Annonceinfo

Hvorfor gider vi skifte til sommertid?

Så er vi på den igen: Vi har igen stillet urene en time frem. Men der er efterhånden flere argumenter imod omstillingen til sommertid, end der er argumenter for.

Søndag morgen bliver hård - faktisk viser undersøgelser, at mandagen efter, vi har stillet urene frem, byder på langt flere selvmord end gennemsnitligt. (Foto: Colourbox)

For mange har det været ekstra hårdt at vågne her mandag morgen efter urene blev stillet en time frem natten til søndag. Vi er gået over til sommertid.

Men hvad er egentlig årsagen til, at vi har denne tradition med at stille urene frem og tilbage, som er årsag til forvirring og frustration to gange om året?

Og hvad er argumenterne for og imod, at vi fortsat skal op og pille ved viserne?

Argumenter for sommertid

Sommertiden er den periode, hvor urene går 'forkert' i forhold til, hvis vi ikke brugte ordningen. Derfor kaldes vintertid også normaltid.

Grunden til, at ordningen i sin tid blev indført og argumenterne for, at vi stadig gør det, er:

Nogle tilhængere af sommertid går så vidt, som til at sige, at vi skal afskaffe vintertiden, så vi har tidlige morgener hele året rundt.

Argumenter imod sommertid

Som det fremgår af det følgende, så kan det dog tyde på, at flere af argumenterne for sommertid efterhånden er ved at være udvandede. 

Argument #1: Sommertiden er forskellig fra land til land

Ikke nok med, at det kun er cirka en tredjedel af verdens befolkning, der bruger sommertid. Dem, der bruger den, har også forskellige meninger om, hvornår den starter og slutter.

I Nordamerika gik de eksempelvis allerede over til sommertid den 10. marts i år. For australiere er sommertid noget helt andet. De bor på den sydlige halvkugle og har sommer, når den nordlige halvkugle har vinter. Derfor er sommertiden også omvendt, og de skifter derfor tilbage til normaltid om nogle uger.

Det betyder, at der på tværs af kloden, kan komme nogle mærkværdige tidsforskydninger, som selvsagt gør det svært at ringe til venner eller familie i udlandet eller aftale tidspunktet for en telefonmøde mellem parter i USA, Danmark og Australien.

Fakta

Sommertidens historie

I 1916 skiftede Danmark til sommertid for første gang, og siden da er det blevet brugt i skiftende perioder: 1940-1942 (På den tyske besættelsesmagts befaling fastholdt hele perioden), 1943-1948 og som fast årligt indslag fra 1980.

Det tidligste forslag om sommertid er dateret til 1784, hvor den amerikanske statsmand og forfatter - blandt andet kendt fra 100-dollarsedlerne - Benjamin Franklin foreslog det i et humoristisk essay.

Årsagen til, at det 130 år senere blev indført, var, at en tidsforskydning fik samfundets borgere tidligere ud af fjerene og tidligere i seng i sommerhalvåret. Det betød blandt andet, at sollyset blev udnyttet bedre, så man brugte mindre energi til belysning sidst på dagen.

Ikke nok med det, så er der også lande internt i Europa, der ikke stiller på urene. Island har for eksempel kun normaltid, mens Rusland kun har sommertid.

Argument #2: Sommertid giver mindre mening for sydlige lande

I Danmark og andre nordlige lande er vinteren mørk og lang, og derfor er argumentet for at få mest muligt ud af de lyse timer meget nærliggende. Men i for eksempel det sydlige Europa og visse nordafrikanske lande, som også bruger sommertid, giver det meget lidt mening.

Jo tættere, et land ligger på ækvator, jo mindre forskel er der nemlig på årstiderne og på dagens længde i løbet af året. Ved ækvator er dagens længde næsten konstant 12 timer, mens dagens længde i Danmark varierer mellem 17 timer og 27 minutter ved sommersolhverv og 6 timer og 56 minutter ved vintersolhverv. 

Argument #3: Sommertid gør os syge

Et helt andet argument mod sommertiden er, at den potentielt kan gøre os syge.

Søvnmangel i sig selv har længe været kendt som værende livsforkortende, men en række undersøgelser har vist, at særligt mandagen efter overgangen til sommertid byder på flere selvmord og flere hjertestop.

Argument #4: Sommertid dræber dyr

Et andet meget brugt argument er, at overgangen til sommertid slår flere dyr ihjel.

Dyrene kender nemlig ikke klokken, så når urene skal sættes en time frem, forstyrrer det deres døgnrytme. De er vant til, at de har vejene for sig selv indtil myldretiden, men pludselig kommer bilerne en time tidligere, og flere dyr end normalt bliver ramt.

Omkring daggry er dyrene aktive, fordi de skal ud for at finde føde, hvilket ofte betyder, at de skal krydse en vej.

For lige at gøre forvirringen total, så har områder i USA forskellige regler om sommertid. Det betyder, at man på den stiplede strækning i Arizona teknisk set skal skifte sit ur frem og tilbage syv gange inden for 160 kilometer. (Kilde: CGPGrey)

Argument #5: Sommertid er ikke energibesparende

Det mest tungtvejende argument for, at sommertid stadig findes, er, at der skulle være energi og penge at spare ved at gøre det. Jo tidligere man står op, jo længere kan man jo udnytte det gratis sollys om eftermiddagen.

Men måske holder argumentet ikke. I hvert fald ikke i mere solrige og varme egne af verden, såsom en stor del af USA, Brasilien, Sydeuropa og Australien. Der betyder flere vågne timer i solen mere strøm til at holde enormt energikrævende aircondition og loftsventilatorer i gang.

Uanset hvad bliver den eventuelle energibesparelse stadig mindre i takt med, at belysning og elektroniske apparater afløses af mindre energikonsumerende alternativer.

DONG Energy har regnet på de danske tal, og de mener ikke, besparelsen ved at skifte til sommertid er mere end én procent i forhold til at lade være. 

Argument #6: Sommertid gør os uproduktive

Flere undersøgelser peger desuden på at den eventuelle besparelse ved at skifte til sommertid opvejes af, at produktiviteten daler i ugerne efter skiftet til sommertid.

En undersøgelse fra Penn State University viser, at du bliver uproduktiv, fordi det er lettere at lade sig aflede, når du er træt, så du bruger længere tid på underholdende hjemmesider og mindre på reelt arbejde.

Firmaet RescueTime, der beskæftiger sig med at kortlægge, hvad ansatte bruger deres tid på, anslår, at USA mister 480.000.000 dollar på grund af lavere produktivitet efter skiftet til sommertid. Det svarer til 2.781.504.000 danske kroner.

Denne artikel er modereret version af en artikel fra 30. marts 2013.

Moral ?

Jeg synes nu mere at det ser ud til, at det er et moralsk projekt EU har gang i,eller også vil de bare ikke indrømme at sommertid ikke mere giver mening.
Men det har jo altid kendetegnet den gode borger at han står tidligt op og ikke ligger og snuer den udslagne dag,ligesom den fine plakat der hang inde hos sundhedsplejersken dengang jeg var barn:
Tidligt op og tidligt i seng,
Det er godt for en lille dreng.
Men man kan vel også sige,
Det er godt for en lille pige!
Det vigtigste måtte vel være at ungerne fik nok søvn,og da de fleste mødre gik hjemme dengang kunne man da sagtens have ladet ungerne følge deres egen rytme,men uha ,uha,den vej ville vel have ført lige lukt ned i helvede.
Jeg er ellers ikke til konspirationsteorier,men den her synes jeg nu falder godt i hak med de andre forsøg EU har gang i, med at opdrage os alle til nogle gode europæiske borgere.
Og så skal jeg da lige hilse og sige at vi b-mennesker ikke har meget fornøjelse af de lange lyse aftener ,Vi har jo været tidligt oppe og så er den dag ødelagt ,plus at hvis man ikke møder til direktørtid så skal man i seng inden solen er gået ned og hvad er det så værd?

Sommertid er lavet af nederen

Jeg holder af de morgener, der er lysere og lysere- men bang! Skal vi nyde de lyse aftener. Beklager: Min biologi HADER det. Da jeg mødte tidligt- og kom sent hjem

Jeg kan ikke fordrage dette tvungne skift- og det er alligevel ikke energibesparende. Min biologi- går i baglås-

Mvh
tine

Bort med sommertid!

Jeg har for mig at det findes store fordele med tidtabeller i Europa for tog fly med mere.
For egen del. jeg har arbejdet på byggepladser i mange år, er sommertid rent elændig, den medfører at tømmere som jeg får flere timer mørkearbejde i kunstlys, to gange om året, det bliver mere kørsel til og fra arbejdspladsen i mørke, mange har jo måske +50 kilometer til arbejdet og er på vejen riktigt tidligt og sent på eftermidagen.
Det forhøjer olykkefaldsrisikoen ganske meget og olykker ske ofte i sådan miljø.

De fleste "flydere" tjener mindst

http://www.business.dk/karriere/a-mennesker-faar-mest-i-loen

Sådan er det jo:-D

"Det er heller ikke det samlede energiforbrug, der alene er afgørende. Om sommeren vil solenergi jo netop bidrage i de lyse timer, medens fx vindenergi bedrager statistisk set hele døgnet og langt mere om efteråret og gennem vinteren."

Til din orientering, uanset om der er lovgivet om normaltid, sommertid eller sand soltid, skinner solen lige mange timer!

Når jeg, og andre, nævner energi, var det fordi energibesparelser, specielt på el, var "killer-argumentet" for at indføre sommertid i 1980, i kølvandet på oliekrisen i 1979! Det samme argument brugte Benjamin Franklin, dog om stearinlys, for 230 år siden:-)

Uden energiargumentet var sommertid aldrig blevet indført.

Men dette er en disput om kejserens skæg, og helt ligegyldig for om vi har den ene eller anden tid!

@Vagn Rydeng

"Og så syntes jeg det er morsomt, at Lars F. Jensen i den grad argumenterer ud fra sine egne præferencer, men kun kan se skæven i øjet hos de morgenduelige:-D"

Da dette netop stort set ikke er et videnskabeligt spørgsmål, så konstaterer jeg blot, at vi er de fleste - ikke nødvendigvis de bedste - men helt klart de fleste.

Men husk nu på, at de fleste går på arbejde indendørs og først på dagen. Derefter giver sommertid lang længere fritid i lys. Selv om nogle går i seng inden solen går ned til Sankt Hans, så får de dog et langt tidsrum i for og eftersommer, hvor der der en times mere lys end uden sommertid.

Mht. til energi forbruget, så er det som jeg ser det en latterlig uvidenskabelig undersøgelse, der henvises til fra DONG - lyder nærmest som en marketing-gøj, der vrøvler - fy da føj.
Det er jo indlysende, at energiforbruget i lille Danmark er af mindre betydning, når hele Europa fra Vigo i Spanien til den ukrainske grænse skifter en time østpå. Østlandene kommer jo nærmest til deres længdegrads normaltid om sommeren, medens Spanien siges at overveje permanent at skifte en tidszone vestpå (UK,Irland, Portugal tid).

Det er heller ikke det samlede energiforbrug, der alene er afgørende. Om sommeren vil solenergi jo netop bidrage i de lyse timer, medens fx vindenergi bedrager statistisk set hele døgnet og langt mere om efteråret og gennem vinteren.

Så længe man ikke har troværdige målinger og validerede modelberegninger, så synes det mig noget spekulativt med størrelsen og værdien af en evt. energibesparelse. Det kan meget vel være vigtigt, at fx elforbruget er lavt og sammenfaldende med sollyset om sommeren, når det ikke blæser - hvem ved ?

Derfor: Det er skide dejligt med sommertid - og vi er heldigvis flest :D

Lars :)

Re: Ha, Ha Vi sommertids-nydere er heldigvis i flertal.

@Lars F. Jensen:

Hvor er det videnskabelige evidens for, at noget er rigtigt, blot fordi flertallet mener det?
Så det argument, der har fået flest positive tilkendegivelser på Nationen, er automatisk det mest gyldige argument?

Udskift hellere vintertid med det korrekte "dansk normaltid".

Det er åbenbart svært at udrydde den helt fejlagtige anvendelse af ordet vintertid i denne forbindelse. Det hedder normaltid eller dansk normaltid.

Udskift hellere vintertid med det korrekte "dansk normaltid".

Det er åbenbart svært at udrydde den helt fejlagtige anvendelse af ordet vintertid i denne forbindelse. Det hedder normaltid eller dansk normaltid.

A- eller B-menneske?

Skulle jeg gætte er det B-mennesker, der elsker sommertid, fordi det er læææænge lyst om aftenen, så de får en times lys forærende!

A-mennesker, der står tidligt op, og gerne vil udnytte morgenstunden udenndørs er det et tab, der er mørkt, koldt, dug allevegne osv.

Indtil i går kunne jeg nyde at det lysnede fra fremtiden, nu er det først ved 6-tiden, så jeg har mistet en times morgenlys!

Hvis man nogensinde laver en meningsmåling om sommertid, håber jeg man får A/B-forholdet med blandt spørgsmålene.

Og så syntes jeg det er morsomt, at Lars F. Jensen i den grad argumenterer ud fra sine egne præferencer, men kun kan se skæven i øjet hos de morgenduelige:-D

Ha, Ha Vi sommertids-nydere er heldigvis i flertal.

Uden mere saglige argumenter, Ja ligefrem næsten sygeligt egocentrerede påstande ,så vil jeg fastholde at sommertiden er helt vidunderlig.

Der er jo ikke et eneste videnskabeligt argument i de seneste indlæg.

Jeg finder det så helt forkasteligt at argumentere i en politisk sammenhæng udfra, hvad der i en snæver sammenhæng gavner mig selv. Politik skal i første række omhandle tredje person flertal - 'alle de andre' og aldrig nærme sig en 'lex mig og mine'.

At argumentere udfra hvornår man selv går i seng eller cykler på arbejde, er jo så helt marginalt vigtigt. De fleste kører i andre af kompassets retninger.
Mange får solen i øjnene hele vinteren enten morgen eller aften - eller både og - når man kører til og fra arbejde - uden det er et argument for natarbejde.
Andre går altid i seng omkring midnat. Men for næsten alle betyder en times mere lys her i april/maj og i september/oktober da meget.

Heldigvis er der et stort flertal, der er enig med mig - så sommertiden fortsætter nu nok !

Lars :)

Byt rundt på sommer- og vintertid

"Det giver formodentlig en lille energibesparelse"
Hvordan? Dagene om sommeren er alligevel så lange, at man alligevel er gået i seng, før sole ngår ned.

"Sollyset bliver udnyttet bedre, og vi får dejlige lyse sommeraftener"
Igen, om solen er væk kl. 22:30 eller 21:30 gør ikke det store.

"Flere er angiveligt mere aktive udendørs efter arbejde"
Hvordan, hvorfor? Det er altså om vinteren, dette argument vil give mening.

"Sommertid kan modvirke vinterdepression"
Det var en syret påstand...

Jeg vil faktisk påstå, at det vil være mest fornuftigt at "bytte rundt" på sommer- og vintertid. Som det er nu, så er der to ulemper ved sommertid, i hvert fald for mig:
1) Pga. sommertid, står solen en time senere op. Dermed er solen først helt oppe en time senere, og skaber større gener for den østgående morgentrafik. Jeg har, som cyklist, selv stor bøvl fra midten af marts til midten af oktober på grund af at solen står så lavt - og jeg skal mod øst, på arbejde.
2) Pga. sommertid, går solen en time senere ned. Da jeg har vestvendte vinduer - og i øvrigt bor højt oppe - bliver jeg om aftenen generet en time mere af solen, end uden sommertid.

Ved at fjerne sommertiden, vil disse to problematikker fjernes. Hvis man så går skridtet videre, og med udgangspunkt i den sommertids-frie model, måske gik skridtet videre, og satte uret en time frem i vintertiden, vil det give en anden fordel:
I december og januar har vi ekstrem korte dage. Solen er gået helt ned allerede kl. 15:30. Det betyder, at det er mørkt, når folk møder på arbejde, og når folk kommer hjem. Ved at sætte uret en time frem, så solen er helt nede kl. 16:30 i stedet, vil folk faktisk have lidt dagslys, når de kommer hjem, og skal hjem. Om morgenen er der alligevel mørkt, uanset hvad.

Det er jo rent bedrag,

og den eneste, man endnu engang forsøger at bedrage er da én selv.

Hold nu op med dette vås, og så må du af dig selv stå op en time før, hvis du synes, det er så evigt saliggørende.

Der findes intet argument for at ødelægge flere millioner menneskers hverdag.

Besparelser? Intet målbart.

Må give Lars ret

Jeg synes det er pragtfuldt med sommertid. Et lille psykologisk puf der siger, at nu er det altså sommer eller i hvert fald at vinteren nu er slut hvilket bliver symboliseret nærmest rituelt ved at stille lidt på urerne, selvom de fleste jo efterhånden stiller sig selv.

Desuden lader det også til at det giver grund til samtlige medier, til at skrive lidt om sommer og vintertid, og hvorfor det nu lige er man gør sådan. Så er der til redaktionelt indhold. Så det er nok bedst er det bliver ved med at være sådan til evig tid :-)

Sommertid er da vidunderligt.

Men lad mig starte med at sige: "Det er altså ikke nok at sætte et ny årstal på en gammel artikel", det gør man bare ikke. aldrig, slut, forbudt - ... Ja, jeg skulle vel også undlade en kommentar til dette oldtidfund af en artikel. Men når jeg nu er igang ...

Sommertiden er da helt vidunderlig,

Helt uden at ændre i andet end aftaler lige omkring og over kl 2 til 3 to søndage om året får vi en dejlig lang og lys aften i over 6 måneder

Det er da umådeligt dejligt, at kunne sidde i haven, i parken, i båden eller på altanen fra arbejdstids slut og til langt, langt ud på aftenen.

Argumenterne imod sommertiden er jo stort set helt uden eller med et meget tvivlsom videnskabeligt grundlag. I et vist omfang gælder det nok også for argumenterne for sommertid.

At forskellige lande, der anvender sommertid skifter på forskellige datoer, har fx intet med videnskab at gøre, men med en hos nogle mennesker nærmest ulykkelig lyst til at være anderledes og hade koordinerende aftaler. (jævnf. eksemplet fra Arizona).

At henvise til om den enkelte familie (be)mærker en strømbesparelse, er dog så totalt uden betydning. Energiforbruget og de medfølgende forurenings- og CO2 problemer er da en national sag og omfatter meget andet end det private elforbrug og i øvrigt meget andet end el.

Når man opgør besparelsen til 1% på årsbasis, så er det jo næsten en 2% besparelse i det godt halve år vi har sommertid.

Lars :)

Vintertid er ikke det modsatte af sommertid

Vintertid er ikke det modsatte af sommertid i denne forbindelse. Det hedr "Dansk normaltid".

Venlig hilsen

Benny Rasmussen

Unævnte ulemper

Jeg har det svært med disse tidsskift, to gange årligt tager det mig en uges tid at genfinde min døgnrytme, men det er nok individuelt.

Indførelsen af sommertid var i sin tid primært begrundet i energibesparelser, primært på el til belysning, lys-el udgør i dag en langt mindre del af energiforbruget, så DONGs beregning på 1% besparelse af EL-forbruget er sikkert rigtig.

Men dels udgør el fra vindmøller og anden vedvarende energi nu over 40% af vores elproduktion (http://energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Elsektorens-miljoepaavirkninger/E...), dels udgør elforbruget lidt under 1/3 af landets samlede energiforbrug (Energistyrelsens energistatistik 2011), så besparelsen på fossile brændsler er nede omkring 0,2%.

Gevinsten er i bedste fald marginal, i værste fald ikke til at måle.

Men de "unævnte" ulemper er noget andet.

For landbrugere og haveejere betyder det man ikke kan komme i gang fra morgenstunden, duggen skal først forsvinde, og det er en del vanskeligere at spise morgenmad ude i sol og varme inden man skal på arbejde!

Jeg læste en gang, at køerne gav mindre mælk omkring tidsskifterne, det har jeg dog ikke lige kunnet google frem.

Mange ejerforeninger har forbud mod larmende havearbejdere efter 12 om søndagen, det kan tit knibe med at nå det, fordi plænen er drivvåd.

Endelig er der det besværlige ritual med at stille ure, masser af ure. Har man nyere radiostyrede ure burde det gå af sig selv, men så sent som her til morgen opdagede jeg at et af dem alligevel ikke havde skiftet selv.

Men armbåndsuret, stueuret, vækkeuret, HD-optageren, biluret, uret i gasfyret, tænd/slukur (en del af dem i flertal) skal stilles om, det tager mindst ½ time, og alligevel er der altid et eller flere jeg har glemt!

Som Sherlock Holmes ofte sagde "the game's not worth the candle"

hvilket præcist dækker over sommertid

"This expression ... alludes to gambling by candlelight, which involved the expense of illumination. If the winnings were not sufficient, they did not warrant the expense. Used figuratively, it was a proverb within a century"!

Hej Lars Jensen Når jeg

Hej Lars Jensen

Når jeg henviser til skade og gavn, så er det fordi der bla. også dræbes en del dyr pga. af skiftet, men også en henvisning til, de undersøgelser der har været, hvor menneskets helbred direkte eller indirekte bliver påvirket, f.eks. pga. det hurtige skifte i lys påvirkening og dermed menneskets indre ur og kemi.

1 time synes måske ikke af meget, men visse undersøgelser har vist, at det måske kan have større betydning på folks helbred end man lige er klar over.

Et par eksempler:

http://jyllands-posten.dk/ditliv/sundhed/article4659428.ece

http://jyllands-posten.dk/indland/article4551025.ece

Til dem der har kommenteret mine tanker omkring også at rykke vintertid, så er det fordi, jeg tror på, at det faktisk er sundest er stå op med lyset, dvs. så man mere eller mindre vågner naturligt pga. lyset, derfor mine tanker omkring at rykke tiden, så det var lyst om morgenen om vinteren, i stedet for om eftermiddagen, men bare et par tanker.

Retur: hvorfor?

"Måske er det hele en fis i en hornlygte, jeg kunne, virkelig godt tænke mig, at høre hvad videnskaben egentligt har at sige, er det her noget der betyder noget, eller gør det mere "skade" end gavn?"
Sommertiden er politisk bestemt!
Politikerne hører ikke gerne efter videnskaben, da videnskaben ikke kan komme med et KLART svar på noget indenfor politik.

Hvem skulle forøvrigt stå for definitionen af "skade" og "gavn"?

mere dagslys

Sommertid er endnu en i rækken af menneskets tåbelige tankeeksperimenter i kapitalens ånd, vi skal være produktive og besparende - hver time skal udnyttes til fulde!

Og det er en gang forbandet sludder - hvis vi vi have flere lyse timer, så stå dog tidligere op i stedet, for at forvirre alt og alle med den time hvert forår og efterår.

Jeg kan blive så træt af alle de tåbelige tiltag i produktivitetens og vækstens navn - hvornår gør vi noget for at gøre mennesker mere lykkelige i stedet for en neutral tilfredshed?

Dagslys i både pose og sæk

Man kan ikke få dagslys i både pose og sæk. Hvis du mener sommertid om vinteren, dvs. Danmark permanent skulle være 2 timer foran UTC, bliver vintermorgenerne endnu mør-kere. Under sommertiden er urene stillet én time frem, og såfremt vi tager 21. december som eksempel, står Solen op ca. 08:45. Det præcise tidspunkt er lidt afhængigt af, hvor i landet man bor. Med sommertid vil Solen derfor først stå op kl. 09:45.

Hvis du derimod mener, at der skulle være noget, som hedder vintertid, dvs. urene stilles én time tilbage i forhold til normaltid, så Danmark om vinteren kører efter UTC-tid, får du ganske korrekt lidt lysere morgener, men til gengæld bliver det allerede mørkt tidligt om eftermiddagen.

Betydningen af sommertid er størst, når dagene er lange, og ordningen blev netop indført for at få mere gavn af de lyse timer om aftenen, hvor flertallet af befolkningen har fri.

Hvorfor?

Jeg har aldrig rigtigt forstået sommer tid, for hvorfor er det så kun om sommeren vi regulere, burde vi ikke også regulere om vinteren, så det f.eks. er lyst når man står op kl. 7, i stedet for det er bælg mørkt om vinteren?

Og hvorfor regulere vi kun en time, ville to ikke være dobbelt så godt?

Måske er det hele en fis i en hornlygte, jeg kunne, virkelig godt tænke mig, at høre hvad videnskaben egentligt har at sige, er det her noget der betyder noget, eller gør det mere "skade" end gavn?

Hvorfor?

Jeg har aldrig rigtigt forstået sommer tid, for hvorfor er det så kun om sommeren vi regulere, burde vi ikke også regulere om vinteren, så det f.eks. er lyst når man står op kl. 7, i stedet for det er bælg mørkt om vinteren?

Og hvorfor regulere vi kun en time, ville to ikke være dobbelt så godt?

Måske er det hele en fis i en hornlygte, jeg kunne, virkelig godt tænke mig, at høre hvad videnskaben egentligt har at sige, er det her noget der betyder noget, eller gør det mere "skade" end gavn?

Sommertid er en fin måde at

Sommertid er en fin måde at få alle til at stå en time tidligere op om morgenen når det er sommer.

en meter....

Sommertiden bør naturligvis afskaffes.

Der er intet ædrueligt argument for at bibeholde den.

Sommertid svarer til, at man klipper en meter af tæppet i den ene ende og syr stykket på i den anden ende, og derefter påstår at tæppet er blevet længere.

Sommertidsgoder

Tænk engang på de goder i får ud af sommertiden. I morgen lover DMI opklaring om eftermiddagen http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/byvejr_danmark.htm?by=5000, så der bliver tid til en aftentur i solskinsvejr, for Solen går ikke ned før kl. 20, og om tre måneder går den ikke ned før efter kl. 22. Dejlige lange sommeraftener venter forude.

Hvor blev videnskaben af?

Jeg er ikke nogen stor tilhænger af Sommertid, men jeg bliver lidt skuffet ovrr at læse et så subjektivt og uvidenskabeligt debatindlæg på videnskab.dk.
Jeg læser videnskab.dk for at få formidlet videnskabelige resultater - men her er der intet videnskabeligt arbejde bag. Kilderne er underlødige, i flere tilfælde endda modbeviste. Sproget er stærkt subjektivt.
Det må redaktionen (og for den sags skyld modstanderne af sommertid) altså kunne gøre bedre.

Trist

Personligt syntes jeg at sommertid har udspillet sin rolle og bør afskaffes - men det gør mig sgu trist når folk begynder at lyve og opfinde argumenter for hvorfor sommertiden bør afskaffes - det gavner ikke lige frem og det fremme ikke afskaffelsen af sommertiden.

Argument #3, #4 og #6

Henvisningen til P1 Detektor omtaler overgangen fra sommertid til vintertid (som rettelig hedder normaltid). Der nævnes ikke noget om, at det også skulle gælde for skiftet den modsatte vej, så måske er det også en myte, ligesom det også lyder usandsynligt, at mange bliver syge af én enkelt times mindre søvn den ene gang om året, og at man skulle være uproduktiv i flere uger efter overgangen til sommertid, lyder også noget søgt.

Agument 4 imod holder antageligt ikke

Selvom jeg umiddelbart ikke kan se den store fordel i at gå over til sommertid, så holder augument 4 imod sommertid ikke i følge detektor på DR P1
http://www.dr.dk/P1/Detektor/Udsendelser/2012/11/06100059.htm

Der findes noget, som hedder UTC

Flere af de problemer som nævnes, f.eks. at sommertiden er forskellig fra land til land, er ikke større end at de opvejes de fordele, som sommertiden giver.

Artiklens forfatter mener, at det svært at ringe til venner eller familie i udlandet eller aftale tidspunktet for et telefonmøde mellem parter i USA, Danmark og Australien. Forfatteren nævner ikke, hvor nemt det er at koordinere tidspunktet. Der findes som bekendt noget, som hedder UTC, hvilket stort set er det samme, som tidligere gik under benævnelsen Greenwich Mean Time.

Danmark er én time foran UTC (http://asf.skysite.dk/?side=296066), når vi har normaltid, og to timer når vi har sommertid. Alle andre landes tidszoner er ligeledes fastlagt ud fra UTC, så det er blot at aftale et tidspunkt i UTC.

UTC er en forkortelse for Universal Time Coordinated. På dansk kaldes det Universel Tid (UT) eller undertiden verdenstid.

Seneste fra Kultur & Samfund

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg