Annonceinfo

Klimaforskere: Flyt København væk fra havet – eller byg høje diger

Temperaturstigninger på op til seks grader er sandsynligt, og danskerne bør ruste sig mod vandmasserne fra de smeltende poler. Opfordringen kom fra danske forskere under et symposium om ekstreme klimascenarier.

København risikerer at blive oversvømmet, hvis ikke myndighederne forbereder sig på klimaforskernes forudsigelser - temperaturstigninger på op til seks grader er sandsynligt. (Ill.: Colourbox).

’Det er radioavisen, godmorgen. I nat blev store dele af København oversvømmet, da en mange meter høj flodbølgede skyllede ind langs kysten. På Rådhuspladsen står vandet i to meters højde. Skader på bygninger og veje løber op i milliardklassen, og indbyggere i hundredtusindvis er flygtet ud af byen.’

Det lyder som et plot til en Hollywood-film - ikke desto mindre kan sådan et skrækscenarium ende med at blive en realitet, hvis ikke snart det lykkes landene at blive enige om at begrænse udledningen af drivhusgasser.

Fortsætter udledningen med at vokse i samme tempo som hidtil, risikerer vi, at kloden bliver op mod seks grader varmere. Varmen vil smelte polernes is. De enorme mængder smeltevand vil få vandstanden i verdenshavene til at stige så voldsomt, at København og mange andre kystbyer vil blive oversvømmet – med mindre altså, at man aktivt gør noget for beskytte byerne.

»En af de absurde konsekvenser af så høje temperaturer er store vandstandsstigninger i havene. Hvis vandstanden stiger med et par meter, vil det betyde, at der står vand inde på Højbro Plads. Det siger sig selv, at sådan et problem ikke kan klares med at udvide kloakkerne. Man skal snarere overveje at bygge diger, som man kender det fra Holland, sluser som man kender det fra Themsen, eller måske ligefrem flytte byen nogle kilometer ind i landet,« pointerer Jens Hesselbjerg Christensen, der forsker i klimaændringer ved DMI.

Dansk symposium om ekstreme klimaændringer

For nylig var Jens Hesselbjerg Christensen vært for et symposium om ekstreme klimabegivenheder ved Center for Regionale Klimaforandringer (CRES) i København. Målet var at kaste lys over konsekvenserne og dermed skabe en fælles forståelse af, hvad der kunne vente os forude. Blandt oplægsholderne var repræsentanter fra FN’s klimapanel IPCC, der gav et overblik over ekstreme klimascenarier, og hvad der skal til for at udløse dem:

Fakta

Det mest hidsige scenarium har forskerne døbt A1F1 – A1 står for socioøkonomisk, mens F1 er en forkortelse af ’Fuel Intensive’.

Scenariet beskriver en højteknologisk verden, der drøner af sted og forbruger en masse energi, hvilket fører til meget store udslip af drivhusgasser.

En seks grader varmere verden er realistisk indenfor de næste 1-200 år, hvis verden på den teknologiske front fortsætter med at udvikle sig eksplosivt og dækker sit store energibehov med afbrænding af kul og olie. Sker det, skal vi lære at agere i en helt anden verden. For at finde et nutidigt klima, der er seks grader varmere end det danske om vinteren, skal vi til det sydlige Portugal. Og seks grader varmere somre svarer til det, vi finder i Sydfrankrig.   

På symposiet beskrev danske fysikere, geologer og jordbrugsforskere, hvilke ulykker sådan et klimascenarium kan skabe i byerne og på landet. Det vil smadre værdifulde bebyggelser. Det vil ødelægge livsnødvendige afgrøder. Det vil true grundvandet. 

»Vores opfordring for eksempel til Københavns Kommune er, at der skal ageres nu, da det vil kræve en masse forskning og store investeringer at ruste byen til sådan et klimascenarie. Opgaven er så stor, at den ikke kan gennemføres på et årti. Der skal mange årtier til, og vi skal i gang nu,« siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Seks graders temperaturstigning er realistisk

Et scenarium med temperaturstigninger på seks grader lyder som det værst tænkelige scenarium - som noget, der formentlig ikke vil ske. Men faktisk er det betydeligt mere sandsynligt, end at verdenssamfundet formår at holde temperaturstigningen på under de to grader, som IPCC-rapporterne vurderer til at være grænsen for, hvornår der begynder at indtræffe farlige klimaforandringer.

Det fremgik af den fremskrivning af klimaet, som seniorforsker fra DMI Ole Bøssing Christensen netop har lavet som indledning til et tre-årigt forskningsprojekt, og som han præsenterede som oplægsholder på symposiet.

Fakta

Symposiet blev afholdt af Center for Regional Klimaforandringer (CRES), der finansieres af Strategisk Forskningsråd og ledes af Jens Hesselbjerg Christensen.

I IPCC-rapporten fra 2007 tilhørte et seks graders scenarium inden for dette århundrede kategorien af ekstremer. Men da alle udledningsopgørelser efterfølgende har vist, at verdenssamfundet udleder mere, end hvad man har regnet med, er scenariet pludselig blevet betydeligt mere sandsynligt, navnlig hvis man ser lidt længere frem i tiden end til år 2100. En stigning på blot to grader synes nu næsten utopisk, mens en seks graders stigning pludselig er blevet muligt.

