Annonceinfo

Grønlandsk affald under lup

Miljøingeniør og ph.d.-studerende Rasmus Eisted tæller og sorterer tomme konservesdåser og brugte kaffefiltre for at kortlægge, om der er grundlag for en bæredygtig affaldsordning i Grønland.

Ingeniørstuderende i gang med en prøveudtagning af det indsamlede affald. Affaldsmængden giver et godt billede af livsstilen blandt indbyggerne i Sisimiut. Fx er 35 procent af affaldet madaffald, grøntsager og frugt, utilberedt kød og brød. (Foto: DTU)

Det er ikke just roser, der lugter af i det store rød- og hvidstribede telt på Dumpen i Sisimiut på Grønlands vestkyst med omkring 5.000 indbyggere.

Faktisk breder der sig en overordentlig ram og ubehagelig lugt i takt med, at ti DTU- og ARTEK-studerende åbner dagens indsamlede sække med husholdningsaffald og breder det ud på bordet. Indholdet af de godt 100 sække skal sorteres i bioaffald, pap og papir, plast, elektronisk affald osv.

Tilsammen skal det give et indtryk af sammensætningen af husholdningsaffaldet i en gennemsnitlig grønlandsk familie. Ansvarlig for projektet er civilingeniør og ph.d.-studerende Rasmus Eisted fra DTU. Han er til daglig tilknyttet DTU Miljø, men arbejder under ARTEK, Center for Arktisk Teknologi.

Udgangspunktet for forskningsprojektet er den stadig stigende mængde affald i Grønland, og hvorvidt der er grundlag for en mere effektiv behandling af affaldet.

På hovedet i skraldet

Sisimiut - Grønlands næststørste by - er valgt som forsøgslokalitet. I øjeblikket deponeres eller brændes alt byens affald i forbrændingsanlægget på Dumpen og forsyner de nærliggende beboelseskomplekser med fjernvarme.

Rasmus Eisted iført maske og tykke arbejdshandsker giver selv en hånd med, når de mange sække skal sorteres. (Foto: DTU)

Men mængden af affald har efterhånden overhalet forbrændingsanlæggets kapacitet, og derudover er afbrænding en særdeles miljøbelastende måde at skille sig af med affaldet på i Grønland.

»Der er voksende fokus på miljøet generelt og i de arktiske egne i særdeleshed. Almindelige affaldsteknologier er kendt og brugt i Grønland, men der er stadigvæk lang vej til et egentligt landsdækkende system til affaldsbehandling, som vi kender det i Danmark. Mit mål er derfor at redegøre for den nuværende måde at håndtere affald på og komme med forslag til en bæredygtige udnyttelse af affaldet, der kan implementeres af Grønlands Selvstyre og de nye storkommuner,« fortæller Rasmus Eisted.

Der er penge i skidtet

For at kunne danne sig et indtryk af, hvad indbyggerne i Sisimiut smider ud og i hvilke mængder, har Rasmus Eisted i tre dage fulgt den lokale skraldebil på dens rute rundt i byen. Han og hans ti medhjælpere har indsamlet hver femte sæk og har vejet og sorteret affaldet. Det blev til omkring 2.000 kg husholdningsaffald fra 280 husstande svarende til ca. 15 procent af byens husstande.

Pap og papir, som udgør henholdsvis tre og otte procent af det samlede husholdningsaffald, har været særligt interessant at kigge på. Der kan nemlig være penge i genbrugstanken; pap og papir kan blandt andet genbruges til at producere isoleringsmateriale lokalt.

Og hvad har tre dage med at sortere tomme konservesdåser, kartoffelskræller og brugte kaffefiltre så lært Rasmus Eisted?

citatAlmindelige affaldsteknologier er kendt og brugt i Grønland, men der er stadigvæk lang vej til et egentligt landsdækkende system til affaldsbehandling, som vi kender det i Danmark.
- Rasmus Eisted, ph.d.-studerende, ARTEK, Center for Arktisk Teknologi ved DTU Miljø.

»Mine undersøgelser indtil videre viser i grove træk, at der i Sisimiut er en affaldssammensætning, der ligner den danske forholdsvis meget. Dog finder vi i bioindholdet flere sælindvolde og lidt skind samt rensdyrknogler og lignende. Bioaffaldet, der udgør ca. 43 procent af det samlede husholdningsaffald, består af mad, madrester, afskårne dele fra madtilberedning, jagtaffald, blomsterbuketter, brugte kaffefiltre og generelt alt, der kan omsættes biologisk,« fortæller Rasmus Eisted.

»Vi har også fundet forholdsvis få batterier og elektronikaffald i husholdningsaffaldet. Det viser, at indbyggerne generelt er rimelig gode til at aflevere det farlige affald.«

Genbrug - i videre perspektiv

Det er endnu for tidligt i undersøgelsen at drage en egentlig konklusion, understreger Rasmus Eisted. Der er et potentiale for genbrug i Sisimiut, men det vil også koste mange ressourcer at udnytte det, og endnu mangler analyserne af de enkelte typer affald, således at vandindhold, tungmetaller, kulstof og brandværdier kan fastsættes.

»Der er ingen tvivl om, at det er en fordel for miljøet at affaldssortere, men vi er nødt til at se på hele energiregnskabet. Begynder vi at genbruge en større del af affaldet frem for at brænde det, er vi nødt til at bruge olie til at producere fjernvarme,« slutter Rasmus Eisted.

Lavet i samarbejde med DTU Avisen, Danmarks Tekniske Universitet

Om projektet

Rasmus Eisteds ph.d.-projekt: Titel: 'Bæredygtig udnyttelse af Grønlands affald'. Institut: Center for Arktisk Teknologi, ARTEK. Hovedvejleder: Professor Thomas Højlund Christensen, DTU Miljø. Medvejleder: Lektor Wolfgang Kahlig fra Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet).

Partnerartikel

Artiklen bringes i samarbejde med: Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Anker Engelunds Vej 1, 101A 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: +45 4525 2525
E-mail: dtu@dtu.dk

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation.  

Universitetets hovedopgaver udføres af p.t. 18 institutter og et nationalt laboratorium, på campus i Lyngby nord for København, men også på en række andre lokaliteter i København, samt på Sjælland og i Jylland.

DTU har ca. 7.000 studerende og 4.500 ansatte, hvoraf 2250 er forskere.

Universitetet har medvirket ved etableringen af en række alliancer blandt førende tekniske universiteter.

På europæisk plan indgår DTU sammen med TU München og TU Eindhoven i "European University Alliance in Science and Technology" og på nordisk plan indgår DTU i "Nordic 5 Tech".

Endelig er DTU partneruniversitet med Rensselaer Polytechnic Institute i dets omfattende udvekslingsprogram "REACH" og har en strategisk studieudvekslingsaftale med KAIST i Sydkorea.

Læs på DTU

Civilingeniøruddannelser

Diplomingeniøruddannelser

Kandidatuddannelser

 

Hvis du vil vide mere om uddannelser på DTU

Seneste artikler fra Danmarks Tekniske Universitet

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

 • Acceleratorer
 – fysikkens store maskiner

  Vor viden om naturen omkring os på det mikroskopiske og atomare plan skylder vi for en stor dels vedkommende opfindelsen og anvendelsen af acceleratorer. Disse enorme atomknusere har været en teknologisk kraftanstrengelse, der både har ledt til et omfattende internationalt samarbejde og til et meget væsentligt teknologisk spin-off.
  Bringes i samarbejde med 25 søforklaringer - Naturvidenskabelige fortællinger fra Søauditorierne
 • Den flyvende pilekvist

  Her følger en historie. Det er en historie om faglig nysgerrighed og opfindsomhed. Om udviklingen af en geofysisk metode, der viste sig at være en blomstrende forretning. Og om en gruppe forskere, der brændte for at få deres forskning ud i virkeligheden.
  Bringes i samarbejde med 25 søforklaringer - Naturvidenskabelige fortællinger fra Søauditorierne
 • Hør lyden, der kan skræmme en elefant

  Elefanter spiser landmændenes afgrøder i Indien. Forskeren har lavet test for at finde frem til den mest effektive metode til at holde dem væk.

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Bestil en forsker

Annonceinfo
Annonceinfo

Annonceinfo

Mest sete video

Annonceinfo

Seneste kommentarer

Seneste blogindlæg