Annonceinfo

Handel med løveknogler kan resultere i naturbevarelseskatastrofe

ForskerZonenStigende handel med løveknogler har potentialet til at blive en af de mest omtalte natur-bevarelseskatastrofer i de kommende årtier, mener zoolog Mogens Trolle fra Statens Naturhistoriske Museum.

Man mener, at løvedelene bruges som alternativ til tigerdele, der nu er blevet helt forbudt at bruge i Asien. (Foto: Mogens Trolle)

Inden for de sidste par år er eksporten af løvekadavere og -knogler fra løvefarme i Sydafrika til det asiatiske marked vokset hastigt.

Man mener, at løvedelene bruges til at producere løvevin, et alternativ til tigervin, der nu er blevet strengt forbudt i Asien.

Eksporten er lovlig, men der er en stor bekymring for, at en opbygning af et marked for løveknogler i Asien kan medføre, at de vilde løver også står for skud, hvilket hurtigt ville kunne udvikle sig til en af dette århundredes helt store naturbevaringskatastrofer.

Denne bekymring forstærkes af, at det for nyligt er blevet afsløret, at nogle af de asiatiske forretningsfolk, der står for eksporten af løvekadavere, også er del af de mafiaagtige syndikater, der står bag den illegale handel af næsehornshorn fra Sydafrika.

Eksporten er kraftigt stigende

I 2009 og 2010 er over 400 løvekadavere blevet eksporteret fra Sydafrika til Laos og Vietnam. Man har endnu ikke de officielle tal fra 2011, men tendensen er helt klart, at eksporten er kraftigt stigende.

Kadaverne stammer fra løvefarme, som Sydafrika har omkring 200 af. Løvefarmene opdrætter - under hvad mange ville mene var kummerlige forhold - løver til trofæjagt. Når løverne er store nok, udsættes de i et indhegnet reservat, hvor udenlandske storvildtjægere betaler astronomiske summer for at nedlægge dem (denne form for jagt kaldes ”canned hunting”).

Tidligere har man ikke brugt knoglerne fra denne løveindustri til noget, men nu har man fundet ud af, at man kan tjene godt på at sælge knogler og kadavere til det asiatiske marked.

Nogle farmere overvejer oven i købet helt at droppe trofæjagten og producere løver udelukkende til denne handel.

Bruges som alternativ til tigere

Fordi løverne stammer fra fangenskab, er det ikke forbudt at eksportere dem, så længe man blot opnår tilladelse fra CITES (Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter), hvilket ikke har været noget problem for de asiatiske forretningsfolk, der står bag eksporten.

Man mener, at løvedelene bruges som alternativ til tigerdele, der nu er blevet helt forbudt at bruge i Asien, (og i øvrigt sværere og sværere at skaffe, efterhånden som tigrene er blevet sjældnere).

Der er blandt andet en tradition for at lave tigervin, som produceres ved at lade hele tigerkadavere ligge i vin og trække. Troen er, at hvis man drikker tigervin, får man overført noget af tigerens styrke.

Det faktum, at det i mange tilfælde er hele løvekadavere og -skeletdele, der eksporteres til Asien, tyder på, at man bruger dem til at producere løvevin på lignende vis.

Løvevin er det nye sort

Da løven jo som tigeren repræsenterer styrke, kan man i en verdensdel, hvor den flere tusinde år gamle tro på traditionel medicin stadig lever i bedste velgående, givetvis nemt markedsføre idéen om, at løvevin er det nye sort.

Med det økonomiske boom i denne del af verden, er der flere og flere, der får råd til dyr naturmedicin, så basis for et omfattende marked er der.   

Løvefarmerne i Sydafrika argumenterer for, at det, at de fortsat får lov til at levere løver til det asiatiske marked, vil være med til at bevare både løverne og tigrene i naturen ud fra rationalet, at hvis man legalt kan få knogler fra fangenskab, så er der ingen grund til at drive ulovligt krybskytteri på de vilde dyr. 

Imidlertid er der ingen beviser for, at verden rent faktisk fungerer sådan. Tværtimod.

Tigerfarme i Kina forhindrede ikke, at de vilde tigre blev forfulgt – den sydkinesiske tigerrace uddøde formodentlig i naturen i slutningen af forrige århundrede.

En af de allerstørste trusler mod tigerens overlevelse er netop handlen i knogler brugt til traditionel medicin, deriblandt tigervin.

Af samme grund indførte man i 1993 i Kina et totalforbud mod handel med tigre og tigerprodukter. Det var et forbud, som har været vældigt godt for tigeren, men måske nu kan vise sig, at være rigtigt skidt for løven. 

Vietnam er hovedmodtager
Løvevin er blevet det nye sort, og den nye tendens kan få fatale følger for dyrenes konge. (Foto: Mogens Trolle)

Den enorme bekymring blandt naturbevaringsorganisationer er således, at et voksende marked for løveknogler i Asien vil medføre, at de vilde løver også står for skud.

Denne bekymring er ganske velbegrundet, ikke mindst fordi det for nyligt er blevet afsløret, at en thailandsk forretningsmand Chumlong Lemtongthai, hvis firma i Laos, Xaysavang Trading Export-Import, modtog størstedelen af løvekadaverne eksporteret lovligt fra Sydafrika i 2009-2010, også er involveret i den illegale handel med næsehornshorn fra Sydafrika. 

Hovedparten af eksport af næsehornshorn fra Afrika sker fra Sydafrika og styres af velorganiserede syndikater, der bruger mafialignende metoder såsom bestikkelse og trusler.

De er velbevæbnede, har avanceret kommunikationsudstyr, nedlægger næsehorn med bedøvelsespile med en dødelig dosis gift for ikke at afsløre sig selv med larmende geværskud og bruger sågar nogle gange helikoptere til deres næsehornsjagter.

Hovedmodtagerlandet for næsehornshorn fra Sydafrika er netop Vietnam, som også er et af hovedmodtagerlandene for løvekadavere, så kanalerne og logistikken for smugling af dyredele er i forvejen på plads.

Stor risiko for at blive udryddet

Hvis det asiatiske marked for løvedele fortsætter med at vokse, skal der ikke meget til at forestille sig, at næsehornssyndikaterne ser deres snit til at udvide krybskytteriaktiviteterne til løver også og skaffe løvekadavere fra nationalparker og andre beskyttede områder i stedet for at betale dyrt for dem fra farmene.

Løven placeres på IUCN’s Rødliste i kategorien ’sårbar’ (vulnerable), hvilket gælder arter, der er i ’stor risiko for at blive udryddet på lang sigt’.

Løvebestandene falder støt over hele Afrika i takt med, at artens udbredelsesområde skrumper til mindre og mindre øer i havet af menneskeskabte landskaber.

Man mener, at der i dag blot er omkring 20-40.000 vildlevende løver tilbage i Afrika. 

Vi er måske vidne til en lavine

Kombineres denne i forvejen alvorlige nedtur for den store kat med intensiv illegal jagt for at mætte det asiatiske naturmedicinmarked, vil det hurtigt kunne få katastrofale følger for bestandene. 

I en så fattig verdensdel som Afrika viser alle erfaringer, at det er meget svært at bevare de vilde dyr, når penge- og ressourcestærke organisationer skånselsløst sætter sig for at udnytte dem.

Et godt – eller skidt om man vil – eksempel på det er næsehornene, som er nogle af de dyr, man har investeret mest i at beskytte i Afrika. På trods af den dyre og mangeårige indsats er krybskytteriet af næsehorn eksploderet igen de sidste fem år.

Det vil tilsvarende være meget svært at forhindre de velorganiserede smuglersyndikater i at tage for sig af de vilde løver.

Tikkende bombe under dyrenes konge

I forrige århundrede hørte vi meget om det ulovlige krybskytteri på dyr som næsehorn, tiger og elefant (sidstnævnte for deres stødtænder).

Situationen med handel af løveknogler er en tikkende bombe, der har potentialet til at blive en af de helt naturbevarelseskatastrofer i dette århundrede.

Ligesom man i bred international erkendelse af, at handlen i tigerprodukter førte tigeren lukt mod afgrunden, forbød al handel med den stribede kat, så synes den eneste fornuftige reaktion på den hastigt stigende handel i løveknogler at være at sætte ind nu med et internationalt forbud mod handel, også med knogledele fra løvefarme.

Hvis lavinen først ruller, kan det i sin yderste konsekvens betyde, at vores efterkommere kigger tilbage på det 21. århundrede, som der vi udryddede dyrenes konge i naturen.

   

En uge fuld af videnskabelige oplevelser

A´propos Ål

"Jeg har ål "gående" i dammen på båden" sagde en bekendt for ca. 13 år siden til mig da jeg fik lyst til en ålemad.

Ned til båden tog vi så, og min bekendte fiskede en håndfuld ål op med et net.

De skulle jo flås, men her kom så en handling fra min bekendtes side der for tid og evighed fik min appetit på ål fjernet, og blev afslutningen på bekendtskabet.

Ål er slimede, og for at fjerne denne slim for nemmere at holde fast på ålen ved flåning, så jeg til min rædsel, at min bekendte hældte saltsyre over ålene.

Ålene skreg!

Mennesket er nogle forbandede skabninger over andre skabninger!

Endnu en hyldest til Ålen fra Clapton

Det kræver ikke meget fantasi at omgøre dette link til en sang for ålen og andre truede arter..

Det er nemt at sørge over tabte levende eller døde indenfor egen art... Men hvor meget interesserer vi os for dem, vi udrydder, og hvor farvellet er mere brutalt? Farvel ål, løve, frø, orangutang, skildpadde...

Will I meet you in heaven or ....

http://m.youtube.com/watch?v=7g2IlaDLVLo

Jeg er evig træt af, at folk går op i X-factor og den slags.. Jeg er hjertelykkelig for, at nogen går op i noget meningsfyldt såsom bekæmpelse af artsudryddelser... DET er kærlighed!

Mvh Dorte

Danskere spiser ål lovligt, selvom ål er udrydningstruede...

Det er rigtig fint at putte fokus på TCM (traditionel alternativ behandling) i Kina, som går ud over truede dyrearter inkl næsehorn, samtidig med at der ikke er videnskabeligt belæg for at indtage disse truede dyr som led i sygdomsbehandling mm. Føj Kina....

Men vi danskere er jo ikke stort bedre, og ålen er eksempel, hvor vi pga selvisk begær ignorerer, at vi samtidig æder truet dyreart...

Der var artikel på videnskab.dk om slimålen ( altså ikke almindelig "ål" ), hvor man i debatten både kan læse om vores spisetradition på området, forskningens historie indenfor naturvidenskabelig "åleforskning" samt dyrets status som udrydningstruet art.

Mon ikke det er rimelig vigtigt at putte fokus på i Danmark, når vi selv i praksis har indflydelse på det?

Det virker måske som en "fjollet" debattråd at putte fokus på igen - men så længe ål fortsat står på menuen i Danmark - så længe vil jeg minde om denne debat, som måske nærmest var mest seriøs under videnskab.dks artikel om slimålen... (Og en del af debatten er så ret indforståede jokes blandt mere vedholdende debattører... Derfor kommer der en del indlæg om Ålton, Aalton mv, som man kun forstår, hvis man har årelang erfaring med videnskab(dk) 8-) )

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/velbekomme-mod-alen-med-de-usae...

Mvh Ålens kvindelige fortaler

Man kan gøre en indsats for de truede dyrearter..

Der er rigtig mange dyrearter, som er truede direkte pga menneskelig indblanding.

Hvis man er ung og skal ud og opleve verden før endt universitetsuddannelse eller lignende er der god mulighed for at kombinere det med et arbejde for nogle af de truede dyrearter.

Min datter er netop kommet hjem efter at have været voluntør på 3 af den slags projekter i Sydamerika. (Før hun starter lægestudiet). De mødte masser af andre unge der studerer biologi mm, og får lært sprog samtidig. De fik sågar lov til at assistere ved operationer på nogle af dyrene inkl brøleaber og papegøjer.

Nogle steder er det faktisk lovligt lokalt at have "vaner" som er med til at true truede dyrearter yderligere. Et eksempel er havspildpaddearter, hvor lokalbefolkningen helt lovligt indsamler æggene til videresalg. Der forhandles så med NGO-organisationer såsom ARCAS om at aflevere en andel af de indsamlede æg til ARCASs udklækningssteder ("hatcheries"), hvor ca 90% af æggene så bliver til skildpadder, der kan sættes ud i havet.

Så udover det er en sjov måde at rejse på som ung dansker, er det også en meget håndgribelig måde at redde nogle truede dyr og sætte øget fokus på problematikken.

Her i Danmark kan man også gøre noget. Man kan f eks lade være med at spise ål, som også er udrydningstruede pga (vores) menneskelige adfærd.

Mvh Dorte

Seneste fra Kultur & Samfund

 • Hvad er ondskab?

  Verden og livet er fyldt med lidelse, smerte, ulykke og ondskab. Men hvor kommer alt det onde fra? Hvem står bag al elendigheden? Der er to muligheder: Enten er det Gud, eller også er det mennesket.
  Bringes i samarbejde med 50 ideer, der ændrede verden
 • Journalistik er en udfordring i små samfund som Grønland

  Naimah Hussain har arbejdet som nyhedsjournalist i Grønland og oplevet, at det var noget helt andet, end det hun kendte fra Danmark. Hun er nu i gang med at skrive en ph.d. om den grønlandske medieverden, som ifølge hende repræsenterer nogle fælles vilkår for journalistik i små samfund.
  Bringes i samarbejde med E-magasinet Polarfronten
 • Forsker skal finde opskrift på aktieskat

  Kan en skat på finansielle transaktioner gøre aktiemarkederne mere stabile ved at begrænse spekulation? Eller vil et opgør med spekulanterne blot skabe mere usikkerhed på markederne? Et nyt forskningsprojekt skal finde svaret.
  Bringes i samarbejde med Det Frie Forskningsråd

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Mest sete video