»Temperaturstigninger på seks grader er realistisk, især når vi kommer hen på den anden side af 2100. Der er en tendens til at opfatte 2100 som en mur, der dækker en for os ligegyldig fremtid, men det er altså den virkelighed, der møder vores efterkommere. Og et scenarium på seks grader kan meget vel afspejle den rigtige verden,« siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Symposiet er en begyndelse – ikke en afslutning

Den gængse måde at sikre byers infratruktur mod ekstreme vejrfænomener som orkan og storm er at tage udgangspunkt i 'århundredets storm'. Designer man byens broer, veje og huse til at kunne modstå 'århundredes storm', svarer det nogenlunde til, at de kan modstå alt inden for deres forventede levetid.

Den strategi er god, så længe klimaet ikke ændrer sig, men duer ikke, når klimaet er under voldsom forandring som nu. For her har man ingen erfaringer at trække på. Det, der er århundredets storm i dag, er måske blot en almindelig storm om 50 år. I princippet burde man altså granske storme fra de næste 1000 år for at kunne spore sig ind på, hvor kraftig den værst tænkelige storm bliver.

Den eneste måde, klimaforskerne kan danne sig et indtryk af de mest ekstreme vejrfænomener i fremtiden, er ved at fremskrive deres klimamodeller og vurdere det modelklima, som genereres.

Fakta

Atmosfærens temperatur over Danmark har vist sig at følge ændringerne i den globale middeltemperatur.

En seks graders stigning i global middeltemperatur medfører altså også en seks graders stigning herhjemme både sommer og vinter.

»Vores klimamodeller er desværre ikke gode til at sige noget om, hvad der sker helt lokalt og mest ekstremt. Og det er jo i høj grad nødvendigt, hvis man eksempelvis skal kunne ruste København mod oversvømmelse,« siger lektor i klimadynamik og statistisk fysik Peter Ditlevsen fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

Hans rolle i projektet er at udnytte modellernes data, så deres fremskrivninger alligevel kan bruges til at vurdere ekstremerne og for eksempel vurdere risikoen for oversvømmelse i København.

Alting har en pris

Forskerne har ingen idé om, hvad det koster at bygge et dige langs kysten, men deres umiddelbare bud er nogle milliarder kroner. Og det er ikke gjort med det, for man bliver samtidig også nødt til at fjerne huse for at få plads til store vandreservoirer og pumpesystemer, der kan sende regnvandet fra skybrud ud i havet. 

»Man er allerede i gang med at bygge vandreservoirer rundt omkring i København. Men disse reservoirer er for små til fremtidens klima. Det svarer lidt til, at en familie, der venter barn nummer to, køber sig en større bil, men ender med at få tvillinger,« fortæller Karsten Arnbjerg-Nielsen, der som lektor ved DTU Miljø er med til at forudse, hvordan man kan forebygge oversvømmelser i fremtidens by.

Om de seks graders temperaturstigning bliver en realitet vides ikke. Men bliver det til virkelighed, sker forandringen ikke over en nat, men i løbet af en tidshorisont på 100 år.

»Jeg er sikker på, at der vil komme en masse tiltag, der vil afbøde eftervirkningerne for vores efterkommere. Vores forskningsprojekt skal klæde politikerne på til at kunne vælge de rigtige,« siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Det ekstreme bliver normalt overalt i verden

Ikke kun Danmark – men hele verden – vil blive ramt, hvis den globale middeltemperatur stiger med seks grader.

Det tørre bliver tørrere, og det våde bliver vådere. De dele af verden, hvor vi allerede nu ser vejrulykker, bliver hårdest ramt. Den højere temperatur vil fastholde og forstærke strømningerne i atmosfæren. Det vil føre til, at antallet af årlige katastrofer vokser. Stormene vil dog ikke tage voldsomt til i styrke, da grænsen for vindhastigheder er ved at være nået.

»Det øgede antal katastrofer vil medføre enorme økonomiske tab. Det vil flytte vores opfattelse af, hvad der er normalt. Og det er i virkeligheden det, der er det uoverskuelige ved skrækscenariet,« siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Flyindustrien er menneskeskabt

Per: "Det er ligesom ikke muligt at få klimaeksperter til at tale om andet, end det er mennesket, der er skurken i foretagendet. Det er også det letteste, men hvorfor springe over, hvor gærdet er lavest. Klimafolk er jo en af de store forbrugere af den største synder - flyindustrien."

Ja flyindustrien er en kæmpeskurk - men den er jo også menneskeskabt ;)

http://www.youtube.com/watch?v=1XBwjQsOEeg

Hvor mange at de overstående flyvninger fra linket skyldes klimafolk?

Drukner København?

Smeltninger af isen på Arktis er en periodisk begivenhed.
I takt med at isen smelter bliver massen mindre, hvilket medfører at massetiltrækningen formindskes. Det medfører desuden en stigning af landmasserne og at vandstanden falder omkring Grønland og Norge m. fl. I Danmark vil landmasserne også stige så opførelse af dæmninger måske er overflødigt.
Det er længere sydpå at man ser vandstandsstigninger.
IPCC har siden 1. rapport nævnt katastrofale følger for især Bangladesh og Maldiverne.
På maldiverne er vandstanden ikke steget - tværtimod. Bangladesh bliver faktisk større - flere tusind ha. årligt.
Andre steder på kloden ses større eller mindre vandstandsstigninger, men foreløbig har Antarktis taget en del af den øgede fordampning.
IPCC nævnte i seneste rapport - AR4 - at løsningen kunne være at erstatte fossile energikilder med vedvarende energi og atomenergi.
Det er ligesom ikke muligt at få klimaeksperter til at tale om andet, end det er mennesket, der er skurken i foretagendet. Det er også det letteste, men hvorfor springe over, hvor gærdet er lavest. Klimafolk er jo en af de store forbrugere af den største synder - flyindustrien.

Suk

Suk

RE:Udgifter

Du skriver:"Hvad tror du der sker med huspriserne i den nye "hovedstad"?"
Svar: Vi bliver rige herovre Kim! Og så sælger konen og jeg huset,skifter politisk holdning og flytter til Solkysten i Spanien, der kommer socialisterne nok ikke lige med det samme.

Lufthavnen? Sæt de arbejdsløse til at grave den op, og flyt den til Odense. Nåh nej, de må af "religiøse" grunde ikke lave noget fornuftigt. Hvad gør vi af den? Bare lader den ligge? Der bliver ikke brug for den udover når vi skal holde ferie i fremtidens udkantsdanmark!

Fidusen er at det ikke bliver vores skattekroner der skal bekoste problemet, og det vil sætte gang i bruttonationalproduktet!

Hvis der er mere du vil vide Kim, så skal du bare spørge!

Udgifter

Ingen nævneværdige udgifter på at flytte vores hovedstad skriver vores økonomiske orakel Tommy der endnu en gang understreger at når det kommer til økonomi er han totalt blank.

Og kære Tommy hvis de nu flytter så ligger vores største lufthavn stadigvæk her over og hvad tror du der sker med huspriserne i den nye "hovedstad"?

Bygge diger eller flytte København

Jeg har en bedre ide. Da vi mistede Skåne, Halland og Blekinge burde vi have flyttet hovedstaden længere ind til midten af riget. Det vil også være mere rimeligt og mindske afstanden til udkantsdanmark.
Da alle statsfinanserede forlystelser er anbragt i kanten af Danmark, får vi andre ikke adgang til dem.
Og vi kan flytte hovedstaden uden nævneværdige udgifter og forstyrrelser.
Jeg foreslår at vi flytter Folketinget, TV2, Landbrugsmuseet og Kongehuset til Odense, så skal resten nok lige så stille følge med! Og så vil det løse problemerne med de høje priser på huse i København. Og staten skal så ikke ofre en krone på at flytte eller bygge diger om København.
En ren vinderide.

re: Re tilbage til realiteterne

Svend: "Ja, vi må heller flytte huse og bygge diger nu, for om hundrede år er det for sent. Man kan spørge hvor længe folk tror huse bliver stående"

I de københavnske brokvarterer og city er de fleste af husene over 100 år og passer vi på dem så står de også her om hundrede år

Re tilbage til realiteterne

Ja, vi må heller flytte huse og bygge diger nu, for om hundrede år er det for sent.
Man kan spørge hvor længe folk tror huse bliver stående. Der er rigelig tid til dels at flytte husene (rive og bygge et andet sted) eller måske bygge diger eller fylde op, når det måske engang viser sig at blive nødvendigt.

Matvareforsyning

Alle land/områder er i stand til å produsere basis-føde og fornybar energi med egne krefter.
Selv om globalister med ønske om total-kontroll heller ønsker krise, usikkerhet og lammelser i frykt.

Klima

Det er skremmende hva noen godtar bare det kommer fra autoriteter.

Tilbage til realiteterne

Jeg synes lige jeg vil føre debatten her tilbage til realiteterne. Dels fordi de sidste indlæg har været lidt pjattede, og dels fordi jeg stadig er forarget over denne artikkel.

Mit problem er dels, at disse "videnskabsmænd" fremkommer med helt vilde påstande om vort fremtidige klima, som om det er fakta. Og dels at "journalisten" refererer disse fuldstændig ukritisk, og oven i købet på en måde der på værste propaganda-vis tjener til at cementere påstandenes faktuelle værdi.

"Temperaturstigninger på op til seks grader er sandsynligt" skriver journalisten i første underoverskrift, og dette gentages i teksten til det konstruerede skræk-film billede af København der oversvømmes.

Endvidere har journalisten en underoverskrift der lyder: "Seks graders temperaturstigning er realistisk". I dette afsnit forklarer journalisten, at der ikke er tale om et skrækscenarium, men at der er betydeligt mere realistisk end en 2 graders stigning. Overskriften gentages inde i afsnittet.

Endvidere forekommer teksten "En seks grader varmere verden er realistisk"

Journalisten gør sig altså store anstrengelser for at fastslå, at en 6 graders stigning er realistisk ved at genatege dette rigtig mange gange i artiklen, illustrere det med billede, og krydre det hele med troværdige fakta-bokse der ikke siger noget som helst derom.

Efter at have fastslået at klimaet lige nu er i voldsom forandring og at en 6 graders stigning stort set er lige om hjørnet går hun videre til at forklare at omkostningerne til nedrivning af Københavns huse og bygning af dier er ukendte.

Men er en 6 graders stigning realistisk?

I løbet af de sidste 130 år er global temperatur steget 0,7 grader, halvdelen heraf inden år 1940, hvor CO2-niveauet var betydeligt lavere. Siden 1979 har vi satelit-målinger af jordens temperatur. Disse viser en negativ trend for de sidste 10 såvel som for de sidste 15 år. Selv de manipulerede/justerede termometer-gennemsnits temperaturer kan ikke påvise nogen statistisk signifikant global temperaturstigning for de sidste 16-18 år. Hvordan hænger en stagnation i global opvarmning sammen med artiklens påstand om at de 6 graders stigning er blevet betydeligt mere realistisk siden IPCC sidste rapport?

Hvordan hænger artiklens påstand sammen med UK's Met Office den 24/12/2012 nedjusterede deres forudsigelser for fremtidig temperaturudvikling til stort set flad?, se http://bobtisdale.files.wordpress.com/2013/01/figure-1.gif?w=640

Hvordan hænger 2 m vandstigning sammen med det faktum, at stigningen de sidste 20 år har været på ca 45 mm, og at stigningstakten er AFTAGENDE!?

Svaret er modeller. Man fodrer verdens største computere med oplysninger om at CO2 er årsagen til temperaturstigninger. Man fodrer dem ikke med oplysninger om skyers effekt eller om solens effekt. Og modellerne kommer ud med det overraskende resultat, at det er CO2 der er årsag til temperaturstigningen.

Hvorfor forholder journalisten sig ikke til dette, når dette site kalder sig videnskab.dk?

Hvorfor prøver journalisten at fastslå at seks graders stigning er realistisk, når samtlige forudsigelser hidtil er gjort til skamme, og temperaturen efter hver IPCC rapport har udviklet sig langt mindre drastisk end selv de lavest CO2-scenarier i rapporterne? Hvordan kan man så ukritisk skrive, at det er blevet MERE sandsynligt?

Jeg synes der er tale om falsk varebetegnelse. Sitet skulle hellere kalde sig:

populaervidensab.dk

eller:

religion.dk.

I hvert fald når det drejer sig om klima.

Naarrhh

Du ved jo nok, at Æren er det fagreste træ i skoven!!

Sex og penge

Knud jeg vil nu heller betales med smukke unge kvinder ad libitum og en masse penge ;)

Genialt

Den ide kan du sikkert få en nobelpris for!! :-)

Det dæmmer

Knud: "Men ellers må det vel være ret praktisk at bygge en dæmning mellem Jylland og Norge.."

Man kunne også bygge en høj en omkring Nord- og Sydpolen - så blev vandet hvor det er nu ;)

Jeg tror godt mange af os kan blive enige om at vandet stiger - men ingen ved hvor meget og over hvor lang tid og hvad der årsagen(erne).

Mennesket hjælper til - men hvor meget? 3%? - 17%? - 87%? Ingen ved det. Og når vi ikke ved det så ved vi heller ikke om de tiltag der foreslås har nogen effekt.

Paradoks

Hver gang vi skal plages med en yderligere "grøn"afgift, får vi af alle mulige "eksperter" med mystiske dagsordner og kasketter tudet ørerne fulde af dommedagsprofetier om, at verdenshavene vil stige med 6-8-10 eller flere meter i løbet af uhyggelig kort tid.
De selv samme politikere, der fører sig frem som menneskehedens redningsmænd, fortsætter med at opildne til flere og flere havnebyggerier i hver en flække over hele landet, byggerier som, hvis nu afgifterne ikke har helt den tilsigtede virkning, vil blive oversvømmede, som her i artiklen nævnt.
Jeg kan da godt få den kætteriske tanke, at politikerne ikke selv tror på en skid af disse dommedagsprofetier, men blot griber chancen for at indføre flere og flere afgifter, så man kan øde endnu flere af borgernes penge væk.
Men ellers synes jeg da nok, at det vældig udskældte COP15 gjorde sin virkning. Siden har vi da haft modbydeligt kolde vintre og elendige somre, begyndende med "futtogene" i slud og kulde!!
Men ellers må det vel være ret praktisk at bygge en dæmning mellem Jylland og Norge, Det vil i så fald være vældig mange kyststrækninger, der vil kunne sikres på den måde. Mon ikke svensken og tysken ville være interesserede heri?

Problemnægtere

Wilhelm Lorenzen Fabricius
Vi er en del debattører, der ikke er enige i CO2 tesen, det betyder ikke, at vi benægter klimaændringerne, men jeg og andre er ikke sikre på, at klimaændringerne kun er menneskeskabte.
Når man gentagne gange oplever, at de offentliggjorte oplysninger er sorterede således, at de resultater der ikke stemmer med det "videnskablige korrekte billede", bliver udeladt ,vil det give et indtryk af tro (religion) og ikke seriøs videnskab .
Man skal aldrig, heller ikke forskere, lukke sig i for nye teorier, med den begrundelse at man allerede kender sandheden.
I vikingetiden var klimaet meget mildere end idag, på Grønland dyrkede man byg, det er bekræftet af arkæologer, selv ikke idag med CO2 udslip og "global opvarmning" er det muligt at dyrke byg på Grønland.
Det milde klima der var i vikingetiden, forårsagede ikke katastrofale oversvømmelser, fejlen ligger måske i, at "den lille istid", har varet længere end vi tror, og derfor har givet os et falsk normalbillede af klimaet.

Klimaforskning og videnskab

Til Vilhelm,
du har rfet - klimaforskning er en broget samling af en masse forskellige specialister, der har hver deres egen kæphest - og har gode muligheder for at få penge til forskning.
Du nævner paleontologi - og man kunne metages paleoklimatologien, der forsker i fortidens klima.
Det gælder f.eks Easterbrook, der har fundet 10 perioder siden istiden, hvor temperaturen har været stigende - med uændret CO2-indhold.
Der er fundet 4 perioder siden Istiden, hvor den globale temperatur har været højere end i dag. Den ene skyldes sikkert orbitale forhold - men hvad med de andre 3? Spørger man hos iPCC får man intet svar, der har for en sikkerheds skyld skåret alle grafer væk i disse områder. I disse varmeperioder blomstrede kultur og viden hos Homo Sapiens.

Ja, klimaforskning er videnskab af Wilheld Lorenzen Fabricius

Jeg kan se at du påberåber dig videnskabelighed, og at dine meningsmodstandere er støj og larm. Og jeg går også ind for videnskabelighed. Jeg bliver dog noget betænkelig ved din videnskabelighed når jeg læser dit sidste afsnit.
a. At religionen er helt på problembenægternes side; er et mangefacetteret udsagn. Mener du med det at jeg som kristen bør være problembenægter? Endvidere udråber du hermed alle der ikke er enig i at den menneskeskabte CO2 øgning er den væsentligste årsag til en fremtidig global opvarmning, for problembenægtere. Jeg forholder mig stadig åben for yderligere videnskabelig udvikling inden for klimaforskning, og vil ikke på forhånd fastlåse mig på en bestemt opfattelse. Endvidere kan jeg ikke forstå at det at have andre opfattelser på forhånd kan siges at være problemfornægtende; rent faktisk er der jo masser af opfattelser som inkluderer større problemer end CO2-tilhængerne forudser.
Nåh, det var lidt om sidste afsnits l. sætning.
Jeg kan af det fortsatte forstå at du mener at alle der ikke er enig med dig, er nyttige idioter. Altså ikke forstår konsekvensen af deres handlinger. Hvorfor mener du så at de samtidig håber og beder til at araberne og russerne fortsat kan holde os i et jerngreb. Nu ved de så pludselig godt hvad de gør.
Dit indlæg er ikke reklame for troværdigheden vedrørende CO2-teorien. Jeg vil dog fortsat forholde mig åben for argumenter.

Er klimaforskning videnskab?

Til Asger,
Du skriver at vand løber mod Ækvator og Sahara således vil få tilført vand.
Det er ikke rigtigt - heldigvis, for saltvand er ikke godt for plantevækst - og selv et par meter vandstigning vil ikke ændre på dette forhold.

Om vandet optager CO2 gør ikke den store forskel, CO2s rolle som drivhusgas er nu ved at være så lille, at det ikke har den store effekt - effekten aftager logaritmisk. Desuden er de fleste bølgelængder allerede optaget af vanddamp - jeg ser intet af disse fysiske fænomener omtalt - derfor spurgte jeg om klimaforskning er videnskab?
CO2 er ikke den eneste klimafaktor, som man kunne få indrtykket af ved at læse, hvad klimaeksperter skriver.
På Antarktis er klimaforskerne vildt ueninge - nogle mener at den smelter - andre måler en lavere temperatur. Hvorfor den skulle smelte ser underligt ud, da den menneskelige udledning af CO2 jo ikke er nævneværdig på den sydlige halvkugle, der er mod nord, der afbrændes fossil brændsel i massevis - og det fortsætter mange år endnu.

Min pointe var, at klimaforskerne åbenbart ikke har medtaget den landhævningen i betragning, når de beskæftiger sig med fremtidige oversvømmelser p.g.a. smeltevandet.
Her i landet vil der ikke være grund til at bygge diger i følge andre artikler om samme emne.

-
Artiklen kom desuden ikke ind på det fænomen, at Grønlands is smelter i perioder på 130-150 år.
Det har intet at gøre med den globale opvarmning, men kan skyldes andre forhold. Den bnuværende afsmeltning vil efterfølges af en tiolsvarende nedfrysning, hvis man skal bruge fortidens hændelser til noget.

Harmageddon - revisited

"Klimaforskning: Dybt komplekst, meget vanskeligt, mange faldgruber, utroligt mange nuancer"

I sandhed et frodigt miljø for dommedagsprofeter, demagoger med et neurotisk forhold til den onde olieindustri samt politikere med overdreven trang til retfærdiggørelse af nye afgifter.

Er klimaforskning videnskab??

Til Per A. Hansen.

Du skriver at klimaforskning er mere religion end videnskab, der vil ikke give dig ret for det jo desamme som at sige at religion er superkommerciel. Og den diskution vil jeg ikke deltage i.

1. Polerne kan ikke fastholde så meget vand, når klodens opvarmes som det jo påstået? Ja løber vandet jo ned imod ekvator, hvilket måske vil medføre at Sahare får tilført vand og således kunne blive til frugtbart land igen.
Husk så lige på at for hver liter is der smelter tilføres havet 0,9 vand og denne vandmængde vil samtidig absorbere 0,9 l CO2, skal vi være kede at det?

Når isen ved polerne smelter vel at mærke den is der befinder sig over havets overflade vil som du rigtig anfører så vil det pågældende landområde hæve sig ligesom også det gør på nuværende tidspunkt.
Den nordlige af Danmark hæver hele tiden og den sydlige del synker,.
Den nordlige del af Nordamereika hæver sig og den sydlige vil så´synke, tænk bare på vandfaldet mellem Canada og USA Niagara. Og Grand Canyon som engang var en rivende smeltevandsflod

Med hensdyn til CO2 skal vi bare være glad for denne eksistere idet vi i modsat fald ikke ville have mulighed for at være i live, liggesom alle træerne ville falde om som karklude der ville ikke være nogle til holde dem oprejste med.

jerngreb

Hvis det er arabisk og russisk jerngreb der generer dig, hvorfor så ikke rette skytset mod det, i stedet for mod klimaet?
Og som nævnt er det jo kun i modellernes verden at vi har et problem. I virkelighedens verden har vi haft en global temperaturstigning på 0,7 grader over 130 år, halvdelen heraf inden 1940, hvor CO2 niveauet var væsentligt lavere. Satelitmålinger viser negativ trend for de seneste 10 år såvel som for de seneste 15 år. Stigningen i verdenshavene er meget beskeden og med aftagende trend. Men det er selvfølgelig helt uvidenskabeligt at forholde sig til disse fakta. Lad os da hellere fodre nogle computere med information om at det er CO2 der er årsagen til de indtil videre beskedne stigninger, og hvis modelkørsler derefter viser at det sørma er CO2 der er skyld i temperaturstigningen, så må det jo være sandt. Se DET er videnskab på et højt niveau!
Og der er ovenikøbet in kausal forklaring: Det er nok positiv feed-back fra vanddamp der kan forklare den temperaturstigning der nok vil komme. Vi har godt nok aldrig kunnet påvise denne positive feed-back, men da vi heller aldrig har set nogen temperaturstigning af betydning, ligesom modellernes forudsigelser aldrig er blevet virkelighed, ja så passer det hele fint sammen i den fantasiske fortælling vi har strikket sammen om termohelvedet vi befinder os i. Og alle der ikke kan se det, er klima- og holocaust-benægtere, i lommen på olieindustrien, onde mod deres børn og børnebørn, o.s.v. o.s.v.
Flot gået!
Men jeg venter stadig på at nogen en dag vil komme med lidt saglige argumenter. Har nu ventet i 3 år, men når det kommer til at forholde sig til fakta i stedet for luftkasteller og ubrugelige modeller er der stadig tavshed fra alarmisternes side.

Ja, klimaforskning er videnskab

Klimaforskning er en samling af mange videnskaber inden for meteorologi, oceanografi, fysik, palæontologi, geologi osv. Dybt komplekst, meget vanskeligt, mange faldgruber, utroligt mange nuancer. Det ville du vide, hvis du lyttede efter. Men som du kan se af spalterne på dette websted, er der så meget larm og støj, at alle nuancer går tabt. Det gavner ingen, bortset fra olieindustrien.

Religionen er helt på problembenægternes side. Olieindustriens nyttige idioter er de eneste, der dagligt bøjer sig mod benzintankenes altre, i bøn for fortsat arabisk og russisk jerngreb om den frie verdens økonomi.

mvh
wlf

Er klimaforskning videnskab?

Man kunne fristes til at sige nej - klimaforskning er mere religion end videnskab, og der er endog meget store forskningsbeløb til de, der har den rette tro!

Når så store ismængder smelter, som det forudsættes i artiklen, så vil der forsvinde masse fra polerne. Mindre masse betyder mindre tyngde, det har et par konsekvenser:
1. Polerne kan ikke fastholde så store vandmængder, som det plejer. Vandet løber altså til andre steder på planeten i retning mod ækvator.
2. Mindre masse betyder landhævninger ved polerne og de nærmeste omgivelser.
-
Konsekvenserne for Danmark bliver den, at der ikke sker de større ændringer, landhævninger holder trit med en evt. vandhævning.
-
Man kan undre sig over, at klimaforskere ikke har styr på almene fysiske og geologiske processer som de to ovennævnte, der er beskrevet mange steder.
De bygger på bare en enkelt proces - CO2-teorien - som de tillægger en række egenskaber af tvivlsom karakter. Den største effekt i klimamodellerne stammer imidlertid ikke fra CO2, men fra den langt stærkere drivhusgas - vanddamp - som man uden dokumentation mener stiger i takt med stigende global temperatur.
Måske er det korrekt - måske ikke. Ingen ved det helt præcist, så klimaforskerne må siges at bygge på tro og ikke viden.

Klimavariation

Det er glædeligt at se at der er personer der forstår at bruge den indvendige side af hovedet,
til disse prøve at se på atmosfæren, altså luften der omgiver os over havets overflade, se lidt på de forskellige luftarters massefylde og disses egenskaber og indvirkning for livet her på jorden på godt og ondt,
Derefter skal man se lidt livet under havets overflade , ligeledes på jordens geologiske forhold, samt jordens bevægelse i verdensrummet og dens egenbevægelse samt bevægelse i solbanen.

Sludder

Det er ret utroligt hvor meget sludder uddannede mennesker kan få sig selv til at skrive og måske endda tro på.
Eftersom
- der ikke har været nogen statistisk signifikant stigning i global temperatur i nu 16 år, og satelitmålinger viser ovenikøbet negativ trend for såvel de sidste 10 år som for de sidste 15 år (se climate4you.com),
- modellerne entydigt har fejlet hele vejen igennem mht såvel frem- som tilbageskrivninger af temperaturforløb (se f.eks her: http://wattsupwiththat.com/2012/12/19/an-animated-analysis-of-the-ipcc-a... ): IPCC har i deres rapporter gradvist nedjusteret deres vilde temperaturscenarier, og alligevel ligger temperaturen under deres absolut laveste gæt, det gæt der kun kunne blive virkelighed såfremt vi nedlage det industrialiserede samfund og stoppede al CO2-udslip,
- de vilde scenarier bygger på en antagelse om positiv feed-back fra vanddamp. Altså, at når temperaturen stiger fører det til øget fordampning, og da vanddamp er en betydeligt kraftigere drivhusgas end CO2, fører dette til øget temperaturstigning osv, altså et run-away forløb. Der er bare den hage ved det, at jorden i sin millioner af års historie aldrig har vist tegn på positiv feed-back og runaway temperaturforløb. Verdenshavene har aldrig kogt, og som med alle naturlige mekanismer må vi nok antage at jordens temperatur regules af negative feed-back systemer der modviraker run-away forløb. Desuden er mange videnskabsfolk af den opfattelse at den øgede fordampning fører til øget skydannelse, hvilket netop fører tail afkøling, altså en negativ feedback.
- modellerne har endvidere vist sig ikke at være korrekte, idet det såkaldte hot-spot i troposfæren aldrig er blevet målt, så den opvarmning (0,7 grader på 130 år), der har fundet sted, skyldes formodenlig ike i nævneværdig grad øget CO2.
- halvdelen af opvarmningen på 0,7 grader fandt sted før 1940, og der er intet der tyder på hurtigere opvarmning nu end i første halvdel af det 20. århundrede. Tværtimod er opvarmningen gået i stå nu.
- den globale vandstand er steget med beskedne 45 mm på 20 år, og på det seneste er stigningstakten begyndt at flade ud, hvilket er i overensstemmelse med de faldende globale temperaturer, se f.eks her http://www.klimadebat.dk/grafer_vandstand.php

Eftersom ovennævnte fakta klart viser at de vilde scenarier er grebet ud af den kolde luft er det for mizg ubegribeligt at man idag stadig kan få lov til at fremture med sådan en omgang sludder!

Klimavariation

Alle disse dommedagsvisioner lyder lidt søgte, som de var bestilt af politikere der vil bruge afgiftsskruen.
Netop her i Videnskab førte arkæologer bevis for, at der i vikingetiden var dyrket byg på Grønland, uden at det har resulteret i katastrofale vandstandstigninger.
Selv idag, med global opvarmning, er det ikke muligt at dyrke byg på Grønland, så jeg er af den mening, at vi bare er ved at komme helt ud af "den lille istid", altså helt normale klimavariationer.
Når man læser "klimaeksperterne", får man det indtryk, at vor atmosfære er overfyldt med CO2, men sandheden er, at CO" indholdet i atmosfæren, er 0mkring en 100del af en procent.
Det at CO2 indholdet af atmosfæren altid er blevet sammenkoblet med stigende temperaturer, skyldes frigivelse af CO2 fra havene, for i de fossile atmosfæreindlejringer i f.eks. indlandsis, kommer temperaturstigninger først, derefter kommer CO2 stigningen.
Det er altså temperaturen der forårsager CO2 stigningen og ikke omvendt.
Hvis CO2 stigninger altid betød stigende temperaturer, ville der ikke have været nogen istider.
Det der forårsager klimavariationer, er solaktiviteten, og den kan politikerne ikke kontrollere, uanset hvad afgifter de i fremtiden vil lægge på solskin.

Crisis? What Crisis?

Som man kan se af planerne for vores havn så er det ikke alle i København der tager dommedagsrøsterne alvorligt

http://www.b.dk/nationalt/saadan-kan-koebenhavns-havn-komme-til-at-se-ud

Tilpasning.

Klimaet har og vil altid ændre sig - det handler om at tilpasse sig. Nøjagtig som mange dyrearter har gjort før i tiden. Dem der ikke kunne uddøde. Glem politik - der kommer vi ingen vegne. Hvis og når områder oversvømmes, udtøres eller på anden måde bliver ubebolige, så vil det kræve, at store menneskemasser skal flyttes og finde nye steder og bo. Hvis det ikke er muligt indenfor landet egne grænser, tror I så, at mange andre lande vil sige - "kom her - der er masser af plads og mad"?

Held og lykke med det!

Døde pølser

Riborg selvfølgelig er det dødens pølse at stille op for de radigale ;) - Ej sry. kunne ikke lade være med at drille - hehe

Tilbage til emnet

Ærlige politikere!

Der er nok noget om, at politikere - uanset hvor idealistiske de end måtte være oprindeligt - efterhånden kommer til at lide af magtbrynde.
Glemmer de deres oprindelige mål - eller hvad sker der? Jeg har selv prøvet at gå ind i lokalpolitik - det var "dødens pølse" :-( Så jeg gav op!

Ærlige politikere

Ja, der findes massevis af ærlige, idealistiske og realistiske politikere – indtil de bliver valgt.

Klæde politikerne på?

Ha, ha ... politikerne tænker kun på at mele deres egne (ræve)kager! De tænker kun "her og nu" - på hvad der kan gavne DERES parti! eller person De tænker ikke langsigtet ... på hvad der evt. kunne komme landet, Europa og verden til gode.
Men det kan måske ændre sig? Kan man forestille sig personer, der ville gå ind i politik, fordi de vil gøre en forskel og skabe forandring? En bedre jord for vores efterkommere? Findes der ærlige, idealistiske, realistiske personer, der gider påtage sig opgaven?

Politik i Drivhuset

Der har været en forurening i den ydre atsmosfær', så metrologerne lover at det nu blir bedre vejr (og tak til Shubidua). Der er ingen grund til at betvivle drivhus-effekten. Det interessante kunne være årsagen til samme. Lad os et øjeblik se bort fra tektonik, sun-flares, sun-spot eruptions, nukleare forsøg i atmosfæren, og istedet vende blikket mod "synderen": CO2, navnlig - forstår man - gennem afbrændingen af fossile brændstoffer, samt i det hele taget - hver gang nogen sætter en tændstik til - nåja, allerede dér er den gal. Løsningen må derfor, selvsagt være, at fjerne CO2 fra atmosfæren. Nu er der bare det sjove ved det, at CO2 for det første er en del af atmosfæren, at planterne lever af det, at vi selv udånder det og at det er en integreret del af det økologiske kredsløb. Så det er noget sludder. Hvad så med at begrænse CO2-udslippet. Ja! God ide! Altså helt bortset fra, at vi lever i eftervirkningerne af et grandiost CO2-udslip, nemlig den industrielle revolution, hvor kulfyrede fabrikker skød op som - ja, som paddehatte, med skyer af sod til følge. Hvad så med at beskatte udledningen af CO2 - ja, god idé, lad os alle betale for svineriet én gang til! Der er bare det ved det at ligesom med moms og fedtafgift ryger den slags afgifter - om ikke på skattebilletten - så på regningen (og jeg taler om den fysiske bon, ikke den abstrakte eksistens). Bliver CO2-afgiften så brugt på at minimere udledningen af CO2? Næ, det er blot en afgift, der går op i en kvote, der sidenhen kan købes af andre, således at disse pludselig har "tilladelse"/"kvote" til at udlede det mere. Hvorfor alt dette hverken er økologi-orienteret eller miljø-bevarelse, men brugt i et politisk spil. Til orientering er det lige pludseligt blevet en dårlig ide, privatøkonomisk, at investere i solceller, samt at det de sidste fem år - ihvertfald - har kostet 30.000, - dask at få tilladelse til at opstille en vindmølle. Det er godkendelsen man betaler for - man har hverken købt eller opstillet, endsige fundamenteret, noget somhelst, endnu! Dansk miljøpolitik? Åbenbart! Samtidig skal vi allesammen være "miljø-bevidste" - og det får vi sandelig også lov til at betale for.....samtidigt! Der er således gået politik og økonomi i molevitten, og man burde vide at når den slags skér, så skal man være morderlig vaks ved havelågen for at kunne se lige, idet "public service" primært synes at være gearet til at kolportere den dårlige samvittighed nedad i systemet, og derved at undgå at den bliver placeret, hvor den burde. Ligesom med fedtafgift, og hvad der ellers bliver fundet på: - jeg betaler, gennem fedtafgiften, for den hospitalsseng jeg får brug for, hvis jeg skulle få hjerte-kar-sygdomme af at spise mayonaisen! Jeg betaler gennem CO2-afgiften for oprydningen efter den oversvømmelse ikke en kæft ved om kommer! Fortæl mig lige at det ikke er en politisk svik-mølle! Tak for iaften

Ligemeget hvad, så.....

synes jeg at vi skulle flytte hovedstaden og noget af den nationale underholdning væk fra udkantsdanmark og til en mere central placering. Så kunne vi for en sikkerheds skyld vælge et højere punkt! Hvis vi bare startede med Kongehuset, folketinget og TV2; så skulle alt det andet nok følge med lige så stille og roligt! Så ville vi også løse problemet med at huse er så dyre i København. Hvis hovedstaden lå i midten af riget, så ville der måske slet ikke være noget udkantsdanmark, og så ville det ikke være så katastrofalt hvis udkantsdanmark bliver oversvømmet!
PS: Så kunne København beholde landbrugsmuseet; så ville det også ligge mere rimeligt placeret!

Flyt København væk fra havet

Der er da vist nogle der der har glemt at den nordlige del af Danmark hæver sig, hvorimod den sydlige del synke; siden Istiden har den nordlige, ved Fredirikshavn hævet sig omkring 13m, og Østersøen vistnok været så godt som tørlagt.

Og der vist nogle der fået et forkert Nytårsforsæt hvis disse tror at klimaet retter sig efter hvad diiverse "kloge" klimamodeller foreskriver.

de næste 1000 år........

"I princippet burde man altså granske storme fra de næste 1000 år..."

Det store spørgsmål er hvordan vil man granske og drage erfaringer fra noget der endnu ikke er sket?

Og så er der lige det med at ingen af klimamodellerne kan bruges når det kommer til stykket og der er ingen der ved hvor stor en evt. temp. vil blive - 1c grad? 6c grader? - Stiger vandet? - Det er også gætværk......

Det er svært at spå især om fremtiden...

Nu uden Mayaernes (ikke Maylands) kalender

"Det ekstreme bliver normalt overalt i verden"

Thank God. Så klarer vi nok den også...

Brødføde

Kristoffer: "....at bekymre os om.....hvordan vi har tænkt os at brødføde 7,74 milliarder mennesker."

Det skal vi heller ikke bekymre os om - Vi skal koncentrer os om hvordan vi fylder vommen på knap 6 mio. - de andre må klare sig selv.

Siden hvornår er IPCC blevet udnævnt til orakel?

Man kan jo spørge sig selv om IPCCs modellering er baseret på virkeligheden eller om det faktisk repræsenterer en virtuel virkelighed på grund af computersimuleringer med manglende parametre, såsom variationer i UV-mængde og skydække?

Noget kunne tyde på at deres forudsigelser passer ret dårligt med den observerede virkelighed.

Når man ser på figur 11.33b i deres AR5-rapport ( www.stopgreensuicide.com/Ch11_near-term_WG1AR5_SOD_Ch11_All_Final.pdf ) er det jo ret tydeligt at hvis man plotter de reelle temperaturobservationer frem til slutningen af 2012 (som er vist i figur 11.33a) befinder vi os pt. uden for IPCCs 95% konfidensinterval. I stedet har de valgt at stoppe temperaturkurven hvor de åbenbart finder det belejligt, så de ikke behøver at forklare denne ”mindre detalje” i deres dommedagsprognose.

Det er vel meget passende at der lige er blevet publiceret en artikel som viser at netop at effekten af UV-variation hidtil har været enormt undervurderet i klimamodeller og at dette kan forklare de seneste års strenge vintre i Nordvesteuropa:

Scaife et al. 2013. A Mechanism for Lagged North Atlantic Climate Response to Solar Variability. Geophysical Research Letters (in press).

Præsentation af deres data kan findes her:
http://lasp.colorado.edu/sorce/news/2012ScienceMeeting/docs/presentation...

De skriver bl.a. følgende som er værd at bide mærke i:

"If the sun's future output declines to Maunder Minimum levels and the UV forcing is stronger, as SIM suggests, then the resulting UV changes could be an important additional regional forcing on top of future climate change".

Dette er bare ét eksempel på vigtige mekanismer som IPCC slet ikke har taget højde for i deres utallige modeller.
Hvis solfysikerne derimod har ret, er vi i disse år på vej mod en ny ”lille istid” og i så fald får vi nok andre problemer at bekymre os om end at bygge dæmninger, såsom hvordan vi har tænkt os at brødføde 7,74 milliarder mennesker.

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg