Annonceinfo

Muskelhundes ejere er de mest kriminelle

Unge ejere af muskelhunde er mere voldelige og mere tilbøjelige til at begå kriminalitet end andre unge. Det viser en amerikansk undersøgelse, som bliver kaldt vores hidtil bedste bud på, hvem der egentlig køber en muskelhund.

Pitbullen Poncho kysser sin ejer, som - hvis man skal tro en ny amerikansk undersøgelse - sandsynligvis er lidt mere kriminel end gennemsnittet. (Foto: Jlantzy)

Det kan undre, at man overhovedet vælger at anskaffe sig en muskelhund, når medierne forholdsvis tit beretter om børn, der bliver skambidt eller om mindre hunde, som bliver massakreret på deres aftentur i parken. Hvorfor er det egentlig interessant at alliere sig med sådan en hund, og hvem kan finde på at købe én?

Mens videnskaben stadig mangler at give et svar på, hvorfor muskelhunde tiltrækker, har amerikanske forskere forsøgt at finde en forklaring på, hvem der bliver tiltrukket.

758 college-studerende med og uden hund er blevet spurgt om blandt andet deres kriminelle erfaringer, deres personlighed og deres syn på dyremishandling.

Flere psykopatiske kendetegn

Resultatet af internetundersøgelsen viser tydeligt, at unge ejere af muskelhunde - lidt misvisende også kaldet kamphunde - er mere voldelige og har været med i flere slags kriminalitet, end andre unge med store, små eller ingen hunde.

»Når man kigger på psykopatiske egenskaber, udviser ejere af højrisiko-hunde desuden betydeligt flere kendetegn på primær psykopati, det vil sige uforsigtighed, egoisme og tendenser til at manipulere, end ejere af små hunde,« skriver forskerne fra West Virginia University i en artikel i tidsskriftet Journal of Forensic Science.

Læs også: Muskelhunde-lov hviler på historisk tyndt grundlag

Undersøgelsen viser, at 15 procent af ejerne af bidske (»vicious«) hunde, herunder muskelhundene Pitbull og Rottweiler, kunne svare ja på spørgsmål som »Har du nogensinde været indblandet i et bandeslagsmål?« og »Har du nogensinde stjålet noget, der var mere værd end 25 dollar?« Tallet for de øvrige grupper lå nede på 5-8 procent.

Fakta

Hundene i den amerikanske internetundersøgelse blev inddelt i grupper efter vægt. De viste sig at have typiske kaldenavne:

Bidske hunde (66 stk.): Hanhund, vægt over 30 kilo, navn: Bear, Dude, Fatboy, Harley

Store hunde (303 stk.): Vægt over 18 kilo, navn: Bailey, Duke, Molly, Max

Små hunde (194 stk.): Hunhund, vægt under 18 kilo, navn: Ewok, Gizmo, Trixie, Yogi

Desuden medvirkede en kontrolgruppe på 181 personer uden hund.

I alt 758 amerikanere deltog i undersøgelsen, fordelt på 193 mænd og 565 kvinder. De fleste var hvide og omkring 20 år gamle.

Kun 1 ud af de 66 medvirkende ejere af bidske hunde viste ingen tegn på kriminel adfærd. Det svarer til lidt over 1 procent. I de tre øvrige grupper er tallet oppe omkring 10 procent, som fortæller, at de udelukkende holder sig på den rene sti og heller aldrig har overtrådt moralske forbud ved for eksempel at løbe hjemmefra i mere end et døgn.

Hanhunde ejet af mænd

Ifølge psykologerne bag undersøgelsen er det helt som forventet, at de bidske hunde typisk er hanhunde, som også er ejet af mænd. De store hunde, som er uden for gruppen af bidske hunde, er nogenlunde ligeligt fordelt i køn hos både hund og ejer, mens de små hunde i undersøgelsen typisk er hunhunde, som er ejet af kvinder.

Til gengæld overrasker det forskerne, at ejerne af muskelhunde som udgangspunkt ikke er mere aggressive eller selvdestruktive end andre, og at muskelhundeejerne er lige så meget imod dyremishandling som alle andre.

Formentlig det samme i Danmark

Forskerne har kun spurgt unge amerikanere på omkring 20 år. Spørgsmålet er, hvor meget det siger om forholdene i Danmark?

»Det kommer an på, hvor hårdt man fortolker,« lyder det fra Björn Forkman, biolog og lektor på Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) på Københavns Universitet, som blandt forsker i husdyr.

Björn Folkman påpeger, at der selvfølgelig er stor forskel på en amerikansk college-elev og en dansk studerende, og at sikker viden kræver decideret dansk forskning.

»Men jeg kan godt lide at tænke videnskabelig viden som det bedste gæt, vi har, og det her er det bedste, vi har i øjeblikket. Jeg tror bestemt, at undersøgelsen også siger noget om forholdene i Danmark, for der er en korrelation mellem, hvem du er og dét at vælge en hunderace med et vist ry,« forklarer Björn Forkman fra Institut for Produktionsdyr og Heste på LIFE.

Racer undrer forsker
De bidste hunderacer i undersøgelsen har typisk en vis macho-værdi. Derfor undrer det forsker Björn Forkman, at Chow Chow er inkluderet, selvom den kan være aggressiv. (Foto: Nattugglan-72)

Björn Forkman undrer sig dog over hunderacerne i forskernes kategori »vicious«.

Det drejer sig om Akita, Chow Chow, Dobermann, Pitbull, Rottweiler og Wolf Mix; en krydsning mellem hund og ulv. Racerne er udvalgt, fordi de bliver betegnet som bidske af den amerikanske kennelklub, men ifølge Björn Forkman kunne man lige så godt have skiftet halvdelen af feltet ud med andre racer.

»I denne sammenhæng taler man selvfølgelig typisk om Dobermann, Pitbull og Rottweiler, men hvis man vil undersøge hunde, som er tilbøjelige til at angribe, skal man helt sikkert også have små hunde med, fra gravhunde til Chihuahua. Og vil man undersøge hunde, som kan gøre store skader, skal Schæferhunden helt sikkert også med,« konstaterer Björn Forkman.

Muskelhunde som pejlemærker

Undersøgelsen bekræfter resultatet af en anden amerikansk undersøgelse, som i 2006 viste, at ejere af muskelhunde havde ti gange flere fængselsdomme end andre hundeejere.

Muskelhundeejere havde også syv gange større risiko for at blive dømt for en aggressiv forbrydelse og fem gange større risiko for at få en dom i forbindelse med alkohol.

Forskerne fra West Virginia University anbefaler på baggrund af de to undersøgelser at lave flere studier, som kan afsløre, om en muskelhund kan ses som en simpel markør for, at ejeren er »socialt afvigende«.

En uge fuld af videnskabelige oplevelser

Spændende emne

Folk der er Macho vil ikke rende rundt med en lille hund med mindre det er kæresten. Endvidere tilføjer det noget præstige og frygt for personer der har en hund der ligner at den er til at fosvare personen. Men det er bare det jeg tænker, har intet at bakke det op med.

Nææ faktisk ik.

Stort set alle jeg ser komme gående med de omtalte hunde, er PRÆCIS de typer der omtales.
Det er unge mænd med meget lille tissemand der gerne vil være gangsta.

Længere er den faktisk ik.

Diskreminerende..

Nu har jeg ikke muskelhund og jeg er heller ikke kriminel... Men er det ikke lidt diskreminerende at sige at muskelhundeejere er de mest kriminelle?

Reklame slettet

Et indlæg er slettet pga. reklameindhold.

Hilsen Redaktionen

Bedre grundlag for lovændring idag

Jeg har ikke nogen forventninger til at der ikke i fremtiden vil være problemer med hunde og mennesker.

Alle, både mennesker og dyr som oplever at blive mishandlet systematisk vil reagere uhensigtsmæssigt og kan aldrig kunne regnes med i nogen normal statistik for "skader" idet de selv er skadet individer.

Den nuværende lovgivning har afstedkommet ufattelige familietragedier og det kan vi simpelthen ikke være bekendte. De mennesker som har til hensigt at conditionere sin hund til uhensigtsmæssigt adfærd til stor fare og skade for dem selv og andre, er jo på ingen måde blevet ramt af denne lov/forbud.

Jeg afventer i allerstørste spænding regeringens næste skridt i denne debat og er helt sikker på at også de har fået en langt bedre indsigt hvori det egentlige problem bunder og kan udfærdige en fornuftig lov som stiller sunde krav til hundeejere.

Som en sidebemærkning kan jeg tilføje at jeg også gerne vil se at de folk som avler disse udskældte racer er umådeligt omhyggelige med deres avlsarbejde og kritisk uvælger sine hvalpekøbere. På den måde vil der komme respekt omkring seriøse opdrættere og seriøse hundeejere/hvalpekøbere til følge.

Den kriminelle underverden og deres aktiviteter kan man ikke sidestille med den anden gruppe af opdrættere/hundeejere, de er om ikke lysår fra hinanden.

Reklamelink fjernet

Et reklamerende link er slettet.

@ Ingvar Bjoernemann: Det er ikke tilladt at linke til kommercielle sider:

http://videnskab.dk/om/vilkar-kommentarer-pa-videnskabdk

Redaktionen

Forbudslisten for hunde er allerede under revision

Regeringen er allerede ved at undersøge, om man skal lave ordningen med forbudslisten om, og i stedet indføre en slags klippekort ordning for hunde. Således at uegnede personer ikke kan blive ved med at holde hund.

Det er meget bedre end at forbyde specifikke hunderacer, som f.eks. de såkaldte muskelhunde. Vi er stort set alle enige om, at muskelhunde kun er et problem på grund af dårlige ejere og dårlig opdragelse.

Jeg er ret sikker på, at hundeloven bliver ændret enten i år (2013) eller næste år.

Tendens i tiden - Kommentar til Maria Isabelle:

Jeg kan fuldt ud give dig ret i, at der - i Danmark - tilsyneladende er en "akademisk modvilje" mod muskelhunde.

Forfatteren af omhandlende artikel bekræfter, at statistik kan bruges til både at bevise og modbevise næsten al ting. Artiklen viser til fulde, at loven om muskelhunde, og hele debatten om samme, er forskruet på linje med debatten om flex-jobbere og asylansøgere, der i bund og grund går ud på at jagte minoriteter, for at "sikre" velfærden for alle de "rigtige" og de "normale".

Men når det så er sagt, beviser den amerikanske undersøgelse jo netop argumentet om, at problemet med (muskel-) hunde sidder i den anden ende af snoren.
- Altså at det er hundeejerne der er det egentlige problem!

Inden hundeloven blev vedtaget, var adskillige hundeadfærdsforskere på banen med argumenter om hundenes voldelige adfærd og dyriske instinkter. Ikke én sociolog blev imidlertid spurgt, hvilken menneskelig adfærd der kunne tænkes at ligge bag hundens eventuelle aggressioner.

Muskelhund eller bare hund ???

Jeg føler mig som den ansvarlige hunde ejer jeg er og altid har været mig på ingen måde som en chancerytter når jeg færdes i samfundet med min yderst velafbalanceret normale hund med helt normale psykiske og fysiske funktioner som enhver anden hund/race besidder.

Det er både ærgerlig og nedslående at læse selvudnævnte hundeadfærds experters meninger/udtalelser på diverse sites, som ikke har noget dybdegående kendskab til og som formentlig heller aldrig har været i nærheden af en såkaldet muskel hund. Og da slet ikke en balanceret og harmonisk velfungerende sådan. I går glip af en fantastisk oplevelse og en hel del viden på et område I går og har så stærke meninger om det til trods for at I ofte er helt ude og cykle med jeres manglende grundviden på området for slet ikke at tale om fakta der faktisk der ofte ikke er nogen sandhed i.

Menneskeracen gør en fundementalt fejltagelse ved at afskrive hundenes opførsel som racespecifikt.

Muskelhunde er smukke og stærke af udseende og af hjerte men deres superior udstråling gør dem også til ofre for uegnede hunde ejere og det er DEM vi skal have fat i....for disse uegnede mennesker skal slet ikke have lov til at eje en hundesnor.

Så hvis jeg skal vudere hvad der er rimeligt at gøre for at fremtidige hunde er sikret (så vidt det går) et rimeligt liv med kvalitetsejere så skal der undervises i dyreetik, adfærd, instinkter, korrekt omgang, kropssprogsforståelse både den der indeholder lyd og det der er helt lydløst helt nede på folkeskoleniveau. Og alle kommende hundeejere skal tage et kursus i det at holde sig med hund FØR de kan anskaffe sig en hund UANSET race. Det ville være noget der rykkede grænser.

Alle statistikker i hele verden har altid nået fem til samme konklusion : viden og uddannelse er det der udvikler.....forbud og straf er det er afvikler menneskelig udvikling.

Det er min helt oprigtige opfattelse at der IKKE findes noget i denne verden som hedder "problemracer". Desværre er antallet af uegnede hundeejere OBEGRÆNSET.

Jeg kan som afslutning sige at jeg ikke er intersseret i at se på "såkaldte drabelige " billeder fra sentationsjournalister som netop lever af at levere billeder og overskrifter som ofte er helt skævvredet og dramatiseret for at fede lønkontoen op.

Du og andre lige så snævertsynet ville aldrig blive færdig med at læse eller se billeder af menneskeracens forbrydelser mod både hinanden, men så sandelig også mod naturen og dyrene i denne verden, som er helt afhængige hver dag, af at kunne tilpasse sig enhver urimelig situation vi mennesker finder rimelig, fordi vi skal have vores frihed til at tilfredsstille et hvert behov vi måtte få i vores livstid. Hvis jeg satte billededokumentation og tekst her på siden om vores forbrydelser mod dyrene alene, så ville ingen have nogen appetit tilbage og de mest fornuftige/empatiske af os ville gå i graven med bøjet nakke i afsky for vores egen race.

Men vores menneskelige natur er jo den naturligste af alle levende væsner på denne jord eller er den nu også det ?

Skal vi ikke bare sådan for god ordens skyld lave en rigtig og ægte statistik på hvor mange dyr som lever på denne planet og hvor ofte de er direkte skyld i skader (dødelige eller ej) på menneskeracen og så bagefter lave en lige så grundig statistik på hvor ofte menneskeracen er til skade/fare for dyrene ?
Så samligner vi tallene og bagefter vudere vi så hvem der i sandhed er til (livs)fare for hvem ??????

Jeg er heldigvis meget positiv omkring hundeloven idet jeg ved at den ALDRIG kommer til at holde i sin form ej heller for tid og evighed.......den er blevet til af politikere iført nathuen og før snare end siden kan den ikke opretholdes og bliver lige så stille udfastet og nedlagt.

Dog håber jeg at den har beriget os med retningslinjer for hvem der må holde sig med hund og at hunde har rettigheder præcis som vi mennekser. De rettigheder består selvfølgelig i at de hver dag skal have deres behov tilgodesete og at de hvis der skulle tilstøde adfærdsproblemer naturligvis får rehabilitering af kyndige adfærdsterapeuter inden der afsiges dom omkring deres eventuelle død. Intet mindre er vel rimeligt i et fornuftigt samfund !

En fantastisk sidegevinst er sålænge debatten raser hedt i medier mm at flere og flere fornugtige mennekser bliver bekendte med de udskældte racer og det nyder f.eks jeg rigtig godt af når jeg færdes med min dejlige (muskel) hund. Folk af alle mulige samfundslag, aldre og køn kommer spontant frem og vil gerne klappe og få sig en FORNUFTIG snak om hvad det virkelige billede af disse hunde er. Og hvad mere virkelighed kan man tilbyde folk på gaden, når man som jeg har lagt stor tid og omsorg på at have en super balanceret og harmonisk hund med de fantastiske egenskaber som alle hunde indeholder incl min. Vi (jeg&hunden) høster bare ros og bifald hvor vi end går uanset hvad situstion vi kommer i.
Det er da et skulderklap der kan forstås og efterlader mig fuldstændig fortrøstningsfuld om at der er trods alt flere fornuftige mennesker med sund skepsis for kulørte blades hetz mod udvalgte mål, det være sig enkeltpersoner eller dyr.

Sandheden kommer altid frem og fornuften sejre altid til sidst.

Pit bull og Amstaff er her for at blive.

M/K-loven skal bevares - sikkerhed må gå forud for ulykker

Karina Lorentzen fra SF er efter min mening ude på tynd is, og pirker i en "hvepserede" ikke blot politisk men også holdningsmæssigt, når hun forsøger at bilde folk ind, at det er nok med et kørekort til ejerne af M/K-hunde - Det er meget naivt at tro det, og hun vil efter min mening være indirekte medskyldig i, at de farligste racer/typer M/K-hunde der ofte findes i dårligt ejerskab, kommer tilbage på gaden og fortsætter med at tyranniserer os andre for godt befindende, hvis hun får held til at nedlægge en god og velfungerende hundelov.

Kan Karina Lorentzen, Maria Isabelle, og hendes lige, leve med tanken om, at de efterfølgende mange skambidnings-overfald, der uvægerligt vil ske på både børn og andre væsener, angiveligt gør dem medskyldig i, at uskyldige ofrer skal leve med denne traumatiske oplevelse et voldsomt overfald giver - at se sig selv vansiret, og sit kæreste eje og gode lille ven omdannet til en bunke blodigt kød...Alle M/K-fanatikere skulle tænke denne situation ordentligt igennem under egolaget før I piller ved en ubetinget succeslov der reelt giver rimelige lige vilkår for alle parter.

Fakta er, at ikke alle M/K-ejere er kriminelle men der findes ud over dem et større klientel som loven rammer fint, og det er de uansvarlige og dem der ikke kan holde sig inden for loven - og det er vel rimeligt nok. Dem er passer ordentligt på deres M/K-hund sker der ikke noget og hvad er så problemet, bortset fra at ejerne, efter at M/K-hunden har udlevet sin tid, ikke må anskaffe sig en anden?

Kan hundes natur påvirkes gennem avl og opdragelse spørges der ofte:

Selvfølgelig kan en hunds natur påvirkes, i første hånd gennem målrettet avl og derefter ved god opdragelse eller mangel på samme. Avlsudvikling har jo netop skabt stærke og farlige M/K-hunde som bl.a Pit-bul og Amstaff, og Gud bedre det.

Derudover er der gennem tiden forsøgt fremkaldt andre M/K-avlsmiks, der har udviklet lignende farlige og stærke M/K-typer og det er alle disse hundetyper vi slås med i dag og af nød, har måtte se os nødsaget til at lovgive for.

Problemet er, at M/K-hundetyperne mangler en del af normalhundens egenskaber som f.eks naturlig tilbageholdenhed og almindelig frygt. De gennem misavl udfasede egenskaber som findes i en normalhund, har skabt M/K-hunde der f.eks. ikke fører normal signalgivning før anfald, som ikke frygter noget når først den er tændt af, har stort mod og aggressivitet, nedsat smertefølelse. Den kæmper til sidste blodsdråbe og slipper ikke sit offer før den selv, eller ofret ligger død.- med andre ord, et potentielt " monster" der i kriminelles hænder bliver til et våben og i de uansvarlige hænder bliver til potentiel skade for uskyldige der befinder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Som jeg, og angiveligt hovedparten af Danmarks befolkning ser det, kan vi ikke længere risikere disse farlige hunde på gaderne, da alt for mange M/K-ejere ikke er deres ansvar fuldt bevidst. Det viser al erfaring i den periode omkring 2009, hvor der gik mode i M/K-hunde og M/K-antallet steg fra kun 2000 til 20.000 (jf. DKK), på ganske kort tid, med en tilsvarende alvorlig stigning i grimme bidskader fra M/K-hunde.

Hvis nogen mener som jeg, at vi skal bevare den nuværende gode og effektive hundelov, kan I gå ind og støtte sagen få følgende link.

Kilde: http://ekstrabladet.dk/minsag/article1777551.ece#ixzz23AJZsUoR Muskel/Kamphunde-ejere forstår ikke.... ekstrabladet.dk

Se også lige på denne link og tænk! Jeg advarer svage sjæle mod drabelige billeder........http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1696382.ece

Potensforlænger eller smuk familiehund

Måske er der en del af de personer med mindreværdskomplexer som drages af en Amstaff/ Pit bull racen da den udstråler stor selvsikkerhed og styrke. Det er sandsynligt at de bruger hunden til at få det bedre med sig selv eller signalere til omverdnen at de vil være i fred. Det betyder på ingen måde at hnderacen er aggresiv eller ondskabsfuld af karakter. Hunden kommer desværre til at afspejle ejerens dårlig sider/ svage energi og tager derfor lederrollen og det leder så til at der opstår uheldige og i værste fald farlige situationer i mødet med andre folk/hunde.
Så er der os andre "normale" fornuftige mennekser som er intersseret i denne race pga netop deres fantastiske smukke og stærke udstråling i kombination med deres utrolige dejlige personlighed, loyalitet og kærlighed til sin familie. Præcis som nogle har drømmer om en lækker bil med stor motorkraft og fede køreegenskaber.....er vi nogen som syntes disse hunde er den ultimative hund/familiehund at have i sit liv men det gør den på ingen måde til en race med en særlig farlig karakter.
Hunderacen blev i tidernes morgen (1700 tallet) fremavlet til at mørne vores slagtekvæg da vi ikke havde den avancert køleteknik vi har idag. Sidenhen opfandt man køleskabe og dermed blev hunden Pit bull / Amstaff typen overflødig i det arbejde. Der var så nogle euntiastiske mennesker som videravlede på deres fantastiske egenskaber som selvstændig og modige hunde, derimellem desværre nogle med interesse for hurtige penge og blod. Desværre kommer Pit bull og Amstaffs rigtige baggrund ALDRIG frem i medier eller anden omtale og det er synd for det er et ganske andet billede som så vil tegne sig. Her er der tale om en arbejdshund på lige vilkår med en jagthund som gør det den er fremavlet til,det være sig retrive eller drive osv.
At indvandre ofte holder sig med disse typer af hunde og dermed maler et steriotyp billede af at disse hunde er blodtørstige og aggresive af natur svare jo til at sige at ALLE muslimer køre råddent i BMW og skader andre i trafikkenog at vi for at få "bugt" med det problem må forbyde salg af BMW i Danmark.
Det kan alle jo høre er en absurd løsning, så hvorfor skal vi der godt kan have disse hunde som familiehund straffes for andres dårlige opførsel.
Der findes hundetyper som kræver rigtige gode hundekundskaber for at få en velfungerende og harmonisk hund og Pit bull / Amstaff er ikke for nybegyndere. Når det så er sagt vil jeg understrege at HUNDE uanset race/størrelse/baggrund slet ikke er for inkonsekvente mennesker overhovedet.

Hundelovens bødestørrelser:

Her er de nuværende bødestørrelser for borgere der ikke overholder loven om hundehold....

"En del af nedenstående eksempler på lovovertrædelser sker blandt ganske ”almindelige” hundeejere. Er du med på, hvad du må og ikke må? Det kan hurtigt blive en dyr affære ikke at have sat sig ind i hundeloven. Nedenstående bødepriser gælder for førstegangsforseelser, ved gentagne overtrædelser kan beløbene fordobles.

• Hund på over otte uger, der ikke er id–mærket og registreret i Hunderegistret: 2000 kr.

• Manglende ansvarsforsikring: 3000 kr.

• Hunden er over 4 måneder og ikke forsynet med hundetegn med ejerens navn og adresse: 1000 kr.

• Hunden stikker af og løber løs rundt i by/bymæssig bebyggelse: 2000 kr.

• I er bosat på landet man har ikke sørget for at forhindre hunden i at strejfe: 2000 kr.

• Hunden løber løs, hvor kommunen har vedtaget, at hunde skal være i snor: 2000 kr.

• Hunden bider/forvolder skade på mennesker/andre dyr: minimum 4000 kr.

• Hunden løber løs i et naturområde, som ikke er en hundeskov, eller den løber løs på stranden i perioden fra 1. april til 30. september (bemærk at visse strande har særregler ift. løse hunde): 2000 kr.

Kilde: Dyrefondet".....er der mon nogen der vågner op nu.

ROFL

Hehe
 
Jeg har trænet kamp kunst med fyren på billedet, en hele vejen igennem kanon og fredelig fyr ! ironisk nok :)

Prøv nu at hør'

Hele grunden til denne meget omstridte hundelov er at DF, vil ramme indvenadre på flest mulige områder. Derfor er der en DF'er som har lavet en hurtigt profil over hvad "kriminelle" indvandre beskæftiger sig med, og han kom så fra til Muskelhunde.
Dermed blev mange hunderacer ramt af forbud, men havde det været schæferhunde som invandrerne havde haft, var disse også blevet forbudt.
Dette er en meget forkortet udgave at sagen, men jeg mener 100% at det er bevæggrunden!.
 
/J

Til Thomas

Det ved jeg godt, men artiklen får det til at lyde som om det er fordi de har musklehunde eller at alle mennesker der har musklehunde har større chance for at være voldlige kriminelle.
Det sidste er nok rigtigt, men de vender den bare forkert, for de burde nærmere skrive: Voldlige kriminelle køber musklehunde. Det er nok ikke noget der overrasker nogen.
Minder mig om en artikle jeg læste fornylig om rygning og psykisksyge, og der var en meget høj andel psykisksyge der røg. De valgte så at drage den slutning at rygning var med til at skabe mental ustabilitet.
Konklusionen er bare vendt på hovede, for konklusionen må være at være at psykisksyge ofte tilhører det svage sociale lag, og derfor også oftere ryger. Specielt psykisksyge har meget svære ved at modstå gruppepres, og har som gruppe også generelt svære ved afvænning.
Det er lidt det samme med denne artikel, jeg finder den interessant, men det virker nærmere som om forskningen vil bevise musklehunde er skidte, end at mennesketypen der holder dem er.
Det er aldrig hunden der er problemet, det er altid mennesket bag, løsningen er et hundekørerkort + dyrepoliti, burde ikke være så svært at lave.

Til Kent

For en god ordens skyld: Artiklen postulerer ikke, at muskelhunde udløser kriminel adfærd hos mennesker. Tværtimod antyder forskerne jo en sammenhæng mellem, hvem du er og hvilken hund du køber.
Artiklen kan på den anden side heller ikke bruges til at udelukke, at muskelhunde gør os kriminelle. Det ville være en kontroversiel og formentlig ret uventet konklusion, hvis det virkelig var tilfældet, men for en god ordens skyld: det eneste forskerne har undersøgt, er en sammenhæng mellem ens personlighed og den hund, man ejer.
/Thomas, Videnskab.dk

Overraskende :)

Det kommer vel ikke som en overraskelse for nogen at andelen af folk med voldelig kriminelle tendenser fortrinsvis køber musklehunde, ville jo være lidt overraskende hvis de købte chiuaua eller puddel.
Problemet er artiklen får vendt det, med hønen og ægget. Det er ikke fordi de har musklehunde de har voldlige kriminel adfærd, det er fordi de har voldlig kriminel adfærd de har musklehunde.
 

Lad og straks

Lad os straks anholde alle der ejer en kamp/muskelhund bare for at forbygge.
Politiet kan jo allerede "tilbageholde" folk alene på mistanken.
Jeg tror ikke en meter på den undersøgelse. Det vill være det samme som at sige alle der kører motorcykel er rockere, eller fordi man bærer briller , så er man en bogorm.
Vi skal alvorligt passe på med at generaliserer.

Lav dog en dansk undersøgelse istedet

Jeg har et stort problem med at overføre Amerikanske forhold til Danske. Desuden er undersøgelsen baseret på KUN 758  unge mennesker i alderen ca. 20 år. Heraf var de 181 en kontrolgruppe uden hund.
Hvorfor er der ikke nogen der laver en undersøgelse i Danmark istedet for at analysere på sådan en smal undersøgelse!!

Collegedrenge ≠ danske universitetsdrenge

Og jeg tror altså også at vi skal skelne mellem amerikanske college- og danske universitetsdrenge. Førstnævnte inkluderer typer der aldrig ville komme på et dansk universitet, ja vel knap nok på en dansk gymnasieskole.
Jeg erindrer i hvert fald hverken som gymnasiedreng, som universitetsstuderende eller som gymnasielærer elever med kamphunde. Højst går de da i grøn hanekam og med raggy jeans.

PAS nu på

Nu skal vi også passe på at fordi man har en boxer,schæfer, rottweiler eller for den sag skyld en muskel/kamphund er lig med man er psykopat eller kriminel. Men at der skulle være en tildens tror jeg også på..
Man ser der også på visse bilmærker, måden at gejle dem op osv. osv. 
Men jeg kan forstå forskerne ved ikke forfor det er sådan.
 
Mindreværkkompleks ikke andet. noget i stil med "min er større en din"
Uvidenhed eller "Jeg er en satans fyr" kunne også være grunden.
 
En grund kunne også være man var interesseret i lige en speciel race, i dette tilfælde kamphund.
 

Seneste fra Kultur & Samfund

 • Jazz har en berusende kraft

  »Jeg blev helt høj af musikken« er et udsagn, man ikke sjældent hører fra både publikum og musikere efter en vellykket, intim jazzkoncert. Et nyt ph.d.-projekt giver en teoretisk forklaring på, hvorfor den akustiske, håndspillede jazz giver oplevelser, man ikke så let glemmer.
 • Hvad er ondskab?

  Verden og livet er fyldt med lidelse, smerte, ulykke og ondskab. Men hvor kommer alt det onde fra? Hvem står bag al elendigheden? Der er to muligheder: Enten er det Gud, eller også er det mennesket.
  Bringes i samarbejde med 50 ideer, der ændrede verden
 • Journalistik er en udfordring i små samfund som Grønland

  Naimah Hussain har arbejdet som nyhedsjournalist i Grønland og oplevet, at det var noget helt andet, end det hun kendte fra Danmark. Hun er nu i gang med at skrive en ph.d. om den grønlandske medieverden, som ifølge hende repræsenterer nogle fælles vilkår for journalistik i små samfund.
  Bringes i samarbejde med E-magasinet Polarfronten

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Mest sete video