Annonceinfo

Dansk Higgs-fysiker: Al mulig grund til at være glad

Higgs-partiklen er endnu ikke fundet, som mange ellers forventede ville blive udmeldt tirsdag fra CERN. Men der er bestemt ingen grund til at være skuffet, for resultaterne er en vigtig milepæl, mener danske forskere.

Emner:
Et eksperiment - CMS - har fundet signaler, der kunne stamme fra henfaldsprodukter af Higgs-partikler. (Foto: CERN)

Skuffelsen var til at tage at føle på hos fysikere og journalister, der nysgerrigt deltog i tirsdagens pressemøde (video) hos det europæiske partikelforskningscenter CERN. Partikelforskningscentret havde lokket dem til med formuleringer som 'nye lovende data i jagten på Higgs-partiklen'. 

Mange fremmødte lagde efterfølgende ikke skjul på, at de havde forventet en decideret opdagelse – at man nu langt om længe havde fundet den Higgs-partikel, som ifølge flere teorier er nødvendig for at give alting masse.

Realiteten var, at man i to uafhængige eksperimenter, CMS og ATLAS, havde opnået data, der meget vel kunne stamme fra Higgs-partiklen – men man kunne ikke sige det med sikkerhed, da man stadig manglede de afgørende beviser.

Blandt deltagerne på mødet var partikelfysiker Stefania Xella fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, kollegaen Mogens Dam og to af deres fælles ph.d.-studerende Ingrid Deigaard and Almut Pingel, der alle er med i ATLAS-gruppen. De opfatter resultaterne fra begge forskergrupper som særdeles lovende og ser ikke nogen grund til at være i dårligt humør – selv er de i hvert fald begejstrede og forventningsfulde.

»Jeg mener ikke, der er nogen som helst grund til at være skuffet. Begge eksperimenter har gjort et ekstremt stort kvalitetsarbejde i løbet af en meget kort tidsperiode efter, at dataene blev indsamlet. Jeg er meget imponeret over resultaterne. Forskerne bag begge projekter har gjort et flot stykke arbejde,« siger lektor Stefania Xella fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

To uafhængige forsøg finder det samme resultat

Hun giver et indtryk af hvor stort resultatet er ved at pointere at de to helt uafhængige eksperimenter er nået frem til nogenlunde samme konklusion:

  1. ATLAS: Standardmodellens Higgs-partikel har sandsynligvis en masse (energi), der ligger i intervallet 116-130 GeV.
     
  2. CMS: Standardmodellens Higgs-partikel har sandsynligvis en masse (energi), der ligger mellem 115 og 127 GeV.

Fakta

De to eksperimenter har ledt efter Higgs-partiklen ved at være på udkig efter specifikke partikler, som Higgs-partiklen kan henfalde til.

I begge eksperimenter foretrækker Higgs-partiklen (hvis den altså eksisterer) tilsyneladende at henfalde til lyspartikler, såkaldte fotoner.

Resultaterne skal ses som rigtigt gode hints, understreger hun, da der endnu ikke er tilstrækkeligt med data til, at man kan kalde det for en egentlig observation.

»Resultaterne fra hvert eksperiment viser kun en lille sandsynlighed for, at de fundne resultater kan forklares uden brug af Higgs. Så vi mener, at der er tale om et lovende resultat, selv om det ikke er udtømmende og endegyldigt. Af samme grund er vi spændte på, hvad næste år bringer,« siger Stefania Xella.

Higgs-partiklen målt på dens affald

De to eksperimenter har det til fælles, at de begge forsøger at finde Higgs-partiklen ved at indfange dets ’affald’.

Higgs-partiklen lever i sig selv i uhyre kort tid før den omdannes til andre partikler, såkaldte ’henfaldsprodukter’, og dermed er chancen for at indfange en Higgs i egen høje partikel uendeligt lille. Henfaldsprodukterne er meget lettere at trænge op i en krog, og har man først fået fingrene i sådanne partikler, har man indirekte dokumenteret, at Higgs-partiklen virkelig eksisterer.

Styrken ved CMS-eksperimentet er, at det har forsøgt at indfange i alt otte af Higgs-partiklens forskellige henfaldsprodukter – ATLAS har kun kigget på fem, og står dermed en smule svagere på det punkt.

Higgs-forsøg peger på Standardmodellen

Ved at kigge på, hvordan henfaldsprodukterne fordeler sig, altså hvilke partikler, Higgs-partiklen foretrækker at henfalde til, kan man spore sig ind på, hvilken af forskernes fysiske teorier, der er mest hold i.

Fakta

Stefania Xella koncentrerer sig om at opspore Higgs-partiklen via såkaldte tau-leptoner, der er én af Higgs-partiklens mulige henfaldsprodukter.

Flere konkurrerende teorier gør nemlig brug af en Higgs-partikel, deriblandt Standardmodellen og Supersymmetri-modellen (se sidehistorie under artiklen), der peger på hver sine foretrukne henfaldspartikler.

Fysikerne har derfor været spændte på at se, hvordan Higgs-partiklernes henfaldsprodukter rent faktisk vil fordele sig i et eksperiment, så man kan spore sig ind på, hvilken af de to fysiske modeller, der er hold i. Her viser resultaterne fra CMS tilsyneladende en påfaldende god overensstemmelse med Standardmodellens forudsigelser.

»Resultaterne ser foreløbigt ud til at være i god overensstemmelse med Standardmodellens Higgs-partikel. Dette resultat, hvis det bliver bekræftet, er, hvad fysikere har ventet på I mere end 30 år. Så hvis det viser sig at holde vand, vil det i sandhed være en stor opdagelse,« siger Stefania Xella.

Higgs-partiklen er opkaldt efter fysikeren Peter Higgs, der introducerede den i 1960’erne. Den er nært knyttet til vores forståelse af masse, og er en nødvendig del af fysikernes teori, hvis den skal beskrive naturen, som vi ser den.

»I fremtiden kan Higgs vise sig at blive nøglen til at opnå en langt dybere forståelse af naturen,« slutter hun.

Supersymmetri mod Standardmodellen

Partikelfysikkens Standardmodel er den teori der beskriver naturen på den mest fundamentale skala. I Standardmodellen er alle partikler repræsenteret af sakaldte felter, der som klassiske bølger udbreder sig i tid og rum og som overholder kvantemekanikkens og relativitetsteoriens lovmæssigheder.

Der findes to typer partikler; kraftbærende partikler, som fotonen, og stoflige partikler, som elektronen. Disse elementarpartikler udgør de fundamentale byggeklodser, som vores univers er opbygget af. 

Standardmodellen gør det muligt at beregne hvordan elementarpartiklerne vekselvirker med hinanden, og modellens teoretiske forudsigelser er blevet testet ved
eksperimenter over de sidste 30 år.

Indtil videre har modellen vist sig at være utrolig succesfuld, da alle observationer har stemt overens med teorien ned til promille præcision. Men der mangler stadig en brik i det store partikelpuslespil, nemlig den sakaldte Higgs-partikel.

Andre modeller bruger også Higgs

Standardmodellen står og falder altså med eksistensen af en Higgs-partikel, men det er der også mange andre teorier, er gør. Én af de mest kendte teorier er forestillingen om, at naturen er supersymmetrisk. 

Hvis sådan en symmetri vitterligt findes, findes der mindst én såkaldt susy-partikel (Higgs-partikel) for hver standard modelpartikel. I det tilfælde er der typisk fem Higgs'er, og det, man så har målt i de to eksperimenter ATLAS og CMS skulle så bare være den letteste af disse Higgs'er.

Astrofysikere er meget interesseret i at påvise eller afvise en sådan supersymmetri, for hvis de finder, at Higgs'en er en Susy-higgs, er der stor chance for, at det mørke stof er en supersymmetrisk partikel. Hvis Higgs'en i stedet bare er en standard model-Higgs, er forskerne igen på bar bund i forhold til deres overvejelser om, hvad det mystiske mørke stof, der fylder universet, består af.

Kilder: Kosmolog Steen H. Hansen og artikel af Stefania Xella i tidsskriftet Kvant.

Det kommer til at ske i vor tid - de næste par år.

CERNs forskere vil ikke fornægte det de vil komme til at observere.

Det der vil være svært for dem, er at de skal erkende noget som de har lært ikke har været eksisterende.

Videnskabens folk har det sådan, at det de ikke kan observere og ikke måle, eksisterer ikke. Mere enkelt kan det ikke siges.

Men når der pludselig sker noget, som de ellers havde lært var umuligt eller ikke eksisterede, så bliver de nødsaget til at tage deres lærdom op til overvejelse.

Det er altid svært at skulle ændre på noget man ellers har lært har været uigendriveligt umuligt og ikke eksisterende, især når man har stået i lære som videnskabsforsker.

Man kan ikke bare sådan lige gå fra A til B, bare fordi der pludselig sker noget uventet.

Det er jo derfor videnskabens forskere meget gerne vil eksperimenterer og gøre det igen og igen, for at få vished om, at det de ellers lærte var umuligt eller ikke eksisterende, nu også i virkeligheden er muligt og dermed også eksisterende.

Videnskabens folk vil opleve en hel ny verden, når de opdager, at det er muligt at bryde lysmuren og i samme åndedrag må erkende, at æteren er vel eksisterende.

Videnskabens folk vil komme på andre tanker, når de opdager, at æteren er en realitet og at det faktisk er muligt at bryde den ellers ikke eksisterende lysmur og få partikler til at kredse med hastigheder på over lysets i en accelerator, uden at det vil koste nævneværdig mere energi end det gjorde da partiklerne havde en hastighed under lysets hastighed.

Så vil det næste spørgsmål for videnskabens folk være:

Hvad består æteren af?

Det er her det universelle masseelement kommer ind i billedet og som er ophavet til partiklers masse, vel at mærke partiklers træge masse, ikke alle de andre former for masse definitioner, som videnskabens folk slynger om sig med, for de handler om energier (eV) og ikke om den reelle masse.

Re: Det er ikke Higgspartiklen CERN opdager.

Lars,
Hvor vil det være rart, når videnskabens folk vil komme til at erkende det de i hen ved et hundrede år har fornægtet eksistensen af - lysæteren.

Glem det - det sker ikke i vor levetid.

Man har brugt så lang tid og så mange penge på at efterfølge 'de gældende' teorier og ser slet ikke basale facts i hverdagen.

Jeg har lavet nogle noter til 'engang', som ikke rigtig passer ind i de gældende teorier:
https://sites.google.com/site/simpelteori/home/noter

Det er egentlig let at indse, men svært at forklare, for man holder fast til sin 'dødsdag' i de teorier man nu engang har lært.

Det største problem er at man vitterlig tror at:
http://en.wikipedia.org/wiki/Michelson%E2%80%93Morley_experiment
modbeviser _enhver_ æter, men indser ikke at den ikke modbeviser en dynamisk æter.

(Ja analogt med luft/vand, hvor partikler er i 'æteren' som kugler i vand).

Nu ser folk nok rødt når jeg snakker æter, men det ændre ikke på det faktum at den 'dynamiske' æter aldrig er modbevist.

Tværtimod er den bevist med Ring laser gyro og fiber optisk gyro.

Kigger man på:
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_dilation
er det også let at indse at GPS systemet slet ikke ville virke hvis denne 'effekt' eksisterer.

Man skal blot betragte satelitter indbyrdes og ikke 'terracentrisk'.

Men lad os alle lukke øjnene for facts og bede vor 'fadervor' ;-)

Det er ikke Higgspartiklen CERN opdager.

Forskerne hos CERN vil komme til at observere et pludseligt kraftigt gammaglimt, som de ikke havde forventet skulle komme og bagefter opdager de, at deres partikler farer rundt med hastigheder over lysets hastighed i acceleratoren.

Higgsfeltet er faktisk ikke andet end "lysmuren", ligesom vi har en lydmur, eksisterer der også en "lysmur".

Hvor vil det være rart, når videnskabens folk vil komme til at erkende det de i hen ved et hundrede år har fornægtet eksistensen af - lysæteren.

Masseelementet (æterens bestanddele) der er med til at give diverse partikler den træge masse, som videnskabens folk helst gerne så skulle være Higgs feltet.

Higgs-Nyt

På ing.dk er det muligt at læse den danske forsker på CERN, Troels C. Petersen svar på læsernes spørgsmål omkring Higgs - bl.a. skriver han at der en mindre end en promille chance for at det de har observeret er tilfældig støj - men at før forskerne tør sige med sikkerhed at Higgs findes skal de ned til 1/1.000.000.

Læs hans svar her:

http://ing.dk/artikel/125110-live-cern-forsker-svarer-lige-nu-paa-spoerg...

Re: Træls i anden potens

Du Poul,
hører dine vidtløftige matematiske udregninger

Det er jo laang tid siden jeg gik i folkeskole - gik fra folkeskole til gym i '72.

Men jeg husker tydeligt forsøget med den såkaldte 'timerstrimmel'.

For dem der ikke husker det, eller ved det, så bestod forsøget af et 'apparat' med en spole, en arm og påmonteret en 'skriver'.

Da vekselspændingen har en frekvens på 50 Hz bliver hver prik sat med 1/50 sek's interval.

Alle eleverne hev en sådan 'strimmel' gennem apparatet, og ud fra prikkerne skulle vi beregne hastig og acceleration.

Det er nøjagtig samme matematik jeg bruger, så vil du ærligt mene at folkeskolematematik er 'vidtløftige' - for så står verden da ikke længere.

Det er så selve det basale i min 'simulering', hvor det (muligvis) vidtløftige ligger i følgende (matematiske) postulat:

For ethvert polynomium af formen f(x) = f(x^n) gælder at hvis man har n+1 målepunkter findes der een og kun een løsning.

Her er vi nok oppe i Gym-niveau, som du muligvis ikke er.

Jeg bliver (desværre) nødt til at tage udgangspunkt i du underviser i folkeskolen, men der findes åbenbart (heldigvis) gymnasier der underviser i denne slags ting:
http://posthus.naestved-gym.dk/Fysik-Kemi/FJ/04HTML/FPR04.htm

Edit:
hvor du vil få langt bedre kvalificeret mod- eller medspil fra folk, som har forstand på den slags, så et godt råd er: opret dig som bruger på http://ing.dk/debat/

Det har jeg været, men der er de endnu værre end her :-)

Kim har en eller anden vrangforestilling om jeg har en falsk profil, men det bunder jo nok i han ikke kender til internettet struktur.

Min daværende profil blev slettet fordi folk klagede i stedet for at forholde sig fagligt til tingene.

Det er jo fint nok, men der eksisterer ikke muligheder for at undgå profiler, og til oplysning:
1) Man kan ikke stoppe profiler på navne (der findes mere end en Stig Johansen)
2) Man kan ikke stoppe profiler på IP adresser, da man derved udelukker hele firmaer/bolignet.
3) Man kan ikke stoppe profiler på Emailadresser, da enhver kan oprette lige så mange gmail adresser som man vil.

Som nævnt tidligere er den eneste måde at fagligt falsificere indlæggene - så er der fred.

Datagrundlag.

På foranledning af Kim har jeg lagt datagrundlag (links) her:
https://sites.google.com/site/simpelteori/supernovaer

Som nævnt er mine beregninger/simuleringer baseret på:
data + Newton = videnskabelige fakta.

Jeg tager ikke stilling til hvad disse events består af, men konstateret blot at en matamatisk analyse peger på disse størrelser.

Et par spørgsmål til dig Kim (og Poul):
1) Er disse data troværdige, eller skal vi forkaste dem som 'fantasier' ?
2) Er det korrekt at bruge Newton, eller skal vi forkaste Newton som 'fantasi'?

Prøv nu at udvise et vist fagligt niveau og forhold jer til fysik/matematik i stedet for 'tro'.

Til Kim,Poul og Dorthe.

Først til Dorthe:
Jeg troede du var fortaler for faktabaseret videnskab, men det lader det ikke til - men lad det være.

Til Kim:
Jeg skriver aldrig noget jeg ikke kan stå inde for eller dokumentere - peg blot på et eneste enkelt tilfælde.

Jeg skriver nogle gange 'hvis man antager en præmisse - så er det sådan..'.
Det betyder blot at hvis man ikke kan antage en præmisse, så skal man overhovedet ikke læse hvad jeg skriver.

Debatregler Kim - kender du udtrykket:
"Man skal ikke kaste med æbler når man selv er et skrog"?

Du forstår åbenbart ikke 'finkommunikation' - men for at uddybe din kommentar:
"Det er en kendsgerning at rummet udvider sig" er en kontroversiel påstand jfr. debatreglerne og kræver stærk dokumentation.
Så du overtræder selv debatreglerne ved ikke at give fornøden dokumentation.

Og til Poul som angiveligt skulle være 'fysik/matematiklærer':
Du er jo ikke bleg for at bruge personangreb, så lad mig formulere det i 'din ånd':
"Da jeg har indset der ikke findes in....
Nej - det jeg kan jeg ikke få mig selv til at skrive ;-)

Hvis du overhovedet kender lidt til fysik/matematik, kan du passende svare på mit indlæg på dk.videnskab (usenet og ikke web):
https://groups.google.com/group/dk.videnskab/browse_thread/thread/5f5710...

Afslutning til Kim:
Jeg skriver squ da ikke jeg har data uden at jeg vitterlig har data!

Men i stedet for alle disse 'klaphattediskussioner', som vi alle er trætte af, og som du i allerhøjeste grad er med til at starte, så er jeg i gang med at lave en hjemmeside, så jeg blot kan lægge links.

Og en afslutniong til Dorthe:
Men dine indlæg Stig er simpelthen for langt ude. Også de modsvar du får nuvel, men de er vist fortjent. Få din egen teori publiceret, hvis du er så interesseret i at få modspil på den.
Mine indlæg er ikke langt ude - de kræver blot (som Poul så malende skriver) "noget mellem ørerne".

Og jeg er _ikke_ interesseret i at promovere mig selv, blot give nogle impulser/valg til dem der skal igang med en uddannelse.

re: Træls

Her er ingen sure gamle mænd - Jeg beder blot Stig at dokumentere sine ideer som du også kan læse dig til i mit indlæg.

Du er meget velkommen til at deltage i debatten hvis du har en par saglige og faglige input og så ellers springe de indlæg over du finder trælse - På samme måde som mange andre her igennem tiden har sprunget alle dine ulidelige lange og uendelige skænderier med bl.a. Ole mfl. over (Husk sten og glashus)

Jeg ved godt at du har svært ved at håndtere en saglig debat - hvilket også har medført et utal af henstillinger fra videnskab.dk om at du bør tage dig sammen - men lad mig understrege endnu en gang siden du har lidt svært ved at skelne mellem skænderier og debatter - ingen her er sure og ingen skændes.

Og så bør vi vende tilbage til emnet og give Stig en chance for at fremlægge sin dokumentation.

træls

Det er formentlig ingen her, som du ikke har gjort opmærksom på utallige gange, at Stig deltager i debatten på Ingeniøren. Jeg gentager blot: Det er træls at høre på disse skænderier mellem sure gamle mænd.

Sagans vægtskåle

Stig:

”…. For 'os' der forholder sig til faktiske observationer og matematiske analyser, er det faktisk særdeles spændende ;-)
P.T. har jeg data for SN1987(2 sæt),SN1993J,SN2011fe og de viser:
1) Alle har en Vo(initialhastighed) på lige over escape velocity + 1/1000.
2) Stadig lidt groft, men: SN1987A = 6 mio solmasser, SN1993J >= 12 mio solmasser og SN2011fe = 5 mio. solmasser…..”

Kan du komme med en henvisning til hvilke os du hentyder til og vedlægge et par links fra ansete videnskabsfolk der er kommet frem til de samme konklusioner som dig.

Jeg har søgt og søgt men jeg kan ikke finde nogen der udover dig der mener at stjerner med solmasser i den størrelsesorden findes – absolut ingen.

Lad os bare tage SN1987a her er den generelle opfattelse at:

SN1987a oprindelse er stjernen Sanduleak -69° 202 som menes at oprindeligt have haft en størrelse på ca.20 solmasser

http://en.wikipedia.org/wiki/Sanduleak_-69%C2%B0_202

Altså ganske langt fra de 6 mio. solmasser du er kommet frem til

Du er kommet med de samme påstande et utal af gange men det er endnu ikke lykkes for dig at komme med henvisninger til andre kilder der er kommet frem til det samme som dig – og nej ikke mere med: ”I kan bare selv regne efter”. Det er dig der skal løfte bevisbyrden eftersom det er dine påstande.

Hvis du ikke kan komme med konkrete henvisninger til reelle videnskabelige data så mener jeg at det er på tide at videnskab.dk giver dig en tænkepause – ligesom Ivar fik én for at gentagende gange at fremsætte sine udokumenterede påstande.

Husk at ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser jvf. Sagans vægtskåle - Sagans vægtskåle peger på, at man når man vurderer en forklaring eller en teori, ikke kun skal kigge på påstanden i sig selv og dens evne til at forklare det observerede, men også på, i hvilket omfang teorien passer med anden viden. Og på det punkt fejler dine ideer – de er i direkte modstrid med den videnskabelige opfattelse.

Vi andre har et utal af gange fremlagt vores data fra de videnskabelige kilder der nu findes – hvilket ikke har forhindret dig i at hævde vi fremlægger udokumenteret påstande og samt at vi er fakta resistente.

Nu har du en sidste chance for at fremlægge eksterne data der understøtter dine beregninger og for at gøre det nemt så lad os bare nøjes med SN1987a – så hvilke videnskabelige data kan du fremlægge der understøtter at Sanduleak -69 202 oprindeligt var på 6 mio. solmasser?

Der til kommer at jeg gerne vil have en fornuftig forklaring på hvorfor at du konstant og gentagende gange fremsætte de samme besynderlige ideer igen og igen uden hensyn til emnet – om vi snakker Higgs eller Hoppegynger er ligegyldigt for dig og inden vi ser os om har du drejet debatten over på dine idiosynkrasier.

Ps .Poul - Stig har skam en profil på ing.dk - han har faktisk flere - En som ham selv og en hvor han udgiver sig for at være en ung pige der beundrer ham grænseløst:

http://ing.dk/artikel/124317-universet-fungerer-som-en-kaempe-genbrugsfa...

Træls i anden potens

Jeg kan kun give Dorte Wulff Dahl ret. Gang på gang promoverer du dine egne private teorier i utallige debatfora, som om de er det endegyldige svar på videnskabens uløste problemer. Hvis du selv mener, at dine teorier er så revolutionerende, som tilfældet er, er det uforståeligt, at du ikke for længst har fået dem optaget i anerkendte internationale tidsskrifter. Eller er der måske et problem?
Al beundring og respekt for din ihærdighed, men du bliver nødt til at indse, at tusindvis af højtuddannede forskere har adgang til instrumenter og computerkraft, som er millionfold gange bedre end dine. Dine idelige nedvurderinger og latterliggørelse af seriøse forskeres arbejde er en hån mod den indsats, der kloden over lægges i at opnå den rette forståelse af Universet.
Dette sites målgruppe er som fru Dahl nævner primært unge mennesker, selv om alle naturligvis har ret til at ytre sig. Jeg har tidligere nævnt, at jeg har frarådet mine elever at fæste lid til dine indlæg, hvilket de fleste da også selv for længst har erkendt. Alligevel synes der at være et stort afsavn på kommentarer fra netop denne aldersgruppe, hvilket egentlig er forståeligt i set i lyset af de reaktioner, som de uvægerligt får.
Hvis du vil holde dig til danske sider, hører dine vidtløftige matematiske udregninger og computersimulationer snarere hjemme på et site som f.eks. Ingeniøren, hvor du vil få langt bedre kvalificeret mod- eller medspil fra folk, som har forstand på den slags, så et godt råd er: opret dig som bruger på http://ing.dk/debat/.

Træls.

Der var for nyligt en af "videnskab.dks målgruppe" som skrev, at debatten ofte virker som et skænderi mellem sure gamle mænd. Jeg er tilbøjelig til at give hende ret.

Jeg synes, det er spændende at læse om resultaterne om Higgs. Men dine indlæg Stig er simpelthen for langt ude. Også de modsvar du får nuvel, men de er vist fortjent. Få din egen teori publiceret, hvis du er så interesseret i at få modspil på den. Du har skrevet om den her et utal af gange, og det virker destruktivt på debatten, at du hele tiden skal henvise til dine egne originale ideer, som næppe hører hjemme her i debatten..

Re: Lys - Udvidelse og kosmologi

Kim,
At lys har en topfart er ikke nyt men det er nyt at vi nu kan ”filme” lys mens det bevæger sig.
Se også
http://ing.dk/artikel/125012-superkamera-hurtigt-nok-til-at-filme-lys

Hvilke observationer der ligger til grund kan man diskutere men at universet udvider sig er en kendsgerning - i 1930 var Hubble den første der observerede det.

Du forstår stadig ikke forskellen på kendsgerninger og observationer......

Har du forstået at:
1) Observation af rødforskydning er en kendsgerning.
2) At universet udvider sig er en fortolkning (=tro).

Det er jo fint du henviser til:
I erkendelse af at kosmologi er for nogen lidt svær at sætte sig ind i så har jeg ledt efter en kortfattet gennemgang der skulle give en kort introduktion til kosmologi på folkeuniversitets niveau

Jeg går ud fra det er en note til dig selv..?

Hvis det ikke er det, hvad er så dit formål med denne sætning?

PS: Denne kommentar hører ikke hjemme her - heller ikke Kim's.
Men en kort status på supernovaer:
Jeg har fået udvidet mit program til et egentligt simuleringsprogram, så enhver kan foretage sin egen simulering.

For 'os' der forholder sig til faktiske observationer og matematiske analyser, er det faktisk særdeles spændende ;-)

P.T. har jeg data for SN1987(2 sæt),SN1993J,SN2011fe og de viser:
1) Alle har en Vo(initialhastighed) på lige over escape velocity + 1/1000.
2) Stadig lidt groft, men: SN1987A = 6 mio solmasser, SN1993J >= 12 mio solmasser og SN2011fe = 5 mio. solmasser.

NÅR jeg synes programmet er præsentabelt lægger jeg det til fri download incl. data og kildetekst.

Så kan man overveje om man vil hige om gamle modeller eller forholde sig til videnskabelige fakta (= observation+matematik).

Lys - Udvidelse og kosmologi

At lys har en topfart er ikke nyt men det er nyt at vi nu kan ”filme” lys mens det bevæger sig.

http://www.b.dk/viden/kamera-fanger-lysets-hastighed

Hvilke observationer der ligger til grund kan man diskutere men at universet udvider sig er en kendsgerning - i 1930 var Hubble den første der observerede det. Og tidligere i år var der en gruppe der fik (nok fuldstændigt ufortjent iflg. nogen) en Nobel for at sætte en streg under den kendsgerning.

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/forskning-i-universets-udvidels...

I erkendelse af at kosmologi er for nogen lidt svær at sætte sig ind i så har jeg ledt efter en kortfattet gennemgang der skulle give en kort introduktion til kosmologi på folkeuniversitets niveau. (Den er ikke helt ny og kunne nok tåle en opdatering og en redigering - men som intro er den ok)

http://www.cozmo.dk/kosmologi/kosmologi.html

Re: Mht. CMS og ATLAS (og Big Bang)

Tak for svaret Mikkel.

men med henblik på dine tidligere kommentarer, er det dog tydeligt, at du har din egen agenda.

En korrektion - jeg har ikke nogen 'agenda' i forhold til Higgs, eller mangel på samme.

Principielt synes jeg det er lidt absurd at defindere partikler uden masser for derefter at lede efter en partikel, der giver masse til partikler, der ingen masse har.

Lidt ligesom man nogle gange filosoferer om livet kom fra rummet eller ej.

Det er jo blot at udskyde problemet.

Hvis livet (her organiske stoffer i kometer) skulle komme fra disse - Hvordan opstod der så der?

På samme måde med Higgs - Hvad består Higgs's masse af?

Hvis vi skal snakke om Agenda, så er den helt klar for mig.

Jeg forholder mig udelukkende til videnskabelige og ikke fortolkninger.

Jeg skal nok undlade at bore ind til kernen, for så opfører folk sig lidt ligesom de der muhammedtegninger ;-)

Men en kommentar, og stof til eftertanke i forhold til din kommentar til Lars:
Præmis 1: Universet udvider sig accelererende.
....
præmis 1 bygger UDELUKKENDE på observationer.

Det er jo ikke korrekt.
Vi har aldrig observeret en udvidelse - kun en rødforskydning af fjerne objekter.

Dette er et faktum.

Man kan så fortolke rødforskydningen som en udvidelse, men det er stadig en fortolkning og ikke en observation som du påstår.

Mht. CMS og ATLAS (og Big Bang)

@ Stig

Man har nogle foreløbige resultater, der alle peger i samme retning.

Lidt mere teknisk: Måden at Higgs bosonen gør sig synlig er, at man observerer flere partikler i forhold til teorien. Dvs., at hvis man forventede 10 (+- 1) partikler uden at tage hensyn til henfaldsprodukterne fra Higgs bosonen men opfangede 12 partikler, så er der en 2-sigma måling.

I CMS er der 8 'channels' og i ATLAS 5. 'Channels' er de forskellige henfaldsproduktdetektorer.

I samtlige 'channels' på begge detektorer, der er der en konsekvent 'excess' af partikler i 115 GeV - 130 GeV området, hvorfor dette område stadig er kandidat til Higgs masse. Og det er ALLE 'channels', der får FLERE partikler end forventet. Dette er på trods af, at justeringen for baggrundseffekter er forskellig for alle sammen.
Ydermere, så er der 2 målinger ved omkring 126 GeV og 124 GeV, der ligger over 2 sigma (mener jeg, kan ikke huske detaljerne).

Med andre ord, så peger alt på, at der er noget. Grunden til, at de ikke kalder den bekræftet endnu, er fordi, rent konventionelt, at man skal have flere 3-sigma målinger. Dette har ikke været muligt endnu.

Når du skriver:
"Så status er at man endnu ikke har noget resultat - så det er kun Kim der kan udtale sig så skråsikkert: når vi finder..."

... så udtrykker det en hvis form for uvidenhed over for det, man faktisk har fundet indtil videre. Din kommentar er som sådan fuldstændig korrekt, for det er ikke muligt at udtale sig skråsikkert om Higgs endnu, men med henblik på dine tidligere kommentarer, er det dog tydeligt, at du har din egen agenda.

@Lars

Mht. Big Bang, så er det korrekt, at det aldrig direkte er observeret. Det er faktisk umuligt at observere direkte, men der er der meget få videnskabelige teorier, der er. Big Bang er en konklusion på en række præmisser. Det går cirka sådan her:

Præmis 1: Universet udvider sig accelererende.
Præmis 2: Hvis universet udvider sig, så har det været mindre førhen.

Konklusion: Universets størrelse har været infinitesimalt.

Der lægger meget mere bag teorien om Big Bang, men at sige at teorien om Big Bang ikke bygger på observationer, så tager du fejl, for præmis 1 bygger UDELUKKENDE på observationer.

Re: Ingen Higgs?

Grunden til, at nogle føler sig ret sikre, tror jeg kan skyldes, at 2 uafhængige eksperimenter begge fandt nogenlunde de samme resultater, som peger på en Higgs-masse på ca. 126 GeV, hvilket der også står i artiklen. Det giver i hvert fald en tro på, at der må være noget der.

Mht. til usikkerheden, tror jeg vist også, at det er med 95% (eller højere, kan ikke lige helt huske, hvordan jeg blev forklaret det) sandsynlighed en Higgs-partikel. Inden for partikelfysik er det dog stadig ikke godt nok, så nu skal de gøre sikkerheden endnu større.

Jeg kan ikke lige huske, om der er blevet taget fejl med sådan noget før, men mon ikke. Så lad os være enige indtil videre og vente til 2012 for at høre, hvad de finder ud af der : )

Re: Ingen Higgs?

Jeppe,
Uanset om de kan bekræfte Higgs-partiklen eller ej (hvilket nok sker i 2012 på et tidspunkt), så er det spændende og på ingen måde meningsløst! : )

Jeg ved ikke om man læser de eksterne referencer, men status fra CERN:
ATLAS:
We cannot conclude anything at this stage. We need more study and more data. Given the outstanding performance of the LHC this year, we will not need to wait long for enough data and can look forward to resolving this puzzle in 2012

og CMS:
As of today what we see is consistent either with a background fluctuation or with the presence of the boson. Refined analyses and additional data delivered in 2012 by this magnificent machine will definitely give an answer

Så status er at man endnu ikke har noget resultat - så det er kun Kim der kan udtale sig så skråsikkert: når vi finder...

Men du har ret i, at selvom det er et dyrt 'legetøj', så er det rart at få be/af-kræftet gældende teorier.

re: Ingen forbindelse til videnskab

Taget ud af sammengæng ser det jo ganske fornøjeligt ud.

Men det gør Adam og Eva også.

Nogle forstår min teori, som jeg indrømmer igen igen er ren spekulation, andre kan ikke snuppe den.

Sådan er det bare.

Lad os holde os til den Higgs, og håbe på at de finder konkrete beviser på at den eksisterer.

Så skal jeg nok holde min kæft, indtil jeg finder en sammenhæng, der giver mening for mig.

Lige nu giver dens mulige eksistens ingen mening for mig.

Ingen Higgs?

Lars,

Der er faktisk flere forskellige teorier, som ikke kræver en Higgs boson. Du kan se nogle af dem på http://en.wikipedia.org/wiki/Higgsless_model .

Sådanne modeller forklarer selvfølgelig masse på andre måder. De er nok meget teoretiske, og jeg skal ikke kunne sige, hvor meget de har med virkeligheden at gøre. Det er dog derfor, man netop laver de her eksperimenter.

Uanset om de kan bekræfte Higgs-partiklen eller ej (hvilket nok sker i 2012 på et tidspunkt), så er det spændende og på ingen måde meningsløst! : )

Til alle dem med deres hjemmestrikkede teorier, så kunne det være rart at I holdt jeres teorier på jeres egne hjemmesider i stedet for at gentage dem i ALLE artikler her på videnskab.dk.

Ingen forbindelse til videnskab

"But when the fourth Crestroyer arrived and made light in abundance in this way, and the four Crestroyers formed a triangular pyramid, the light emerged from the four Crestroyers condensed in a point in the middle of the pyramid."

Kan måske bruges som begyndelsen på en SciFi novelle eller roman, men har ingen forbindelse til videnskab, eftersom det er ren spekulation uden nogen form for underbyggelse.

Re: To be or not to be?

Lars,
ikke for at dreje emnet, men når du skriver:
så har givet noget nyt og spændende, som ingen videnskabsfolk på noget tidspunkt kunne have drømt om

Så har SN2011fe en videnskabeligt bevist masse som ingen havde drømt om.

Ok, en sandhed med modifikationer for man har observeret in 4 mio. solmasser i mælkevejens 'sorte hul', så der er ingen tvivl om disse størrelser eksisterer.

Problemet er nok nærmere at man ikke vil indse at de gældende teorier står for fald ;-)

To be or not to be?

Spørgsmålet er, om Higgs partikel eksisterer eller ikke.

Derfor er det rent ud sagt latterligt at påstå, at Higgs partiklen eksisterer, for der er endnu ingen der ved om den eksisterer.

Her opfører videnskabens folk sig på lige fod med kosmologerne, der også påstår at Big Bang har foregået, selv om de på intet tidspunkt har nogen som helst dokumentation herfor.

De store videnskabelige landvindinger er ikke sket gennem en notorisk gennemgang af observationer efter noget bestemt, men er sket ved rene tilfældigheder.

Når videnskabsfolk så har taget opdagelsen til sig, fordi den ikke kan afvises, selv om den modsagde det teoretiske billede videnskabens folk ellers havde som retningsgivende, så kunne videnskabsfolkene forbedre det opdagelsen gav af viden og videnskabens folk kunne nu tage en ny vej videre ud i erkendelsens verden.

Forskerne på CERN vil helt sikkert ikke opdage Higgs partiklen, men de vil derimod komme til at opdage noget helt nyt og anderledes, som slet ikke skulle være til stede ud fra deres teoretiske billede af verden og det vil være det sensationelle ved denne fuldstændig meningsløse ledes efter Higgs partiklen.

Men selvfølgelig kan man sige, at denne meningsløse leden efter det ikke eksisterende, så har givet noget nyt og spændende, som ingen videnskabsfolk på noget tidspunkt kunne have drømt om.

Re: For at holde det på et uhyre enkelt plan

John Ståhle,

Du må da meget gerne kommentere min teori. Den vender fysik 180 grader på hovedet, men tænker i nye baner filosofisk.

Du kan umuligt have læst min teori og forstået den, da jeg på intet tidspunkt siger at lysets hastighed er uendeligt i nutiden.

Jeg siger at universets byggesten er lys (elektromagnetiske bølger) og at det blev skabt med uendelig udbredelse og senere bremset ned til vores lokale lyshastighed af de felter der ikke er et vacuum.

Videnskaben har glemt det, men Einstein sagde faktisk oprindeligt at lysets hastighed er konstant lokalt, og med lokalt formoder jeg at han mener i denne galakse.

Jeg startede faktisk ud med at kommentere på Higgs og Einsteins lærling John Moffat, der er inde på nogle af de samme tankerækker som jeg.

Higgs partiklen er et fænomen som opstår fordi standardmodellen forudsiger at der ikke er nogen masse.

For at forklare denne manglende masse bliver der nødt til at være en Higgs partikel, som så bliver hægtet på standard modellen.

Det eneste jeg siger er at hvis ikke vi finder den Higgs, så skal vi tænke i nye baner.

Det synes jeg altså er relevant for videnskab.dk, ikke mindst når John Moffat er født dansker, kendte Niels Bohr personligt, har været professor i teoretisk fysik i en årrække, og har gjort en karriere ud af at fortsætte Einsteins tankegang med at forklare alting elektromagnetisk.

Jeg kommenterer kun når det drejer sig om Higgs.

Re: Årsag og virkning

Jørn,
Går ud fra din sølle kommentar er humor ;-)

Her er så en anden analogi fra det virkelige liv:
Hvis jeg spiser løg, bønner eller kål prutter jeg meget.

Men ud fra antal prutter kan man ikke udlede om årsagen var løg/bønner/kål ;-)

Har du en kort faglig redegørelse ud fra:
"Skal kunne forstås af alle" ?

Jeg går ud fra andre også er interesseret i en (kort) redegørelse for hvordan man udleder hvor 'ekskrementerne' stammer fra.

Re: For at holde det på et uhyre enkelt plan

John,
med For at holde det på et uhyre enkelt plan går jeg ud fra du kender:
http://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor

Mht. lys og udbredelse har jeg lavet denne computermodel:
https://picasaweb.google.com/111927741882755845508/STeori#56672912172993...

Jeg må åbenbart gå den slagne vej og beskrive det på 'Adam og Eva' - niveauet, men hvis man lader simuleringen køre, så er det tale om udvikling af stående bølger ud fra en enkelt lysbølge' (markeret med rødt i venstre side).

Lige nu er jeg i gang med at udvide mit simuleringsprogram til beregning af masser, så det også kan bruges til SN1993J, og måske vil jeg udvide denne del til at simulere/beskrive den fotoelektriske effekt.

Dertil kan vi føje et overmåde stort antal observationer, som viser det samme. ja, og en (ordentlig) teori skal kunne beskrive observationerne, og sætte matematik på - herunder også den svage kernekraft.

PS: Jeg er træt af Kim og Co's evindelige personangreb og udokumenterede påstande, så jeg har (indtil videre) oprettet denne side:
https://sites.google.com/site/debatteori/

Hvad er jeres holdning ?
Skal jeg fortsætte, og uddybe, eller vil det være for nedværdigende for disse debattører?

Re: For at holde det på et uhyre enkelt plan

Otto Krog skriver: "Min argumentation er at der ikke findes et vacuum."

I så fald kan lysets hastighed i (et ikke eksisterende) vacuum ligesom ikke rigtig være uendelig.

Din sprøde hypotese om "Crestroyers in the Universe combined their minds" er jeg så venlig at undlade at kommentere.

re: For at holde det på et uhyre enkelt plan

Vakuum argumentet holder ikke en meter – du hævder at fordi der ikke findes vakuum nogen steder så kan lys bevæge sig uendeligt hurtigt. Det argument bør du selv kunne indse ikke er gangbart.

Vakuum er et begreb som dækker over at hvis lyset ikke påvirkes så kan det op når sin maks. hastighed og intet andet – om der findes et vakuum eller ej er underordnet - lys har den maks. hastighed det nu en gang har under de ideelle forhold - om de forhold så kan skabes eller findes eller ej betyder intet.

Jeg bygger en bil der kan kører 10.000 km/t – men det kræver en fuldstændig plan vej på min. 100 km. for at kunne opnå den hastighed – dit argument er så at eftersom der ikke findes en vej der opfylder kravene så kan bilen bevæge sig uendeligt hurtigt.

Vakuum (af latin vacuus, der betyder "tom") er betegnelsen for lufttomt rum. Det er et område hvor, i de fleste tilfælde, luft er blevet suget ud, så der opstår undertryk. Det kan dog være et hvilket som helst stof der er blevet fjernet for at det opstår. Vakuum betyder at der ikke er noget indhold, at partikeltætheden er lig med 0. Det kan praktisk set ikke lade sig gøre, men det bruges i teoretiske sammenhænge, f.eks. lysets hastighed i vakuum.

http://da.wikipedia.org/wiki/Vakuum

Og lad os så for pokker holde tråden fri fra alle de besynderlige hjemmestrikkede ideer og holdes os til Higgs - og fremover undlad at misbruge begrebet teori - du har fået en (fix)ide og det er ikke det samme som en videnskabelig teori.

En teori i videnskabelig forstand adskiller sig væsentligt fra brugen af teori i almindelig sprogbrug. Hvor der i almindeligt dagligsprog ofte er tale om et gæt eller en hypotese, er en videnskabelig teori logisk funderet. Normalt stilles som krav til en videnskabelig teori, at dens præmisser er fastlagt og beskrevet.

En sådan teori en del af et veletableret paradigme, der forklarer de fleste eller alle observationer. Tillige skal teorien kunne give en række forudsigelser, der kan efterprøves.

En videnskabelig teori er kun brugbar så længe den endnu ikke er blevet modsagt af observationer af virkeligheden. Hvis eller når det sker, vil teorien så blive omformuleret, så den bedre passer med de nye observationer.

En videnskabelig teori repræsenterer altså hverken et gæt eller en urokkelig sandhed. Den er derimod til stadighed den model der bedst beskriver de observationer der gøres.

http://da.wikipedia.org/wiki/Teori

For at holde det på et uhyre enkelt plan

Den kan vist kun være møntet på mig, så jeg vover pelsen ved at svare.

Min argumentation er at der ikke findes et vacuum. Uanset hvor du befinder dig i universet er der partikler, elektromagnetiske bølger eller virtuelle partikler, hvis vi skal tage kvantemekanikernes udtalelser alvorlige.

Jeg mener at det oprindelige lys var uendeligt og bliver bremset af energierne i alle disse felter.

Selvfølgelig er lyshastigheden konstant hvis vi sender en bølge til månen og tilbage igen.

Spørgsmålet eller kommentaren kan kun være opstået fordi du ikke har læst min teori, men det er der ikke mange der gør, så jeg bebrejder dig ikke noget.

http://crestroyertheory.com/the-theory/

For at holde det på et uhyre enkelt plan

For at holde det på et uhyre enkelt plan:

Hvis vi antager, at lysets hastighed er uendelig stor i vacuum, vil jeg gerne se en forklaring på

1. Rømers observationer i 1600-talet
2.at lys sendt til reflektorerne på Månen returnerer efter den beregnede tid, hvis vi sætter lysets hastighed til 299.792.458 m/s

Dertil kan vi føje et overmåde stort antal observationer, som viser det samme.

re: Bekendtskab

Superstrengteorien - M-teorien – 10 dimensioner – 11 dimensioner eller 10^500 forskellige universer med hver deres fysiske love – lovprist af Hawkings i hans bog der er fyldt med gamle myter fra mayaer, vikinger, afrikanere og kinesere. Et netværk af teorier – beskidt matematik – et særdeles langhåret forsøg på en TOA og et uigennemtrængeligt miskmask af love der måske en dag ender med at blive det vi skal fortælle folk når de spørger om begyndelsen og sammenhængen.

Hawking begiver sig ud i de seneste modeller med såkaldte p-braner, der snoer sig i rum og tid. Her foldes vores univers i braner med flere dimensioner og formentlig 10-11 stykker, som godt nok er meget tæt sammenfiltrede, så vi i den makroskopiske verden kun opdager de tre rumlige og den tidslige imaginær tid, universets udvidelse, sorte huller, singulariteter, og om der findes et uendeligt antal parallelle universer, som vi aldrig oplever, fordi de er for usandsynlige til, at liv kan opstå.

I dag er det sgu svært nok at forklarer hvordan tingene hænger sammen M og alle de andre teorier gør det bestemt ikke nemmere. Nogle dage kan jeg bare ikke lide Hawking ;)

Det er et grundlæggende problem med disse teorier og det er at vi muligvis aldrig vil kunne efterprøve dem og kan vi ikke det så forbliver de mere filosofi end videnskab

Hvis det hele er sort snak for nogen af jer så kan jeg fortælle jer at I ikke er alene –jeg har fundet en stabel klip der måske kan hjælpe lidt på vej - måske

http://www.youtube.com/view_play_list?p=5E10896E619BF48F&search_query=m-...

Bekendtskab

Hej kim
Kan se du virkelig har sat dig ind i dit stof.
Hurtigt spørgsmål, mere da jeg for tiden læser/terper M-teorien, hvad er din mening om den?

Supersymmetri

Jeg har et par gange nævnt supersymmetri i forbindelse med jagten på Higgs – men hvad er det for en størrelse at blande ind i debatten og hvorfor?

Higgs alene ikke svaret på alle vores problemer med Standardmodellen – der er bl.a. problemer med at forene kræfterne.

Så i et forsøg på at finde en løsning har man udtænkt en matematiskteori der binder partiklerne sammen parvis dvs. at bosoner som er kraftpartikler danner par med fermioner som er stofpartikler – en elektron som er en fermion skulle så iflg. teorien have en boson ven som i dagligt tale kaldes en selektron – problemet er bare at vi endnu ikke har set dem live ud i verden.

Så med andre ord siger supersymmetri teorien os: Der er grundlæggende to slags partikler i Universet. Stofpartikler og kraftpartikler. Stofpartikler er det som alt i Universet er opbygget af, mens kraftpartiklerne fortæller stoffet, hvordan det skal opføre sig. Protoner, neutroner og elektroner er eksempler på stofpartikler, mens fotonen og den flygtige graviton er eksempler på kraftpartikler. Supersymmetrien siger så, at hvert stof partikel har en tung kraft-partner, og hver kraftpartikel har en tung stof-partner. Fotonens stof-partner hedder fotinoen, og elektronens kraft-fætter selektronen.

Så selv om vi endnu ikke har set dem så forhindre det dog ikke videnskaben at have en masse ideer om hvordan den skal se ud og iflg. dem så er sådan en fætter tungere end resten af dem vi kender fra familien.

Men med supersymmetri så skal vi også til at grave gravitroen frem - Hvis vi kræver, at fysikken skal være supersymmetrisk, så får vi en teori kaldet supergravitation. Her dukker der en stofpartikel op, som hedder gravitinoen. Og dens supersymmetriske partner er netop gravitonen, tyndekraftens kvantepartikel, og den, der bærer tyngdebølgerne.

Supersymmetriteorien tilbyder, måske for første gang overhovedet, en lovende indfaldsvinkel til at konstruere en fornuftig teori for kvantegravitationen. Den indeholder både de kendte teoriers grundlæggende ingredienser, og den lovede graviton.

Selv om nogen syntes at matematikken er smuk og nogen så absolut ikke den er så giver supersymmetri grå hår og nogle uventede resultater ... nemlig at der kunne være 5 forskellige variationer af Higgs Boson, og de ville interagere med de kendte partikler stærkere end fysikerne tidligere havde forventet.. så…..

Men lige nu er det alt sammen teori - superteori ;)

http://www.kvant.dk/upload/kv-2008-3/kv-2008-3-RM-supersymmetri.pdf

lys

Kim Kaos
Prøv at forestil dig at lysets hastighed i virkeligheden er ca. 600.000 km.sek, når lyset passerer 300.000 km sek går tiden baglæns og det vil så sige at det lys vi ser nu måske kommer fra f.eks 10 min. før vi ser det, samtidig vil hastigheden vil være reduceret til de 300.000 km.sek som den var før den overskred vores postulerede lyshastighed.
Her har du en rigtig god vrøvleteori at lege med, uden at vi skal have fat i noget uendeligt.

Årsag og virkning

Stig Johansen
Lad os gøre det lidt mere enkelt, hvis du har en and, der er på diæt, den spiser kun mælkebøtter, så kan du, gennem analyser af andens ekskrementer, beregne hvor mange mælkebøtter som den har spist.

Stig

Jeg har givet dig et hav af links vedr. SN2011fe - men jeg viste godt at det var ligegyldigt eftersom du aldrig læser de links du får:

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/rundtosset-stjerne-drejer-med-m...

Jeg udgiver mig hverken for at være forsker eller videnskabsmand - jeg formidler blot de fakta der findes.

Og skal vi så prøve at holde os til Higgs i denne tråd - det vil være træls hvis du igen får lov til at sætte dagsorden i debatten med dine hjemmestrikede ideer.

Re: re: Einstein og gravitation til Kim Kaos

Otto,
Glem Kim's kommentarer.

Han har ikke den fornødne indsigt til at køre en faglig/saglig debat, og er hverken videnskabsmand, fysiker eller matematiker.

Den seneste debat har vist at han ikke engang behersker matematik/fysik på 1.G niveau, så hvorfor skulle man tage ham seriøst?

Når jeg spørger seriøst om hvordan man kan skelne henfald fra Protoner og hypotetiske partikler, smider han sin sædvanlige svada af links - uden at fremhæve de interessante afsnit.

Ja det er egentligt ret sjovt når manden der ikke kan forstå en simpel matematisk analyse udtaler:
det er desværre ikke hjemmestrikket S-matematik og fantasi masser - men det er den slags man bruger ude i den rigtige verden

Jeg går ud fra det er et personangreb på mig, men det virker ikke Kim.
Bortset fra det, kan du forklare hvad du mener med 'S-matematik', samt hvor det er brugt?

Newtons love og simpel matematik beviser en masse på 5 millioner solmasser - er det et problem for dig (Kim) - siden du kalder det 'fantasimasser' ?

Forstå det(Kim), eller lav din egen matematiske analyse, der viser noget andet.

Jeg ved godt du(Kim) kun kan linke til andre artikler, og derfor finder du formentlig ikke noget om SN2011fe, da den er så ny at man ikke har 'færdiganalyseret' data.

Men som tidligere skrevet så er vi nu i denne 'internettid', hvor 'menigmand' har adgang til data lige så hurtigt som forskerne.

Prøv at se på:
http://www.astronomerstelegram.org/?read=3620

Allerede den 1. september lå observationerne klar så enhver (der har forstand på matematik) kan lave sine egne beregninger.

re: Einstein og gravitation til Kim Kaos

Fair enough.

Filosofi er også videnskab, det studeres ihvertfald på universiteterne, og hvorfor så ikke samle trådene på videnskab.dk?

Min pointe er at hvis lysets hastighed anses for at være uendelig i vacuum, så kan det MÅSKE forklare

Næsten 50% manglende antistof i universet
Mørk stof og
Mørk energi

Det er ikke så lidt endda, men det kræver et offer, Einstein's relativitetsteorier.

Men det betyder ikke at vi skal skrotte Einstein som en stor filosof og et geni ud over alle grænser, for han havde måske løsningen i de sidste dage af sit liv.

Min sidste blog omhandler netop dette, og jeg synes det er relevant.

Håber at andre synes det samme.

Ower and out.

Med mindre du eller andre tuner ind igen.

re: Einstein og gravitation til Kim Kaos

Fair enough.

Filosofi er også videnskab, det studeres ihvertfald på universiteterne, og hvorfor så ikke samle trådene på videnskab.dk?

Min pointe er at hvis lysets hastighed anses for at være uendelig i vacuum, så kan det MÅSKE forklare

Næsten 50% manglende antistof i universet
Mørk stof og
Mørk energi

Det er ikke så lidt endda, men det kræver et offer, Einstein's relativitetsteorier.

Men det betyder ikke at vi skal skrotte Einstein som en stor filosof og et geni ud over alle grænser, for han havde måske løsningen i de sidste dage af sit liv.

Min sidste blog omhandler netop dette, og jeg synes det er relevant.

Håber at andre synes det samme.

Ower and out.

Med mindre du eller andre tuner ind igen.

re: Einstein og gravitation til Kim Kaos

Ja det har jeg - og det er derfor jeg skriver du er en crackpot - men det ved du godt selv du er for sådan betegner du også dig selv.

Du skriver også at det ikke er en videnskabelig teori men noget du har filosoferet dig til - så... videnskabelig kan man ikke kalde dine ideer og eftersom du befinder dig på videnskab.dk så kræver vi at der kommer kød på ellers bliver dine ideer afvist.

Også ikke mere om dig - dine tanker indeholder intet videnskabeligt og er ikke interessante nok til at bruge mere tid på dig her i denne tråd.

Einstein og gravitation til Kim Kaos

Det smukke ved min teori, synes jeg selv, er at den netop er baseret på eksperimentelle observationer siden 30'erne.

Har du overhovedet læst den?

re: Jeg er så igen forvirret

Higgs-mekanismen, blev fremsat af den britiske fysiker Peter Higgs i 1960'erne. Teorien antager, at en slags gitter, kaldet Higgs feltet, fylder universet. Dette er noget i retning af et elektromagnetisk felt, i, at det påvirker de partikler, der bevæger sig igennem det, men det er også relateret til fysik af solide materialer. Forskerne ved, at når en elektron passerer gennem et positivt ladet krystalgitter af atomer (en fast), kan elektronens masse stige så meget som 40 gange. Det samme kan være sandt i Higgs feltet: en partikel bevæger sig gennem det skaber en lille smule af forvrængning - ligesom mængden omkring stjernen til festen - og det giver masse til partikel.

Spørgsmålet om massen har været en særdeles forvirrende og har peget på en Higgs boson som den eneste manglende brik i Standardmodellen der mangler at blive opdaget.

Standardmodellen beskriver tre af naturens fire kræfter: elektromagnetismen og den stærke og svage kernekræfter.

Elektromagnetisme er blevet ganske godt forstået i mange årtier. For nylig har fysikere lært meget mere om den stærke kraft, der binder elementer af atomkerner sammen, og den svage kraft, som styrer radioaktivitet og brint fusion (der genererer solens energi).

Elektromagnetisme beskriver, hvordan partikler interagerer med fotoner, små pakker af elektromagnetisk stråling. På lignende måde, beskriver den svage kraft, hvordan to andre enheder, W og Z partiklerne, interagere med elektroner, kvarker, neutrinoer og andre. Der er en meget vigtig forskel mellem disse to interaktioner: fotoner har ingen masse, mens masser af W og Z er enorme. Faktisk er de nogle af de mest massive kendte partikler.

Den første tendens er at antage, W og Z simpelthen eksisterer og interagere med andre elementære partikler. Men for matematiske grunde, hæve den gigantiske masser af W og Z uoverensstemmelser i Standardmodellen. For at løse dette, fysikere postulerer at der skal være mindst én anden partikel - Higgs boson.

Den enkleste teorier forudsiger kun én boson, men andre siger, at der kan være flere. Faktisk er den søgen efter Higgs partiklen (r) nogle af de mest spændende forskning foregår, fordi det kan føre til helt nye opdagelser inden for partikelfysik. Nogle teoretikere siger, at det kunne bringe frem i lyset helt nye typer af stærke vekselvirkninger, og andre tror forskning vil afsløre en ny grundlæggende fysiske symmetri kaldet "supersymmetri."

At lede efter den partikel, må forskerne smadre andre partikler sammen ved meget høje hastigheder. Hvis den energi fra, at kollision er høj nok, er det omdannet til mindre bidder af stof - partikler - hvoraf den ene kan være en Higgs boson. Higgs vil kun vare en lille brøkdel af et sekund, og derefter henfalde til andre partikler. Så for at sige, om Higgs dukkede op i sammenstødet, forskere lede efter beviser på, hvad det ville have henfaldet til.

Higgs-partiklen kobler til sig selv og giver derfor sig selv masse ifølge teorien men det betyder så også at når vi finder Higgs så skal vi ud og lede efter en eller flere sammensvorne partikler der bistår Higgs i arbejdet

re: Einstein og gravitation

I 1849 var den franske fysiker Armand Fizeau i stand til lave en opstilling der viste at lyset havde en tophastighed – men allerede flere år før i år 1676 have vores egen Ole Rømer – ved at studere Jupiter - fundet ud af at lyset ”tøvede”

Nu har du allerede i flere tråde på få dage fremsat dine crackpot-teorier om lys med uendelig hastighed samt at Higgs ikke findes – det er fint nok du ikke er enig – men vi står allerede i halsen med hjemmestrikkede ideer der ikke kan eftervises eksperimentalt – så det vil være rart at du ikke fremover forsætter med at gøre reklame for dine ideer medmindre du begynder at hælde data på der understøtter dine sære postulater.

http://ibog.orbitbhtx.systime.dk/index.php?id=129

http://www.nbi.ku.dk/spoerg_om_fysik/fysik/trykoglyshastighed/

Jeg er så igen forvirret

- Higgs-partikelen er ifølge flere teorier er nødvendig for at give alting masse.

- Higgs-partiklen lever i sig selv i uhyre kort tid før den omdannes til andre partikler.

Jeg synes da at min vægt siger at jeg har masse hele tiden :-)

God Jul til alle

Einstein og gravitation

Som jeg har sagt før, så mener jeg ikke at vi finder Higgs, men vi skal da fortsætte med at lede. Det bliver en stor opdagelse at finde den, eller ikke at finde den. Det vil få os videre.

I de sidste år af Einstein's liv arbejdede han på at forene elektromagnetisme og gravitation, men fejlede.

John Moffat, som er udlanddansker, pointerede overfor Einstein at hans ligninger var forkerte og Einstein gav ham ret.

Einstein fandt aldrig sammenhængen mellem elektromagnetisme og gravitation.

John Moffat har videreudviklet ideen siden 50'erne, men han har stadig ikke en bredt anerkendt teori om det.

Jeg mener Einstein havde ret i slutningen af sit liv, som han havde det i starten. Det skal bare lige bevises.

Læs min artikel om det på:

www.crestroy.com

Flot arbejde

Det er vist kun dem der ikke rigtigt ved hvad det hele går ud på der var skuffet samt alle de letfordøjelige medier der havde håbet på en sensation.

Desværre har en del af Ekstra Bladets sensationsprægede journalistik flyttet ind i de videnskabelige medier og man forsøger med vold og magt at skabe drama hvor intet drama er og så forstår journalisterne ikke hvor møjsommeligt et arbejde det er at hive en fætter som Higgs frem i lyset.

Gårdagens præsentation var det man kunne forvente på nuværende tidspunkt – alle der følger med ved de svømmer i udearbejde data og flere strømmer ind.

Det bedste ved gårsdagens fremlæggelse var at der er bred enighed om at Higgs findes og det er blot et spørgsmål om tid når før man fanger ham og kan smide ham på vægten.

Så et stort tillykke her fra – flot arbejde

Årsag og virkning..?

Blot en tanke.

Jeg står lidt uforstående overfor hvordan man ud fra henfaldsprodukter kan udlede hvad der henfalder.

Er der nogen der kan forklare det ?

Lad mig spørge på en anden måde så det er forståeligt.

Man 'smadrer' protoner med mere og mere 'energi', så hvorfor er det ikke fragmenter fra protoner man ser, men 'higgs' ?

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg