Annonceinfo

George Lakoff: Socialister ved intet om fornuft

Venstreorienterede politikere misforstår den måde, menneskets hjerne fungerer på. Derfor har de svært ved at sætte den politiske dagsorden. Sådan lyder det fra den amerikanske super-forsker George Lakoff.

Professor George Lakoff er træt af, at venstreorienterede politikere ikke kan finde ud af at kommunikere deres politik. Derfor arbejder han på en bog med ord, som venstreorienterede politikere med succes kan bruge i deres retorik. Ord, der for eksempel ikke er negative over for skat - som 'skattelettelse' og 'skatteskrue' er det. (Foto: 1Veertje)

Socialdemokraterne og SF har gjort det i Danmark. Demokraterne har gjort det i USA. De har flyttet deres politik – blandt andet den økonomiske – mod højre for at lokke mere højreorienterede vælgere ind i folden.

Men det er intet mindre end en snothamrende dum strategi. Vores hjerner er nemlig indrettet sådan, at vi bliver mere højreorienterede, jo mere vi udsættes for konservativ tankegang. Og vi bliver mere venstreorienterede, jo mere vi bliver præsenteret for socialistiske løsninger på samfundets problemer.

George Lakoff: Ryk til højre - og mist vælgere

Sådan lyder opsangen fra en af verdens største venstreorienterede akademiske superstjerner. George Lakoff er professor i lingvistik på University of California, Berkeley, og han besøger i disse dage Danmark.

»De fleste borgere har højreorienterede holdninger i forhold til nogle ting – og venstreorienterede i forhold til andre.«

»Alverdens venstreorienterede vil så gerne møde vælgerne, ’hvor de er’. Derfor rykker de til højre og taler til vælgernes konservative side. Men ved at gøre det, bliver borgerne blot bekræftet i det konservative verdensbillede – de bliver mere højreorienterede. Det viser vores studier i sprogets metaforer og hjernens processer,« siger George Lakoff i forbindelse med en forelæsning om bevidsthed, metaforer og politisk framing på Københavns Universitet.

Ordet ’skattelettelse’ gør os til liberalister

George Lakoff er kendt for at analysere, hvordan politikere kan sætte rammerne for deres kommunikation ved hjælp af metaforer i deres sprog. Han fortæller, at højreorienterede partier igennem mange årtier har været suveræne til at kommunikere i et sprog, som kan forføre den menneskelige hjerne.

»Da George W. Bush holdt sin første tale, efter han var blevet indsat som præsident, brugte han ordet ’skattelettelse’ (tax relief, red.). Og det samme gjorde han i stort set alle taler derefter.«

»En ’lettelse’ opstår, når nogen fjerner et ubehag – for eksempel en smerte. Det vil sige, at den, der vil give dig lettelsen, er god, fordi han vil fjerne smerten. Og den, der ikke vil give dig lettelsen, er ond,« fortæller George Lakoff.

Fakta

George Lakoffs analyser viser, at vi forstår verden gennem metaforer i sproget. De metaforer bygger på kropslige oplevelser, som vi alle har haft.

Når små børn oplever nærhed er det igennem kropskontakt, som også giver varme. Det har ført til udtryk som "Han er sådan en varm person”.

I eksperimenter på Yale University i USA lod man f.eks. en gruppe testpersoner holde en kold eller varm drik i hånden, inden de gav hånd til andre testpersoner, som så skulle bedømme hvor imødekommende og varme personligheder disse havde. Personer, der tidligere havde holdt en varm kop, viste sig at have en målbart højere score end dem, der havde holdt en kold kop.

»Når George W. Bush bruger ordet ’skattelettelse’, får han os til at tænke konservativt. Vi kommer til at tænke, at skat er noget ondt, og at det er en lettelse at slippe for den,« siger George Lakoff.

George Bush påvirkede altså vælgerne ved at benytte en sproglig metafor, der bekræfter et højreorienteret syn på samfundet.

Derfor tager socialister fejl

Det virker måske mærkeligt, at lige præcis alle verdens højreorienterede partier – næsten ubemærket – kan finde ud af at påvirke vælgernes politiske holdninger, imens socialister ikke kan. Men forklaringen er meget enkel:

 • Venstreorienterede politikere tror, at menneskets fornuft bliver påvirket af gode, intellektuelle argumenter. Og det gør den ikke. Det viser George Lakoffs analyser af, hvordan vi forstår verden ved hjælp af sproglige metaforer, følelser og empati.
   
 • Højreorienterede lader derimod til at vide, at vi mennesker har en fornuft, der i meget stort omfang bliver påvirket af følelser og empati. Og det udnytter de i deres kommunikation med vælgerne.

Der findes altså to meget forskellige måder at forestille sig den menneskelige fornuft på:

 1. Venstreorienterede politikere syn på fornuft bygger på den tradition, som vi kender fra oplysningstiden i 1700-1800-tallet. Den går ud fra, at fornuft og følelser er to meget forskellige elementer. Oplysnings-politikere mener, at de taler til menneskers fornuft ved at bruge sammenhængende argumenter og fremlægge gennemarbejdede analyser. Den type fornuft bliver dyrket på universitetsstudier som statskundskab og jura.
   
 2. Højreorienterede politikeres opfattelse af fornuft erkender, at mennesker ikke kan opfatte verden, uden at de gør brug af deres følelser og empati. Den opfattelse af fornuft har reklamefolk for længst fundet ud af, er den rigtige. Det er i hvert fald den, der kan sælge vaskepulver og cola. Hvis en reklame skal give os lyst til at købe en cola, skal den tale til vores følelser – og måske endda lokke underbevidste budskaber ind i vores hoveder.

»Når højreorienterede vælger at studere et fag på universitetet, ender de tit med business – hvor man også lærer om marketing.«

»Når venstreorienterede politikere vælger fag, er det derimod tit statskundskab. På den måde bliver de vestreorienterede opdraget i den ’forkerte’ opfattelse af, hvordan menneskets fornuft fungerer. Og de ved det ikke engang selv. Derfor tager de fejl igen og igen,« siger George Lakoff.

Sprogets metaforer ændrer vores hjerner

Den amerikanske professor og hans medarbejdere har undersøgt, hvordan metaforerne i vores sprog spiller sammen med vores hjerner. Undersøgelserne bekræfter, at reklamefolkenes fornuft-opfattelse er den mest rigtige. Det betyder, at politikere ved hjælp af deres ordvalg kan påvirke os til at få særlige holdninger.

Vores hjerner bliver nemlig rent faktisk indrettet efter de budskaber, vi bliver præsenteret for. Når vi bliver udsat for et højreorienteret samfundssyn, kobles visse dele af hjernen sammen. Venstreorienterede tanker skaber derimod andre koblinger.

Fakta

Læs mere om George Lakoffs sprogteori i artiklen:

Computere skal lære menneskets sprog

Under forelæsningen på Københavns Universitet redegjorde George Lakoff meget hurtigt for de meget indviklede detaljer i den proces, men pointen var tydelig: Når der først er skabt forbindelser i hjernen, udgør de udgangspunktet, hver gang vi skal forstå et nyt budskab. Når vi tilpas mange gange har hørt ordet ’skattelettelse’, kommer vi derfor fremover helt automatisk til at forbinde et budskab om mere skat med noget negativt.

Det sker, fordi hjernen har lært at forbinde 'skat' med noget ubehageligt. For at forstå metaforen ’skattelettelse’, må hjernen nemlig skabe en kobling mellem 'skat' og begrebet ’lettelse’ – der metaforisk hænger sammen med, at en byrde bliver fjernet fra vores krop. På den måde skaber hjernen forbindelser, som får os til at opfatte skat som en byrde.

Socialister bør studere kunst

Mange venstreorienterede forstår ikke, hvordan hjernen fungerer. Derfor adopterer de selv et ord som ’skattelettelse’, når de debatterer med borgerlige politikere. På den måde undergraver socialisterne deres eget samfundssyn, hvor skat er noget positivt, som gavner fællesskabet.

»I USA har de konservative ikke flyttet sig politisk i de seneste mange årtier. Men det har demokraterne. De tror på oplysningsfornuften, og at de kan kommunikere med folk ved at nærme sig dem, men kan de ikke. I stedet bekræfter de bare det konservative verdensbillede.«

»’Rigtig fornuft’ er en mangel blandt venstreorienterede.  Derfor burde de studere litteratur og kunst på universitetet. De studier behandler netop følelser og empati, og de leverer ’the real stuff’,« siger George Lakoff.

Professoren har netop færdiggjort en bog, som fortæller amerikanske demokrater, hvilke ord de skal benytte, hvis de vil bringe de konservative republikanere i defensiven.

Præcis hvilke trylleord, der er tale om, må vi dog vente med at læse, når bogen udkommer.

George Lakoff er blevet henetet til Danmark af centrum-venstre-tænketanken Cevea, så han kan oplyse den danske venstrefløj om sammenhængen mellem kognition, lingvistik og politiske ideer.

Angreb på min computer

Siden i går har jeg konstant haft angreb mod min computer. Hvad har jeg mon gjort forkert i denne debat?

En række kommentarer slettet

Tilbage til artiklens emne, tak, og undlad venligst samtidigt personangreb.

Redaktionen

Redaktionel linie?

Wilhelm er biolog - og det er jeg også mest af sind på en måde ; )

Det er hyperinteressant, som denne debat har udviklet sig uden anden form for redaktionel indgriben indtil videre.

Interessant emne i artiklen....

Interessant såkaldt moderering af debatten? .....

Mvh Dorte

Belønning

At have øje for et godt social netværk også økonomisk, har nok den bagside, at det ikke animere til at gøre en ekstra indsats, - hvis den ikke belønnes ?
Derfor har George Lakoff ret når han siger, at dem der hælder til venstre lader sig styre mere af følelser end fornuft.
Jeg tror at de har lidt berøringsangst over for det flittige menneske?

Fornuft

Jeg har så frygteligt svært ved at forstå hvorfor der hele tiden dukker indlæg op om hvor mange der ikke er født i Danmark der pt. opholder sig i landet - så vidt jeg kan læse så omhandler artiklen om fornuft og følelser i forhold til politisk overbevisning.

Så måske skulle vi lige vende skråen og så tage en debat om hvorvidt den gode George Lakoff har ret når han siger at dem der hælder til venstre lader sig styre mere af følelser end fornuft og hvis det er sandt er det så godt eller skidt? Det er jo ikke altid det fornuftige er det "rigtige" at gøre og det er heller ikke altid fornuftigt at lade følelserne styrer beslutningen.

Når det kommer til stykket så er der jo også forskel fra land til land - i nogle lande er man mere til højre når man er højreorienteret end man er her hjemme - lige som vi heller ikke har de ultra ortodokse røde der smider med sten lige så snart man vedtager en lov i parlamentet man ikke kan lide - Vi er vel mere en slags rødlige Venstrebønder eller blålige Socialdemokrater og ofte så tager vi vores beslutninger med et ben i hver lejre.

Tilbage til artiklens emne, tak

Redaktionen

Link

Jeg beklager vi i debatten har bevæget os lidt ud over de spørgsmål artiklen rejser, men jeg syntes det var væsentlig, at få de rigtige tal frem, og at vi dermed finder tilbage på sporet igen.
Derfor disse 2 link fra Rigspolitiet, som normalt kun kan udtale sig om disse forhold.

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=3a6851...

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=3a6851...

Kim Kaos

Nu er du igen ude med et personligt angreb trods det, at Vibeke Hjortlund tidligere her i debatterne har irettesat dig, og i enkelte tilfælde slettet indlæg fra dig.

Men personligt er du mig efterhånden ligegyldig.

Jihad Sparre ?

Hører denne kategori af "kælenavn" ikke under "Nationen"?

Og til Ove Kjær Kristensen: Du skal for forståelsens skyld undlade at sætte et "r" efter flygtninge!

Flygtning er ental og flygtninge er flertal.

Og trods din oplysning om, at Social- og Integrationsministeriet over for dig oplyser, at begrebet "sociale flygtninge" ikke eksisterer, er fakta og dermed virkeligheden dog den, at den største gruppe af folk der forlader deres land på grund af armod og elendighed, og søger til den vestlige verden, i håb om en mere menneskeværdig tilværelse, kan kaldes sociale flygtninge.

Jura eller ej!

re: Hvor er den redaktionelle linie?

Det er vist ingen linje - Sparres had forsøger de dog i perioder at dæmme op for ved at slette nogle af hans indlæg - men jeg er bange for at det eneste du kan gøre er slå dit indre ignorere filter til og så undlade at kommentere hans indlæg på et eller andet tidspunkt begynder han at kede sig og finder forhåbenligt et nyt sted at sprede sit møg.

Udgifter flygtninger

Niels Bak Udlændinge styrelsen oplyser, at det på asylområdet koster den danske stat 208.000 kr. pr. år at have flygtninger der ikke er hjemsendt, og at det i øjeblikket er 2400 flygtninger der af forskellige årsager ikke er hjemsendt.
Derudover oplyser Social og Integration ministeriet, at det juridisk ikke eksisterer noget begreb der hedder sociale flygtninger.
Til Povl Hansen. Jeg har aldrig oplyst, at jeg har samtaler med dem du anfører.

Hvor er den redaktionelle linie?

Jeg synes nedenstående debat - i særdeleshed udslippet fra Jihad Sparres endeløse galdeafløb - afføder ét relevant spørgsmål: Hvad er den redaktionelle linje for debatten på et videnskabs-site? Det her minder mere om Ekstrabladets "Nationen".
mvh
wlf

Og dog kan der åbenbart bankes lidt fornuft ind hovedet...

...på en socialist.

EU-fanatikeren, Helle Thorning-Schmidt, (kvinden, der ved løgn og bedrag blev vor nuværende statsminister) lægger nu afstand til dansk deltagelse i en europæisk finansunion.

"Jeg har svært ved at se, at danske skatteborgere skal hæfte for gæld i andre lande", siger Helle Thorning-Schmidt

Forbløffende, at HTS nu er begyndt at kere sig om danske skatteborgere.

Endvidere udtaler HTS, at det kan vare flere år, før danskerne igen kommer til folkeafstemning om EU:

Om EUROEN - som er og bliver en død sild, men som har forvoldt ubodelig skade for EU-samarbejdet, og som i yderste konsekvens kan føre til borgerkrigslignende tilstande i visse økonomisk uansvarlige EU-stater.

Om retsforbeholdet, idet det for overklasse-socialisten - vor statsminister på lånt tid - har sneget sig den tanke ind, at hele EU-halløjet er så skrøbelig et eksperiment, at det kan kollapse inden for en overskuelig årrække.

Og som en logisk konsekvens af HTS nye indsigt - med hjælp af mentale bombardementer fra mere politisk fornuftige rådgivere - udtrykker HTS nu sin skepsis over de nye planer om en bankunion og en finanspolitisk union.

Håb forude om EU-vanviddets snarlige kollaps, og Danmark igen en 100% suveræn stat - med effektiv grænsekontrol?

Uden at det hermed menes, at vi skal være lukkede over for omverden.

Tvært imod!

At kunne handle mere selvstændigt uden at have kommissioner, parlamenter, domstole og et hav af umyndiggørende og landsskadelige konvektioner hængende over hovedet.

Sikkerhedspolitisk er vi jo stadig medlem af NATO!

Lad os slutte her med at konstatere...

...rigtigheden af overskriften til artiklen: "Socialister ved intet om fornuft".

Sociale flygtninger.

Johan Sparre. Vi er måske kommet lidt ud ad et sidespor, men det kan jo tolkes lidt som en del af det socialistiske bedrag.
Jeg ved ikke hvorvidt at dine tal er rigtige og hvor mange sociale flygtninger vi modtager i forhold til andre EU lande, og hvor vidt vi er forpligtet til det?
Måske andre kan hjælpe?

...end vor størrelse og økonomi kan klare?

Så er det sandelig på tide, at Danmark siger stop for mere social indvandring.

Og her drejer det sig IKKE om de flygtninge-kvoter Danmark har aftalt med FN om at modtage.

Og på nuværende ævles og kævles der om sølle få milliarder til omfordeling, og hvor førtidspensionisterne f. eks skal fratages en god portion af deres ydelser.

Man kunne f.eks straks hente de 4 milliarder kroner der også tales om, hjem, ved at beskære den gavmilde u-landsbistand fra 15 milliarder kroner til 11 milliarder kroner.

Men ikke ét ord om den vanvittige udgift til tilstrømmende sociale flygtninge der på nuværende er en udgift for skatteborgerne på ca 100.000.000.000 kr - et hundrede milliarder kroner!

Årligt!

Ca. en tiendedel af hele vort nationalbudget!!

Og for en ordens skyld skal jeg oplyse dig om, at jeg ikke lider af angst for at omgås alverdens nationaliteter.

Det har jeg gennem ca. 25 år som sejlende maskinmester ingen problemer haft med, idet mange af besætningsmedlemmerne jeg har sejlet med, har været en blanding af alverdens nationaliteter, og hvor en del af dem også var muslimer.

Men at give en tørklæde-klædt smuk pige et verbalt kram, skal jeg skam nok holde mig fra, idet dette for nogle år siden i Bilka Odense, var truende nær ved at koste mig mit liv eller førlighed fra hendes Herre og Mester.

Har vi i det hele taget forpligtelse til at modtage sociale flygtninge?

Er der ingen beskyttelse for et lands oprindelige homogene befolkning over at skulle betale for en invasion, en invasion, der i sidste ende vil gøre
dette lands homogene befolkning til - ja, en illusion ?

Vi er alle mennesker.

Johan Sparre. Jeg går ind for at behandle mennesker ens i forhold til FN konventionen, det har i historien bevirket, at EU er blevet et multikulturelt samfund, fordi der har været så mange krige, sult og fattigdom, med sygdom og hungersnød til følge. Jeg ved ikke hvorfra du måske har din angst, for at omgå disse forskellige nationaliteter, men når du kommer tæt på disse mennesker, vil du opdrage, at det er mennesker med de samme følelser som dig og mig, og de samme forhåbninger om et liv uden sult og krig. Så giv dem et verbalt kram næste gang du møder dem og det vil blive gengældt, med et smil fyldt af livsglæde og forhåbninger.
Hvad angår tilstrømningen af flygtninger, har Danmark jo en forpligtelse som de øvrige EU lande, og vi skal naturligvis ikke påtage os uforholdvis større forpligtelser end vores størrelse og økonomi kan klare.

kjære ove kristensen

Du går altså ind for at EU-medlemsstaterne skal gøre deres bedste for at undergrave den befolkningsmæssige homogenitet?

Eller er det det omvendte du mener?

Og med hensyn til din påstand om, at folks handlekraft ikke går længere end til deres egen pengepung så undrer det mig, at der endnu ikke har været et landsdækkende oprør over, at 100.000.000.000 kroner bliver flået op ad folks pengepung til dækning af landsødelæggende indvandring.

Men måske accepterer folket denne økonomiske lænsning fra deres pengepung i bestræbelsen på, at undergrave deres egen homogene befolkningssammensætning?

I så fald, kan Peter Sutherland kun elske den danske etniske befolkning.

Som i øvrigt skulle være en illusion!

Måling af velfærd.

Johan Sparre. De sidste to linier i din mail tror jeg at DF er enig med dig i, men ikke mig.
Jesper Nørgaard Kjær.
Folks handlekraft går ikke længere end til deres pengepung. Vælgerne kan desværre ikke gennemskue, at den direkte beskatning af deres arbejdsløn, næsten altid bliver kompenseret af en forhøjelse af den indirekte beskatning omkring indførelse af nye afgifter, og øget brugerbetaling. De bliver også snydt her.
Jeg syntes derimod også, at vi mangler et grøn parti, der tør anvise en bæredygtig udvikling med en anden måling af velfærd og vækst.Vi må jo ikke lave reklame her for et sådant parti her, men vi kunne dog lave nogle målsætninger omkring et opgør med den eksisterende politik, uden at sætte navn på?

Men politikere med realistiske synspunkter...

...såsom Pia Kjærsgaard...bliver lagt for had af politisk korrekte danskerhadende landsskadelige politikere, forfattere, journalister og andet sammenrend i den klasse, der ikke vil Danmark.

Og Gud hjælpe mig!

Nu klapper denne for landet skadelige klasse i deres hænder over en nylig udtalelse fra FN´s særlige repræsentant for migration, Peter Sutherland, der udtaler:

"EU´s medlemsstater skal gøre deres bedste for at undergrave den befolkningsmæssige homogenitet blandt medlemsstaterne".

Opløftende.

Ja det er en opløftende kommentar, Jesper Nørgaard Kjær. Spørgsmålet er hvordan kan man få vælgerne til at indse, hvordan den politiske forførelse og voldtægt hænger sammen?
Her sidste gang var vælgerne træt af en regering, der ikke foretog andet end social nedskæring på de mest udsatte grupper. Så fik vi en anden regering som lidt til forveksling også kører i det samme spor. Så vil vælgerne tilbage til den tidligere regering, som i hovedtræk ønsker at videreføre det de mistede regeringsmagten på.Er vælgerne mon ubevidst blevet afhængig af denne politiske voldtægt?
Vi har fortjent realistiske ærlige politikere som du jo også efterlyser, men problemet er, at vælgerne kun ønsker nogle der er kendt i forvejen der kan forføre dem. Sådan går det tit med politik, de ukendte med realistiske synspunkter vælges ikke, fordi vælgerne ønsker at blive forført godt hjulpet af pressen, der er bange for at gå imod strømmen, fordi det ikke sælger aviser eller seertal.
Vi har kun en avis der udkommer i Weekenden, der tør gå imod strømmen, kunne den form for journalistik bare vinde større udbredelse.Den kortsigtede politik med den hurtige gevinst vinder ofte, på bekostning af den langsigtede som kræver en indsats, for på langt sigt at kunne høste frugter.

BEGGE fløje er utroværdige

"De er beskidte reklamemagere, som i magt - øjemed forfalsker sandheden for de mennesker, som lader sig voldtage. Det er sandt, at de venstre OG HØJRE - spekulative er uetiske samfundsomstyrtere a la 5. kolonne."

FYP

Og hvor står vi, som har indset det politiske vanvid? Er det ikke snart tid til, at et Grønt parti kommer til tinge. Et parti med fokus på bæredygtighed og et parti, som tør fremlægge de prioriteringer danskerne nødvendigvis må tage stilling til. Bøffer HVER dag eller biodiversitet? Forskning eller 70 tommer fladskærme? Vi kan ikke få det hele.

JANNIIK THORSEN TAK

Vidunderligt at læse et så langt og gennemanalyseret røntgenbillede af de sygt manipulerende venstreorienteredes italesatte retorik - for at vinde gehør, ved deres falske tilsyneladende humane synspunkter.

De er beskidte reklamemagere, som i magt - øjemed forfalsker sandheden for de mennesker, som lader sig voldtage. Det er sandt, at de venstre - spekulative er uetiske samfundsomstyrtere a la 5. kolonne.

At markedsføre en bog i politisk trylleri, skulle forbydes som pædofili.

Adfærds regulerende.

Politik er også hvem skal nu betale, og hvordan skal "byrden" nu fordeles.
Det gøres derudover også i form for adfærds regulerende adfærd, altså hvilken adfærd skal nu belønnes.
Dem der ikke er produktiv bliver betragtet som en byrde, f.eks. ældre byrden. Politikerne betragter ikke de ældre som et aktiv for samfundet. alene af den årsag, er det blevet Danmarks største forening.
Selv i dag har politikerne planer om at beskære folkepensionens grundbeløb, fordi de ældre nu lever mere sundt og længere.
De ældre bliver i dag betragtet som en slags kriminelle, idet de f.eks. skal meddele kommunen hvis de rejser udenlands og hvor?
Mange ældre spørger hinanden hvis vi har demokrati, hvordan kan vi så adfærds regulere politikerne?
Mange ældre vil i dag gerne være direkte produktive, men politikerne og arbejdsgiveren har ikke medtaget de ældre som en vigtig del af samfundet?

Lakoff vrøvler løs

"Venstreorienterede politikere tror, at menneskets fornuft bliver påvirket af gode, intellektuelle argumenter. Og det gør den ikke. Det viser George Lakoffs analyser af, hvordan vi forstår verden ved hjælp af sproglige metaforer, følelser og empati."

Nej det tror venstreorienterede politikere ikke. Alle politikere bruger følelsesladede argumenter, og dette uafhængigt af hvor de befinder sig på skalaen.

Lakoffs egen præsident, som siges at tilhøre venstrefløjen, blev valgt på sloganet "time for a change".

Og hvad indebærer så dette "change"? Ja det har stået lidt uklart siden han blev valgt, men det er en metafor der virker. Da folk var trætte af det bestående og en økonomisk krise lige havde ramt landet, ja så er det klart at de ønskede en eller anden form for forandring.

Om ikke andet så er venstreorienterede politikere værst hvad angår velfærdspopulisme og appelleren til følelser.

Fx. er venstreorienterede politikere værst til at love velfærd til flertallet af samfundets grupper. Om det er unge, pensionister, indvandrere, de "svage", eller andre grupper som er udråbt til ofre af samfundet.
Hvor der ikke er populistiske skattelettelser på programmet, så er der velfærdsflæsk til alle dem som ikke ikke tilhører toppen af samfundet.

Der er selvfølgelig ikke penge til at tilgodese alle de ønsker som alle de "svage" har, da pengene som bekendt kun kan bruges en gang. men alt dette er glemt efter valgkampen. Og så behøver man jo ikke at holde sine løfter de næste 4 år. Sådan er vilkårene i et mediekrati.
Alle politikere laver dette nummer, men venstrefløjen er værst da de skal tilgodese alle dem som de mener er "svage".

Dette er om noget følelsesladet retorik, og har langt mere med kynisk vælger spekulation at gøre, end med rationel samfundsøkonomisk kalkyle.

Hvad angår politisk korrekthed og multikultur, så er venstrefløjen også værst her. Her bliver borgerne i tide og utide overhældt med floskler som "tolerance", "diversitet", "kulturberigelse" og des lignende. Det er ofte ganske uklart hvad disse begreber refererer til, og hvilken "fornuft" de prøver at tale til, men det lyder selvfølgelig godt.

Politisk korrekt udskamning, ved fx. at stemple indvandrings kritiske røster som "racister", "intolerante", eller at de lukker deres "indre svinehund" ud, er også en praksis som er ganske udbredt på venstrefløjen.

Her er heller intet oplæg til en rationel dialog, da man ved at stigmatisere og appellere til den dårlige samvittighed, ved at dæmonisering og er langt mere effektivt.

I det hele taget er venstrefløjen langt mere bevidst om virkningen af propaganda, og hvordan man får folk til at rette ind. Og det har de været lige siden marxister som Lukacs og Gramsci for alvor satte dette tema på den marxistiske dagsorden. Denne dagsorden blev ført videre hos Frankfurt skolen, og senere institutionaliseret i hele vesten i kølvandet på ungdomsoprøret.

Om ikke andet så foregår politikken i dag på venstrefløjens præmisser, i den forstand at det er kulturmarxister der sætter dagsordenen på hele det værdipolitiske område. Kun på det økonomiske område kan neoliberale internationalister være med.

Så det er så sandelig endnu en løgn Lakoff fyrer af når han påstår følgende;

»I USA har de konservative ikke flyttet sig politisk i de seneste mange årtier. Men det har demokraterne. De tror på oplysningsfornuften, og at de kan kommunikere med folk ved at nærme sig dem, men kan de ikke. I stedet bekræfter de bare det konservative verdensbillede.«

Og det er endnu mere usandt når man tager europæiske forhold i betragtning.
Der er siden 60erne nærmest sket en revolution hvad angår opbygningen af en velfærdsstat, og værdierne er i den grad blevet langt mere internationalistiske og kosmopolitiske. Konservativt tankegods er blevet stærkt marginaliseret.

Det er ikke klart hvorfor Lakoff vælger at fyre så mange usandheder af på så kort plads. Er det for at tækkes "fornuften" hos hans venstresnoede tilhørere hos CEVEA? Eller er det et klodset forsøg på at manipulere og indoktrinere?

Svært at sige. Men for folk som kender noget til emnet, er det svært at tage hans ordskvalder seriøst.

VENSTRESNOEDE HJERNERS LYST

Mon ikke der er langt flere faktorer, som styrer den politik, som de venstreorienterede udøver og udmønter i et sprog, som de har med hjemmefra eller kredsen omkring dem?

Disse mennesker blev tidligere opfattet, som havende siddet skævt på potte.

Miljø og gener er en dunkel affære, men at politik skulle kunne opnå succes ved at lokke med de rigtigt valgte ord, udtænkt af en venstreorienteret amerikansk professor synes ikke at være gangbar eller etisk acceptabelt.

Et land har brug for en sund vej at gå på : der gives mange veje til Rom. Somme er pinefulde og stærkt undertrykkende uden frie valg og trivsel på rejsen. Autoritære systemer både nuværende og Sovjet med Kina mv taler deres eget sprog om menneskets undergang og degenerering knyttet til magt og ideologi.

At tilpasse et kælent sprog toner af velklingende lokkemad er en skummel ret, som man ikke behøver professorbøger til, for at afvise. Han vil bare gøre en forretning ud af sit venstresnoede tankeeksperiment, som han har givet eget liv, pseudo liv.

Det kræver jo hjerne,....

...for at forstå hvordan en hjerne fungerer!

Øh !

Er der mon nogen derude, som kan forklare (gerne med ganske få ors) hvad forskellen er på middelalderlige antagelser og videnskab ?

indfør kunst og litteratur som bi-fag på Statskundskab-studiet

’Rigtig fornuft’ er en mangel blandt venstreorienterede. Derfor burde de studere litteratur og kunst på universitetet. De studier behandler netop følelser og empati, og de leverer ’the real stuff’,« siger George Lakoff.........

Vi må følge tanken et skridt videre. Det ligger dybt i venstreorienteret tanke at almuen er uvidende og dum, og derfor må belæres af bedrevidende om den sande lære, der så normalt er det modsatte af hvad almuen mener.

Guru Lakoff understøtter denne fordom ved at belære sine disciple om at den sande lære mod "rigtig fornuft", der indebærer noget for dem så virkelighedsfjernt som følelser og empati.

Konsekvensen af at venstreorienterede disciple, "brandbeskatning er godt"-folket, tilegner sig følelser og empati, er vel netop at de så oppebærer evner til at forstå konsekvensen af deres handlinger på virkeligheden. Denne sandhed er så utålelig at de herefter vil blive højreorienterede.

Det er naturligvis derfor venstreorienterede, i sagens natur, ikke har nogen udviklingstanker om at læse litteratur eller kunst.

Som vi dagligt kan se på den halvstuderede samling af MF'er vi har valgt på tinge, burde man måske overveje hvorvidt Statskundskab-studiet burde have obligatoriske fag i kunst og litteratur. Det forekommer mig at dette vil forbedre såvel den studerende som fællesskabet.

Seneste fra Kultur & Samfund

 • Grønland i tal: Forstå verdens største ø gennem statistik

  Grønland er på mange måder et land, der er på vej frem. Alkoholforbruget falder, uddannelsesniveauet og den forventede levetid stiger, men det sker fra et svagt udgangspunkt. Bliv klogere på landet med 10 markante tal.
 • Sådan bliver du en synder

  Synd og arvesynd er fundamentale begreber inden for kristendommen. De går tilbage til Det Gamle Testamente, hvor Adam og Eva ved at spise af kundskabens træ forbrød sig imod Guds skabelseslov.
  Bringes i samarbejde med 50 ideer, der ændrede verden
 • Vi lever i en overvågningskultur

  TÆNKEPAUSER: Overvågning er meget mere end et videokamera i gågaden eller en ond Big Brother, der holder øje med os. Vi lever i en tid, hvor smartphonen kan tracke løbeturen, og sociale medier vrimler med personlige oplysninger. Det behøver vi ikke nødvendigvis frygte, mener forsker. Men vi skal huske, at nettet aldrig glemmer.
Grønlandske stemmer

Majken Djurhuus Poulsen, ph.d.-studerende ved GEUS i Grønland.

Læs mere om Majkens forskning her: Grønland vil give rubiner fødselsattest

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg