ikke nogle frugtlegemer i de laboratorieprøver forskerne lavede. Derfor bruger de et af deres stærkeste våben - dna-analyser.

»Svenskerne søgte straks i dna-databaser for at se, hvad der passede på den svamp, de havde dømt skyldig. Men der var ikke nogen, der passede på den skyldige svamp.«

»Det tydede på en helt ny svamp. Den må have bredt sig som en steppebrand, men hvor kommer den fra og hvordan kan den sprede sig så hurtigt? I 2008 er forvirringen stadig stor,« fortæller Erik Kjær.

Ualmindelig aggressiv

Epidemisk. Det er ualmindeligt, at en træsygdom spreder sig så hurtigt.

Da elmesygen kom til Europa var svampen næsten 50 år om at brede sig gennem Europa til Danmark. Elmesyge-svampen spredes af biller, og det tog tid. Selvom elmesyge for alvor har slået elmetræerne ihjel herhjemme siden 80'erne, er der er stadig lommer i Danmark, hvor sygdommen ikke er så udbredt.

Asketoptørren, som den nye sygdom kaldes, har til sammenligning spredt sig til hele Danmark i løbet af få år, efter den blev set første gang. Og i løbet af kort tid er store dele af Europa angrebet i en epidemisk spredning.

Måske har mennesker, uden at vide det, bidraget til spredningen ved at importere planter. Men alt tyder på, at sygdommen må være spredt med vinden.

Tilbage til gerningsstedet

2009, der er gået seks år efter de første tilfælde af sygdommen kom til Danmark. Alle leder efter frugtlegemerne fra den mistænkte svamp. Grene og stammer af syge træer studeres, men ingen finder noget. Så begynder forskere fra Schweiz at kigge ned i skovbunden, og der finder de nogle små frugtlegemer.

Det er tydeligt at se forskel på et raskt og et sygt træ. Træet i forgrunden har været under angreb i omkring et år. (Foto: Lea Vig McKinney)

Der er match mellem dna-prøver fra frugtlegemerne og svampeprøven isoleret fra de inficerede træer.

»Man finder frugtlegmerne på bladstilke af ask, som er faldet ned året før. Man kan se, at svampen begynder at danne sorte skjolder, som gør at andre svampe ikke kan komme ind og spise dens "madpakke" - altså bladstilken,« fortæller Lea Vig McKinney.

I løbet af sommeren laver svampen sporerne, som nærmest eksploderer, når det er tid til at sprede sporerne. Man skal kigge i sensommeren eller det tidlige efterår.

Når man først ved hvor man skal lede finder man dem overalt, når man roder i den fugtige skovbund under syge træer.

Slår det klik for en harmløs svamp?

Endeligt i 2010 begynder nogle ting at falde på plads. Teorien, som de fleste er enige om, er, at sygdommen er vindspredt.

»Svampen laver utroligt mange sporer, som spredes fra skovbunden i løbet af sommeren, mens friske blade stadig sidder på træerne. Blade inficeres og sygdommen kommer sandsynligvis ind via bladene, vokser gennem en kvist ind til stammen og derefter dannes nekroserne i grene og stammer,« fortæller Lea Vig McKinney.

Dna-testen knytter frugtlegemer på de nedfaldne blade til svampen fra nekroserne på de syge træer. De passer sammen - altså er det den samme svamp. Men det er IKKE en ny art som alle troede. Den er allerede kendt. Den hedder Hymenoscyphus albidus - på dansk, aske-stilkskive.

En lille uanselig svamp, som ingen har analyseret før. Det var derfor dens dna-profil ikke lå i databaserne.

»Det store problem er så, at den her aske-stilkskive svamp har været kendt i hele Europa i lang tid - over 100 år. Det er en fuldstændig harmløs svamp, der nedbryder askebladestilke, når de falder til skovbunden. Hidtil har den været harmløs, men pludselig slår den træerne ihjel og ingen aner, hvad der sker. Hvordan kan den pludselig ændre karakter fra uskyldig nedbryder svamp til den største dræber i de danske skove?« undrer Erik Kjær sig.

Dr. Jekyll og Mr. Hyde
citat...det er en fuldstændig harmløs svamp, der nedbryder askebladestilke, når de falder til skovbunden. Hidtil har den været harmløs, men pludselig slår den træerne ihjel og ingen aner, hvad der sker.
- Professor Erik Kjær, Københavnsk Universitet

Fra 2009 er den gamle kendte aske-stilkskivesvamp hovedmistænkt, fordi dens dna-profil er magen til den svamp, som isoleret fra syge træer. I 2010 viser yderligere undersøgelser dog, at der findes små afvigelser i de undersøgte dna-profiler mellem den gammelkendte aske-stilkskive og den nye dræbersvamp.

Den nye form døbes derfor i 2010 Hymenoscyphus pseudoalbidus - der betyder 'den, der ligner Hymenoscyphus albidus til forveksling' - men kun af udseende. Deres adfærd er som dr. Jekyll og mr. Hyde:

»Frugtlegemerne helt er ens, så eneste måde at kende forskel på den harmløse og den aggressive art er ved af udnytte de få forskelle på basepar i et bestemt stykke dna. I dag kan vi hurtigt afgøre med et simpel dna-test, om der tale om den oprindelige aske-stikskive eller den voldsomt aggressive form,« fortæller Lea Vig McKinney.

Masser af mulige forklaringer

Der er mindst tre muligheder for, hvad der er sket: Er aske-stilkskive svampen muteret i nogle centrale arveanlæg, som gør at den pludselig bliver voldsomt skadelig og derfor har skiftet karakter? Den muterede form kan siden have fået let spil til at sprede sig, fordi asketræerne er modtagelige.

Er det en nærtstående art, som er indslæbt til Europa? Det kan være en art, som vokser på bladene af en anden askeart uden at skade træet - på samme måde som aske-stilkskive plejede at leve i harmoni med asketræerne herhjemme. Det kan så være den nye art er kommet hertil som en konsekvens af øget globalisering.

Måske har aske-stilkskive optaget evner der pludselig har gjort den aggressiv? Det kan være sket ved at den har udvekslet genetisk materiale med en anden svamp.

Der er masser af mulig forklaringer, men hvad det er, det ved forskerne ikke med sikkerhed. I 2011 er tiden inde til yderligere studier, der kan hjælpe med at forstå, hvad der har skabt én af århundredes største dræbersvampe i de europæiske skove.

Aktion red askeskoven

Morderen er fundet, men er stadig på fri fod. Det handler om at beskytte de potentielle ofre. Allerede i 2007 - mens alle jagtede svampen - gik danske forskere i gang med at undersøge, om der findes asketræer, som kan forsvare sig mod dræberen.

I 2010 kunne Lea Vig McKinney derfor fremlægge de første resultater vedrørende asketræernes genetiske modstandskraft. Det skabte international interesse. Måske er alt håb ikke ude.

askesygen

Den rettede billedtekst er nu ikke meget bedre. Det er jo ikke svampesygdommen der ses på billedet men svampens frugtlegemer på nogle bladstilke nede på skovbunden. Det er ikke engang sikkert, at det er den sygdomsforårsagende organisme, da der findes to nærmest ens arter på askebladstilke. Sygdommen ses som udgående grene og kviste oppe i kronetaget (asketoptørre hedder sygdommen). Sygdommen ses på billede tre.

Ups

Forsinket tak til Thomas Læssøe for at gøre os opmærksomme på en fejl i billedteksten og til Peter Ole Kvint for at minde os om den. Vi beklager manglen på rettidig omhu.
Redaktionen

Kuk Kuk, hallo HALLO!

Er der nogen redaktion som læser kommentarerne?

det er frugtlegemetene på fotoet og ikke sporene.

askesygen

Det viste billede af svampesygdommen og dens sporer forestiller ikke svampens sporer men derimod svampens frugtlegemer. Sporerne er ekstremt små og kan kun fotograferes gennem et mikroskop. Frugtlegemerne er såkaldte apotecier der fx findes hos stilkskiver hvortil svampen hører. Sporerne skydes fra frugtlegemet flere centimeter op i luften og spredes derfra via vind. Apocier kan være kæmpestore som hos morkler eller ekstremt små som hos mange skivesvampe (helt ned til 0.05 mm i diamter). De fleste ligger i 0,5-2 mm klassen. Der er mange hundrede arter af skivesvampe i Danmark.

mvh

Thomas Læssøe

mykolog/svampemand

Gammel kendt sygdom

Når asketræer sår sig selv i naturen, så vokser de tæt op som kæmpe karse. Langt de fleste dør efter hånden, og det er kun en bestemt genetiske type som overlever. Når forstmanden laver asketræer så laver han så mange store planter af et kilo frø som muligt. Det vil sige at de fleste af hans træer er planter som fra naturens side er tænkt til at blive aborter. Disse aborter har det med at dø fortidligt.

Hvor...

... bliver konspirationsteoretikerne af?
Det er jo garanteret U.S.A., der står bag et asketræ's-komplot. De benytter sikkert mental-asketræsstråling, så de begår selvmord. Eller også har amerikanske agenter i al hemmelighed plantet sprængstoffer på alle træerne, så de eksploderer indefra, a'la 9/11?
/Tim

Mysterium . . ?

Er det ikke bare et eksempel på det almindelige "våbenkapløb" i naturen..- om nogle år(hundreder) vil de sårbare asketræer "af sig selv" være døet ud, og deres niche overtaget af andre arter (eller asketræ-varianter som ikke er sårbare overfor netop denne svamp).
Jeg tvivler på at det vil være "kost-effektivt" at forsøge at undertrykke evolutionen, alene af hensyn til skovejerne (grever og baroner - selv uddøende arter).

Rettelse

Jeg fik denne mail fra en læser:"Kære Jens Urth!
 Tak for din utroligt spændende artikel om askesygen! Lige en korrektion fra en gammel skolelærer i forhold til ordet vandris! De omtalte "ris" har ikke noget med vand at gøre, men derimod med forstavelsen van- i betydningen forkert, mistrivsel m.m. - fx i ordet vanskabt.-Og retteligen hedder det vist vanskud og ikke -ris?
Med venlig hilsen"Som coupe de grâce var der et link til ordnet.dkDet er hermed rettet, tak for hjælpen.

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

Grønlandske stemmer

Majken Djurhuus Poulsen, ph.d.-studerende ved GEUS i Grønland.

Læs mere om Majkens forskning her: Grønland vil give rubiner fødselsattest

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg