Annonceinfo

Dommedag udsat: 2012 er ren spekulation

En ny film påstår, at Jorden går under den 21. december 2012 – dagen, hvor den ældgamle maya-kalender udløber. Men det er pure opspind, lyder den videnskabelige dom.

»Menneskehedens tidligste civilisation advarede os: Denne dag ville komme,« indleder traileren til den omdiskuterede dommedagsfilm '2012', der får premiere fredag den 13. november.

I forfilmen toner en tv-journalist i år 2012 frem på skærmen og sammenfatter den påstand, som filmen bygger på:

»Maya-kalenderen forudsiger, at tidernes ende kommer den 21. december dette år.« Journalisten forsvinder, og i stedet vises rædselsvækkende billeder fra det, der ligner Jordens undergang:

Den kæmpemæssige Jesus-statue i Rio de Janeiro falder sammen. Træer står i flammer. Mennesker kaster sig mod Jorden og beder. Gigantiske fugleflokke flygter. Folk går amok i massedemonstrationer. Ildkugler på størrelse med biler rammer Jorden. Bygninger og veje kollapser. Ja, selv Guds prægtigste hus på Jorden, Peterskirken i Rom, styrter sammen.

Et spørgsmål sniger sig ind på nethinden, når de dramatiske billeder ruller over skærmen: Er det ren science-fiction, eller er der virkelig en fare for, at Jorden går under den 21. december 2012? Vi har spurgt eksperterne og giver svarene her: 

'Ren og skær kommerciel spekulation'

Der er bred enighed om, at den uhyre præcise maya-kalender udløber ved vintersolhverv den 21. december 2012.

Sådan ser Jordens undergang ud i filmen 2012. Her er det Los Angeles, der skrider ud i Stillehavet. (Foto: Sony Pictures)

Men ifølge historikeren Finn Madsen, der ekspert i mayaernes mere end 2.000 år gamle kultur og forfatter til bøger om den engang højtudviklede mesoamerikanske civilisation, har mayaerne aldrig forudsagt Jordens undergang.

»Filmen 2012 er vurderet ud fra de tilgængelige trailere ren og skær kommerciel spekulation. Der skal penge i kassen, og det skal der nok komme,« siger Finn Madsen om dommedagsfilmen.

»Der er ingen seriøse forskere, der kan sige, at mayaerne har udtalt, at verden slutter 21. december 2012,« fortsætter han.

»Men den såkaldte langtidskalender slipper op på den dato. Og det betyder, at der må ske noget andet. Man kunne forestille sig, at man så fortsætter med en ny kalender, ligesom vi gør, når 2009-kalenderen udløber, og vi går over til 2010-udgaven.«

Maya-eksperten venter ingen katastrofer ved kalenderens udløb. Tværtimod mener han, at mayaerne hen mod kalenderens slutning snarere ville have valgt at fejre begivenheden ved for eksempel at indvie ombygninger af templer og pyramider eller ved at opføre stentavler med herskerens portrætter og propagandaindskrifter.

Sådan fejredes sædvanligvis afslutningen af en såkaldt katun, der er en periode på 20 år. Langtidskalenderens afslutning ville formentlig have afstedkommet noget tilsvarende - bare i meget større målestok. Alt dette forbliver dog spekulation, for spaniernes erobring af maya-landet omkring år 1540 bragte maya-civilisationen til grunde.

'Totalt misk-mask'

Men på internettet findes massevis af hjemmesider og videoer, der er af en helt anden opfattelse end Finn Madsen. De giver ligesom filmen 2012 meget dystre bud på, hvad der kommer til at ske den 21. december 2012.

Flere af hjemmesiderne og videoerne kæder maya-kalenderens udløb sammen med forudsigelser af Jordens undergang, som Nostradamus, Hopi-indianere og den kinesiske orakelbog I Ching angiveligt har foretaget.

Mayaerne er berømte for deres store interesse for astronomi, og mange af dommedagsprofetierne på internettet tager netop udgangspunkt i forestillinger om planeters placering i forhold til hinanden og solsystemets bevægelse rundt i galaksen.

Den mest udbredte teori forklares i en video på YouTube og går ud på, at solsystemet angiveligt vil krydse den galaktiske ækvatorlinje samtidig med Maya-kalenderens udløb.

Men rumforskeren Søren Brandt fra DTU Space har set nogle af videoerne og betegner dem som et »totalt misk-mask« og »vrøvl på et højere plan«.

Da Solen befinder sig 25.000-30.000 lysår fra galaksens centrum, og det tager vort solsystem omkring 240 millioner år at rotere rundt i galaksen, ville det være umuligt for en bondeastronom for flere tusind år siden at regne ud, hvornår Solsystemet krydser galaksens ækvator, siger han.

Meteornedslag menes at have udslettet dinosaurerne, men ifølge astronomerne tyder intet på, at en stor meteor rammer Jorden den 21. december 2012. Her ses et stort meteorkrater i Arizona. (Foto: USGS)

Og Mælkevejens ækvatorlinje har ifølge DTU-forskeren alligevel ingen betydning for liv på Jorden, som det ellers påstås i de mange videoer, der varsler med dramatisk uvejr og naturkatastrofer som følge af en øget tyngdekraft fra Mælkevejens centrum ved galaksens ækvator.

»Klimaet og vejret på Jorden er bestemt af, hvordan Solen er i forhold til Jorden, og Månen bestemmer tidevandet. Solsystemets placering i galaksen har intet at gøre med klimaet eller noget andet på Jorden,« forklarer Søren Brandt.

Ingen dommedags-meteor i kikkerten

Store meteornedslag er en af de mest populære dommedagsscenarier blandt dem, der tror på, at Jorden går under, når Maya-kalenderens sidste dag indtræffer.

Søren Brandt er generelt enig i, at nedslag af en mange kilometer bred meteor med en fart på 30 kilometer per sekund er en reel trussel mod menneskeheden. Meteorer med retning mod Jorden er noget, som han forventer, at man fremover vil investere meget i at holde øje med.

Men i astronomernes kikkerter er der intet, der tyder på, at en stor klods rammer Jorden inden for de nærmeste år. Risikoen for, at en dommedags-meteor slår ned i år 2012, betegner han som langt mindre end chancen for at vinde i Lotto på lørdag.

»Der er ikke noget, der tyder på, at 2012 skulle være særlig magisk der. 2011 er ligeså god som 2012, der er ligeså god som 2013,« siger Søren Brandt.

citatDer er ingen seriøse forskere, der kan sige, at mayaerne har udtalt, at verden slutter 21. december 2012.
- Finn Madsen, maya-ekspert

Andre spekulerer i konsekvenserne af et gigantisk soludbrud i år 2012, men også denne dommedagstanke skydes i sænk af rumforskeren fra DTU. Solaktiviteten svinger i 11-års-intervaller, og det næste højdepunkt forventes først i år 2013 eller 2014, og det forventes at blive mildere end i de forrige årtier.

Atmosfæren beskytter liv på Jorden mod de ladede partikler, som Solen udsender, og et moderat stort udbrud vil kun påvirke elforsyningen, radiokommunikationen, satellitter og astronauter uden for Jordens atmosfære.

Søren Brandt vurderer, at man skal se på en tidsperiode på op til 1.000 millioner år, før der er stor risiko for et udbrud på solen, der er stort nok til, at det kan få biologiske konsekvenser på Jorden. At et soludbrud vil udslette menneskeheden netop den 21. december 2012 er altså yderst usandsynligt.

Mennesker elsker mystik

Et tredje dommedagsscenarie, som knyttes til den meget omtalte dato, er faren for en polvending. Der spekuleres i alvorlige klimaændringer i forbindelse med polvendinger, men vendingerne sker ikke over én nat. I gennemsnit tager det 5.000 år for polerne at bytte plads, og som vi har skrevet før, er en polvending ikke lige om hjørnet.

I det hele taget kan videnskaben ikke finde tegn på, at den 21. december 2012 skulle være en særlig skæbnesvanger dag. Maya-eksperten Finn Madsen mener, at dommedagstankerne er opstået af fri fantasi.

»Jeg synes, at skruen har fået en voldsom drejning, og vi begynder at nærme os en konspirationsteori af en eller anden art,« siger han. 2012-teoriernes popularitet hænger ifølge Finn Madsen sammen med, at folk elsker at dyrke mystikken.

»Mennesket har en tendens til ikke at ville acceptere det jordnære. Hvis man kan komme til at se syner, så prøver man på det. I vore dage hvor mængden af tilgængelig information er astronomisk, jo mere interesserede er folk blevet i mystik,« mener Finn Madsen og afslutter:

»Jeg holder ikke op med at investere i min pension, fordi mayakalenderen udløber 21. december 2012, og jeg hæver den heller ikke ugen før den 21. Samtidig er jeg helt sikker på, at jeg får julegaver 3 dage senere.«

På billedet ses mayaernes talsystem, der blev brugt i den meget nøjagtige kalender. (Illustration: Bryan Derksen)

Om maya-kalenderen

Historiske optegnelser ved hjælp af kalendere var vigtige for mayaerne - ikke så meget for at bevare mindet om fortiden, men mere for at kunne forudsige fremtiden.

Mayaerne mente, at tiden og hele universet var styret af guddommelige kræfter. Astronomer og spåmænd iagtog ivrigt himmellegemernes bevægelser og nedskrev disse omhyggeligt, og gennem iagtagelserne skabte de en række kalendersystemer, der i nøjagtighed klarer sig fint over for moderne kalendre.

Formålet var at kunne forudsige de begivenheder, som guderne antoges at kontrollere. Det kunne eksempelvis være for at finde gunstige tidspunkter at plante majs, høste eller gå i krig på.

Mayaerne skabte 260-dages kalenderen, solkalenderen, århundrede-kalenderen og den såkaldte langtælling, der blev brugt til at holde styr på den absolutte kronologi, og som er afgørende for, at forskere i dag kan sammenligne datoer på mayaernes opstillede steler med datoer i den vestlige kronologi.

Mayaerne brugte et 20-talssystem. Ved hjælp af prikker og streger blev talstørrelsen angivet, da en prik havde værdien 1, og en streg repræsenterede værdien 5. Tallet 0 blev symboliseret med en ellipseformet muslingeskal. Den vedhæftede tabel viser, hvordan langtællingen er opbygget.

Det er netop langtællingen, der er ved at rinde ud. Den går angiveligt op til 13 baktuner og har en cyklus på 5.128 år. Da mayakalenderens startdato svarer til 11. august år 3.114 f.v.t., udløber langtællingen altså i år 2012 - nærmere bestemt den 21. december 2012 eller 12.19.19.17.19 i det mayanske kalendersystem.

For mayaerne var tilværelsen cyklisk, og den antoges at ville gentage sig selv, og derfor regner forskerne med, at mayaerne forventede, at man ved langtællingens udløb ville indtræde i en ny tidsalder og begynde forfra med tidsregningen.

Læs mere om matematikken og talsystemet bag maya-kalenderen i første del af vores artikelserie om matematikkens historie: Matematik i støbeskeen

Kilder: Bogen »Mayaerne - mesoamerikanske højkulturer i historisk perspektiv« af Finn Madsen og Wikipedia.

Det siger forskerne i udlandet:

Især i amerikanske medier har eksperter i mayaernes kultur udtalt sig om kalenderens udløb og 2012-dommedagsteorierne. Her er et udsnit:

Susan Milbrath, arkæoastronom og kurator ved Latin American Art and Archaeology ved Florida Museum of Natural History, siger:

»Vi har ingen dokumentation for eller viden om, at mayaerne forestillede sig, at verden ville ende på det tidspunkt« (USA Today)

Sandra Noble, direktør ved The Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies i Florida:

»For den oprindelige maya var det en stor fest at klare sig til enden af en hel cyklus,« siger hun og kalder dommedagsteorierne »en fuldstændig fabrikation og en mulighed for mange til at tjene penge.« (USA Today)

E. Wyllys Andrews V, direktør ved Tulane University Middle American Research Institute, siger:

»Der kommer en cyklus til. Vi ved, at mayaerne troede, at der var en før denne, og det indikerer, at de var komfortable ved tanken om en anden efter denne.« (Tulane University)

Boycot

Carsten Brinch er inde på noget vigtigt: Fjern "tommeltotten ned"  for det er et ret så intetsigende "symbol" der absolut intet formål tjener. En markering ved "tommel op" fortæller dog i det store og hele, at indlægget ER læst, og bedømt positivt. Hvorimod "tommel ned" bare kan markeres "for sjov" og er lidt af en hån mod den skribent, der bruger noget af sin tid til at delagtiggøre andre i sine tanker. Som det nævnes, kan flere negative "tilkendegivelser" også medføre lidt af en depression hos en skribent. Og ellers gode indlæg der får en "tommel ned", fortæller jo sådan set, at der også findes fjolser udi cyberspace.
mvh Johan Sparre

Boycot

Jeg vil opfordre alle brugere af dette fornemme site til at boycotte "tommel ned"-funktionen!! Både jeg og mange andre har tidligere anbefalet redaktionen, at man afskaffer "tommel-op/tommel-ned", men det synes ikke at have nogen virkning.
Det kan på en måde forsvares, at man giver sin sympati for et indlæg til kende ved at klikke på "thumb up". Når man er enig i et indlæg, er det måske overflødigt at skrive et nyt, hvori der bare står "enig". - Er man derimod uenig, er det alt for tilbagelænet (for ikke at sige indolent) blot at klikke "thumb down". Det er for mageligt, men det er også ødelæggende for en sund debat. - Hvis man er uenig i de argumenter, der fremføres, så synes jeg, man har en forbandet pligt til enten at gøre opmærksom på, hvori uenigheden består. - Eller at holde sin k...!  og dermed helt afstå fra at blande sig.
Det er iøvrigt vigtigt at huske, at der ALTID er et menneske bag et indlæg. Et menneske der måske i forvejen er følsomt og lader sig påvirke af disse anonyme afvisninger.
Jeg har tænkt mig at gentage dette indlæg i flere tråde, idet jeg har en formodning om, at de fleste af os primært læser bestemte typer af tråde.
Venligst CB

Jordens overgang

Måske skulle man hellere tale om Jordens overgang forstået som en overgangsfase hvor menneskeheden igen skal til at tage vare på den natur som i århundreder har været ignoreret og misbrugt.
Måske går det omsider op for os alle, at de naturlige urbefolkningers verdensbillede og deres viden om og omsorg for livet på planeten er den egentlige viden vi alle behøver for at overleve i længden.
Hilsen
Ivar Nielsen
Naturfilosof
www.native-science.net

Jordens undergang

Glæd jer venner! Jordens undergang er nærmere forestående end i tror. Det sker, når "Djævelmaskinen" nede i CERN kommer op på fulde omdrejninger. Herligt! Gys. Gys.
Og efterfølgende forudser jeg en masse retssager mod Cern-folkene.
:-) + :-D
 

Jorden går ikke under, men derimod noget menneskeligt

Menneskeheden har i tider og utider oplevet naturfrembragte undergange, men ikke så mange som de undergange der er sket ved menneskehånd.
Så skulle der være noget der går under den 21. december 2012, så er det noget menneskeskabt og det kan går givet under, enten fordi ordets magt er dominerende eller sultens magt har taget menneskeheden i sin vold.
 
Med venlig hilsen
Lars Kristensen

SV:Når fantasien tages for virkelighed

Hej Wilhelm,
Tak for dette tankevækkende indlæg!
Ak ja den fantasi og forestillingsevne. Den kan jo virke begge veje og den kan mistolkes når den både er rigtig og forkert.
Hilsen Ivar

Når fantasien tages for virkelighed

I en central scene i Michael Endes magiske fortælling om Den Uendelige Historie (på dansk 1981) fortæller en lænket og døende varulv vore helt i fantasiens rige, Fantasien, hvilken ulykke der rammer menneskene, når figurerne fra Fantasien (dvs alle væsner i Den Uendelige Historie og dermed i alle verdens fortællinger) styrter sig ind i den stadigt mere destruktive Intethed. De kommer over i menneskenes verden. Som løgne. De væsner, der fortryller fantasiens fortællinger og forlener dem med tidløs visdom...
"... bliver til tvangstanker i menneskenes hoveder, til angstforestillinger, hvor der ikke er nogen grund til frygt, til begær efter ting, der gør dem syge, til indbildt fortvivlelse, hvor der ikke er nogen grund til at fortvivle."
Da vor helt vil vide om alle bliver sådan, svarer varulven
"Nej.. der er mange slags illusion og forblindelse til, alt efter hvad I er her, smukke eller grimme, dumme eller kloge, bliver I til smukke eller grimme, dumme eller kloge løgne hos menneskene."
Varulvens pointe er, at det vigtigste i hele denne destruktive og forblindende proces er, at få menneskene til at tro, at Fantasien ikke findes. At alt det der hører til dér, i virkeligheden er i menneskens verden. Varulven sætter trumf på med følgende salut:
"Derfor hader og frygter menneskene Fantasien og alt, hvad der kommer derfra. De vil tilintetgøre det. Og de ved ikke, at de netop derved øger den strøm af løgne, der uafbrudt flyder ind i menneskeverdenen - denne strøm af væsner fra Fantasien, der er blevet ukendelige og nu må leve en skintilværelse som levende lig, der forgifter menneskenes sjæle med stanken fra deres forrådnelse. De ved det ikke. Er det ikke morsomt?"
...og for at sætte trumf på tilføjer varulven
"...kun når de tror, at Fantasien ikke findes, får de ikke den idé at besøge jer. Og det er det, det hele drejer sig om, for det er kun, når de ikke kender jer i jeres sande skikkelse, man kan gøre med dem hvad man vil" ...." Man har magt over dem. Og der er intet, der har større magt over menneskene end løgnen. For ser du, menneske, min ven, lever af forestillinger. Og dem kan man styre. Det er den eneste form for magt, der tæller. Det er derfor jeg altid har stået på den samme side som magten og har tjent den, for at jeg kunne få del i den....".
Vor helt er indigneret over denne nøgterne, men illusionsløse indsigt og protesterer. Han vil ikke ende sådan. Men varulven er nådesløs:
"Bare rolig, dit lille fjols... så snart det bliver din tur til at springe ud i Intetheden, bliver du også til magtens viljeløse og anonyme tjener. Hvem ved, hvordan du vil støtte den. Måske vil man med din hjælp få mennesker til at købe ting, der ikke har brug for, eller hade det, de ikke kender, eller tro på det, der gør dem til villige redskaber, eller drage det i tvivl, som kunne blive deres egen redning. Med jer, lille fantasier, gøre man store forretninger i menneskeverdenen, man lader krige bryde ud, man grundlægger verdensmagter....
"Der er en hel masse arme tåber - der naturligvis regner sig selv for næsten geniale og tror de arbejder for sandheden - der har fuldt op at gøre med at bortforklare Fantasien, selv når de har med børn at gøre. Måske vil du netop blive til gavn for dem".
Når jeg citerer dette, skyldes det naturligvis reaktionerne på denne film. Der er i denne verden bunker af mennesker, der ingen fornemmelse har for fantastiske fortællinger og i stedet nærer illusioner om, at de afspejler virkeligheden. Folkene bag filmen er dygtige fortællere og forlener deres fortællinger med alle den moderne verdens fortælletekniske teknikker, herunder en hjemmeside, der skulle fungere som "The Institute for Human Continuity" officielle websted. Men fordi overtroiske mennesker ikke kan skelne, blev denne hjemmeside taget for alvor og alverdens påstyr fulgte i kølvandet. Der er mennesker, der tror at verden skal gå under på et bestemt og beregneligt tidspunkt, at man i gamle fortællinger kan udlede forudsigelser om fremtiden eller hos bronzealder beduiner kan læse vers, der tilsidesætter beviselige, naturvidenskabelige fakta.
Eller in casu forestiller sig at mayaer har forudsagt verdens undergang ved en Planet X, blot fordi de ikke lavede deres kalender længere end til en bestemt dato. De ængstes, fortvivles, køber ting de ikke har brug for - eller de gør det muligt at starte krige og grundlægger verdensmagter.
Er de ikke morsomt?
WLF

SV:Newton beregnede dommedag

Hej Louis
Det lyder som om du har set filmen "Newton: The Dark Heretic", og filmen kommer med mange interesante ting om Newton... Ikke mindst hans åndelige overbevisning.
Men hvis du ved mere end omtalte film vil jeg gerne høre mere om de beregninger du taler om?
Hvad går beregningerne på? Hvilke faktorer har han med? Kan du stille det op for mig?
 
Med venlig hilsen
Jan Rosenkrantz

Hej Jan,
Jeg har ikke undersøgt nærmere, hvordan Isaac Newton er kommet frem til at 'dommedag' vil kunne indtræffe i året 2060.
Hilsen fra Louis Nielsen

SV:Ian Lundgold

Til dem der synes at kalendersystemer er interesante, i skulle tage at søge lidt på Ian Lundgold, han ved/vidste en masse om den Mayanske kalender. Den 260 dages kalender som artiklen nævner hedder Tzolkin, og er et udtryk for mennesker dregtigheds cyklus. Tzolkin kalenderen gav folk deres navne sådan at de vidste hvilken plads de skulle have i samfundet.
Artiklen siger at Mayaerne sikkert ville fejre 2012, dette er ikke korrekt. De frygtede denne dato helt vildt. Der er mange her på videnskab der kunne have godt af at se den film her om "the Great Year"

Hej Jan Rosenkrantz,
Jeg er overbevist om at Mayaernes - og andre kulturers kalendersystemer - indeholder en stor kosmologisk viden.
- Men jeg er også overbevist om at "dommedagsprofeterne" misfortolker indholdet af disse kulturers overleveringer hvad enten disse oprinder af skriftlige tekster, mundtlige overleveringer eller af symbolske billeder.
- Hvis man sætter sig mentalt ind i "de gamles" verdensbillede der er oprundet af naturlige (og naturligt spirituelle) observationer, så vil man fornemme at disse alle taler om cykliske forhold, lige fra årets kredsløb til udviklingsfaser i det menneskelige livsforløb. Fysisk undfangelse/begyndelse, fødsel, fysisk opvækst, fysisk modning og diverse "dødsoplevelser" i takt med den spirituelle undfangelse, fødsel, opvækst og fuldendelse som foregår naturligt i takt med et individs alder og samfundsfunktion i en kultur.
- Alt er cyklisk ifølge de mytologiske fortællinger, men moderne mennesker tolker meget ud fra den lineære tankegang og dermed bliver de gamle fortællinger misfortolket som et historisk tidsforløb der på et tidspunkt tolkes som en historisk "undergang" (Læs: "Overgangsfase") i stedet for et cyklisk forekommende overgangsritual.
- I en video refererer Ian Lundgold til Carl Callemann som tager afstand fra 2012 forvirringen (http://www.calleman.com/content/articles/risk_of_2012.htm) hvilket jeg kun kan tilslutte mig fuldt ud.
2012 "profetien" er, som overskriften her også siger: "En ren og skær kommerciel spekulation" baseret på diverse bogstavelige og lineært tolkede misforståelser af den mytologiske fortælling, der kun omhandler cykliske forholds der altid gentager sig - omend der samtidig sker en vis langsom bevægelse i den evolutionære proces undervejs.
NB: Læs indlægget "Myto-Kosmologi" ovenover her.
Hilsen Ivar
 

Ian Lundgold

Til dem der synes at kalendersystemer er interesante, i skulle tage at søge lidt på Ian Lundgold, han ved/vidste en masse om den Mayanske kalender. Den 260 dages kalender som artiklen nævner hedder Tzolkin, og er et udtryk for mennesker dregtigheds cyklus. Tzolkin kalenderen gav folk deres navne sådan at de vidste hvilken plads de skulle have i samfundet.
Artiklen siger at Mayaerne sikkert ville fejre 2012, dette er ikke korrekt. De frygtede denne dato helt vildt. Der er mange her på videnskab der kunne have godt af at se den film her om "the Great Year"
 
Med venlig hilsen
Jan Rosenkrantz
 

Myto-Kosmologi

Jeg tror ikke et øjeblik på at Mayaerne - eller nogle andre kulturer - har forudsagt nogen dommedag.
- Ganske ligesom i den Nordiske Mytologi med fortællingen om Ragnarok, så har mange kulturer deres mytologiske fortælling om et cyklisk skabelsesforløb, og således opfatter jeg også Mayaernes og andre kulturers mytologiske fortællinger.
- Med hensyn til om hvorvidt der var/er muligt for "en bondekultur" at beregne store kosmologiske tids-cykler, så er det meget mere enkelt at forklare: Hvis en kultur har anvendt Solen og Stjernehimlen som deres kalendersystem og markeret året med stenmarkeringer eller andet, så bliver de kosmologiske mål og tidscykler for både Jorden og Stjernehimlen automatisk indbygget og indregnet i deres kalendere. 
Derved kan senere tiders forskere finde alle slags moderne kvaliteter indbygget i de gamle mytologiske fortællinger og billedverden som naturligvis passer med moderne astronomiske og matematiske erkendelser fordi begge slags målingsmetoder er oprundet af de samme kosmologiske forhold.
- En afdeling af 2012 misforståelsen er forbundet med den Babylonske mytologi med en teori om en komet/planet (Nibiru) som skulle have en 3.600 års cyklus, der er 1/12 del af tidsepoken for jordaksens præsessionsbevægelse.
Denne misforståelse hænger sammen med, at man ikke forstår den mytologiske fortælling hvor man fatalt forveksler mytologiske fortællinger om galaksen Mælkevejen med senere fortællinger om Planeter som værende gudevæsener, en meget almindelig forveksling som også spiller ind i andre katastrofiske fortællinger, f. eks. som med Immanuel Velikovsky og hans "Verdener i Kollissioner" som har dannet en hel skole af forvirrede teorier der alle omhandler katastrofer som skulle have været indtruffet historisk for ikke så længe siden. http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Velikovsky > http://en.wikipedia.org/wiki/Marduk_(planet)#Planets_proposed_by_Zecharia_Sitchin > http://www.saturn-myth-delusion.net/ 
- I den Sumeriske mytologi hedder det i skabelsesfortællingen, Enuma Elish, (When on High) http://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian_creation_myth at guden Marduk, den højeste Babyloniske guddom, at han: "Marduk challenges Tiamat to combat and destroys her. He then rips her corpse into two halves with which he fashions the earth and the skies. Marduk then creates the calendar, organizes the planets, stars and regulates the moon, sun, and weather".
- Den mandlige Marduk og og den kvindelige guddom, Tiamat, indgår i skabelsesberetningen som de 2 første skabninger og alle skabelseshistorier er tilknyttet fortællingen om vores galakse, Mælkevejen. Når Marduk "river Tiamats krop i 2 halvdele" så fortælles dermed at fra Jordens 2 hemisfærer kan ses 2 forskellige halvdele/konturer af Mælkevejen som indgår i alle skabelsesmyter. Mælkevejens konturer kan anskues som drejende omkring Jordaksens nordlige og sydlige poler, og de indgår dermed som en del af vor fælles kalendersystem. I den Nordiske Mytologi er det Odin der hersker over den nordlige himmels Mælkevej og Frigg der hersker over den sydlige himmels Mælkevej.
- I øvrigt fortæller alle skabelseshistorier om en begyndelse der tager udgangspunkt i Mælkevejens centrum der er placeret i Stjernebilledet Skytten, hvor det samme centrum mytologisk er repræsenteret/lokaliseret som livmoderen i den kvindelige højeste guddom, hvorfra alt fysisk er skabt og oprundet i vores galakse, hvilket konkret vil sige, at selv vores solsystem en gang blev skabt direkte ud fra dette centrum - og ikke via en lokal præsolar disk som pludselig bestemte sig for at kollapse og senere eksplodere. Læs mere her: http://www.native-science.net/Mythology.Light_White_Right.htm > http://www.native-science.net/MilkyWay.Mytology.Keys.htm
Guddommen Marduk "hersker over Jordens nordlige hemisfære" og den mytologiske "person", Nibiru, er ikke hverken en planet eller en komet, men "den" symboliserer jordaksens nordlige/natlige centerpunkt, som "den nordlige mælkevejs guddom, Marduk hersker over" og på samme måde hersker Tiamat over den sydlige himmel, og begge mytologiske figurer/kvaliteter/koncepter indgår som en naturlig del af den cykliske og myto-kosmologiske fortælling - uanset hvad der sker eller ikke sker af diverse naturlige eller menneskeskabte katastrofer eller omvæltninger.
Konklusion: Hele balladen om "2012 undergangsteorier" er en komplet misforståelse fra ende til anden. Mytologiske fortællinger om Mælkevejens Mytologi/Kosmologi mistolkes af bogstaveligt tolkende forskere og lægfolk som gældende for Planeter og derved bevæger man sig ud i allehånde forklaringer som er det rene mumbo jumbo og planet-astrologiske mistolkninger.
- De mytologiske skabelsesfortællinger fra hele Jorden giver kun en logisk mening når de forbindes konkret til de korrekte himmelske objekter, nemlig Mælkevejens centrum og dens mytologiske udseende på Jordens 2 hemisfærer. Se flere skabelsesfortællinger her: http://en.wikipedia.org/wiki/Creation_myth
- For mange flere logiske Myto-Kosmologiske forklaringer og illustrationer, se og læs her: www.native-science.net
Venligst
Ivar Nielsen
Naturfilosof

Re: Ikke bande

Hej Peter.
Du skrev:
Artiklen påstår på ingen måde, at mayaerne har forudsagt Jordens undergang. Men det er filmens påstand, og det er den, vi sætter under kritisk lup, historisk såvel som astronomisk.
Jeg ved godt at artiklen ikke siger noget om at mayaerne forudsagde jordens undergang, det skrev jeg jo netop i andet afsnit af mit indlæg.
Hvis formålet med artiklen var at vise at Hollywood har det med at være historisk ukorrekte, så ville det da være fint nok, men så ville jeg til at finde et andet sted at læse nyheder om videnskab. At få opfrisket mayaernes talsystem var derimod rart nok.
Desuden ved vi jo allesammen godt at jorden gik under igår, det kan man læse her: http://home.flash.net/~evt/rapture.htm
Og jeg f.... bandede slet ikke, sådan som din f..... overskrift synes at p..... antyde, s.... k.... s...

VS:Newton beregnede dommedag

Hej Louis
Det lyder som om du har set filmen "Newton: The Dark Heretic", og filmen kommer med mange interesante ting om Newton... Ikke mindst hans åndelige overbevisning.
Men hvis du ved mere end omtalte film vil jeg gerne høre mere om de beregninger du taler om?
Hvad går beregningerne på? Hvilke faktorer har han med? Kan du stille det op for mig?
 
Med venlig hilsen
Jan Rosenkrantz

Newton beregnede dommedag til år 2060

Isaac Newton beregnede dommedag fra Biblen
Det er ikke så kendt, at Isaac Newton (1642-1727) var meget interesseret i Bibelen og kronologien i dens tekster. Efter Newtons død var det hans naturvidenskabelige opdagelser og arbejder, der blev offentliggjort og fokuseret på. Newtons forskning og skriverier om religion og alkymi er først senere blevet offentliggjort.
Newtons religiøse tro: - Newton må anses for at have troet på en Gud, en skaber, af Universet. Da det ikke lykkedes Newton eller andre at kunne forklare, hvordan f.eks. planeterne var kommet i bevægelse, så tyede han til, at lade en guddom være ansvarlig herfor. 
Newton var unitar (lat. unitas, enhed), dvs. han troede ikke på kristendommens treenighedsdogme, der påstår, at ’Gud’ er ét ’væsen’ med tre ’personsider’, Fader, Søn og Helligånd.
Gennem flere år forsøgte Newton ud fra kronologien i Bibelens tekster at beregne, hvornår dommedag ville indtræffe. 
Isaac Newton beregnede dommedag til år 2060 - Newtons beregninger forudsiger, at dommedag vil indtræffe i året 2060.
Man mener, at Newton opfattede dommedag, ikke som en undergang af Jorden, men som en ny epoke, hvor ’guddommelig ånd’, sameksistens og fred hviler over menneskeheden.
Hilsen fra  Louis Nielsen
 

Problemer med forum

Intet navn på afsender... Igen... Jeg synes tit jeg oplever denne slags problemer... Hvad kan årsagen være? Nogle gang vil den ikke acceptere indlæget og man skal prøve igen.. så sker det her!
Arrrggghh...
Kære Vibeke... Gidder du at få slettet de 2 sidste indlæg af mine?
Mvh
Jan Rosenkrantz

Klimaaftale

Hej Søren.
Hvilken klimaaftale? Artiklen siger jo... og jeg citerer "»Klimaet og vejret på Jorden er bestemt af, hvordan Solen er i forhold til Jorden, og Månen bestemmer tidevandet.« forklarer Søren Brandt.
Så er den debat om klimaet vel ovre og Bo Lidegaard med sine familiere relationer må trække deres tentakler tilbage og opgive at spille på jungletromme...
Venlig hilsen
Jan Rosenkrantz

Klimaaftale

Er det ikke den dag en klimaaftale er kommet i hus?
 - Søren

Ikke bande

Hej Henrik
Artiklen påstår på ingen måde, at mayaerne har forudsagt Jordens undergang. Men det er filmens påstand, og det er den, vi sætter under kritisk lup, historisk såvel som astronomisk.
vh
Peter Hyldgårdnyhedsredaktør

Hvad f..... har mayaerne med sagen at gøre?

Hvad i alverden er meningen med at skrive en artikel om hvorvidt jorden vil gå under i 2012, og så bruge arkæloger og historikere som kilder og eksperter? Ikke for at nedgøre de to professioner, men i spørgsmålet om hvorvidt jorden går under i 2012 har historikere intet at bidrage med.
Og hvad f..... har mayaerne med sagen at gøre? Artiklen fremhæver at mayaerne ikke forudsagde at jorden ville gå under i 2012 (et boksen med overskriften 'Det siger forskerne i udlandet' er der hele 3 forskere som siger understreger at mayaerne ikke forudså en katastrofe), men havde det gjort nogensomhelst forskel hvis mayaerne havde forudsagt det??

Seneste fra Kultur & Samfund

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg