Annonceinfo

Exoplaneter drejer den forkerte vej

Astronomer har fundet seks fjerne planeter, der ikke kredser samme vej om deres stjerne, som stjernen drejer om sig selv. Det peger på, at planetsystemer kan udvikle sig ganske kaotisk.

Emner:

Seks exoplaneter kredser den gale vej om deres respektive stjerner. De kredser nemlig modsat den vej, som stjernen roterer om sig selv. Og det overrasker astronomerne.

Det passer nemlig dårligt med den teori, som forskerne har for dannelsen af planetsystemer.

Hvis opdagelsen skal give mening, må de mærkelige planetsystemer have en ganske dramatisk historie.

Alting roterer i samme retning

I vores solsystem kredser alle planeterne den samme vej rundt om Solen - i den retning, som Solen også selv roterer. Og astronomerne har troet, at det også var tilfældet for andre stjernesystemer.

En af de nyopdagede exoplaneter, WASP-8b, kredser om stjernen i den modsatte retning af stjernens rotationsretning - som det fremgår af denne tegning. (Illustration: ESO/L. Calçada)

Det hænger sammen med den måde, hvorpå stjerner med tilhørende planeter bliver dannet. Når støv og gas i universet fortættes, vil nok så beskedne bevægelser i stoffer blive forstærket, så den gassky, der ender med at blive til et stjernesystem, vil rotere.

Hele gasskyen drejer i samme retning, og retningen bevares, når stoffet trækker sig sammen og bliver til en stjerne og derefter planeter. Derfor vil det typisk være sådan, at stjernen og planeterne roterer den samme vej om sig selv, og planeterne også kredser om stjernen i samme retning.

Men det gælder altså ikke alle planeter, viser den nye forskning fra europæiske astronomer. Resultatet af deres anstrengelser fremlægges i denne uge på årsmødet for Royal Astronomical Society.

Tyngdepåvirkninger gav ny bane

De seks mystiske, store gasplaneter, der alle roterer tæt om hver deres stjerne, må for længe siden have været påvirket af tyngdekraften fra andre gaskæmper eller stjerner. De er så at sige blevet sendt ud af kurs, og i løbet af mange millioner år er de kommet ind i en skæv, aflang bane om moderstjernen.

Fakta

VIDSTE DU

Antallet af fundne exoplaneter - planeter uden for vores eget Solsystem - er nu oppe på 454.

Her er de med jævne mellemrum kommet tæt på stjernen, hvor stærke tidevandskræfter efterhånden har bremset dem. Exoplaneterne er endt i baner tæt om stjernen - nu med en vilkårlig omløbsretning og rotationsakse.

Undervejs i det kaotiske forløb må den store planet i øvrigt have udslettet alle mindre, jordlignende planeter, der måtte have været i stjernesystemet, siger Didier Queloz fra observatoriet i Geneve.

Nu vil astronomerne gå på jagt efter de store objekter, der må have sendt planeterne ud af kurs. Det har de allerede fundet for to af de seks planeter, der kredser i den forkerte retning.

 

Hvorfor ikke stjernen der roterer omvendt

Det vil da være mere logisk at det kun er stjernen der har ændret sin rotation i stedet for seks planeter.

Det er vel næppe helt utænkeligt, at akselpoler kan have en langsom rotation og over millioner af år komme til at vende modsat. Skulle noget sådan ske, vil stjernen jo netop komme til at se ud til at rotere modsat sine planeter på et tidspunkt og her er vi lige havnet i en epoke, hvor stjernen roterer modsat.

simpel løsning

hvis tre unge stjerner kredser i det samme plan, så vil det ske så kaotisk at  en kan miste en planet til en af de andre stjerner. Denne planet vil derfor bevæge sig modsat normalt. 

Planeter dannet af stof udslynget fra stjerne?

Malene Flagga, og andre interesserede:
Det er korrekt, at hvis en ’nydannet og almindelig’ stjerne fortrinsvis består af hydrogen, ja så kan jordlignende klippe-planeter, der kredser omkring stjernen, ikke være dannet af stof, der eksplosivt er udslynget fra stjernen. 
Men, hvad med hydrogen-planeter? -- Med hensyn til de opdagede planeter, der kredser omkring en stjerne, i modsat retning af rotationsretningen af stjernen, ja, så er det gas-planeter bestående af fortrinsvis hydrogen. Disse planeter, der kredser relativt tæt på ’moderstjernen’, kan således godt være dannet af stof, der er udslynget fra stjernen.
Også andre exoplaneter, der består af fortrinsvis hydrogen, og bevæger sig relativt tæt på ’moderstjernen’, kan være dannet af stof udslynget af ’moderstjernen’. 
Er der observationer eller fysiske argumenter der modsiger, at planeter kan være dannet af stof, der er blevet udslynget fra en stjerne?
Indeholder stjerner tunge grundstoffer? -- Spørgsmål: Hvor sikre er man på, at der i det indre af stjernerne ikke eksistere og ikke dannes tunge grundstoffer, også tungere end jern?
Dannes grundstoffer i det indre af en stjerne udelukkende ved fusionsprocesser? Eller eksisterer der i det indre af en stjerne supertunge kerner, der kan henfalde til forskellige typer af kendte tungere grundstoffer? 
Grundstoffer dannet ved henfald af Superkerner: -- Allerede for over 40 år siden (da jeg studerede fysik, kemi, matematik og astronomi) postulerede jeg eksistensen af superkerner, dvs. neutron/proton-kondensater med nukleontal og atomnumre meget, meget højere end, hvad der gælder for de kendte grundstoffer. Spørgsmålet var, og er: Hvor, og under hvilke forhold kan sådanne superkerner eksistere?
Mit svar: Superkerner eksisterer i det indre af mange, muligvis de fleste, stjerner. Superkerner har uden tvivl eksisteret i stor målestok i det tidlige stoftætte Univers. Efterhånden som Universet har udviklet sig mod mindre og mindre stoftæthed, så er superkerner henfaldet til neutron/proton-kondensater med mindre og mindre nukleontal, svarende til de kendte tungere grundstoffer.
De lettere grundstoffer, f.eks. Carbon, Oxygen, Magnesium etc. , kan være mindre proton/neutron-klynger, udsendt fra superkernerne (jeg kalder det delta-henfald. Til forskel fra alfa, beta og gammahenfald). 
Dannelse af Hydrogen og Helium: -- Frigjorte single-neutroner henfalder til protoner, elektroner og antineutrinoer, og heraf kan dannes hydrogen-atomer. Og fra alfa-partikler kan dannes helium-atomer.  
Hilsen fra
Louis Nielsen
 
 

Måske behøves mere tid?

Måske behøves mere tid til observationer før en del spørgsmål kan besvares?
Hele den moderne astronomis historie er nærmest som et øjeblik sammenlignet med universets og de fleste "astronomiske" objekters levetid. Efterhånden som dette øjeblik trækker lidt ud bliver det måske muligt at observere forandringer over tid for enkelte objekter, så man kan tjekke enkelte teoretiske forudsigelser, selvom det vel er forandring af meget små detaljer man kan vente at se? 

Planter kan ikke dannes af stjerner ved eksplosion

Da nu en helt almindelig nyfødt gennemsnitsstjerne  stort set kun består af hydrogen, hvordan vil du, Louis Nielsen, så få dannet fx terretiske kloder ved at de slynges ud gennem eksplosioner fra en stjerne?? Og hvordan skulle omtalte planeter så opnå Kepler-baner efter sådan en rocket-start?
Lad eksperterne om at forme hypoteser for dannelse af planetsystemer.
MvH,

Er de accepterede stjerne/planet-teorier forkerte?

Meget interessante opdagelser! Opdagelserne kunne tyde på, at teorien for dannelsen af stjerner og planeter ikke er rigtig. 
Planeter dannet ved eksplosioner?: -- I undertegnedes kosmologi opstilles en stjerne/planet-model, hvor det antages at planeter er stof-systemer, der eksplosivt er udslynget fra en allerede aktiv dannet stjerne. 
Planeter kan bevæge sig i forskellige baner: -- Planeter der eksplosivt er slynget ud fra en stjerne kan bevæge sig både i samme retning som stjernens rotationsretning, men de kan også være slynget ud fra stjernen, således at de bevæger sig i modsat retning af stjernens rotationsretning!
Eksplosions-modellen for planetdannelse kan således på en ’simpel måde’ forklare, at der omkring en stjerne kan være planeter, der bevæger i samme retning som moderstjernens rotationsretning, og andre planeter, der bevæger sig i modsat retning. 
Planet-sammenstød: -- Hvis der omkring en stjerne er planeter, der bevæger sig i modsatte retninger, ja, så er sandsynligheden for sammenstød forøget. Og dette kan forklare dannelsen af ’ringsystemer af klippestykker’ (f.eks. Saturns ringe) og asteroide- bælter!   
Studér mere på: http://louis.rostra.dk
Hilsen fra
Louis Nielsen

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg