Annonceinfo

Hvad er videnskabsteori?

Videnskab er ikke bare videnskab. For hvad vil det sige, at vi har fundet viden? Hvornår ved vi, at en teori er rigtig eller forkert? Det er et område for videnskabsteoretikerne.

Platon og Aristoteles var optaget af, hvordan man kunne bedrive ordentlig videnskab. Platon peger på himlen og idéernes verden som den vigtigste vej til erkendelse, imens Aristoteles (Platons elev) peger mod jorden og verden omkring os. Billedet er et udsnit af vægmaleriet 'Skolen i Athen' malet af Rafael i 1509-1510.

Videnskabsteori er en filosofisk diciplin, der handler om at studere videnskabernes metoder, normer og baggrund.

Det vil sige, at videnskabsteorien for eksempel kigger på, hvornår en teori kan siges at være bevist, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.

Videnskabsteorien ser også på, om videnskaben udvikler sig hen imod en større sandhed om naturen, eller om mennesket i virkeligheden selv 'opfinder' teorierne.

Karl R. Popper

De største og mest kendte videnskabsteoretikere er fra 1900-tallet.

I begyndelse af det århundrede mente teoretikerne, at alle videnskabelige teorier skulle kunne bevises (verificeres), ellers kunne man ganske enkelt ikke betegne det som videnskab. Den gruppe teoretikere kalder vi for logiske positivister.

Omkring 1960 træder Karl R. Popper ind på banen.

Han mente ikke, man nogensinde kunne bevise en teori. I stedet kunne man modbevise den (falsificere den). Derfor kan videnskaben aldrig finde endegyldige sandheder om naturen, men i takt med at en teori modstår mange forsøg på at blive modbevist, bliver den stærk. Den videnskabsteoretiske retning kalder vi for kritisk rationalisme.

Fakta

TEMA: Videnskabsteori

Læs meget mere om teorierne om videnskaben i vores tema: Videnskabsteori

Indtil da havde alle videnskabsteoretikere, inklusiv Popper, taget det for givet, at videnskaben skridt for skridt bliver klogere og klogere.

Thomas Kuhn

Men det billede ændrer Thomas Kuhn kort tid efter.

Han mente nemlig, at videnskaben udvikler sig i paradigmer eller i revolutioner.

En sådan videnskabelig revolution ændrer hele vores verdensbillede, men ikke fordi det gamle paradigme bliver modbevist, eller det nye bliver bevist. I stedet er det et helt sammensurium af forhold ved både det gamle og det nye, der udløser omvæltningen.

Som eksempel bruger han blandt andet overgangen fra Newtons mekaniske fysik til relativitetsteori og kvantefysik i starten af 1900-tallet. I det gamle paradigme var alt i naturen forudbestemt af naturlovene, i det nye er det et spørgsmål om sandsynligheder og tilfældigheder.

Er videnskaben virkelig?

Efter Kuhns paradigmeteori begyndte nogle teoretikere at stille spørgsmålstegn ved, om videnskaben overhovedet kan sige noget rigtigt om naturen?

De kaldes relativisterne. Og de begyndte at betvivle, at videnskaben overhovedet kan komme frem med objektive sandheder.

Karl R. Popper (1902-1994) er en af de mest betydningsfulde videnskabsfilosoffer. Han mente, en videnskabelig teori kunne modbevises (falsificeres), men ikke bevises (Kilde: LSE library).

I stedet mente de, at al videnskab i bund og grund er afhængig af, hvordan videnskabsmanden selv frembragte og fortolkede sine data. Den ene teori kan derfor være lige så god som den anden.

De mest radikale af den gren af videnskabsteorien går under betegnelsen socialkonstruktivisterne.

De mener faktisk ikke, naturvidenskab er afgørende forskelligt fra fiktionslitteratur, fordi videnskabens erkendelser er konstrueret af mennesker. For dem er videnskabelige teorier 'opfindelser' og ikke 'opdagelser'.

Videnskabshistorie og videnskabssociologi

Udover videnskabsteori er der også andre retninger, der kigger på alt det, der findes rundt om selve de videnskabelige resultater.

Videnskabshistorien undersøger for eksempel, hvordan videnskaben har udviklet sig fra oldtiden og til i dag. Den ser blandt på videnskaben i det antikke Grækenland, i Middelalderen, i Renæssancen, i Oplysningstiden og i dag.

Videnskabssociologi handler om at finde ud af, hvordan videnskabsmænd interagerer og arbejder som mennesker. Den ser på, hvilke sociale mekanismer der påvirker videnskaben. Nogle videnskabssociologer mener ligefrem, at al videnskabelig erkendelse er socialt betinget.

I 1990'erne udviklede det sig til en 'krig' (science war) mellem specielt naturvidenskabsmænd og videnskabssociologerne om, hvorvidt naturvidenskab er uafhængig af menneskelig påvirkning.

Science Wars: Bogen 'Higher Superstition: The Academic Left and its Quarrels with Science' startede en 'science war' om, hvorvidt naturvidenskabens erkendelser og resultater er uafhængig af menneskelig indflydelse. (Forlag: The Johns Hopkins University Press)

To amerikanske forskere - biologen Paul R. Gross og matematikeren Norman Levitt - udgav i 1994 bogen 'Higher Superstition: The Academic Left and its Quarrels with Science'. Bogen var ment som en advarsel mod, hvad de opfattede som nogle intellektuelles flugt fra rationalitet og videnskab.

Det blev startskuddet til en debat, der fik tilnavnet 'Science Wars', og som især tiltrak offentlighedens interesse, da den amerikanske fysiker Alan Soka i 1996 fik optaget en artikel i det ansete amerikanske sociologitidsskrift 'Social Text'.

Men artiklen, der havde titlen 'Transgressing the boundaries: Toward a transformative hermeneutics of quantum gravity', var et fupnummer. 

Sokal havde som parodi på svært tilgængelige, jargonfyldte og citattunge postmodernistiske artikler samlet en række meningsløse citater om fysik og matematik fra en håndfuld fremtrædende franske filosoffer og intellektuelle, bl.a. Jacques Derrida, Jacques Lacan og Bruno Latour.

Da han afslørede fupnummeret, udbrød en heftig diskussion, der bredte sig til avisernes forsider, om videnskabelig redelighed, intellektuel ærlighed, og i hvilken grad naturvidenskaben kan hævde at beskrive en omverden, der eksisterer uafhængigt af menneskeskabte begreber.

Der er ikke opstået større enighed mellem de to sider i debatten, men den har for mange belyst vigtigheden af, at videnskabsfolk ikke udelukkende skal begrave sig i arbejdet for en snæver fagkreds, men også søge en dialog med andre videnskabsgrene og med den bredere offentlighed.

5. De hæmmende paradigmer.

Slettet grundet den manglende interesse for videnskabsteori.

Mvh

Ole Bjørn :o)

4. Paradigmer, "berøringsangst" og overbevisninger.

Slettet grundet den manglende interesse for videnskabsteori.

Mvh

Ole Bjørn :o)

3. Videnskabsteori og alternativ tænkning.

Slettet grundet den manglende interesse for videnskabsteori.

Mvh

Ole Bjørn :o)

2. Pålidelige beviser og evidens.

Slettet grundet den manglende interesse for videnskabsteori.

Mvh

Ole Bjørn :o)

1. Modstanden mod alternative terapier?

Slettet grundet den manglende interesse for videnskabsteori.

Mvh

Ole Bjørn :o)

Om at skrive postmodernistiske artikler

Besøg 'The Postmodernism Generator', postmodernistisk plapren lavet af et computerprogram.Generatoren er en næsten uudtømmelig kilde til tilfældigt frembragt, syntaktisk korrekt ævl indeholdende alle de rigtige Buzz-words, og de kan kun kan skelnes fra "den ægte vare" ved at være morsommere at læse.Hver af artiklerne er enestående, indeholder fodnoter og er klar til offentliggørelse.Man kan frembringe tusinder af artikler hver dag. Kopier hver enkelt, reload page og få den næste.http://www.elsewhere.org/pomo/

SV:Meningsløst

"Sokal havde som parodi på svært tilgængelige, jargonfyldte og citattunge postmodernistiske artikler samlet en række meningsløse citater om fysik og matematik fra en håndfuld fremtrædende franske filosoffer og intellektuelle, bl.a. Jacques Derrida, Jacques Lacan og Bruno Latour."
Det er korrekt at citaterne blev meningsløse i den kontekst de blev sat ind i af Sokal. Men jeg er nu ked af at artiklens forfatter får det formuleret således, at ovennævnte filosoffer skulle have skrevet meningsløse ting.

Forfatteren har ret, omend henvisningen til Sokals artikel ikke er, den korrekte kilehenvisning er flg.
I bogen "Fashionable Nonsense" analyserer Sokal og Bricmont " long extracts from the works of Jacques Lacan, Julia Kristeva, Paul Virilio, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Luce Irigaray, Bruno Latour, and Jean Baudrillard who are considered by some to be leading academics of Continental philosophy, critical theory, psychoanalysis or social sciences. Sokal and Bricmont set out to show how those intellectuals have used concepts from the physical sciences and mathematics incorrectly. The extracts are intentionally rather long to avoid accusations of taking sentences out of context."
'The book gives a chapter to each of the above mentioned authors, "the tip of iceberg" of a group of intellectual practices that can be described as "mystification, deliberately obscure language, confused thinking and the misuse of scientific concepts."'
'Lacan is criticized for drawing an analogy between topology and mental illness that, in Sokal and Bricmont's view, is unsupported by any argument and is "not just false: it is gibberish"'
http://en.wikipedia.org/wiki/Fashionable_Nonsense#Incorrect_use_of_scientific_concepts

Meningsløst

"Sokal havde som parodi på svært tilgængelige, jargonfyldte og citattunge postmodernistiske artikler samlet en række meningsløse citater om fysik og matematik fra en håndfuld fremtrædende franske filosoffer og intellektuelle, bl.a. Jacques Derrida, Jacques Lacan og Bruno Latour."
 
Det er korrekt at citaterne blev meningsløse i den kontekst de blev sat ind i af Sokal. Men jeg er nu ked af at artiklens forfatter får det formuleret således, at ovennævnte filosoffer skulle have skrevet meningsløse ting.
 
Er det bare mig der læser det sådan?

Lille ups!

Jeg skulle sæ'fø'li' have skrevet 'videnskabsteoretiske' - ikke 'videnskabsfilosofiske' - vi kniber øjenlågene lidt sammen og lader som ingenting :-)

Popper var 25 år tidligere

"Omkring 1960 træder Karl R. Popper ind på banen."Det er lidt for sent. Poppers videnskabsfilosofiske hovedværk "Logik der Forschung" udkom i 1935 (Verlag von Julius Springer, Wien) .Måske forveksler du det med, at bogen første gang udkom på engelsk med titlen "The Logic of Scientific Discovery" i 1959 (Hutchinson & Co., England)?

Seneste fra Kultur & Samfund

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.