Annonceinfo

Der er en neandertaler i os alle

Det første udkast til neandertal-genomet afslører, at vores forfædre havde intim omgang med neandertalerne og peger samtidig på gener, der gør mennesket til menneske.

At være eller ikke være et menneske. Professor Svante Pääbo fra Max Planck Instituttet har kortlagt arvematerialet hos neandertaleren, det moderne menneskes nærmeste slægtning. Pääbo, der her smiler til en rekonstruktion af et neandertal-kranium, vil sammen med sine kollegaer bruge resultaterne til at finde frem til de særlige gener, der definerer mennesket, og f.eks. ligger bag kunst og religion. (Foto: Max-Planck-Institute EVA)

Så kan vi godt begynde at forlige os med den indre neandertaler. Et stort internationalt hold af forskere har kortlagt et udkast til hele neandertalerens arvemateriale og kan nu afsløre, at du og jeg vi er alle en lille del neandertaler - cirka 1-4 procent af vores arvemateriale stammer fra neandertalere.

Men ikke nok med det. Forskerne kan også stille skarpt på et lille antal gener og områder i arvematerialet, der har været særligt vigtige i vores udviklingshistorie i forhold til neandertalernes udviklingshistorie og dermed hjælpe med at forstå, hvad der gør os mennesker til mennesker.

»Det her er så spændende, fordi neandertalerne er vores nærmeste slægtninge og med genomet kan vi nu begynde at definere, hvad der genetisk set gør alle nulevende mennesker unikke,« siger professor Svante Pääbo fra Max Planck Instituttet i Leipzig, Tyskland, som har ledet arbejdet.

Forskningen er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science og er den foreløbige kulmination af fire års intenst arbejde.

Leder efter genetikken bag kunst og religion

Neandertalerne menes at stamme fra en gren af vores fælles forfædre, der udvandrede fra Afrika og indtog Europa og Lilleasien, hvor de tilpassede sig istidsklimaet og udviklede sig til den form af mennesker vi kalder neandertalere.

Det nye studie peger på, at vores linjer splittede for 270-440.000 år siden og det interessante ved arvematerialet er, at neandertalerne er langt tættere beslægtet med mennesker, end vores nærmeste nulevende slægtning, chimpansen, der menes at være splittet fra vores linje for ca. 6,5 mio. år siden.

Da menneskets og chimpansens arvemateriale allerede er kortlagt, vil forskerne med neandertalernes arvemateriale ikke bare kunne se, hvor vi skiller os ud fra menneskeaberne, men også hvor vi skiller os ud fra andre menneskearter.

Det er her Pääbo så at sige håber at finde den genetiske kilde til abstrakt tankegang, teknologi, kunst, religion, agerbruget, civilisationen, skriftsproget, religion osv. som adskiller os fra alle andre levende væsner.

Fandt tre knogler med dna

Forskerne begyndte med at endevende europæiske museer for neandertalknogler, som de kunne udvinde arvemateriale fra. Blandt knap 30 knogler fandt de 3 lårbensknogler fra Vindija-hulen i Kroatien, som alle indeholdt neandertal-dna. Knoglerne er dateret til mellem 38.000 og 45.000 år gamle, så i sig selv er det imponerende, at der overhovedet er dna tilbage.

»Indtil for nyligt troede jeg det ville være umuligt i hvert fald i min levetid,« siger Pääbo.

De tre neandertal-knogler, som det meste af neandertal-dna'et er udvundet fra. Knoglerne er fundet i Kroatien (se kortet nedenfor) (Foto: Max-Planck-Institute EVA

Men ligesom med kortlægningen af det første fortidsmenneske, Inuk, for blot 3 måneder siden, har Pääbo draget fordel af en revolution af dna-teknologierne. Indenfor bare 5 år er det nærmest blevet muligt at kortlægge dna, hvis blot et enkelt molekyle har overlevet.

I de tre knogler finder forskerne i gennemsnit 1-2 pct. neandertal-dna nedbrudt til små stumper på 40-55 dna-baser, som de efterfølgende har puslet på plads med det menneskelige genom som skabelon. I alt er det lykkedes at kortlægge 60 procent jævnt fordelt ud over alle kromosomerne.

Hver af baserne er kortlagt 1,3 gange i gennemsnit.

Det vil sige, at der stadig er stor risiko for, at den enkelte base bliver rettet, efterhånden som forskerne i de næste to-tre år når op på de 10-20 ganges dækning, man skal have for at være sikker på, at der ikke er sket en fejl.

Dna-forskelle på kognitiv udvikling

Selv om det kun er ved begyndelsen, kan forskerne allerede nu sammenligne med det menneskelige genom. Her finder de 212 større bidder blandt vores kromosomer, der ser ud til at have været særligt vigtige for vores evolution og derfor hurtigt er udbredt til hele populationen efter splittet med neandertaleren.

Blandt de 20 største stykker finder de tre, der tankevækkende nok indeholder gener, som man ved er vigtige for vores kognitive udvikling. Det er gener, som, hvis de er muteret, kan give problemer som autisme, skizofreni og Down-syndrom. Et andet stykke indeholder et interessant gen, RUNX2, som påvirker knoglevæksten af blandt andet kraniet, brystkassen og kravebenet, som man ved er karakteristiske forskelle på neandertalere og mennesker.

De finder også 83 gener, der hos chimpansen og neandertaleren er ens, men hos mennesket har fået en lille forandring (mutation), som kan være en vigtig biologisk forandring, der er med til at definere mennesket.

»Det er et virkelig stort skridt fremad,« siger en af forfatterne, Richard Green, som er post-doc i Pääbos laboratorium.

»Nu ved vi præcis, hvor der er sket ændringer og næste skridt er så en egentlig molekylær karakterisering af hvad det betyder.«

Lever videre i dag

Professor Eske Willerslev fra Grundforskningscenter for GeoGenetik ved Københavns Universitet medgiver, at det er et skridt på vejen, som er med til at stille skarpt på vigtige områder, men han er skeptisk mht. hvad de egentlig kan vise frem før genomet er bedre dækket.

Det meste af dna'et, som er brugt til at kortlægge neandertal-genomet stammer fra Vindija-hulen i Kroatien. Men der er også kommet bidrag fra de andre steder markeret på kortet (Grafik: Science/AAAS)

»Jeg vil mene man i hvert fald skal have en 10 gange dækning,« siger Willerslev.

Til gengæld er han meget begejstret for den anden del af studiet, hvor forskerne viser, at alle mennesker udenfor Afrika har 1-4 procent neandertal-dna, hvorfor man i en vis forstand kan sige, at neandertalerne aldrig uddøde, men lever videre inden i mennesker i dag.

»Den del, synes jeg, er super cool,« siger Willerslev.

Møde mellem neandertalere og moderne mennesker

Her har Pääbo og kolleger kortlagt arvematerialet fra fem nulevende mennesker fra hhv. Frankrig, Kina, Ny Guinea, Syd og Vest Afrika.

Ved at sammenligne arvematerialet indbyrdes og med neandertalernes arvemateriale opdager forskerne, at de to afrikanere har mindre til fælles med neandertalerne end de tre repræsentanter udenfor Afrika.

citatMed genomet kan vi nu begynde at definere, hvad der genetisk set gør alle nulevende mennesker unikke
- Professor Svante Pääbo

Disse tre deler til gengæld 1-4 pct. mere DNA med neandertalerne, hvilket nemmest kan tolkes som om alle mennesker udenfor Afrika er efterkommere af et møde mellem neandertalere og moderne mennesker fra Afrika. Det har formentlig fundet sted i Mellemøsten for 50-80.000 siden, hvor de moderne mennesker fra Afrika stødte på neandertalere inden deres efterkommere koloniserede resten af kloden.

Rører ved fordomme

»Det er jo interessant for vores syn på at være menneske,« siger Eske Willerslev og peger på, at man historisk har betragtet både afrikanere og neandertalere som grove, dumme og lavere rangerede.

»Pludselig løber os, der sagde det, rundt med noget neandertal i os mens de, der altid kommer ud som nummer chok i alverdens intelligenstest, faktisk er de avancerede. Der rører det ved noget.«

Det er kun startskuddet

Og det er kun begyndelsen.

I følge både Pääbo og Willerslev venter der os meget mere i de næste 2-3 år, hvor neandertalerens genom bliver kortlagt til bunds samtidig med at andre gamle mennesker - både 4-10.000 år gamle moderne mennesker og 30-50.000 år gamle hulemennesker - bliver kortlagt og en lang række af nulevende mennesker får deres arvemateriale kortlagt.

»Det her er kun startskuddet, som viser, at det kan lade sig gøre,« siger Willerslev.

»Den information, vi vil få ud af det her, vil helt sikkert ændre vores billede af hvordan menneskets udvikling foregik. Både den tidlige udvikling som med neandertaleren og også den senere evolution som, hvordan Amerika blev befolket.«

SV:slut

Jeg trækker mig, da jeg synes, det er for svært at få det over til en debat (igen) om det egentlige. Jeg fik i alt fald en lærestreg ud af det................
 

Dorte, når det er deg en "lærestreg" externt såkanskje du stiller på Kontoret og tar deg en formaning fra meg internt. Jeg sparker ingen fra mitt lærested, de sparker seg selv. Og takk for samarbeidet hittil.
"CPU" betyr Central Processing Unit. Lillehjernen. Der man drøfter nevropharmaca også. og som hos fuglene sitter utenpå storehjernen, så det er mye idag  som ikke er så valid efter gammel forståelse. Selve sapiensteorien og knyttet til "gener" kan være grunnforkvaklet og defekt innenfor mange lærebøker. 

slut

Jeg trækker mig, da jeg synes, det er for svært at få det over til en debat (igen) om det egentlige. Jeg fik i alt fald en lærestreg ud af det................
 
 
 

SV:...

Det fremgår ikke, at der er genmateriale fra neandertalere, der har vist sig fordelagtigt, således at det er forfordelt via positiv selektion. Var det ikke snarere ikke-funktionelle sekvenser, som har resteret mere tilfældigt? (altså at der ikke er noget mønster i det, men at det netop tyder på at det var tilfældige ligegyldige sekvenser det drejede sig om, da det ellers netop ikke ville være så forskelligt fordelt geografisk)
Du har ret. Der er naturligvis masser af funktionelle billeddannende undersøgelser ved forskellige former for tænkning hos forskellige typer individer. Både konvergent og divergent tænkning er påvirket ved flere sindslidelser såsom skizofreni, ADHD, depression og meget mere.
Desuden undersøges kreativitet sammenholdt med generel IQ etc hos psykisk raske. (Man kan godt have høj IQ uden at have specielt god divergent tænkning. Både den konvergente og divergente tænkning skal være velfungerende, hvis kreativiteten skal være effektiv - så IQ er generelt højere hos dem)

Yes,mye dear,quite right.
Da håber jeg at kjemien og erotikken fra min side har hvirvlet så grundig i Det hellige land og for åpen  scene i Videnskab.dk ved ypperli bistand av vår eminente og åpenbart drevne tempeldanserinne Dorte W med og uten kittel også og girhenne offisiell honnør  for særlig dyktig psykiatri og samspill både på og utenfor scenen,  så resultatet er blitt såpass klart:
Ingen skal nu behøve å få direkte drit- sjokk  av hva svenkene klarer å få ut av noen gamle bein om de har fulgt godt nok med her,  uansett hva resultatet blir, og jeg har, (som også klart antydet,)  mine sterke mistanker om hva svenskene kommer frem til efterhvert. "Værre og værre" sa kjerringa, Hu sku' si Ære være!
(Dorte, Sørg for at Pääbo også får denne takk, anerkjennelse og oppmuntring fra min side)
 
Og så Dorte, tyder hva du sier i annet avsnitt på at roten til de nevnte sinnslidelser kan sitte mer centralt i CPU,  hvis vi vil tyde det anatomisk, og dessuten like gjerne i hele feltet på kjemisk nivå ved "transmittere" hvor jeg minner deg om at man har benyttet noe så "primitivt" som Bromkalium og Litium , og uten årsaksforklaring men man konstaterer "at" det virker og kan ikke forklare hvorfor. Bromid og litium kation vil fordele seg i hele feltet over hele vevsvæsken.  Sprit og eter og chloroform har vært benyttet likeså meget lenge før man har hatt forutsetninger til å skjønne hvordan og hvorfor det virker, det er enkle molekyler som fordeler seg i hele fett og vannfasen.
Merk også  N2O lystgass... og se på N2 "kvelstoffnarcose" som er en N2O- lignende effekt ved over 50meter vanndybde med pressluftapparat.  Eten H2C=CH2 er et generelt plantehormon signalsubstans som fordeler seg over hele organismen og melder stopp all vekst gå i dvale, nå kommer vinteren! Naturen kan  virkelig være mirakuløs i all sin enkelhet. 
Så konstaterer jeg personlig ved 3 ulike tilfelle der passientet er "skjør" og må tas i med silkehandsker eller man må gå på gummisåler at,  noe i nærheten av If-Then-Else- funksjonen i tenkningen og sproget, verbumi conditionalis  har forkilt seg og er defekt. Noe som er viktig foran livets hovedveikryss og i valgets kval hvor man vet at hvaenn man velger kan det få skjebnesvangre følger og derfor gjerne vil være forberedt og drøfte alle eventualiteter og opsjoner på forhånd.  Det handicapper oss meget å bli amputert for verbum i conditionalis og hypotetisk tenkning. Idet vi da for eksempel må regne med full eskalering og tre timer med kjeft og gråt og oppgjør og skolerett og krangel.
Det har "klikka" for vedkommende sier vi da. Det ligner brent sikring eller svidd transistor i en hjernekretsvinding. (selvsving kan være typisk følge, dialogen svikter) Just dette synes å bekrefte pannelapp teorien din, men skaden kan sitte fysisk et helt annet sted og mer centralt.
Svimmelsyken har jeg hatt, min mor hadde det mye,og min sønn har hatt det. Jeg undersøkte det og det er ikke i indre øre balanseorganet  for det er helt H.V symmetrisk. Jeg foreslår  en Herpes eller vannkopp type innkapslet virusknopp som sitter og blusser på indre CPU. Behandles idag med nevroleptica.
Bløt på pæra har jeg vært mange ganger. Da må pæra på 4 ukers ferie. Nevrotropinfluenza.   Skrue løs? Nei. Skrue for fast tiltrukket? ikke nå lenger. Djupt såra og vonbroten? en kan venne seg til det og det går vanligvis over. Ramla for en? En må unngå å stable så høgt! Liten tue kan velte stort lass. Hochstapelei (en av dødssyndene forresten)
Deter så mange p- syker, Dorte. Og dette er de lettere.

...

Det fremgår ikke, at der er genmateriale fra neandertalere, der har vist sig fordelagtigt, således at det er forfordelt via positiv selektion. Var det ikke snarere ikke-funktionelle sekvenser, som har resteret mere tilfældigt? (altså at der ikke er noget mønster i det, men at det netop tyder på at det var tilfældige ligegyldige sekvenser det drejede sig om, da det ellers netop ikke ville være så forskelligt fordelt geografisk)
Du har ret. Der er naturligvis masser af funktionelle billeddannende undersøgelser ved forskellige former for tænkning hos forskellige typer individer. Både konvergent og divergent tænkning er påvirket ved flere sindslidelser såsom skizofreni, ADHD, depression og meget mere.
Desuden undersøges kreativitet sammenholdt med generel IQ etc hos psykisk raske. (Man kan godt have høj IQ uden at have specielt god divergent tænkning. Både den konvergente og divergente tænkning skal være velfungerende, hvis kreativiteten skal være effektiv - så IQ er generelt højere hos dem)

Yes ma'm

Deres Exellence
Dette her er strenger som jeg liker å arbeide med, for nå er det så enkelt at selv FAR forstår det og ikke bare MOR. det er viktig skjønner du, for hvis ikke FAR forstår noe så forstår ratt ikke MOR noe heller, og det er Faaaaaaaa'li, det. Da kan det just gå som du sier så eminent tindrende klokkerent:
"De kan også forpeste debattspalter, ligesom vi kan, når vi går i selvsving!"
Og som alle vil kunne forvisse seg om, det skjer i de bedste familier,ja, blant akademikere med. Bevis:  Dorte og Sverre! La våre selvsving stå der for våre kjære lesere til skrekk og advarsel mot hvor stygt det er å gå selvsving. ERRARE HVMANVM EST.
Ditt tredje avsnitt om convergent og divergent tenkning som tilsammen i syntese eller samarbeidende begunstiger kreativitet kan jeg kjøpe og bekrefte og anbefale fra ende til annen, det er meget kort og godt sagt. Men merk  Aristoteles Metafisica 1 kap 1 om visdommen og forskjellen på mesterskapog slaveri, som er grunnpensum og den klassisk europeiske intelligensdefinisjon men noe uferdig. Hue og hender og vel så det skal ikke være industrialt fagdelt men skal sitte på samme kropp blant annet. Fagidiotiet er syndig.  Vi erkjenner nemlig også med hendene og føttene, ikke bare med øyne og ører.  Og det er svært viktig å kunne artikulere hva man gjør og hvorfor.
Men så er det dette jeg har pekt på fra kjemiens side at  det kan ha blokkert både humaniora og antropologi effektivt helt siden Darwins lære begynte å bli misbrukt, at man forestiller seg visdoms- genet eller VISDOMMENS KNOPP (=mitt ord til fortred for legokloss gen- begrepet og mitt demonstrative tramp på samme), at det følger Sapiens- kroppen fysisk positivt som legokloss og premiss helt tilbake i grenvinkelen delet,  der Sapienskroppen skjøt ut av stammen og begynte for seg selv, i Afrika et sted og for meget lenge siden. 
 Visdommen knopp kan like gjerne og vel så sannsynlig ha vært båret av den ekte linje  Herredyrene! med stamme langt tilbake i pels og pattedyrene og videre for den er jo der ogsåhos fjørfeet.
Nemlig grunnstammen og hoved- avls linjen som den unge og skjønne og nyskapte og velskapte EVA endelig møtte og gjenfant da hun kom til Det Hellige Land eller deromkring, og gjenkjente sin gud. 
 Tenk dere det paret. De noe fyldigere og rundere og bredere hofter og lår, Det kraftig kullsort krusete hår både oppe og nede der det skal sitte og  vel samlet...., De smalere skuldre og noe fullere mugger, med nesten sorte tutter og læber og tutter som går endog i lila. Kun hendene og neglene hvite og medskjønne lila striper som man kan spå i.  Og trutmunnen....  enkelt sagt, hele hennes vesen nyskapt velskapt og deilig all over, den bedre kropp ganske enkelt,  som er visdommen verdig og som Herren endelig har somlet seg frem til  å få ferdig utprøvet fra sine centrale laboratorier og bryggerier i Centralafrika.
(Det blir kreasjonistisk dette her, intelligent design med Sjefen involvert.  Men antar vi at det er allmennbiologisk og skapt ved evolusjon involverende også dyrisk bevissthet og dyrisk intelligens i partnervalget og yngelpleien kanskje  helt siden Silurtiden, tilkommet ved tilfeldighet men  har vunnet overlegent i evolusjonen gjentatte ganger allerede, så holder Darwin med letthet. Dog ikke den stokk blinde evolusjon, sompå sin side  er svært usannsynlig i og med dyrisk bevissthet og dyrisk intelligens, gjendrevet av videnskaben i senere år kan vi trygt si, og  som dessuten skjærer seg innen EU/EØS-og Schengenområdet imot  dyrevelferdsloven med straffebestemmelser idag. )
 
EVA, nyskapt velskapt fra Herrens centale bryggerier mangler nu bare å insemineres med visdommens sanne gener og knopp fra de vise menn fra Østerland som sant å si er en noe gammel og utlevet slekt. Først i Evas skjød og i hennes suverent nyskapte og velskapte kropp vil visdommen kunne slå ut i sin fulle blomst og gamle Adam kan puste svært lettet ut at han endelig rakk frem og kom til sitt livs mål. Han kan nu avspasere og dø i fred med seg selv og med sin Herre.  Neanderthalerne var overmenneskelig sterke og kunne lempe sten og flenge trestubber som gorillaer, overmanne en vill stut og gå i brytekamp med bjørn,  med sine mektige armer og svære hender og kraftige tenner.
Men se hvordan Gorillapappa tar sine småbarn i sine veldige armer og løfter dem opp og er stolt av dem og leker meget pent med dem.  Følsomhet og fingerspitzegefühl har han virkelig. Og noe så skjønt som Eva hadde jeg også tatt særlig fint i, hennes kvinnelighet er  hennes beste værn, nota bene om hun har med ekte menn å gjøre. Og jeg uttaler meg av erfaring.  Mandige var de, neanderthalmenneskene. Det skal ingen få ta fra dem.
Stå på Dorte Kjemp for den humant sexuelle di- morfi. Da er vi på lag og et meget sterkt team ute i sjefens oppdrag.
Hva jeg her fører er et enkelt og heller obligatorisk argument og kalles krysningsvitalitet innen husdyravl.
Og den tar du Dorte, det er like elementært som at Y- chromosomet kan ha ha solid virkning og bredspektret ved fra- vær av virkninger. Elementært også i kjemien.
Svante P. har vist oss at han ser klart og vet "å snu på flisa" som betyr høvler du i motved og har motbakke, det hugger og skjærer seg så "snu på flisa" og prøv motsatt vei fra den andre enden av emnet. For et år siden sa han ingen copulare mellom N og S, idag sier han Solid evidence of copulare og omtrent når og hvor det skjedde.  Han har mesterlæra  si iorden. Og har levert et klassisk videnskabelig bevis med  3 ben i bakken og bundet sammen med en ring øverst, det er hva vi våger å sette på og håbe det holder! Sånn skal det gjøres. Han har lært.
Takk for ditt TRAMP HahnemannPedalen er viktig på Orgelkrakken Dorte, Du har det sannelig også i bakbeina. 
 (Du får vite internt at jeg bruker ikke slike QVAKKe remedier jeg heller. Ikke i denne blomsterhave og med så fin fisk i sjøen og med et så herlig klima. )
Det synes som om vi befinner oss i det samme univers og på samme paradigma og begynner å forstå hverandres sprog og vil kunne være istand til å samstemme videre våre strenger til the healing hands og sprogets forståelse, som er Pinsens budskap til alle.
Pannelappene, det framre loftet er kurant for meg nå. Det må vises å være i sving under oppgavetypene du nevner ved encephalografi, scintogram, Nuclear spin resonance tomografi og lokalbedøving.  Det er vel gjort tenker jeg,  siden du er så påståelig og tramper så trygt og treffsikkert med bakbeina. Mitt system, som  tar  utgangspunkt i den lille torske og krokodillehjernen vi har nøyaktig midt imellom øra, hjernens CPU og bevissthetens center med åndens skjøre lille talglys arbeidslyset oppå, består. 
 Jeg har dette system fra Bjarne Braastad  og Per Andersen men mangler totalt metoder for å vise hvor i storehjernen  det er med og må fungere,  unntagen hva jeg skrev om apoplexi, og holder meg derfor unna å drøfte det,  idet jeg må drøfte på mine empiriske premisser.  Proporsjoner delene imellom heller en samlet volum synes heller å være avgjørende.
 Og moralen er klar. Det er slett ikke likegyldig hva vi stabler for søppel på de to framre loftsrommene og katalogen må være iorden for å finne fram der, assosiere og kombinere effektivt. Der er jeg særlig sterk og begavet forresten og vet om det, bare ikke hvor i hjernen den filialen av folkebiblioteket sitter.  
Hochachtungsvoll!
( Jeg håber de er stø i Plattysk og Frisisk så de får med dette her)
 
 

lidt arrogant hva?

Kære Sverre.
Med fare for at fornærme chimpanser, hvis man troede på, at de kunne læse den slags sætninger, så nævner du netop nogle fænomener, som er karakteristiske for mennesker, og ingen andre i særlig grad.
Religiøse forestillinger samlet i en bibelfortælling, musikværker komponeret af de mest talentfulde, videnskabelige paradigmer og det faktum, at der overhovedet diskuteres hvilke paradigmer, vi anvender pt...
Der er nogle fysiske forudsætninger, som vi også anvender. Vi bruger vores fingre, vi bruger vores strubehoved osv. Noget nogen homo sapiens anvender i udpræget grad ved innovationer er veludviklet kreativitet, hvor der forudsættes en kombination af divergent og konvergent tænkning. Dvs at der både skal ske en effektiv vidensindsamling f eks indenfor en videnskabelig disciplin, og så en divergent tænkning, hvor der udnyttes brikker, som ikke tidligere er anvendt til problemløsningen på samme måde. Den slags tænkning, som ikke er nødvendig hos flertallet i en kultur, for at medføre store kulturelle forandringer i et samfund - den foregår i højeste grad med involvering af pandelappen.
Det jeg faktisk blot forsøger, er at sige, at det er noget generelt om videnskab, hvis man lige hver gang skal ind over, forskellen på dem, der ikke har anvendt den mere langvarige konvergente tænkning indenfor en vidensfelt, før de forkaster eksperternes postulater : ) (De kan også forpeste debatspalter, ligesom vi kan, når vi går i selvsving..)
Man kan godt komme med diverse alternative ideer, og hvis det ikke er i kombination med lidt kendskab til værdien af konvergent viden, så vil man oftest byde ind med et vildskud. (se blot alle kvaksalvermetoderne, der næsten hver gang det undersøges, viser sig at være forkerte. selv de udbredte som homeopati dokumenteres at være virkningsløse, og det var blot et udslag af fantasi og økonomisk sans, der førte til ideen, som var falsk)
Har disse nye artikler i Science ændret ved vores artsbegreb, således at vi nu er samme art som neandertalere? (Og hvor mange øvrige arter er ikke særskilte alligevel, hvis man går ind og er ligeså grundig i sine DNA-analyser............) Der er sådan set masser af substans til selve emnet, som artiklen måske piller lidt ved.

SV:det er kommentarer til resultaterne det handler om

jeg mener ikke der skal bruges mere plads her på at skrive generelt om videnskab, når det på den måde fjerner fokus fra de meget konkrete og spændende resultater, som har krævet et h....... forarbejde at producere! så er det ikke tid til at diskutere, OM man kan bruge det til noget. læs en grundbog i neurovidenskab, hvis det er DEN tvivl, det går på. Der er rigtig mange gode teoribøger. jeg synes blot, at der er uforholdsmæssig meget fyld, som ikke forholder sig til de konkrete resultater sat op imod de data, der eksisterede i forvejen angående neandertalere.

Ikke vær så sur da dorte. Jeg stiller med det bredspektrede arsenalet av videnskabelige metoder inklusive videnskabshistorisk apparatmuseum og begrepsmuseum der man ikke skjelden finner de heller skjærende effektive ting dramatisk billigere og bedre enn å måtte kjøpe en hel fabrikk og sette arrr beierrr rrrraaaaaogiprakksiosss igang med det innen sine lukkede faglige anstalter vassende i sitt eget pliktige sneversyn og værneutstyr.  Påplassen i tida for penga. Følgende sine piiiinlig forelagte doktrinære recepter fra overmennesket og i tykkekataloger. 
 Man kan like gjerne sette Den Hellige Inqvisisjon med alle dens bindsterke og lukkede arkiver og lesebøker på det.  Mens Svaret kan ligge og ha seg allerede snublende nær, men ute i haven hvor det er hus i hver busk....
Hvor Sjefen har begått en liten glipp og plantet   et særlig tre som  sitt eneste lille privilegium. Og gitt følgende reglemang i 8 paragrafer:
§1,  Du skal være på plassen i tida
§2, Du skal få lov til å gå i sjefens uniform
§3, Du ska' stille det inntil sjefa å skille retta og vranga
§4, Og ikke forgripe deg på det lille privileget til sjefa.
§5, Du ska' kunne ha deg et kvinnfolk til glede og adspredelse og underholdning
§6, Men det ska' ikke væra noe sexpress på plassen!
§7, Da vokser penga på træra te' sjefa
§8, Og ellers ska' du gi Faen!
Hva er dette for reglemang?  Jo, det er til Den Norske Husmannsånd men også kjent fra Danmark, som Axel Sandemoses Janteloven.
Eneste forskjell på Adam & frues reglemang i Paradis og reglemanget i Berge Belsen var kvaliteten av velferdstiltakene, og overalt hvor Paradis søkes gjenopprettet på jord så blir det et helvete med SATAN i sjefsstolen røkende Cigar!
Så hvem er vi i bunn og grunn? Det er spørsmål efter årsaken til slike underligheter som
"Teknologi, Kunst Religion, Åkerbruk, Sivilisasjon, Skriftsprog, Religion osv. " Og man håber å kunne kartlegge et CAUSA FORMALE eller mer presist et fra-vær av samme i forvitrede benrester. 
  Så les de 8 paragrafene en gang til. Synes du å gjenkjenne deg selv eller andre medmennesker i din samtid Worshipful Obedient levende fungerende under en slik religionsplakat?
Hvis så,  så tror jeg den genetiske kode med hensyn på menneskets mentalitet kan være lettere å tyde enn selv hva du er klar over, og løsningen ligge snublende nær og du har den allerede i kortene, idet jeg har lært deg å stille oppgaven på mulig gjørbar og løsbar form. Og enkelt å scanne på et gærnehus ved mottak,  og trenger ulik behandling.
De berømte kulturelle aspekter synes slett ikke å ha oppstått med early Homo Sapiens men adskillig senere, og der vrimler og bugner av individer og exemplarer hvor den "mutasjonen" slett ikke synes å ha skjedd enda, den dag idag. De bare jatter med og krever heller gårsdagens reglemang strengt knesatt og iverksatt.
Yours sincerely. God pinse forresten, til den hellige pust- PNEVMA.
 

det er kommentarer til resultaterne det handler om

jeg mener ikke der skal bruges mere plads her på at skrive generelt om videnskab, når det på den måde fjerner fokus fra de meget konkrete og spændende resultater, som har krævet et h....... forarbejde at producere! så er det ikke tid til at diskutere, OM man kan bruge det til noget. læs en grundbog i neurovidenskab, hvis det er DEN tvivl, det går på. Der er rigtig mange gode teoribøger. jeg synes blot, at der er uforholdsmæssig meget fyld, som ikke forholder sig til de konkrete resultater sat op imod de data, der eksisterede i forvejen angående neandertalere.

Er det kreativitet du er ute efter Dorte?

Pleace tell me.. skal vi ta en tur til gjøken?

SV:nu er det det altså molekylærbiologisk artikel det handler om

ærlig talt.... selvfølgelig undersøges gener, som har indflydelse på hjernen - og som har relevans for menneskers funktionsniveau. Det er faktisk så omfattende forskningsområde, at det svarer til at spørge, om der findes matematik, hvis man vil lære at multiplicere..
artiklerne handler om neandertalgenomet sammenlignet med homosapiensgenomet.
så jeg undrer mig lidt over, at man overhovedet læser det, hvis man ikke tror, det er relevant og kan sige noget om neandertalere.
koblingen til fossilfundene kan måske være ledende i jagten efter forskelle. Det er jo påfaldende, at der med højeste sandsynlighed er ovennævnte morfologiske forskelle makroskopisk, og at det så er disse områder, der er så vigtige ved bevidst problemløsning og kreativitet. For Eksempel.. (Og så er der f eks de gener, man kender til har ændret sig gennem tiden hos forskellige arter, og hvor man når det drejer sig om SNPer kender noget til konsekvensen) Det er det, jeg mener med, at kigge på den substans der er, i stedet for at snakke udenom.

Kjære Dorte
Nå er det jeg som ikke har sovet inatt og som må beg you pardon og ha sygdomsinnsikt og sjukmelde meg for deg og du som må overta som sjukesøster og lege for meg her.
 Forleden var det motsatt og jeg sendte deg rett i senga. Vis forståelse og tålmodighet så skal jeg fremdeles søke å gjøre mitt beste fordi det er deg.
Hva jeg ikke godtar er de to mengdene A og B hvor der til ethvert element i A kan tilordnes ett og bare ett element i B. Prof Dagfinn Føllesdal Uio.no logikk fra Quine på Harward.
Ideen er gammel og pervers: "Gi meg posisjon og impuls til alle partikler i universet og jeg skal si deg universets tilstand til ethvert annet tidspunkt!"= Pervers- vulgær- Lagrange. Gjendrevet av Niels Bohr blant annet. Ikke bare Gud spiller med terning, også mennesker. De slekter på Sjefen, skjønner du.
Jeg har arbeidet for T-Holtsmark på avd for Biofysikk i Oslo med farvelære sansefysiologi, han var en tulling antroposof og upålitelig men det var ikke jeg, så jeg lærte også der meget. Øynene har en fenomenal evne til å se. Stjerneklasse 6 er grensen av det synlige, sola stjerneglasse- 10 er grensen for hva vi tålerå se. 2.5^16 = 2.3 millioner og tallet er galt, sola er mye sterkere. Sanserespons er logaritmisk. Vi hører fra 20 til 120 DB = 10 bel ti milliarder forskjell. Dynamikken.
Så kan du ta en rød, en grønn, en gul og en blå plomme i hendene, og gå under et jadegrønt løvtak i urskogen, du er suveren selv under den vrangeste og mest abnorme belysningsforhold  på å skille de farvene riktig og på håret til og med, modenhetsgraden også. Normalt farvesyn slår fotometeret til malerpøs og farvekartindustrien rett ut på Match, du ser selv den minste forskjell hinsides hva fotometeret kan kalibreres til.
Likeså på hørsel, Ko-Ko- effekten din. I en grøt av lyd mye sterkere, hører du det minste Ko-Ko. Og hva detekterer? jo en kvart kvadratcentimeter trommehinne koblet til luften.
Hvorfor?  Jo fordi dette er ikke mekanisk, det er a matter of consciousness and conscious consceps. Jeg har sittet med hodetelefoner som gymnasiast og i en grøt  av lyd  klart å høre stasjonen aller bakerst, får du bare......  ikke signalet.... ikke lyden.... men menings- inn-  holdet inn på rulla i fletta,  så haler du ut og ruller opp hele tråden og besjeden.  Det bevisste begrepet  må være der, hvilken natur har det?
Vokalene a,e,i, o,u,y,æ,ø, å,.... hvordan er de i vanlig tale?  Dænske æ år og skarrer. og med stø`d. Sånt må jeg ha inn på rulla og jeg har trening.  Det er ikke de positive  vokaler men de små karakteristiske kontraster mellom dem som i farvelæren, innholds og begreps- gjen- kjennelsen.  Så du kan snakke pottit helt bak i halsen å bårå såå ååo å, eller tyte det yt y  sy y lyve jy  og truru ikke jeg skjønner?  og det er den ønskelig normale bevisste erkjennelse. The will of understanding must also be there.
Og dette har jeg på blokkfløyte. Det er ikke Hy-Hy-Hy-Hy- fløyter men Fe-Fi-Fo-Fum! fløyter. De taler et meningsfylt sprog.
Dette har du og på Nevrotransmittere og  resceptorer, you better grasp it. Hva tror du nevrotransmittere og receptorer er annet en feromoner og brunstige dunster? Nattsvermerhannen som snuser ett og bare ett molekyl fra den dama på en kilometers avstand og da er det knullet så godt som i boks. Tror du virkelig Gud Herren er så dustete at han ikke har tenkt på det?
Hva har funnet hverandre i Ur- havet? og det havet bærer vi jo med oss inni kroppen den dag idag.
Begrepene, meine liebe Dorte, Begrepene og de er svært  så justerbare. Du kan drite suverent i hva du snuser og ser og hører og gi totalt faen og avstumpe deg, det er kun en treningssak later det til, for de fleste. Og du kan gå av skaftet fordi du innbiller deg å høre og se og snuse ting som ikke eksisterer, og dette kan elementært også forgiftes eller tåkelegges.
Hvor bliver så den effektive A og B- mengde- modellen av hjernen?
Jeg kan ikke kikke på sånne gen- kart. Har du noe så kan jeg kanskje se på det, men jeg må ha en lete- teori ellers orker jeg ikke å lese kart.
men jeg vet at normale mennesker har en veldig fleksibilitet iallefall når de er unge og kan skjule handicap og overkomme handicapved å ta til andre evner. Hedruns mormor ble blind av grønn stær over 80 og lærte seg å bli en dyktig blind person over 80. Og en kollega fra Sri Lanka var Handi-Cappet med øks. Fremdeles kunne han føre kaffekopp og ta opp ei pakke røyk , få frem en cigarett og i kjeften, men jeg tror han måtte be om fyr. Jeg traff ham senere i gangen på legesentret, man blir glad ved gjensyn av en så klok person og god kollega men man må jo shake hands og jeg tok ham spontant grundig i begge jakkeermene og rista de flotte hendene han ikke hadde. Han smilte, endelig noen som turte å ta i ham. Han hadde det heller i fletta og ellers i kroppen det som ikke var hugget av med øks.  Man står der atter overfor Menneskets storartede adaptibilitet og til å kunne tage hva man haver og kunne klare seg selv allikevel.
Kan du forklare det der molekylærbiologisk og husk at det er jeg som er den lærde epistemolog og erkjennelsesteoretiker. Og kjemiker.
Hva du er ute efter er bare ikke noen velformet formel i kjemien  eller i multiplikasjonstabellen. Ikke misbruk molekylær og multiplikasjonsteorien til sånt 
 And I do still love you indeed
Sverre.

nu er det det altså molekylærbiologisk artikel det handler om

ærlig talt.... selvfølgelig undersøges gener, som har indflydelse på hjernen - og som har relevans for menneskers funktionsniveau. Det er faktisk så omfattende forskningsområde, at det svarer til at spørge, om der findes matematik, hvis man vil lære at multiplicere..
artiklerne handler om neandertalgenomet sammenlignet med homosapiensgenomet.
så jeg undrer mig lidt over, at man overhovedet læser det, hvis man ikke tror, det er relevant og kan sige noget om neandertalere.
koblingen til fossilfundene kan måske være ledende i jagten efter forskelle. Det er jo påfaldende, at der med højeste sandsynlighed er ovennævnte morfologiske forskelle makroskopisk, og at det så er disse områder, der er så vigtige ved bevidst problemløsning og kreativitet. For Eksempel.. (Og så er der f eks de gener, man kender til har ændret sig gennem tiden hos forskellige arter, og hvor man når det drejer sig om SNPer kender noget til konsekvensen) Det er det, jeg mener med, at kigge på den substans der er, i stedet for at snakke udenom.

SV:konkret

Konkret findes der en del fossilfund, samt fund som kan give et prej om noget af den adfærd, som disse "fossiler" må have haft. Der findes viden om arter såsom chimpanser, der er udviklet videre fra en fælles stamfader før neandertalere. Der findes viden om homo sapiens. Og endelig findes der molekylærbiologiske fund.
Derfor er der mulighed for at udtale sig om den evolutionære forandring hos disse primater gennem historien. Der er ikke meget substans at forholde sig, til når det gælder uddøde arter, men der er dog noget - ikke mindst fordi homo sapiens er den bedst undersøgte art, og den ligger så tæt på neandertalere - så der er blot få forskelle at søge målrettet efter.

Hei Dorte, good morning my dear How are you? Fine to have you back.
Det der vet du vel er et av de mest vriene spørsmål, men jeg kan si deg to ting. Jeg leste at det er funnet kastespyd av rettkløvd splittet gran Picea exelsa L. den som vi har og ikke dere har naturlig,i brunkull- leiene i Sachsen -Bohemia? efter Neanderthalere.  Hvilket jeg kan uttale meg om teknisk, det er krevende! Et beste valg av treslag, beste for avantgarde flyvemaskiner, men du må klare å slå grana av rota og kløve underfra.  Sterke var de, og de kjente ilden. Kaster man spyd og slipper bikkjene, så har man dyra.
Jeg snakket med en spanjol på Forskningsdagene som kunne behandle flint. Du må ha bål og klubbe av buxbom og av dyrehorn og rått skinn å holde flinten i for den må varmes. Det regner vi for å være Cro Magnonteknikk. Han var gløgg sånn som jeg og begge driver vi eget verktøymakeri av sten og dyrehorn og buxbom. Det er helt up to date ekte sapiens. Kunne dårlig engelsk og ikke tysk men vi håndverkere forstår hverandre. Jeg har en flott flintskrape her av ham. Den kan man skjære opp et dyr med.
Så fortelles det at neanderthalerne begrov sine døde ergo trodde de på et liv efter døden, ja det gjorde de såmenn og var ikke helt flate i skallen heller. Får Ulv og bjørn smaken på menneskekjøtt cadaver, de er joåtseletere og lærer at det er lett bytte, så har du det gående og kan ikke holde dem unna med røyk og staur og steinkast og fakler og svi pelsen på dem eventuelt i samarbeid også med bikkjer. Dyrekyndige var de. Derfor røyser man ned liket og setter Bauta på som Bamsen ikke klarer å løfte. Sterke var de og kunne løfte i flokk og hadde staur.  Mer vet jeg ikke.
Så Dorte, Steinaldermølla er i bruk hos Bonoboen. Den er praktisk. Du må ha en god neve- sten og ei helle. Der kan du banke kjøttben og bark og røtter og stengler og plukke agner,og du kan banke tørrfisk. Og søte med svisker og rosiner og kanskje med honning. Gresskarfrø og ris og hassel og valnøtter og Bucheckern og skogs- epler og alt går i den mølla. Og du kan binde med egg. Fett kan du ha på. Og steke på varm helle.
Jeg har fryktelig vanskelig for å skjønne hvordan du skal klare å koble til gener og sliter for deg med spørsmålet. Og fant ut mer om vagusen min. Jeg må lete også den veien via svelget og spiserøret og hjerterøttene og kan trenge din hjelp og dine gode råd der.
Så har du det knep at du i dagens befolkning kan finne de "sapiens" som ikke viser Sapiens-karakteristisk adferd, såsom å risse runer og hieroglyfer og drive geometri og selv- fremstille og eie sitt produksjonsutstyr, som ikke kan finne en sten eller en kvist og tilforme den og flette og knyte en snor og få det gjort, men må ha det utlevert fra expertene, ape og bamsemessig adferd i Sapiensbefolkningen og om det følger mendels lover. Og det kan påvirkes medicamentelt  vet vi. En kopp kaffe, så sier det Boiiing Evreka! men ikke for alle.
For ikke å snakke om hva en Dorte gjør at man får for griller og vyer og begynner et nytt og bedre liv bare for å tekkes og få seg den Dorta. Dorter har de hatt før i tida også. Men ikke alle har reagert likt på dem.  Jeg forsker faktisk der i ramme alvor for deg i hva Dorter gjør med meg uten å måtte gripe til reseptblokka. 
Thus, do my best for you my dear,og tror slett ikke problemet er uløselig, man må bare få stilt det på gjørbar og løsbar form. Det kan ligge der enkelt i evnene og vise seg å være like enkelt gen-relatert efter Mendels lover. 
Tungen brukes som exempel til arvelæren i første avd Medisinerstudium så du skalkjenne det.   Jeg har full muskulatur lang rund spiss frem,  U- rør frem ,og krøll spissen opp tilbake og uttal:  "fort gjort i en port",  fart og fjert. Fjorten og førti. Fyrtårn fyrtøy.  Har du den litt grovere smell- T- en hvor r- en ikke er der, bare en smell, så vil du aldri slurre med drøvelen og skarre, medmindre det er sosial consensus. Den sprog og lyd- grensen har vi i Norge.  Og det der med tungen arves efter Mendel og brukes som eksempel.  Det skulle være like kurant hvis man bare vil å finne sapiens- evnespekteret i en moderne sapiensbefolkning. Og se om det er genrelatert. Da har du det kanskje. (Du skal kunne lage rør frem med tungen og plystre. Jeg har kunnet det før...)
Det var en berømt bondesønn  som het Tore R..ås alias "Rånan". Han sa zzzzz  stemt for r og kunne ikke rulle. Det kunne blitt en ypperlig The... på engelsk. Men trur du han kunne si det?  folk er snåle.  To-the het han.  Rødhåring med fregner, blåøyd. Kraftig type. De var gløgge.  Neste og forresten Finn O, samme der, det kan ha vært lokal arvelig defekt.
Det er mulig du der har noe også ,i talefeilene. (har jeg noensinde hørt "talefeil" hos afrikanere?)
Det er mye rart Noen har til og med tanefein. Og noen sier  bare "g" for R.
i Nattergalen så var det en av LAKAIERNE som var så fin at han bare sa "P" og det betyder jo ikke noget.  

konkret

Konkret findes der en del fossilfund, samt fund som kan give et prej om noget af den adfærd, som disse "fossiler" må have haft. Der findes viden om arter såsom chimpanser, der er udviklet videre fra en fælles stamfader før neandertalere. Der findes viden om homo sapiens. Og endelig findes der molekylærbiologiske fund.
Derfor er der mulighed for at udtale sig om den evolutionære forandring hos disse primater gennem historien. Der er ikke meget substans at forholde sig, til når det gælder uddøde arter, men der er dog noget - ikke mindst fordi homo sapiens er den bedst undersøgte art, og den ligger så tæt på neandertalere - så der er blot få forskelle at søge målrettet efter.

Hva regnerdusomkonkret,hvor konkret vil du ha det?

Kjære Dorte
jeg gjør hva jeg kan forå orientere meg og forske på det og orientere meg i hva feltet dreier seg om. Nå har du kommet med hormoner,ortotocin "the love hormone" og pupp og orgasme og ereksjonshormonetog tilbudt et "pust" og så har jeg heller efter evne tatt til ordet og naturmetoden og sjekka deg og vice versa og drøftet øyeblikkelige reflexer, den dyriske kvikkhet og hva som synes kjemisk og betinget av circulasjon og respirasjon  og organisk kjemisken reaksjonshastigheter. Og har meg selv og deg som forsøksdyr. Du bekrefter virkninger. Og vi har foreløbig ikkeutvekslet et eneste molekyl. Jo, du en liten forpakning levert med budfra meg forresten. men kun skrift, ikke hormoner eller annet genetisk materiale.
Så har jeg fortalt deg om mine Vagusreaksjoner, jeg tyder det som det. Du skjønner,jeg må også orientere meg og omstille meg og kalibrere meg for å følge med.
Hva du bemerker omabsurde vendinger sommå "Muges (Måkes?) ud af vore hjerner"er en radical operasjon. en "loftsrydning- skrotkjøring" ? 
Jeg har tenkt litt på det og vet litt om det for det går igjen i teologien på archetypisk nivå. Jødisk gammeltestamentlig tenkning skiller ikke nøye mellom kropp og sjel, det schizmaet synes å komme på gresk,og på Norsk skiller vi heller ikke så nøye og  forstår litt det jødiske syn. Så har du Paracelsus Ånd sjel og legeme som videre er antroposofisk og typisk "gesteswissenschafft" på tysk. der er jegflexibel og og bruker gjerne "mentaliteten" hvis jeg ikke vil skille så nøye, idet "adferd"er belastet. Og gir tungt på med at dyrene har sjel.  Jeg prøver å mørne og bløte terrenget for deg.
Jeg trordet er hva vikan gjøre for å trene oss og holde oss rede for den mer presise kunnskap som vilkomme når man får oppsluttet de gamle benrester bedre og sikrere,informasjon som vi nærmest også vilkunne garantere vil bli misbrukt, og så har vi dagens populasjon og oss selv.
 
I hvilken form vil vi ha vår kunnskap og i lys av hvilken moral? Det bør vi jo komme til enighet om allerførst, syns du ikke det? For der finnes også dumme mennesker , endog dumme vismenn.  Bevis:
"En vismand fylte sit blik-krus af sannhedens vell.
Af flittige studenter bestormet, han fastslo udaf en Prøve af sannheden selv
at den er Cylinderformet!" (Piet hein)
"I tilfældet med at forsøge at skabe mening ud af de data der findes om Neanderthalere, neurobiologi og homo sapiens så er det måske en fordel, at være helt konkret. "
 
Yes,My dear!

yes, back to science,Dorte.

My dear Dorte:
Nåharjeg i smug påkammerset og i vårt lille krypinn nevnt deg to kroppslige opplevelser, den ene vedhjertet,denandre ved spiserøret og magan.Den ene bhagelig den andre ubehagelig og begge skyldes hexeri fra din side men du skalslippeå fåhele skylla. En viktig del- forutsetning er ogsåat jeg harvillet gi meg inn på det.  jeg spør deg ogjeg lurer på om vi ikke allerede der står veddet overnaturlige og fet religiøse. Er det "Supernatural" man kaller det av ogtil?
Jeghar bedt deg om at duforklarer meg litt. Nervus Vagus? Og du har villet ha presisert at denne nevrofysiolohien er ikke mer mystisk enn om vi sier "Dette skjedde med min arm,..jeg kjentedet med begge hender... jeg kjente at... men så var jeg istand til å få det til med føttene...." ......"Da skreik jegfælt altså,jeg fikk det til med stemmen!"
Av og til kan man ikke få det tilhelt alene. Da må det kanskje to til, for oppgaven trenger 4 hender og 4 øyne og vel så det.  "Zwei Herzen in Dreivierteltacht" er en gammel Wienerwals.
Jeg er som du nu bør begynne å forstå en pioner i undervisningen om at vi ikke bare er aper men noeså fint som høyere hvirveldyr og pelsdyr. Mannen har et hue i hver ende har jeg sagt  1 det hue somhjerne har og 2 det hue som gjerne vil (= ordspill) og du har lansert deg som et simpelt pattedyr. Ja!, jeg svermer for patter og tutter, men pelsen synes jeg er så  fin og særlig på kvinner. Jeg liker dem hele og velfungerende til min gunst og ære.
Jeg tror ikke det tjener vår forståelse lenger å nedgradere hverandre til mekanismer og maskiner. Erkjennelsen skjer også i handlingen og dette har mange filosofer vært inne på og benyttet seg av. Det er en så sterk realitet at det også kan misbrukes, perverteres og forkvakles.  Men der sitter vi igjen med det religiøse. Hva er det som teller og gjelder, hvem er vi egentlig? Og hva er det vi egentlig vil i bunn og grunn?
Du har utrykt interesse for Edward Munch. "skrik" ,hva er det? Et spøgelse? Utsik fra fjellveien på Ekebergåsen mot Akersneset og Blakstad Slemmestad Hurumlandet i sørvest. Men så har han malt Piger paa Bryggen. Der ser vi og et kubisk stort løvtre og et hus. Det er ikke mitt fagfelt, men Swante Pääbo har lansert lete- hypotesen kunst og religion. Munch skrev et eventyr om Alfa og Omega. På gærnehuset i København forresten, det må ha vært på "Riget".
La meg gi deg et hett tips:
 Tamina: Http://BeiMänner/welche/Liebe/fühlen fehlt auch ein gutes Herze nicht
Papageno: Die süssen Triebe mitzufühlen ist dann der Weiber erste pflicht..
Du finner det på Youtube. Og merk siste ord i saken,  som duett:  Mann und Weib und Weib und Mann, reichen an die Gottheit an,..  
 Hva med vår verdighet, vår sanne natur og tilhørighet?
 Tamina var klok. Uten Nervus Vagus iorden holder han ikke i det lange løp og når det virkelig røyner på. Han holder ikke i Maraton og i gode og onde dage på fødestua,  i dødsværelset, i krigen og gjennom  gærnehuset. Er vi ikke dypest grepet og har våre evner iorden så består  vi ikke. Tamina lot seg ikke bedekke av hvasomhelst. Hun hadde sine anelser og instinkter iorden. Jeg er mye en Papageno- type GURU Papageno you see, naturfaglig,  og går gjerne i hennes hellige tjeneste den dag idag og leverer og støtter til hennes gunst.
Gjelder den videnskap som hiver  barnet ut med badevannet for å finne sikker grunn og kunne orientere seg? Gjelder ikke die Zauberflöte lenger?
"Die Strahlen der Sonne verweichet die Nacht, vernichtet den Heuchler erkläret die Macht." "Zarastro & Chorus mysticus,..)
Jeg har også dette på pensum i forberedende filosofi pluss Munch. Science kontra religion er under vår verdighet Dorte.  "Suspicio despiciendum" sa Tycho Brahe og fortsatte: "Despicio suspiciendum." Bare så det også er klart.   Det mindste Græs jeg undres paa i Skove og i Dale,hvor skulle jeg den visdom faa, om det kun ret at tale? Brorson. Trenger du mer av Københavnerskolens fortolkning Dorte?
"Der lyser maanens bue, den er kun halv at skue, men er dog hel og rund. Saa er og mange saker, som her vort Hjerte vraker, fordi vi halvt dem skuer kun.  Paul Gerhardt mel: Innsbruch ich muss dich lassen 1490 ved G.Isach. Aftenbønn forresten. 
 

fra metaforer til det konkrete

I virkeligheden tror jeg, at pointen er, at dette emne er et af eksemplerne på, at kreativ fri tænkning baseret på kritisk gennemgang af de data der findes, lettere kan finde nogle af de svar der søges.
Jeg vil fortsat holde på, at der er to almindelige absurde vendinger, som skal muges ud af vores hjerner, hvis man vil undersøge udviklingen af hjernen gennem den evolutionære række af arter.
"Mennesker og dyr" er en forkert sætning. Den skal forlades, og det skal expliciteres, at den ikke holder biologisk.
"Mind and body" er en forkert sætning ud fra et biologisk synspunkt. Det der kaldes mind, er en del af menneskekroppen.
Man kan ændre OG/AND til "inklusiv", hvis man ønsker at specificere hvilken egenskab, der vælges at holde fokus på.
Rationelt vil de fleste nok være enige. Jeg synes blot, at når emnet falder på emner såsom evolutionsforskning, hvor det går tæt på menneskearten som særegen art, så er netop disse to forkert opbyggede sætninger en begrænsning.
"En ny situation, som man må beherske"
Kære Sverre. Vi forsøger for sjov at gøre det til nogle metaforer indenfor diverse dyrearters biologi - med pointering af vores egne "dyriske" instinkter, som også er styrende for menneskelig adfærd, hvor den ikke er rationel. En leg med metaforer.
I tilfældet med at forsøge at skabe mening ud af de data der findes om neandertalere, neurobiologi, homo sapiens så er det måske en fordel, at være helt konkret.
I de fleste lande vil det nok være sværere at begribe emnet mere nøgternt, fordi der er en mere udbredt tendens til at området skal forstås, så det passer ind i nogle overnaturlige overbevisninger såsom religion. De færreste danskere tror helt konkret på bibelfortællingerne - hvilket er langt mere udbredt i lande som USA.
I Danmark er det næppe ligeså kontroversielt, så længe man fokuserer på forskelle mellem arter. Forskelle indenfor arter er mere kontroversielt - ikke mindst fordi dette er blevet gjort i politisk øjemed som led i racehygiejne.
Apropos skiftede universitetet arbejdet i Leipzig udføres på navn - tidligere hed det noget med Karl Marx. Apropos var der en periode, hvor man i Tyskland ikke lavede evolutionsforskning på højt niveau, fordi nogle forgængere i Tyskland ikke havde etikken i orden, selvom de beskæftigede sig med emnet.
Det er et følsomt emne, hvor der har været mange kontroversielle og uetiske handlinger fra politikere og forskere historisk set.
Jeg så et amerikansk website, hvor de kommenterer samme artikler fra Leipzig publiceret i Science. 700 kommentarer. Her handlede uenigheden om, mennesket er et resultat af en evolutionær udvikling hos dyrearter eller ej : ) (= Science kontra religion)

Faktisk ikke i mine villeste anelser

har det der streifet meg.  Det setter meg  atter i en ny situasjon som jeg må lære å beherske.
Men det skal nok gå allikevel.
 For hun later jo til å ville gi besjed først  hvordan og i hvilken rekkefølge du vil ha det.......  
 ........men om det hadde jeg faktisk allerede en viss, prinsipiell anelse.

ja hvad troede du

4 meter med giftige lilla øjne og 8 meter smykkebelagt lang hale.................... beat it...

Et yndig par

Er du så stor dorte, og over to meter lang?

pudeblæksprutte

tjaaaaa der er mange dyrearter.....
jeg anbefaler varmt fund angående pudeblækspruttehunnen og pudeblækspruttehannen.
blæksprutter er også noget for sig selv.... nu syntes jeg så, at det interessante var, at de præsterer multitasking på en konkret måde, som vi mennesker bliver sat til af urimelige lønudbetalere ; ). de kan sætte mange arme i sving, som så arbejder lokalt uden at skulle styres fra centralt fra.
Meeeen - så faldt jeg over den nyopdagede pudeblæksprutte. Hannen er MEGET lille - så lille at han ikke tør.... Nå - go hunting on the web. Den komplet ubrugelige viden man får tilført er utrolig underholdende. Den ene arm adskiller sig fra de andre. Indholdet i denne arm gemmes et vist sted i hunnen, som også har værktøj gemt deroppe.... Når hun engang synes det er tid til at pakke gaven op, som hun fik leveret fra hannen - som er MEGET lille. Og hun er over 2 meter lang.
Det var nu faktisk deres nervesystem, som er tillokkende. Nu må jeg indrømme, at jeg er en smule mere skeptisk overfor at spise hele blæksprutter, uden at dissekere armene først... Men det er sjovt med "komparativ zoologi".
Også chicks............
Well last night....
Er det ikke morsomt, som sindene kan komme i kog over dyrenes biologi : ) Det er den største humor at "provokere" med, hvad man har lært om nogle dyr ; )

SV:korrektion, Omplanetenes størrelser

ups: øvrige primater har relativt mindre hjerne ifht homo sapiens. (altså som forskel til neandertalere) Det er med hensyn til frontallapperne, at de har en anden konstitution, og som ikke genfindes hos øvrige arter.

Du Dorte,man tager hva man haver,...
og vi hadde høns og måtte gi dem best mulig stell.  Da må man kjenne dem og gi dem rett i alt så langt råd er. Da er de også svært takknemlige om vi Sapiens bare skjønner noe så elementært, og vi selv får det aller enkleste hønseri. Bondens oppgave er forsvare hanen og den må tas som barn og lære å sitte på armen og spise fra hånden, mer dressur trenger den ikke, den gir besjeden videre. Så må man bare se litt til husene. Hønseriet tilligger nemlig kjøkkenet og er kvinnfolkoppgave fra gammelt av, og med den metoden nemlig en god hane i hus og påtaket hver morgen, så  er damemennesket stadig å se i hønsehuset og hønseriet gjør seg selv av sikkert instinkt. Så enkelt er det.
Du måkjenne deres anatomiog fysiologi, de er dinosaurier. (hønsene og hanene mener jeg, patte- og pelsdyrene ... jeg sier ikke mer,..)...
..men  Hakker du hue av ei høne så flyr den videre. Det skyldes at meget mer av det motoriske er delegert ned i ryggmargen så hjernen er fritatt fra slike trivialiteter og kan vie seg mer til de høyere åndelige oppgaver, hvorved den trange hønsehjernen er forbausende våken og gløgg og lærer ved kun to eksempler og for livet i velvoksen alder, på nivå med katten og hunden, hesten kua sauen og grisen,  om du tar dem riktig og selv er til å lite på.
Jeg traff,og fikk snakket med nevrofysiologene på Universitetsplassen på Forskningsdagene. De fortalte at hos fugler ligger lillehjernen utenpå storehjernen. Der er visse slike store ulikheter også mellom oss pels &pattedyr og fjørfeet både foran og bak,og i midten også ved lungene som har enveisstrøm med luftsekker og Laryx-organ med lang tut og en veldig røst, Hanegal, trompetersvane, Nattergal.  Høyt stoffskifte extremt sporty for å kunne fly. Samtidig har hønsefugler ravnefugler og stær et avansert talesprog. Som kan være lavmælt for de hører også meget godt.
Retina er en direkte del av hjernen og tenker selv. Hos hønsene så avansert at de ser bevisst samtidig et frø på bakken en liten mygg i luften en hauk eller et fly høyt på himmelen og en hund borte i krattet lenge før vi har sett den og ser spontant på 20 skritts avstand hva vi har i hendene, for der er de særlig på vakt. De kjenner oss Australopitaceae fra før. Hendene våre er særlig skumle. De ignorerer tullpratet vårt men leser hendene svært skarpt, så man kan ha dem på forstått dressur på lang avstand med små håndsignaler og lydløst. Og man får øyenkontakt. De har skjønne,klare øyne.  Fjeset vårt ellers interesserer dem ikke,men hendene,og dertil føttene om du går barbeint.
Nevrofysiologisk forsøk:
Tar du en kylling i hendene så skriker den i dødsangst. Hold den i ro, sett den pent ned igjen eller la den fly. Gjenta neste dag. Da trener du ned sikkerhetsavstanden reflexen og den blir tam.  Ikke gå for langt. De skal ha sin kvikkhet og ville årvåkenhet. For å føle seg trygge. De er ikke kjæledyr. Kjenner du den reflexen så er du og på like god fot med villfugl bare på større avstand.
 Så tar du kyllingen i hendene som i et egg og med denlange halsen opp, og  beveger kroppen langsomt i X, Y, Z retningene i rommet. Du vil se hodet stå bom still i rommet og bevege seg i lynraske, kvikke bevegelser og  hakk fra posisjon til posisjon. Da har de hele tiden den fulle og hele oversikt. Og ser den lange dinosaurhalsen deres som justerer avansert for kroppens flytende bevegelser mens hodet er absolutt i ro så bildet står støtt på retina. Den typisk lange dinosaurhalsen deres  er svært flexibel, og er åpenbart et meget avansert organ som må være med i tenkningen.  
Spis den med andakt.
Når de går på bakken så beveger hode seg forover i lynraske hakk og står bom still i hver posisjon, kroppen flyter smidig og jevnt efter. Kråkene går likedan . Da må hjernen være lett! for å tåle de lynraske bevegelsene, og det er også løst i naturen til høy og fullverdig intelligens.  Og mindre bundet til bare planetenes størrelser og deres eventuelle lapper og kapper og særlige orden innenfor samme i spesialtilfellene.
Vår planet er meget stor i forhold tilresten av lægemet, ( deter visstnok også dens tilkoblede drabantplanet i den andre enden av hvirvelsøilen.) Under løp og hopping og sykling og ridning er bakbeina våre svært avanserte støtdempere,og dette vet du vel for du sjekker det med å kakke under knærne og ripe BABINSKY med saks under fotsåla for å undersøke om pasienten er "kobla".   Jeg snek meg til å prøve babinskys reflex  på en person som sov med bakpotene utafor senga. Tærne slo opp. Han våknet og satte i kontaktene rede til å gi meg juling, jeg ripet igjen, da slo tærne ned
Så vet man det!  One of my very great findings you see.....
Men jeg har en gang undersøkt grundigere under sykebesøk så langt jeg kunne formå og stjele meg til, svær apoplexi i venstre flette og språket borte. Høyre arm manglet enhver evne til stramming av muskler. Det er bare å holde på overarmen og bevege underarmen litt. Du kjenner det svarer og reagerer når armen er våken når du beveger det litt. ved slag ogspråket borte og lammense i hele høyre side... beklager! Jeg plukket friske regnvåte villroser og holdt under nesen for henne, Øynene talte! Så vet man det og. jeg fikk se scintogrammet, svær pottit midt i venstre flette. "Hoffnungslos!" sa lægen taust.
Tåler man det bedre om man vet litt om kropp og sjel?
Det er det samme med spedbarn. Ta i armer og bein pappagrepet, vent tid der svarer,og løft, ungen må reagere og stramme tilbake for å være sikker. 
 Da er det motoriske altså koblet til våkenheten hos mennesker og synes å ha våkenheten som premiss. Det er vel da presumtivt tverrstripet muskulatur som reagerer slik.
Virkelig spennende,men det er fordi går du barbeint og kjenner en torn-under den bløte midtfoten, så skal du hurtigst og før du får tenkt opp på tå. Og unngå det stikket.
Når du hopper ned og lander fra tre meter så må lårmuskulaturen spenne og stramme så fort støtet kommer og før man rekker å tenke.  Og alt dette,mykheten og refleksene og den spontane kraften i det samme gjør at den øvre planeten flyter jevnt frem i terrenget og vi kan holde blikket festet under komplisert terrengløp. For vi kan bevege øynene. Det er sånt som jeg kan tyde. I klassisk greske olympiske leker kunne man visstnok også beundre den nedre planeten og omkvinner også deltok, alle planetene.
Øyenbevegelsen arresteres med nevroleptica har jeg sett. De må snu langsomt på hele hodet.  Og spensten fra ankelen og ned er borte, de "jabber" og subber med bena. Ikke opp på tå med fraspark.  Og vil for eksempel ikke kunne kaste stein eller blomsterpotter eller dra til folk med staur. Og ikke ta en rå- spurt 60 meter fra pleierne ute på lufting.
I have a few more personal medical questios for you Doctor. Last night I....

korrektion

ups: øvrige primater har relativt mindre hjerne ifht homo sapiens. (altså som forskel til neandertalere) Det er med hensyn til frontallapperne, at de har en anden konstitution, og som ikke genfindes hos øvrige arter.

ikke kun nynazister : )

Kære Peter.
Der har mange sjove forslag til hypoteser ud fra kraniet. En østrigsk lægestuderende Franz Josef GALL :o) kom med en af de mest fantastiske, som siden blev kaldt "frenologi". Han var GALL og aldrig anerkendt blandt videnskabsfolk. Hans bog solgte fantastisk godt, og denne pseudovidenskab blev diskuteret på mange cafeer rundt omkring i Europa...
Kraniefund kan godt sige noget om hjernevolumen og formen af hjernen. Ud fra neandertalfundene skulle der være rimelig stor sandsynlighed for at deres hjernevolumen var større, og at deres pandelapper formentlig har været mindre. Dette er vel ikke chokerende på nogen måde. Det er det samme, der er gældende hos de fleste andre nærtbeslægtede pattedyr inkl de store menneskeaber. Så der er helt sikkert sket en forandring på dette punkt for under 7 millioner år siden og før homo sapiens blev selvstændig art.
Hvad er det med os, siden vi er så ømtålelige på dette punkt? Er det ikke blot menneskeskabte fordomme mod hvilke kvaliteter, der er betydningsfulde for en arts fitness? Hvorfor fremhæver vi altid den form for IQ, som siger noget om vores evne til at løse boglige opgaver mm? Det ER en bestemt egenskab, ligesom det at flyve mere eller mindre godt under forskellige betingelser også er en bestemt egenskab. At kunne svømme 5000 km uden at spise undervejs såsom ålene er en bestemt egenskab.
Gallninge og kvaksalvere som GALL skal ikke tages seriøst som videnskabsfolk, men måske som nogle, der kan føre politik på pseudovidenskab.
Videnskabeligt er det naturvidenskabsfolk der undersøger forskellige konstruktioner af nervesystemet hos forskellige dyrearter inkl homo sapiens - og som hænger sammen med dyreartens tilpassede måde at fungere på. (Nogle har stor prioritering af antal nerveceller der registrerer for knurhårene. Andre prioritering af synsindtryk mm.)
Det er jo ikke politisk propaganda, men naturvidenskabelige undersøgelser.
Har du viden, der er i modstrid med, at neandertalere skulle have større hjernemasse, og mindre udtalte pandelapper? Hvor har du den viden fra? Jeg vil gerne læse den, hvis det er.

SV:nej

Man HAR forsøgt på diverse måder, at levere en anden kultur til diverse dyrearter, for at se, hvordan de blev påvirkede heraf. Chimpanser er et af de almindelige eksempler - og de ER meget påvirkelige, men de har nogle begrænsninger, som gør at de ikke på nogen måde, vil begynde at opføre sig som os.
Det er dybt useriøst at forsøge at sammenligene mennesker og Chimpanser, Når Bonoboen minder mere om mennesket. Dels er talen en del af menneskets Kurtiserings-adfærd, som man ikke kan forvendte at andre dyr kan overtage. 
At det i nogle kulturer ikke er almindeligt med samme form for civilisation siger ikke, at disse mennesker ikke har det genetiske potentiale til det, hvis det blev aktuelt for dem. Det er jo for eksempel ikke sikkert, at de oplever deres egen kultur som så problematisk, at de skal finde på nye løsninger.
Hvis det ligger i generne så må de være udviklet samtidigt med en ændring i generne. At agerbrug og civilisation er skabt som følge af en genetisk ændring for få tusende år siden.
Du kan tro, at der allerede på nuværende tidspunkt er en del viden om, hvad der er karakteristisk ved vores hjerne i funktion, når vi tænker på mere komplicerede ting. Der er også viden om nogle af de processer, som er nødvendige, for at kunne tænke rationelt og kreativt i forbindelse med problemløsning. Det er et stort forskningsområde, og man kan kigge ind i hjernen, mens den arbejder, som du sikkert ved. Nogle af de implicerede gener i disse processer har vi allerede viden om. Det er ikke sådan, at området er uudforsket, blot fordi man ikke tidligere har anvendt neanderthalgenom i forskningen angående forskellige former for tænkning, hjerneforandringer ved "religiøse" oplevelser mm. Men det er klart, at hvis man vil finde noget, som KUN findes hos homo sapiens, nogle af de få forskelle, der oplagt må findes genetisk - da der er stor forskel på hjernerne fysisk - så er det en stor fordel at udnytte neandertalgenomet, når det bliver teknisk muligt med større sikkerhed at kigge på baseparsekvenser i DNA. (Og her går udviklingen hurtigt med at fjerne nogle af "fejl" der har sneget sig ind specielt på cytosin en del steder)
Man ved jo allerede, at kranieformen hos neandertalere adskiller sig markant fra kranieformen hos homo sapiens. Det er derfor, de af nogle lidt nedsættende er blevet kaldt "fladskaller". Man mistænker, at deres pandelapper var mindre veludviklede - og det giver god videnskabelig mening, da arbejdshukommelsen - den vi bruger ved bevidst problemløsning - i høj grad involverer pandelappen. Og vi bruger denne form for bevidst problemløsning, når vi regner nye ting ud, for at sige det simpelt. Der er også andre vigtige områder, der er nødvendige - lagring af nye minder, og fremkaldelse af disse, når det er konstruktivt mm. Så pandelappen er ikke alt, men den er vigtig - i alt fald hos homo sapiens. Gener samarbejder med miljøet organismen lever i. Det kan du tro Svante Paabo har udtalt sig ganske meget om.

Når kraniet er flader på neandertalere og nogen nulevende mennesker så er det først og fremmest fordi ansigtet er plaseret forand hjerneskallen og ikke inde under det, som på højpandede mennesker. Det er kun Nynazister som kan udlede noget om intligens udfra af ansigets plasering iforhold til hjerneskallen.

SV:Rigshospitalet bliver kaldt Riget i DK

Når det drejer sig om evolutionsforskning anvendes nogle forskningsmetoder, som også anvendes indenfor lægevidenskab. Der ligger ikke andet i det. Rigshospitalet bliver kaldt Riget i folkemunde i Danmark. Videnskabelige artikler bliver diskuteret her - og også på mange andre sygehuse. Nu er lige det her aktuelle emne så noget, hvor der diskuteres hjerneforskning på nogle områder, som neurologer og psykiatere har beskæftiget sig med i mange år - f eks på Rigshospitalet. Den type problemstillinger beskrives i de tidsskrifter, som leverer viden til fagene. Er der noget, der er samlende for lægestaben på Rigshospitalet, er det interesse for forskningsresultaterne i de videnskabelige tidsskrifter. Det er en ånd, som er god at få med i bagagen på livets vej.

Very fine thank you.
Nå hadde vi just besøk her fra South Carolinaog vi kunne synge litt for og med barna.
For Norge Kjæmpers Fødeland, vi denne Skaal vil tømme. For naar vi først faar Blod paa Tand, vi søt om Frihed drømme. Saa vaagner vi vel op engang, og kaster Lænker, Baand og Tvang, For Norge Kjæmpers Fødeland, vi denne Skaal vil tømme!   SANN!
Av Johan Nordahl Brun, Det Norske Selskab i København.
Men til saken; Jeg sitter her og finpusser et e-mail. Det er såmenn visse samlende ting som er god å få med i bagagen på livets vei. Jeg merker det helt klart.

Rigshospitalet bliver kaldt Riget i DK

Når det drejer sig om evolutionsforskning anvendes nogle forskningsmetoder, som også anvendes indenfor lægevidenskab. Der ligger ikke andet i det. Rigshospitalet bliver kaldt Riget i folkemunde i Danmark. Videnskabelige artikler bliver diskuteret her - og også på mange andre sygehuse. Nu er lige det her aktuelle emne så noget, hvor der diskuteres hjerneforskning på nogle områder, som neurologer og psykiatere har beskæftiget sig med i mange år - f eks på Rigshospitalet. Den type problemstillinger beskrives i de tidsskrifter, som leverer viden til fagene. Er der noget, der er samlende for lægestaben på Rigshospitalet, er det interesse for forskningsresultaterne i de videnskabelige tidsskrifter. Det er en ånd, som er god at få med i bagagen på livets vej.

SV:videnskaben

Jeg tror at respekt for videnskaben er det mest karakteristiske ved Rigets Ånd.

DearDorte
Vi var nettop på 17 maifestivalen. Jeg hadde glæden av å se hvordan Skolen setter sammen og danner et folk. der var mange skjønne hårfarver. Som et fe- sjå (vieh- schau) Henrik Wergeland skapte barnetoget
"Vie ere en nation vi med, vi smaa en alen lange, et fedreland vi frydes ved,og vi, vi ere mange. vårt hjerte vet vort øie ser,hvor godt og vakkert Norge er, Vi ere en nation vi med, vi smaa en alen lange!"  Og der går de. Fra alle verdens kanteri skolens regi og med samme flagg.
Så var Orførerens tale om Friheten. Arnulf Øverland sa i 1945 at Nå vet vi at Friheten er en kapital som kan tapes. Vi må ta den og bruke den for at den skalkunne vinnes. Og så sang vi "Norge i rødt hvitt og blått" Svensk revy- vise, bravoursang fra Sverige i 1945-46. Og Bjørnsons Nasjonalsang.
Jeg har fått en ny ballast i tingene fra Danmark, som retter skuta opp. Du er dyktig.

SV:videnskaben

Jeg tror at respekt for videnskaben er det mest karakteristiske ved Rigets Ånd.

"Rigets Ånd" , hvilket rike, Dorte?
Bemerk, det er 17 mai idag, Eidsvollsdagen, Norges Grunnlovsdag av 1814.

videnskaben

Jeg tror at respekt for videnskaben er det mest karakteristiske ved Rigets Ånd.

Yes my dear

Kjære Dorte
Du er helt med.  jeg bare prøver på min adstadige alderdommelige måte å belære allverden om at Rigshospitalet ikke har gått videnskabelig af Skinnerne i nyere tid, iallefall ikke du. 

what?

jeg mener blot, at jeg forsøgte meget skarpt at understrege, at man ikke kan - og at Svante Paabo specifikt heller ikke gør det - sige at det handler om ENTEN gener ELLER miljø. Det er mange år siden, dette blev solidt dokumenteret. Der er fortsat nogen, som ikke har opfattet, at hjernen også blot er en biologisk masse, der ligger ovenpå ansigtet. I princippet er det en organmasse, som kan undersøges på lige fod med et hjerte, som heller ikke er simpelt, når det kommer til stykket. Hjernen er kompliceret, men den er virkelighed - en dynamisk enhed, som reagerer, hvis vi reagerer med vores sanser, vores tanker, vores adfærd - vores autonome nervesystem. Det er der ingen som helst tvivl om. Der er heller ikke tvivl om, at der er meget vi ikke ved videnskabeligt om hjernen endnu. Det skal så tilføjes, at den viden der findes vokser med eksplosiv hastighed, fordi man de sidste 10 år har haft bedre metoder til at undersøge menneskehjernen i funktion - genotyper kan undersøges ubesværet hvis man får en mundskrab fra (aben hø hø) osv osv. Så det er altså også almindelig biologisk videnskab, selvom mange udtaler sig om det, som ikke ved noget særligt om naturvidenskab.
Men det var blot et forsøg på at understrege, at Svante Paabo ikke virker snævertsynet, og påstår at det enten er arv eller miljø det her. Det er som sagt en obsolet påstand. Ligesom det der "i gamle dage" blev kaldt sjælen, og som man troede fandtes i hjertet - også er noget, som foregår i hjernen. (Gud ske lov og tak for det - vil de nok sige, alle dem, der lever relativt uforandret videre rent åndeligt, selvom de har fået en hjertetransplantation..........................)

JO!

(umuligt-nei-JO!)
Først til det formelle. Jeg er så full av frustrasjoner og traumer Madame D, at jeg knapt tåler at folk er på fornavn med hverandre i det officielle og ude paa Gaden (eldre norsk riksmaal) for det er Arbeiderpartiets demonstrativt innvidde og tyranniske stil.
 "Gro,Kåre,Reiulf, Jens, Thorbjørn Einar.." er GUDERNE i tåka oppe på toppen av Olympen som alle er på fornavn med hverandre og som "alle" skal være på fornavn med......og all u-sedeligheten der oppe i tåka på Olympens topp. , og høyadelen som strever og klatrer og tråkker hverandre ned  i bratterne oppover mot toppen, og lavadelen nedover i skråningen og de brede masser der nedenunder og utover på flatlandet der tåka bare er enda tjukkere. 
GUDERNE! slår ned , endevender og befrukter og voldtar natterstider ja ved høylys dag rett i synet på folk, på svært uhøflig vis..
Derfor holder jeg ofte demonstrativt på formene. De, Dem, Deres i tiltale og tittel rang og efternavn. Mellem akademikere også Latinifisert efternavn. Jeg er Carbomontanus. og S.von Kolberg zu Sansoussi  i det borgerlige. En ekte McKolberg you see. Og har en rekke Ole hansen og hans Osen von & Zu kølabær i Odins- øy paa min stamtavle. Royal Plural er også viktig. "Vi bøier os ikke for tyranniet!" Og Jeg- et. Riktig bruk av pronomener.
Samene har sine reineiermerker klans- merker som er et kryss med rette og skrå streker på armene. Det er stamtavlene, slektsregisteret. Det er så behagelig å komme til hochdeutsch hvor jeg kan falle tilbage paa Riksmaalet og min barnetro til det høflige. Samene ligesaa.jeg traff Marit von Anti zu Kæræsjokk, clear noblesse, Reindiftsnomade til hun var 9 år og vi kunne udveklse vore acreditiver og slutte en fredspakt og avtale om samarbeide. Jeg fant  sapiens på sitt mest solide.  det samme finner jeg i Afrika, Omar W,  W.von Omar zu Somalia.  og Ali von Mali, svært solide og pålitelige folk. Men vi har ubefestede sjele i alle land som slutter seg sammen i bander og herjer og som ikke eier og fører sine egne bleier enda og ikke har bevisstgjort sin lukkemuskulatur. De driter seg ut og prater over seg.  De må i kloster, i fellesbleien og legge seg helt flate og love evig kyskhed og fattigdom under streng orden og felles tukt.  (takk for at du bekreftet Lukkemuskulaturen)
I arbeid og offisielt ærend er jeg trenet fra folkeskolens tiende klasse i å tilropes på efternavn. Senere former i strid mot dette er demonstrativt sosialrasistisk ned- tråkkende. I Sverige har man efternavnene Odolf Granat, Pär Lavette og Adof Kanon. Det var navn de fikk i militæret for å kunne tilropes offisielt til innsats.  Ikrædse er det form at man anroper oppgaven som leveres eller hva som skal representeres forat arbeidet skal gå kvikt. å anrope på fornavn og med "Du" er uhøflig og tilsiktet ødeleggende for mulig trenet og sivilisert arbeid.  Skal jeg rope i butikken så har alle sine former men jeg plystrer Pip og viser håndsignal det bråker minst og er formen i skogen og i fuglefjellet for ikke å forstyrre viltet, være høflig. Så har man fjes og bærer hatter. Og unngår sågar å vite hverandres navn og nummer for ikke å bli utidig påtrengende og intim. (leste du det Dorte?)  
Men Dorte er for meg et særlig unntak, for hun har vovet at staa frem fra Folkedybet og  aspirert intenst for min exellence og min høihed, og vist seg verdig at jeg legger av mitt værn og betror mine svakheter og ......dis- penserer.
Og drar dermed videre den fordel at hun kan få lov å undervise meg  i etikk.
 Kom jeg til Kongen så ville jeg si "Hei Harald er det deg?" , og "Steika , er det deg Margrete?" om jeg traff henne alene ute i fjellet, men aldri i større forsamlinger eller offisielt.
 Da er det Deres Majestet eller Kjære Kollega alt eftersom hvilket mellomværende man har. Jeg traff Fhv Statsministeren her i kjerka, vi var begge ute i samme ærend, og man bør ha trenet og brynet formene. Dette "hei Bondevik.." er ikke alltid kurant når han er en superkjendis og man selv er totalt ukjent og usett. Så jeg tok opp problemet hurtigst ute i svalgangen PLENVM (før man entrer den sacrale dør) for jeg har forbrutt meg litt der.  "Du kjenner ikke meg men jeg kjenner deg,  og dette er besværlig!" Han kunne bekrefte. "men det later til at vi er omtrent like gamle og like støgge begge to og  ute i samme ærend og dermed har felles interesser og kanskje kan betjene hverandre for samlet er vi sterke. Atter kunne han bekrefte og pustet lettet ut. Der stiller vi nemlig med våre barnebarn i samme kirkerom og er stolte av dem og de har Rangen i Guds rige, og  vil gjerne synge for dem hver med vårt nebb. Så må vi også holde styr på våre kjerringer.   Og vet at livets vei er lang og svær og at vi kan være sjeleglad for all den ufortjente flaks vi har hatt og all den ufortjente hjelp og støtte, svært vanskelige og vrange og syndige og ikke minst dumme menn som vi er.
( Da er det også virkelig fint å ha sånne Dorter,  vaskekte røy, Ærverdige  Tempeldanserinner og Prestinner på livets vei. I kittel om så må til, og like gjerne  uten kittel.)
Parringsdrakten er jo praktfull hos Salamandris og hos Galliformes.  Der det er høy di- morfi. Men hva med de dyr som demonstrativt ikke viser noen synlig ytre dimorfi? Klarer du å skille han og hun sild og makrell i disken? Da kan du bli rik. Hva har de så for å skille seg imellom? Antagelig feromoner nevrotransmittere med gehørige og svært følsomme receptorer. Nevrotransmittere signalsubstanser kan være svært enkle.  Myggen går efter CO2 i luften for å finne søtt blod. Plantene har ETEN for å signalisere internt i alt vevet Stopp all vekst nå, det er høst og på tide å gå i dvale. pH i blodet er vår signalsubstans nevrotransmitter for å føle åndenød og at vi må puste mer. Universets elementærpartikkel protonet i meget lav konsentrasjon  styres og holdes konstant innen  innen meget snevre grenser. Og bevisst. det vilsi det gårparasympatisk men er det for galt så meldes det og til bevisstheten som sansekvalitet.  Mind an Matter, Dorte.... jeg kan godta faget ditt.
(Dorte, jeg smugforsket i det. Na,K.Li.Ca.. relevante katjoner i ur- havet. Jeg hadde narkotiserte rotter som skulle drepes, til rådighet, og regnet ut og satte dødelig dose Kalium. Hjertet stoppe momentant, og åndenød kommer efter 30 sekunder. Og livnet dem opp igjen med Calcium antagonist til kalium. Men heiv hva jeg trodde var dødt blå cyanose, i bøtta. der fant jeg dem to timer senere pustende i sjokk. Der hadde jeg klippet aorta.Og kunne konstatere, sjokk er ingen livstruende men en livreddende tilstand den livstruende tilstand er klipping av svære pulsårer og sjokket søker åsmug- berge livet videre. Men oppi det hele, de elementære Katjoner og membranpotensialene der i millivolt er helt vitalt nevrologisk. Cyanose rødt og blått blod er to og treverdig jern red/ ox. Legen var helt kurant og bekreftet folkeskoleleksa mi i fysiologi hydraulikk og pnevmatikk med litt tilleggsundervisning i elementær kjemi. En skal ikke stikke nåler i vilska i kroppen på folk og røre rundt, men vite hva en gjør først.  Du har min pågående støtte i allmennmedisin. )
Våre bevisste sansekvaliteter er sinnets åpne dører og vinduer og glugger for våre nakne sanser til det dypeste MICROCHOSMOS. Sitronens surhet er den bevisste smaken av protonet ved AD-ÆQVATE receptorer.
Hunnmyggen sier AAAAAAAAAAAAAAA.......AAAAAAAAAAAA, flokken samles og den stiger og synker i luften på Kammertonen. som må klaffe coherent og perfekt mellom han og hun på individnivå for de copulerer i luften, og uten kammertonen "AAAAAAAAAAAAAA" helt stabil og bevisst mellom han og hun ville vingene kollidere i luften.  =Wonders of Nature.   Så har Hun klaffer bak med duft som viftes ut,og han har svært følsomme antenner og stemmegafler og sensorer for dette, på nesen, så de finner hverandre ved nevrotransmittere .  Honningbiene viser det samme klart. De sitter i flyhullet med rompa ut og med åpne bak-klaffer og vifter med vingene, "Stelzen" og sprer Dronningens parfyme som er individuell for hvert bi- folk. Så arbeidsbiene ikke går inn i feil kube i rushtiden, mens dronene får passere fritt mellom alle kuber.
Dette var litt elementærbiologi fra Kjemiens og molekylærmaterialvidenskabenes hold.
P.O.Kvint, brems litt, det er finere og det er høflige former og rang og orden også i dyreriket. Den krumryggede flatskallede Neanderthalmannen med klubba og i pels er en dypt psykisk projeksjon, en selv- angivelse fra fiiiiiiinere tilbakeliggende  barbarers hold i helt nyere tid. Formene i urskogen blant menneskene  er avancerte, sirlige, fine, og de er renslige. Det er urban-boeren  den trangsynte flatskallede rå- tassen fra de åndelige slummene som er en vulgær, udannet, uhøflig brøleape, mer en ape og en bamse. I lys av sine egne manerer i bunn og grunn  kjenner og forrrr- rrrrrræder han sine beklagelige aner tilbake på slektstreet i heller helt nyere tid. Jeg advarer...... 
Min inngiftede onkel Wilhelm må ha vært en Horesønn efter Gyldenløwe, en gartner og senere lagerarbeider, høflig til fingerspissene og veiet sine ord på gullvekt han bannet aldri, han klaget aldri..... og talte korrekt, svært behagelig for oss små. Mens min mors søster mer var problembarnet all sin dag. Men efter hennes død drømte jeg at hun hadde vært en rask tur innom Skjærsilden og var blitt BEATIFISERT og kom der rakrygget i blå genser og hvitt skjørt med store pupper, ung skjønn blondine under det store tun- treet, og skulle bare kort innom min mor og gi en kort besjed, før hun for hen til et bedre sted. Husk også det Dorte, langtidspasientene, de som det går så skjevt og galt med i livet, de lutres kanskje og trenger kun kort behandling i skjærsilden hinsides,  for å gå rett hjem til Vårherre. Ting kan tyde på det.
Og slik kan Mendels bønner falle ut på grunn av biene og blomstene i haven. Under Sjefs- garneren.   
Og jeg håber Dr. D. føler seg ( la meg slippe å si det, faglig anerkjent og bekreftet eller noen sånt)  beroliget... stimulert...? (rekker det?)og gis videre grønt lys fra Mitt! fakultære ståsted for sin materialforskning, i lys av dette.
Det er helt klart at siden det er slik så må vi følge opp Mendels arvelære og Mendel arbeidet også særlig med honningbier der dronene er haploide og femininum diploid. En bi- drone har ingen far men han har en bestefar.
Og håber også P.O.Kvint, som her har tatt fatt i et helt centralt spørsmål kunst og kultur og teknologi , civilisation, agerbrug, skriftsprog, symboler, og samiske hieroglyfer i praktisk bruk og som amuletter, samlet og gjentatt  på runebommen shamantrommen, og som øremerker på dyrene, som mønstere i tøiet,.... og at vi ser vårt eventuelle Sapiens Visdommen, i et lengre perspektiv for om mulig å finne dets røtter og virkelige vesen.
Hendene våre Dorte, Forlabbene, så flinke og så fingerferdige og med Fingerspitzengefühl, rede fra skabelsens side til å erkjennes og tas i bruk. Hvor hadde sivilisasjonen og skriftsproget og agerbruget og teknologien og kunsten og religionen med (und leider auch teologie durschaus studiert mit fleissigem Bemühn..(Goethe,Faust 1))  stått hen idag uten våre særlig fine hender? Og bakbena? Våre bakben er noe av det aller mest SPECI FICE med oss. Det holder ikke bare med skallevolum og høi pannebrask om ikke Bakbena og forlabbene  allerede er der og kan betjene våre eventuelle griller og visjoner og sprø tanker og planer og drømmer og teorier og hypoteser, prøve dem ut i praksis. ( I do look forward to that) og la oss være våkne og vite også å ta skrubb og korreks av virkeligheten.
"Godt improvisert er godt forberedt" sa Bj.Bjørnson, som var en DEMA-GOG av format,  proff i Showbusiness, tidligere Direktør på Den Nationale Scene og kjente sine virkemidler og hadde dem veltrenet allerede når han skulle i ilden og opptre også politisk.
Nettop slik er det vel kanskje også med menneskets vesen i det lengre perspektiv.
Mennesket synes  særlig godt utstyrt og forberedt og derfor også så dyktig til å improvisere når det kommer til stykket og kommer så langt. Det er mulig pannelappene til det store folkebiblioteket da også er greie å ha til teknisk afdeling og arbeidsarkiv paa biblioteket. (er ikke jeg flink i Riksmaal?)
jeg håber Kvint er med, og er dette riktig Dorte?
Så gjelder det å ikke krenke eller misbruke vår hellige Natur og i det øiemed må vi også kjenne den.  
 

nej

kære Peter.
Hvis Svante Paabo sagde sådan, som du antyder, så kan jeg se din indvending. SP forsøger ikke at fortie, at kulturen har indflydelse på, hvordan biologien hos mennesket kommer til udfoldelse.
Man HAR forsøgt på diverse måder, at levere en anden kultur til diverse dyrearter, for at se, hvordan de blev påvirkede heraf. Chimpanser er et af de almindelige eksempler - og de ER meget påvirkelige, men de har nogle begrænsninger, som gør at de ikke på nogen måde, vil begynde at opføre sig som os.
At det i nogle kulturer ikke er almindeligt med samme form for civilisation siger ikke, at disse mennesker ikke har det genetiske potentiale til det, hvis det blev aktuelt for dem. Det er jo for eksempel ikke sikkert, at de oplever deres egen kultur som så problematisk, at de skal finde på nye løsninger.
Du kan tro, at der allerede på nuværende tidspunkt er en del viden om, hvad der er karakteristisk ved vores hjerne i funktion, når vi tænker på mere komplicerede ting. Der er også viden om nogle af de processer, som er nødvendige, for at kunne tænke rationelt og kreativt i forbindelse med problemløsning. Det er et stort forskningsområde, og man kan kigge ind i hjernen, mens den arbejder, som du sikkert ved. Nogle af de implicerede gener i disse processer har vi allerede viden om. Det er ikke sådan, at området er uudforsket, blot fordi man ikke tidligere har anvendt neanderthalgenom i forskningen angående forskellige former for tænkning, hjerneforandringer ved "religiøse" oplevelser mm. Men det er klart, at hvis man vil finde noget, som KUN findes hos homo sapiens, nogle af de få forskelle, der oplagt må findes genetisk - da der er stor forskel på hjernerne fysisk - så er det en stor fordel at udnytte neandertalgenomet, når det bliver teknisk muligt med større sikkerhed at kigge på baseparsekvenser i DNA. (Og her går udviklingen hurtigt med at fjerne nogle af "fejl" der har sneget sig ind specielt på cytosin en del steder)
Man ved jo allerede, at kranieformen hos neandertalere adskiller sig markant fra kranieformen hos homo sapiens. Det er derfor, de af nogle lidt nedsættende er blevet kaldt "fladskaller". Man mistænker, at deres pandelapper var mindre veludviklede - og det giver god videnskabelig mening, da arbejdshukommelsen - den vi bruger ved bevidst problemløsning - i høj grad involverer pandelappen. Og vi bruger denne form for bevidst problemløsning, når vi regner nye ting ud, for at sige det simpelt. Der er også andre vigtige områder, der er nødvendige - lagring af nye minder, og fremkaldelse af disse, når det er konstruktivt mm. Så pandelappen er ikke alt, men den er vigtig - i alt fald hos homo sapiens. Gener samarbejder med miljøet organismen lever i. Det kan du tro Svante Paabo har udtalt sig ganske meget om.

umuligt

Det er her Pääbo så at sige håber at findeden genetiske kilde til abstrakt tankegang, teknologi, kunst, religion, agerbruget, civilisationen, skriftsproget, religion osv. som adskiller os fra alle andre levende væsner.
Der er stadigtvæk mennesker som lever unden agerbruget, civilisationen, skriftsproget og næsten uden teknologi, kunst og religion. Dette betyder at enden er disse mennesker dyr ellers ligger disse egenskaber ikke i generne, men i kulturen. 

Det hellige land

Omljod ber ek alle søner åt Heimdall store og små inclusive Dorte:
At det skal ha vært akkurat i Det hellige land kan vi garantere, men vi må vite å ta det også med en klype salt.  Leakeygruppen i Kenya har vært særlig dyktige, og sagt klart ifra at "det at det er her vi finner fossilene betyr ikke at det var bare her de bodde, men at her var betingelsene best for bevaring av fossiler, derfor er det her og ikke over hele Afrika at vi leter!"  Merk akkurat den innsikten, for den er helt avgjørende for successful leting efter fossiler. Man må ha en leteteori om hvor det er mest sannsylig at de er best bevart, og hvorfor.
Verdenskartet over asteroidenedslags- kratere viser heller tettheten og hyppigheten av intense nedslagskrater- letere i verden. Dette er en viktig systematisk feil vi alltid må være klar over i archaeologien og ellers.
Det hellige land Jordandalen og Israel er gjennom- excavert av andre årsaker, og det kan være hovedårsaken til at der finner og formoder man også successful copulare mellom de vesener vi diskuterer her. DHL,  landet som fløt av melkog honning, var jo en mega- oase i et heller tørt og trøstesløst landskap og har tiltrukket seg høy aktivitet til alle tider. Vi gremmes over forholdene der idag.
Og så et rim da, siden Dorte bringer meg  i et så intenst vårlig humør med sin psykiatri:
På en jernbansekinn lå en nakendanserinn og kilte seg på ..... med et strå.
Da kom der en mann fra det hellige land og la seg derpå.
Du bør ikke være bang, jeg har gummi på min slang, sa den hellige mann fra det hellige land.
Og en til, kort og godt:
I en seng og på et laken lå en kvinne splitter naken. Oppå der lå jeg, Herman Wildenwey. (berømt norsk poet.)
 Som diktet et rim til: Jeg drømte en natt at jeg klistret tapeter, jeg klistret og klistret mangfoldige meter, og våknet om morgenen trøtt og forbanna, med klister på magen og kosten i handa!
Men det er ikke de beste. M.B. Landstad samlet norske psalmer og folkeviser og fant blant annet Draumkvedet som jeg anbefaler å google og kjenne. Det er værre på dansk men jeg har dialektkunnskap til Telemarksk. Så viser det seg at selveste Landstad også samlet profane psalmer. De var så gode at de blev ikke  utgitt,  men feiet omhyggelig inn under teppet på UB, Universitetsbiblioteket, hvor de lå og god- gjorde seg i 100 år og blev måkt frem rykende ferske, brennaktuelle, våre kanskje aller beste psalmer.
 Holberg skal ha fått skriveforbud for lignende høyaktuelle skrifter.  Jeg synes jo det at sånt bør modne og at kunsten ofte er å spare på konfekten, og at understatements kan være vel så effektivt.
Kurosawa, genial  japansk filmskaper, måtte ha en elskovsscene og klarte det ved å vise snippen av en Kimono ut en dør, og så fulgte kameraet kimonoen på gulvet i hele sin lengde og den var lang, 1 fot bred og meget lang, gjennom mange rom....og inn soveværelsedøren, refleksjonene gjør seg selv!
Den grunnforskning som setter fantasien i sving og bringer den på rett spor og inn dit den skal, er kanskje den aller beste.
 

Hvordan komme til himmels

Meine liebe Dorte
Dette var to meget fine poemer.  Vil du til himmels, skjønner du, så må du  carpe kosteskaftet og diem og nytte høvet når sjansen byr seg.
Som alle ser har jeg nu fått Rigshospitalet Psyk. avd dyktig på kroken og på kammerset. Vi har interne konferanser. Hun er deilig.  Men jeg vil svært gjerne ha henne helt ut i granskauen og på bær- tur også, for det er der  ofte vi kan få det bedre gjort.  Men hun dikter fint nå, synes dere ikke det?
( helt i granskauen og på bærtur betyr å være  kokko i hue, er ikke det snodig?)
Flyr du gjerne Dorte? Jeg må passe litt på pengene og tenke på prisen og leve økonomisk. Men men hva gjør man ikke for skjønne kvinner? Og hvis du begynner å bli konkret så må vi også tenke tid og se til at ting kommer iorden ellers og klaffer så ingen av oss blir sittende igjen med svarteper
Det er mulig jeg også har lovet mer enn jeg kan holde, men det er våren you see  og vi må bruke den og vi må smi mens jernet er varmt. Dette kan bli "snedig facon" som du sier.
 

dobbel op - til en flyvetur?

denne gang vil jeg indrømme, at jeg ikke bør vædde, hvis jeg er fair. men mange har væddet på samme sikre grund før mig?

der er mange, der har været sene om at finde noget, som har eksi

Det er ikke stensikkert, at der foregik et par succesfulde sammentræf mellem homo sapiens og neandertalere for lige 70.000 år siden det påståede sted. naturligvis. der går nok ikke længe, før man i det mindste har analyseret relevante sekvenser på nogle flere afrikanere og andre, for at eftervise lige den side af sagen.
Som jeg har fremhævet adskillige gange, synes jeg, fantasi - altså menneskets forestillingsevne - er helt fantastisk. Både når den bygger videre på facts - måske ligefrem finder veje at undersøge facts på - og så når det bliver til en romantisk godnathistorie.
Derfor ser jeg nu en rødhåret neandertalmand og en mørkhudet homosapienskvinde sidde på en lyserød sky og smile underfundigt, mens de nulevende er på skattejagt, og snuser sig frem til, hvad dette par på skyen har vidst i tusinder af år. De sidder deroppe i himlen og kigger ned og ser ALT hvad der foregår... Selv alt hvad vi tænker..... Hvor fik jeg dog den fantasi fra? (jeg vil vædde med at pandelappen er involveret også...)

SV:forsoning?

beklager sverre.
her lille forsoningsgave, hvor der også argumenteres for magisk tænkning, og jeg er vild med det nummer: http://www.youtube.com/watch?v=EhbxI5eVnM4&feature=related
venlig hilsen hende du tabte et besøg af

Dorte, jeg kjenner de scenene fra Hair og er av samme generasjon jubelbarna fra tampen av krigen. Jeg er militærnekter og vil si deg privat hvem jeg har lært mest psykiatri av fordi han er omstridt, men var en hedersmann. 
 Jeg sitter her og sliter med ditt genteknologisk-patologisk-farmacologiske  argument som jeg tror er feil stillet så det blokkereroppgaven, man ser ikke oppgaven fra opplyst og bevisst point of wiew men bygger heller Babels tårn.  
  I spørsmålet om science og religion later det til at du er på samme linje som jeg. Der trenges ikke mye diskusjon.  jeg har stadig trøbbel med å google metotocin men antar at det problemet er løst ved satsen "Oxytocin eller lignende peptider nevrotransmittere" så det er bagatellmessig. Og nå fant jeg mesotocin forresten , Amfibier! Then it's right. det er mulig da vi må meget langt tilbake i pels og pattedyrene  av typen Hair for å finne våre rette aner.
  Men så var det båtbilletten og overnattingen da Dorte. Hvem betaler den? her sitter jeg på Nicotintyggis,... jeg har jo klart tapt veddemålet men ikke besøket?
En av mine påstander er at vi går rundt i haven i sjefens uniform , som har en rem av alle huder. Har jeg vist frem en eller flere feil remmer i din retning? Hva skal forsones?

forsoning?

beklager sverre.
her lille forsoningsgave, hvor der også argumenteres for magisk tænkning, og jeg er vild med det nummer: http://www.youtube.com/watch?v=EhbxI5eVnM4&feature=related
venlig hilsen hende du tabte et besøg af

tilbagevendende uenighed om argumentationsmåde

Den dyriske hjerne
 
Gennem mange år betvivlede nogle fremtrædende homo Sapiens, at de tilhørte dyreriget.
Viden om nervesystemet hos forskellige dyrearter sandsynliggør overbevisende, at disse homo Sapiens tog fejl.
Hvordan kan det være, at en gøgeunge kommer til at opføre sig som en typisk gøg, når den ikke vokser op blandt sin egen art?
 
 
 

  • Gøgen kan ikke flyve, hvis den ikke har vinger eller anden udformning, som muliggør flyvning.
  • Gøgen kan ikke lægge æg, hvis den ikke har maskineriet til at producere æg, og hvis det ikke lykkes den at parre sig med en gøgehan på det rigtige tidspunkt.
  • Gøgens nervesystem skal være indrettet således, at gøgen ved, hvad den skal gøre, selvom den ikke kommer til at lære det fra sin egen art.
  • Værtsforældrene har ikke lært gøgehunnen, at den skal placere sine æg i en anden fuglearts rede.
  • Værtsforældrene har heller ikke lært gøgehannen, hvornår og hvordan han skal kukke.

 
Ovennævnte logiske argumenter er formentlig rigtige. Det forudsættes ikke, at man har specialiseret viden indenfor biologi for at kunne komme frem til disse postulater.

  • Neuropeptider såsom mesotocin har indflydelse på fugles sociale adfærd. Koncentrationen af mesotocin i fuglens hjerne har betydning for dens præferencer angående samvær med andre fugle. Ligeledes har antallet af receptorer for mesotocin i laterale septum indflydelse på fuglenes sociale adfærd.
  • Mesotocinlignende neuropeptider er blevet produceret hos dyr i cirka 450 millioner år, og årsagen til at de blev udviklet hos dyr var, at der skete nogle ændringer i nukleotidbaseparsekvenserne i deres DNA.
  • Homo sapiens og andre pattedyr producerer også neuropeptider, der er videreudviklinger af mesotocin. Hos homo sapiens og andre pattedyr er der viden om, at vasopression og oxytocin både fungerer som hormoner og neurotransmittorer, som har indflydelse på deres sociale adfærd der har med parring, pardannelse og yngelpleje at gøre.

Ovennævnte argumenter er formentlig rigtige. Det forudsættes, at man har specialiseret viden indenfor biologi for at kunne komme frem til disse postulater.
 
 

SV:rettelse

Jeg havde hørt, at de to teenagepiger på bagsædet nærmest faldt i søvn, da deres fædre på forsædet  i bilen på vej mod de svenske klipper begyndte at diskutere genudveksling mellem arter eller racer...
Nu har jeg fra den ene (min datter) at det var løgn. De syntes også, det var spændende : )
Det her emne er alt for vedkommende, til ikke at diskutere nærmere. Og med til diskussionen hører, at det i dag er muligt, at få et mere nuanceret syn på, hvad der er kendetegnende for arter pr defintion. Nu hvor man vha DNA-undersøgelser kan se spor fra sex, som lod sig gøre mere upåagtet før i tiden 8-)

Dorte
der kan du bare se, hun slekter på deg. To små ryper kanskje nærmere Små- rips som later som om de sover i bakstet mens deres store fedre prater sex i forsetet. Drengstueprat, fittprat,.. blant mannfolk... og så forteller hun det til sin mor,...
Det holder det der Dr. Wulff Dahl ,  jeg ser ikke noe galt med Deres Datter, hun virker  da heller velskapt og velbevart.  Blyghet og sjenerthet og kyskhet er de unges sunne instinkter og værn mot sexuelleovergrep inklusive incest. beskyttelse mot innavl og recessive gener blant annet.
Men jeg kan garantere at de rødmet. SKAM! rødme. Der de lå og kniste og holdt krampaktig på sin gode barneoppdragelse fra sine respektive hjem.   Rå latter fra damelosjen er noe som kommer litt senere og helst i litt større fora der de beskyttes av stim- effekten.
Uff jeg blir pubertær jeg også  av dette her. Da er grunnforskningen virkelig av format!
Du skriver alltid spennende Dorte Fortsett med det. Men hvordan få menneskeheten til å begripe i en støiende verden at ikke alt er datacompatibelt her i verden? Hvordan opplyse om hvilke evner man heller, eller dessuten også må ha integrert og trenet og rede på sekundet å ta til og bruke for vår verdighets og for visdommens skyld? 
Til ditt siste avsnitt: Holberg kunne sagt det bedre enn jeg.  Han kom til saken med en gang med få ord og i et herlig sprog. Jeg har ham i orginal både trykk og tekst.  Nå har jeg gitt deg en indre melding, altfor langt.  Men her kommer en sterkt forkortet variant, et såkalt visdomsord fra min side om du tar til takke: 
Endel få men svært viktige og centrale emner  i livet av typen "altfor vedkommende , til ikke at diskuteres nærmere",  bør  faktisk aller helst gjøres upåaktet og under 4 øyne.  Nu, som i gamle dager. For da gjøres og sies det aller best.
    

Endel Moral og Sedelære til alminnelig opbyggelse.

Til alle inklusive Dorte
Dorte må holde styr med meg her, jeg sier det til Redaktøren.  Hvis det er noe, så gå gjennom Dorte. Hun er kvalifisert, og har helt klart atributtene pattedyr og pelsdyr. Det er et overgrep å forvente av menn at de skal ta ordre av en bevisstløs maskin, et system, eller en ROBOT, eller et "reglemang".
Men overfor bestemte og AD-ÆQVATE pels og pattedyr reagerer og handler vi menn mer i egen interesse. Blant annet derfor bør det være kvinner i arbeidslivet og stedet bør ha en kvalifisert PRIMA DONNA ,kantinedama for eksempel ei skikkelig røy og tilstede og lett synlig,  så mannfolket sømmer seg. Ikke alle menn er enig, ikke alle kvinner heller,  men de er perverse og skal tilbys å gå i kloster i fellesbleien, strengt kjønnsdiskriminert for det evner de ikke selv, og under streng tukt og orden.   
Se Pauli ord til alle kvinner og menn av Efesos, Ef.v vers 20 og ut kapitlet. Puss brillene, tørk dere i øynene og les det med nye øyne. Det er et forhånet og forkjetret punkt men er antagelig gammel jødisk visdom. Paulus var lærd jurist og utdannet embedsmann, skriftlærd.  Broder Martin var ligesom Apostelen Paulus en forkjetret og jaget mann, og  satt der og oversatte skriftene,  og hadde fått Katarina von Boren blant annet ut av klosteret på ei vogn full av tomme sildetønner og ei nonne med lokk på i hver tønne.
De duftet herlig, der de blev dratt opp av tønnene høit på Vognlasset, og frembudt for teologistudentene på Universitetsplassen som, "et vognlass  unge gifteklare,  vestalinske skjønnheter!". Men Katarina ville ikke la seg omsette. Hun ville bare ha han Martin. Og blev senere hans livlæge. Luther var antagelig manisk depressiv, og trengte mye grønnsaker og massaje og kalde og varme omslag. Katarina kunne disse kunster fra Klosteret antagelig efter Hildegard von Bingen. Og det  hjalp.
Men så la Luther efterhvert merke til   at det var så mange fler unge skjønne kjei og ryper og røyer i Universitets- strøget  dengang som nå.... , og foreslo for Katarina at "kvinner" i den greske orginaltekst kanskje sto i flertall, plural? Til hvilket Katerina bemerket : "Martin, om du ikke holder deg strengt til skriftens bokstav, så drar jeg tilbake til Klosteret!"
 Så er det en tekst, jeg tror det er Mattheus 18 eller 19, der står det om kvinner og menn hele veien side opp og side ned  og dertil om "Gildinger", de impotente eller de som er gjellet. Dette punkt tar Romerkirken til inntekt for sitt sølibat- syn. Jeg tror det er feil,  for det er også i strid mot Pauli ord til jyplingen Timoteus som skulle bli biskop og hvor apostelen anbefalte en bispefrue og et glass vin for maven. (Guts?). Mattheus er vrien men det står da ikke der at de som er gjellet fra skabelsens side skal være våre overlærere i moral og logikk? Heller ikke at de som gjelles av mennesker eller gjeller seg selv skal være det samme?Og så står det helt klart Døm selv om dette.eller "de som trenger å forstå det,vil forstå det!" Red. Antiokia. Men herom strides de lærde.
Problmet har åpenbart vært kjent siden de eldste tider, da det jo obligatorisk kunnskap  allerede i fedriften om manns og kvinnerollene.  Hva er forresten en bonde uten bondekone? det bruket er ikke sustainable! Hva er en skipper uten skipperfue? Gå ikke ombord i den skuta og send ikke noe  med frakt der!  Hva er en prest uten prestefrue? Ha-Ha-Ha-Ha-  Fruerne, you see. Norden Nordsjøområdet har tungt tradisjonelt Matriarki men ikke urbant. Like tungt som Vestafrika, og India- sri Lanka. Israel hadde og Golda meir i setet. Lærerinne på Katetret og blandede klasser er viktig.
(Vi kan vel garantere at Shaman og prestinnevesenet Seidkvinnene og Nornene er gamle som menneskeheten selv. Jeg vil gjerne fremheve det også og Svante Pääbo har pekt på det helt klart.)
Dette er fra kristelig side, og vær klar over at Pauli morallære jo gir oss et innsyn i jødisk forståelse for 2000 år siden og antagelig det beste blikk vi har inn i muslimske forhold den dag idag. Les det med et åpent sinn og tørk øynene. Bruk fantasien. Ikke les slikt indirekte via propagandaen. 2 Korinter: "Personlig har jeg ikke tid til sånt men la meg nå si det som min personlige mening siden det er spurt om det:.Kvinner og menn kan ikke styre seg, de styrer ikke engang over sine egne kropper.  Kvinner styrer over menns kropper og Menn styrer over kvinners kropper.  bedre de gifter seg enn de brenner av brunst.... Men så skal de holde ekteskapet og kun skille seg hvis en av partene skal bort for å be.....Kvinner og menn går i samme sekk. I og med de er "ett kjød" gift og holder sammen, så går begge automatisk til himmels i samme sekk om kun den ene er kristen!"
Logisk ikke sant?  Det er gunstig iallefall for barna i evolusjonær og internasjonal og intercontinental diffusjons- sammenheng.   Og Husk det er klassisk litteratur. Betent sådan.
Dorte er psykolog og psykiater og lege og plikter å kunne si mer om dette. Det gjør hun da også. Men jeg forsøker fra erfaren og filosofisk side å peke konsekvent på at eventuell intercourse og interbreeding spiller på disse strenger,  og ikke er en ren mekanisk fysisk og kjemisk "affære" det er slett ikke "tilfeldige forbindelser" men "An affair" nemlig Intelligent design!   Hvor jeg er faglig spesialist på det rent mekanisk fysiske og kjemiske,  som i regelen er  en illusjon og en perversjon. Sjelen er også  en realitet blant pels- og pattedyr og fjørfe.
Så har jeg slått et slag for HÅVAMÅL, også en sedelære visstnok efter GURU Odin.  Den er kommet i edisjon fra forlaget Snorri Sturlason til Skålholt (var det vel), der Snorri  hadde et helt kontor og fikk mye notert sirlig på pergament, mye erkjennelsesteori og gammel sedelære og psykologi. Mye om  kvinner og menn blant annet.
Så kjenner  vi Bocaccio Il Camerone som blev skrevet i Fiorenza efter svartedauen, og som åpner med svartedauens redsler og forhold, og om en gruppe unge mennesker som da trakk seg tilbake på landet for å unngå pesten og underholdt hverandre der med inspirerende historier som er nedskrevet av Bocaccio.  Bl. a. gevantene som flagrer og om hemmelige hull i veggene både for nonner og biskoper rett efter svartedauen, da det plutselig blev mer plass for folk i verden.
Moral:  Menneskene  oppfører seg som rotter..... Derfor bruker vi også forsøksdyr for å kunne forstå oss selv.
Holberg, en sprogets Mester,  har en herlig skrøne i sin Kirkehistorie (af 1738 som jeg fikk på loppemarkedet i orginaltrykk for 100 spenn, slå den! Den boka kan jeg slå Presteskapet i hue med.). Om fader Augustinus. Som efter et turbulent og syndig liv var blitt biskop Jfr. CONFESSIONES!. Holberg hopper i sin Kirkehistorie elegant over alle kildekritiske vansker, og skriver bare: "Augustinus fra Hippo CIVITATE DEI  bla bla...", og kommer straks til saken slik "stedse" i sitt forfatterskap:  "En bedre borger kom til Augustinus og ville ha råd i et moralsk spørmål. En mann var satt i Gjeldsfængsel og skulle henrettes ved soloppgang. Da kom CREDITOR til RETTEN og tilbød et forlik og en minnelig ordning, som gikk ut på å eftergi hele gjelden om han bare   kunne få låne skyldnerens kone for en natt.
"Han bladred' i sin Bog omhyggelig, men finner intet der hvorved forbuden er..."...... "Thi kjenner jeg for Rett.."
 Sa RETTEN.  Og stilte bevis papir stempel sigill datum for forliket med heimel i lov. (Dere kjenner vel også Johan Herman Wessel fra Smeden og Bageren?)
Man "studsede", dette vakte fortørnelse muligens også forargelse hos de brede masser, (Den Gemene Hob?) som valgte en tillitsmann / Tillitskvinne  til å gå opp og spørre Biskopen om hvorvidt dette var riktig. Til hvilket Augustin svarte. "Den som vil dømme om dette,får dømme som han vil!"
Hvilket vel er et helt korrekt svar fra Augustins side. (RETTEN  var jo satt... og hævet)
 Men Augustins eget liv er sett med våre moderne øyne slett ikke moralsk  uklanderlig.  A.von Hippo var en moralsk sett temmelig rotete og ansvarsløs adelsmann,  en typisk Mammadalt, Dorte.  Men  synes lutret og forbedret på sine eldre dage. Han svek jo opptil flere kjerringer og deres barn langs sin karriære- stige og kom på Palasset i Bispegården i full skrud og mundur fri-tatt fra slike bagateller. Duschnakker om snørrgjøk, men forklaringen kan være at han jo var en typisk mammadalt under sin mors Monicas skjørtekanter  til han blev halvgammel og kom i "overgangsalderen", Uten ansvarlighetsinstinkt i særlig grad i ung alder. En menneskelig variant.
Herremanden av Johan Herman Wessel, er også en viktig sedelære.  Les den også. Det er ikke sjelden stallgutten "Rittmesteren" som må gjøre det.  Og les siste strofe særlig: "Og det er ille, at Næstens Kone gjerne ville!" 
 "Han møtte der sin Kusk og studsede, Hva? Jochum og i Helvede?"
Og så ville Jochum vite hvorfor Herremanden var i helvete, og det er ille, saa nøie alt at vide ville.
Min sønn forfaldt til Hoer og spill, og satte flere penger til, enn min formye taale ville, og det er ille at den ei mere taale ville.
Til fordel for det skumpelskud, jeg suget mine Bønder ud og deres Suk ei høre ville. Og det er ille, ei Bønders Suk at høre ville.
Så vile Herremannen vite hvorfor Stallgutten Rittmesteren var kommet i Helvete og det er ille saa nøie at at vide ville.
Den som volder I er her, har Jeg paa Halsen skaffet jer, jeg gjerne det forsverge ville, og det er ille bekjendte ting forsverge ville.
Det lærer hvert utugtigt Skarn, at ikke skaffe Næsten Barn, skjjønt næstens Kone gjerne ville. Og det ER!  ille, at Næstens Kone gjerne ville. (Nå må dere ta til forskriftene og Lektiene i arve- og konsekvens- lære mine damer og herrer...)
Men dette må vi vite, om gresset som er grønnest på den andre siden av gjerdet, og om rypene og kjeiene og røyene som er mye mer attraktive der, og dette at forbuden frukt jo smaker best. Hvilket tilsammen vel  er et viktig instinkt mot innavl og opphopning av recessive gener?  Det er ofte i høyet og i halmen at det foregår og i stallgangen..., men i Norge er det  dessuten også hus i hver busk,... av den grunn går aldri på "hus".  Det er under vår stand og vår verdighet. Jeg, som den mer spor-kyndige,  finner  tydelige spor i terrenget  på at det samme også er skik og brug blant den mer  veloppdratte, anstendige, høflige,  og blyge population  i syden sålangt jeg har oversikt herfra. Det var dette med å se att og fram på seg sjøl og løbe hen i buskene og skjule sin "SKAM!" Dorte. Et sunt og fruktbart instinkt.
 Jeg kommer tilbake til skog og landskapsforskningen innen sedelæren måske mer privat.
Og en realitet vi skal ha med i evolusjonslæren. Evolusjonen er neppe bevisstløs og blind. Selvom kjærlighet gjør blind, så har vi så mange andre evner fra dyreriket som vi i beste fall  bevisst forholder oss til og handler ifølge.

SV:rettelse

Jeg havde hørt, at de to teenagepiger på bagsædet nærmest faldt i søvn, da deres fædre på forsædet  i bilen på vej mod de svenske klipper begyndte at diskutere genudveksling mellem arter eller racer...
Nu har jeg fra den ene (min datter) at det var løgn. De syntes også, det var spændende : )
Det her emne er alt for vedkommende, til ikke at diskutere nærmere. Og med til diskussionen hører, at det i dag er muligt, at få et mere nuanceret syn på, hvad der er kendetegnende for arter pr defintion. Nu hvor man vha DNA-undersøgelser kan se spor fra sex, som lod sig gøre mere upåagtet før i tiden 8-)

Jeg har stadig inntrykk av at du prater litt kuffert.  Jeg følte meg forresten litt forstyrret, for ikke å si krenket da det het seg for et år siden that there were no intecourse between the twoo "species", for gresset er da alltid grønnere på den andre siden av gjerdet og rypene / røyene er lekrere der og forbuden frukt smaker da best? Nå er mitt humane endelig bekreftet og jeg blir inspirert. Og legg merke til dattera di, hu slekter på deg og er våken og interessert hun også og følger godt med.  
Jeg mener også at det her emne er altfor vedkommende, til ikke at diskutere nærmere. La oss så i diskusjon få det frem hva der er kjennetegnende for arter pr definisjon , og jeg er særlig interessert i skog og landskapsforskningen nu om våren og sommeren og til nød  om høsten med hvis det må til, og vet om et upåaktet sted. (Provinsener konservativ you see, jeg håper dat det i det lengste?)
 

rettelse

Jeg havde hørt, at de to teenagepiger på bagsædet nærmest faldt i søvn, da deres fædre på forsædet  i bilen på vej mod de svenske klipper begyndte at diskutere genudveksling mellem arter eller racer...
Nu har jeg fra den ene (min datter) at det var løgn. De syntes også, det var spændende : )
Det her emne er alt for vedkommende, til ikke at diskutere nærmere. Og med til diskussionen hører, at det i dag er muligt, at få et mere nuanceret syn på, hvad der er kendetegnende for arter pr defintion. Nu hvor man vha DNA-undersøgelser kan se spor fra sex, som lod sig gøre mere upåagtet før i tiden 8-)

det ER en verdenssensation, jeg har lige overbevist en biologilæ

Kære Sverre.
Jeg indrømmer blankt - igen - at jeg egentlig ikke personligt finder det hverken topkontroversielt eller mest interessant om der er neanderthalgener i mig : ) Jeg finder dog andre emner yderst interessante, som har gjort, at jeg har læst nogle af artiklerne på området - og så gentagne gange er faldet over, at man altså diskuterer OM vi mon har fået noget fra neanderthalerne..
Var det en konfabulation? Hvorfor er dette ikke en nyhed, som stort set kun fylder i Science - deres GRATIS SÆRNUMMER - fordi dette er sensationelt nyt?
Jeg sendte en sms i fredags, til en biologilærer, som sad i en bil med en læge, som også har leget lidt med at forsøge noget meget gammel DNA mange år tilbage. Jeg fik i dag at vide, at de ævlede løs i bilen op til Sverige - for detteher er jo noget, som de ved, er diskuteret i nogle år....
Hvad hører jeg så i dag i telefonen? Jamen hvis du har ret (i at det her står i ugens nummer af Science), så ville det jo være på alverdens forskrifter. hæ hæ
Jeg prøvede lige at sige, at der var valg i UK og en børs i småpanik lige den dag.
Jamen - alligevel?
Ja og så er der jo alle de her såkaldt spektakulære fund, vi hører om hver uge - indenfor evolutionsforskning. Mon ikke folk har svært ved at skelne mellem en virkelig velargumenteret sensationel nyhed, og så lidt mere vovede postulater.
Jeg fik overbevist biologi-læreren. Eleverne vil lære om det, der står i ugens nummer af Science. Der er podcast og video-pixi-forklaringer også - hvor Svante forklarer. Og biologilæreren vidste jo godt, at Svante hører til blandt de bedste.
Jeg tror at de drenge - og også nogle af pigerne - vil synes, at det her - denne kommende undervisning - det vil gøre biologi interessant. Selv genetik og slagsmål mellem videnskaben og kreationisterne i USA. Det er et tidssvarende eventyr. Man skal lære lidt fagterminologi for at få det samme sus, når man læser den ægte vare : )
Jeg var begyndt at tænke, om det mon var mig, der havde fået den fikse ide, at lige dette videnskabelige "bevis" var et af dem, man har ventet på. Konfabulerede jeg? Det tror jeg ikke mere efter at have hørt biologilærerens reaktion. Det ER en videnskabelig verdensnyhed. Sensationel - og værd for andre at teste for sin rigtighed. Det ved dem i Leipzig godt. Man kan ikke skrive det, de har skrevet, og så tro, at man ikke bliver dobbelttjekket. Det er dyrt, hvis de f eks har fusket. Det er dyrt for Science også...
Jeg tror, det er et veldokumenteret postulat - og at det er sensationelt, selvom det formentlig er rigtigt. Det burde fylde mere ude i medierne, men mon ikke det kommer? I alt fald skal eleverne lære om det - for det her, det ændrer blandt andet på det, der står i biologibøgerne : ) Og giver anledning til refleksion hos selv børn! Det ER et eventyr.
(PS: Tak for brevet. Jeg skriver en af dagene)

Noen oppbyggelige ord

Dette har medforskningsformidling å gjøre.
 En gammel regel sier at det en vet, det vet ingen, men det 2 vet det vet alle. Det gjelder for å kunne holde på en hemmelighet, det gjelder sladder, men det gjelder også for å kunne få meddelt noe i verden. Visse oppgaver må man ha 4 øyne og 4 hender for å kunne beherske. Dessuten, uten at man såleses vet å samarbeide, kan der umuligvis heller ikke bli noen kultur og sivilisasjon i verden. Da overtar ene- talen megafonen enveis tala- tuten. Den har Rånås- foss bak seg og kablene er 3x 1/2" tykke. Jeg har sett Rånås- foss danket ut med håndmakt på Runebommen til Venusfestivalen. Ho-Ho- effekten, det bevisste signal, Dorte.
 Efter å ha stått fast i mange år og ikke kunne meddele fikk jeg endelig en til å forstå og være med på notene,  men det var en omstendelig prosess hvor jeg måtte investere hele meg selv, jeg måtte regelrett "sjekke" vedkommende, et damemenneske selvfølgelig.
 Men det er også viktig i mange saker, den fruentimmerlige bevissthet titter menn bedre i kortene, og det man ikke klarer å få meddelt til kvinner er igrunnen ikke verd å vite for menneskeheten heller. Men tilsammen er femininumog masculinum et meget sterkt team. Og må vite å dele på oppgavene for hver å kunne yde sitt beste og virkelig komme til sin rett, atter er Dorte forstandig.
 Det gjaldt å publisere musikkakustikk grunnforskning, og som korrekturleser i tysk var jeg da heldig å kunne "sjekke" enn intelligent tysk kvinnelig musiker. Efter vellyket felles arbeide skrev jeg følgende rim til vedkommendes heder og som et godt råd videre til allverden.  Og her gjelder det formidling av allmennvidenskap.
Der 3 wird scon einig mit eins und nummer 2,
vorausgesetzt dass, einer hat nummer zwei dabei.
Was einer weiss, weiss niemand, das zeigt uns jenes Ei,
erst als Columbus 2 fand, dann kam das Kenntnis frei.
D`rum, um die Welt zu ändern, macht`s gut mit nr. 2
dann läufft in allen Ländern die meldung 1,2,3..... (Gigue- form)
Og som tegning et egg, det ene, og skallet som revner og en kylling som løper bortover tallinjen.
For hva jeg også ville vise var at de naturlige tall er selve de emosjonale ur- former og bevisste sansekvaliteter, hvorved vi erkjenner klangfarvene, de fundamentale vokaler i sproget, Harmonical og fysikalsk fonetikk på vindinstrumenter.
 Og aller første funn var ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ- lyden nemlig den coherente, renstemte oktav-proporsjonen 2:1.  Neste ØØØØØØØØØ-lyden Duodecima, 3:1, selveste 3- enigheten. Ren sinus er den absolutte OOOOOOOOOOO, trutmunn, tynt hull eller om man plystrer. da får man ikke til annet enn sinus.   Og det er fundamentet for den ingeniørmessig harmonicale teknologi. Det fikk jeg dama til å forstå og være med på.
Verden satte bukkebein like karakteristisk som Dorte melder fra hjerneforskningen,
mot Grunnton-Oktav-Duodecima-systemet = G.O.D.- systemet i musikkakustikken.  
Så det er en lovprisning til  DIA- LOG- en, Dr.  Dorte som du kan ta med i ditt prosjekt.   Man kommer ingen vei om man ikke får minst en til med på notene, men da pleier også resten å være "Courante", løpe videre av seg selv ut i hele verden med meldingen.
Og så merker vi oss de fundamentale primtall 1,2,3,5,7, fler trenger vi knapt i harmonikken.Ved hvert nytt primtall kommer en ny sansekvalitet,nemlig en ny videre fundamental symmetri som ikke kan bygges opp av andre former. Harmoniene er fundamentale primtallproporsjoner realisert i molekylær materie. (Obs til genetikken fra min side Dorte Man har måttet holde rede på dette i krystallografien og kjemien) Og jeg mener å ha funnet sexuell di- morfi i den bevisste opplevelsen av Oktavial og duodecimal klangfarve hos mennesker.
Dur og moll- kontrasten oppstår ved femkanten, til det gyldne snitt. Det er like viktig å ha rede på dette som å ha orden på farvene i sin palett når man maler. Og sinnet har fundamentale former til å bli grepet av det og oppleve det som sansekvaliteter, Så REAL- faglig numerisk som man bare kan ønske seg det. Og reelt påoscilloscopet.
Epleblomsten er Linnes femte klasse femte orden. Epletreet er fritt og det er fertilt idet det ad- lyder under femtallet. Frihet er innsikt i det nødvendige, sa Spinoza.
Derfor er jeg ute med dette åndelige Dorte, og man kommer ingen vei med det uten å ha damene med på det. Di donnæ importante. Prima- donna er også veldig viktig i enhver sammenheng. Og Hans Høyhet Hanen. Det faderløse univers er ikke sustainable.
Jeg håber d`Herrer for hvem DIA- LOGen skar seg kan merke seg dette, for jeg har også svære vansker med å komme til orde, men har lært meg noen små leveregler.
Dorte,du nevner Y-chromozomet. Boka sier at det er innholdsløst og ikke bærer av chromozomer, men om så var tilfelle er det ingen fare. Forskjellen er jo der, menneskelig sexuell di. morfi er skal vi si middels i dyreriket, og jeghar funnet en kontrast i erkjennelsen av ÅÅÅÅÅÅ lyden og ØØØØØØØ- lyden knyttet til detrasjonale og emosjonale. ( Kvinner hører distinkt den doble frekvens oktaven i ÅÅÅÅ- lyden men ikke 3.harmonisk kvinten i annen oktav duodecimaet i ØØØØØ- lyden, og for menn er det omvendt.) Henrivende, gripende  kvaliteter. Man kan bli pytagoreer av mindre.
Fra- vær av årsak Jfr Y- cromosomet som visstnok ikke har noen virkning i det hele tatt, slik at andre ting da kommer til og virker, kan ypperlig vel forklare hva som virker hos menn men ikke hos kvinner. Det er helt kurant i kjemien. Det heter snedig på dansk og lurt på Norsk. (snedig er gått av bruk)
Så ser dere det nytter ikke å være fagidiot. Vi må ha med oss filologien også i Science. Og science i Humaniora.

SV:Ingen rascisme her

@ Simon og Bent:
Netdebat er en svær kunst - især når den drejer sig om kontroversielle og teknisk svære emner, der her samtidig (til at starte med) bliver ført med et glimt i øjet.
I er vist kørt af sporet. Så her en opfordring til at huske at genlæse hinandens indlæg med de briller, der ser de gode intentioner og ikke automatisk tolker en masse ind i det.
Som jeg ser det:
- Simon har på ingen måde skrevet rascistiske indlæg, men netop blot påpeget det morsomme i at folk som Hitler har arbejdet med en raceopfattelse, som er helt hen i vejret.
- Bent har ret i, at heller ikke afrikanere kan være mere 'racerene', da der altid har sket genudveksling frem og tilbage mellem menneske-grupper. En 'ren race' findes derfor ikke.
Kan I efter lidt betænkningstid mødes der?
Peter Hyldgårdnyhedsredaktør
 

Jeg vil sige det sådan her. Undskyld til de andre brugere for en rigtig ærgelig kapring af tråden.
Jeg har aldrig påstået at der findes en ren race, men at sige at ordet racerenhed ikke kan bruges i en gradbøjet udgave, uden negative intentioner, er bare ikke korrekt, selv når det kommer fra Peter Hyldgård. Og selv, når det er for at mødes på halvvejen.
Som sagt er det afsluttet i mine øjne, men jeg bøjer mig ikke, når jeg har ret for at give ånderum til Bent Hansens rygtesprederi. Sådan er det.

SV:NU må jeg altså snart læse primærkilderne mere grundigt

For det første er jeg enig i, at det her er et videnskabeligt emne.
osv.osv. osv. osv.
Dorte, jeg galer som besatt og anbefaler ditt inserat til lesning.

SV:Ingen rascisme her

@ Simon og Bent:
Netdebat er en svær kunst - især når den drejer sig om kontroversielle og teknisk svære emner, der her samtidig (til at starte med) bliver ført med et glimt i øjet.
I er vist kørt af sporet. Så her en opfordring til at huske at genlæse hinandens indlæg med de briller, der ser de gode intentioner og ikke automatisk tolker en masse ind i det.
Som jeg ser det:
- Simon har på ingen måde skrevet rascistiske indlæg, men netop blot påpeget det morsomme i at folk som Hitler har arbejdet med en raceopfattelse, som er helt hen i vejret.
- Bent har ret i, at heller ikke afrikanere kan være mere 'racerene', da der altid har sket genudveksling frem og tilbage mellem menneske-grupper. En 'ren race' findes derfor ikke.
Kan I efter lidt betænkningstid mødes der?
Peter Hyldgårdnyhedsredaktør
 

Jo Peter, jeg kan godt mødes der. Og ja, netdebat er en svær kunst især når man bevæger sig ind på følsomme områder som her.
Jeg blev lidt harm og det gjorde Simon vist også. Og lad os så komme vedere ;-)
mvh Bent Hansen

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg